Matematika 5

 

2020.04.08. szerda

 

Házi feladat ellenőrzése

Tk 190./20. a) 0,6 > 0,06        b) 0,5 = 0,50               c) 0,12 > 0,1                d) 0,03 < 0,4                        e) 0,04 < 0,3       f) 0,3 > 0,29

190./21. a) 0,6 > 0,059      b) 0,32 > 0,129           c) 0,05 < 0,072            d) 0,005 < 0,1                     e) 0,105 < 0,15     f) 0,01 = 0,010

Tizedestörtek kerekítése

A tizedestörtek kerekítésénél is ugyanazt a szabályt alkalmazzuk, mint az egész számok esetén. Ha a számjegy 0 és 4 között található lefelé kerekítünk, ha 5-nél nagyobb számjegy van felfelé kerekítünk.

A kerekített érték helyiértékét megkeressük (megjelöljük) és a tőle jobbra álló számjegy dönti el melyik irányba (felfelé, lefelé) kell kerekítenünk.

Füzetbe írd Te is!

Kerekítsd egyesekre(ezt a helyiértéket jelölöd): 12,4 vagyis azt kell eldönteni marad 2 vagy 3 lesz belőle. Ezt a tőle jobbra álló számjegy dönti el, mivel ez a 4, ezért lefelé kerekítünk vagyis marad a 2.

12,4≈ 12                      3,16≈ 3                       34,8 ≈35          123,67≈ 124               2,15≈ 2

Kerekítsd tizedekre!

5,18 ≈5,2                     10,106≈ 10,1              0,09≈ 0,1         101,88≈ 101,9            99,95≈10

 

Kerekítsd századokra!

0,075 ≈0,08     3,818≈ 3,82     18,651 ≈18,65            103,995≈ 104              3,456 ≈3,46

 A Tk. 193./31. 33. feladat megoldását és fényképezését (elküldését) kérném mindenkitől!

A tavaszi szünetre jó pihenést, kellemes időtöltést kívánok!

————————————————————————————————–

2020.04.07. kedd

 

Remélem a tegnapi feladattal végleg sikerült a tizedestörtek írását begyakorolnia mindenkinek.

A tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése a következő feladatunk. A törtvonalas törteknél beszéltünk már erről, de itt még egyszerűbb lesz a dolgunk.

Bővítsük a következő tizedestörtet századokra: 2,3             A századok azt jelentik, hogy a tizedesvessző után két helyiértéknek kell szerepelnie, nekünk viszont csak egy van. Nincs más teendőnk, mint utána írni egy nullát, aminek értéke nincs, de a századok helyén máris található egy számjegy. Felírhatjuk 2,3=2,30 (használhatjuk az egyenlőség jelet, mindkét szám ugyanannyit ér.)

Szabály füzetbe pirossal: A tizedestört végére akárhány 0-t írhatunk, a tört értéke nem változik. Ezt nevezzük a tört bővítésének.

Füzetbe ceruzával írjunk egy pár példát: 3,4=3,40=3,400

13,2=13,20=13,2000

435,45=435,4500=435,450

Ha a tört végére nullákat írhatunk, akkor természetesen el is hagyhatunk. Vagyis egyszerűbb alakban írhatjuk fel. 5,700=5,7

Szabály füzetbe pirossal: A tizedestört végéről akárhány nullát elhagyhatunk, ezt nevezzük egyszerűsítésnek.

Füzetbe példák írása: 34,6000=34,6

1,300=1,3

89,90000=89,9

Ahhoz, hogy törteket tudjunk összehasonlítani az egyszerűsítésre és bővítésre van szükségünk. Csak olyan törteket tudunk összehasonlítani, melyeknek a tizedesvessző után ugyanannyi számjegye van. Ha ez nem áll fenn pótoljuk nullákkal.

Füzetbe(tedd ki a megfelelő relációs jelet):  1,23     1,32   Az összehasonlításnál sorban nézzük a számjegyeket, mivel mindkettő 1 egész, lépünk tovább. A következő számjegy már nem egyezik ezért már is dőlt, hogy a második tört a nagyobb. Vagyis: 1,23 < 1,32

példák: 23,44 > 23,39                        76,56 < 76,68              0,31 > 0,12

Van olyan eset, mikor ilyen egyértelműen nem tudjuk eldönteni melyik szám a nagyobb.

5,3     5,32       Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, mindkét törtnek ugyanannyi számjegyének kell lennie a tizedesvessző után, vagyis az 5,3-et bővítjük egy 0-val 5,30-ra. Így már tudjuk, hogy az 5,30 < 5,32

példák: 4,34 >4,30                  67,70 < 67,66

 

Ezek segítségével biztos vagyok benne, hogy megbirkóztok a következő feladatokkal.

Tk 190./20. 21. képet kérnék a megoldott feladatokról!

——————————————————————————–

 

2020.04.06. hétfő

Házi feladat ellenőrzése!

186./10.

200,062=2 százas+6 század+2 ezred

192,609=1 százas+9 tizes+2 egyes+6 tized+9 ezred

162,043=1 százas+6tizes+2 egyes+4 század+3 ezred

0,0162=1 század+6 ezred+2 tízezred

1643,17=1 ezres+6 százas+4 tizes+3 egyes+1 tized+7 század

5346,28=5 ezres+3 százas+4 tizes+6 egyes+2 tized+8 század

 

A mai napon a tizedestörtek írását, olvasását gyakoroljuk még egy kicsit. Az elküldött feladatokból (akiét láttam) úgy tűnik ügyesen megértettétek, hogy a helyiértéket mindig hozzámondjuk a számhoz.

A következő feladatokat kell megoldani:

https://learningapps.org/7652393

 

https://learningapps.org/7652416

 

https://learningapps.org/7652438

Mindhárom feladat kötelező!

Matematika 5. osztály

2020.04.02.csütörtök

Házi feladat ellenőrzése!

186./8.            5,4: öt egész négy tized

5,04: öt egész négy század

3,121: három egész százhuszonegy ezred

112,01: száztizenkettő egész egy század

0,13: nulla egész tizenhárom század

0,037: nulla egész harminchét ezred

0,37: nulla egész harminchét század

3765, 101: háromezer-hétszázhatvanöt egész százegy ezred

186./9. a) 98,57          b) 12,012        c) 3,102           d) 5,002           e) 0,6               f) 0,03

g) 100,01 h) 200,002      i) 1,011            j) 27,2

A számok összeg alakját eddig nem használtuk, de ez már nektek ismerős, csak ki kell egészíteni a törtrésszel. Összegalak: miből áll a szám vagy miből rakjuk össze.

  1. írd le a füzetbe (helyiérték táblázat segít)

21,8=2 tízes+1 egyes+8 tized

8,054=8 egyes+5 század+4 ezred

Ugyanígy írd le a számok összeg alakját a Tk. 186./10. feladatában található számoknak.

—————————————————————————

Matematika 5. osztály

2020.04.01.szerda

Házi feladat ellenőrzése!

186./7.a)         3,05: 5 század

305: 5 egyes

50000,05: 5 tízezres, 5 század

600,005: 5 ezred

3545000: 5 százezres, 5 ezres

0,505: 5 tízed, 5 ezred

7.b)

Névtelen

Még mindig egy kis gyakorlás!

Tk 186./8. (Ne olvasd, hanem írd le a füzetbe!)

186./9.

———————————————————————————————

2020.03.31.kedd

Házi feladat ellenőrzése!

táblázat_mariann

 

 

 

 

 

 

A táblázatba alá kértem, hogy írjátok!

56,347: ötvenhat egész háromszáznegyvenhét ezred

3,02: három egész kettő század

0,735: nulla egész hétszázharmincöt ezred

30,46: harminc egész negyvenhat század

500,8: ötszáz egész nyolc tized

100,009: száz egész kilenc ezred

 

Old meg a füzetedbe a Tk186./ 7.a) segítség: 5 egyes, 5 tízes, 5 százas, stb

b)

2020.03.30. hétfő

A geometria után a tizedestörtekkel fogunk foglalkozni. Többen ismeritek, de legalábbis láttátok már leírva őket.

Készíts egy helyiérték táblázatot a füzetbe!

mariann_táblázat

A táblázatba beírt szám: 3502,14 Eddig csak az egyes helyiértékig készítettük a táblázatot, de az egyesek után is folytathatjuk a felsorolást. Az egyes és tized helyiérték között van a határ az egész rész és a tört rész között, így azt írásban egy vesszővel választjuk el egymástól.

melyet úgy olvasunk ki, hogy: háromezer-ötszázkettő egész tizennégy század ( a tizedesvesszőnél azt a szót használjuk, hogy egész; és a végén azt a helyiértéket kell kimondani, ahol az utolsó számjegy áll)

Ebbe a táblázatba másoljátok be a Tk185./5. feladatban található számokat és a táblázat alá külön sorba írjátok fel a számokat, majd utána írjátok le betűkkel!

Pl.: 24,321: huszonnégy egész háromszázhuszonegy ezred

A felírt számokról fényképet kérnék az informatikabalastya@gmail.com címre!

2020.03.26. csütörtök

A témakör végeztével a Tk 182./1. 3. 4. 5. 8. 9. feladatot kérem megoldani értékelésre és a szokásos informatikabalastya@gmail.com címre küldeni péntek 12 óráig!

A feladatoknál írjátok fel a feladat sorszámát. Nem fogadom el, ahol hiányzik.

Köszönöm

——————————————————————————————————-

2020.03.25. szerda

Házi feladat ellenőrzése!

Tk 169./22.

5o_tabla2

 

A szögek nagyságágnak gyakorlásához szeretném, ha a következő linken

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=708&select_osztaly_search=5-osztaly select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszes-temakor

lévő játékot kétszer végig játszanátok és az utolsó képről (ami mutatja, hogy végig játszottad) küldenél egy képet a szokásos informatikabalastya@gmail.com címre.

——————————————————————————————————————————–

2020.03.24. kedd

Házi feladat ellenőrzése!

5o_0324

A szögeket fokban mérjük. A korábban már megismert derékszög(dsz) nagysága: 90°. Az egyenesszög nagysága: 180°, amit másként -vel is jelölünk.

Ezek segítségével számoljuk ki egy pár szög nagyságát. (füzetbe írd le) Úgy gondolkodunk, ahogy a számegyenesen ábrázoltuk a törteket. Mindig megnézzük mennyi jelenti az egészet, majd a tört nevezőjével elosztjuk, a számlálójával megszorozzuk a számot.

5o_20324Házi feladat

Tk 169./22. a) b) c)

2020.03.23. hétfő

A házi feladatról képet kértem tőletek, amit többen nem készítettetek el. Sajnos ez így nem fog menni! A kialakult helyzet nem szünetet, hanem otthoni tanulást jelent. Amennyiben valaki nem küldi a kért képeket az következményekkel fog járni!

A csütörtöki házi feladatnál többen elrontottátok a 90°-nál nagyobb szög rajzolását. Ehhez egy kis segítség, hogy rakjuk oda a szögmérőt és hogy nézzük  a skálát!

4

Hétfőn a füzetbe másold be a szögek fajtáit a Tk 170. oldalon a Tanuld meg! résznél találod és tanuld is meg!

A füzetbe készítsd egy 73°-os, 100°-os, 52°-os, 160°-os és egy 33°-os szöget! Mindig írd be a szögszárak közé a szög nagyságát, ahogy én készítettem.

Küld egy képet az informatikabalastya@gmail.com címre. Elég a füzet egy oldaláról is.

 Posted by at 09:51