Irodalom 7

 

Magyar irodalom

Kedves Gyerekek!

A Szent Péter esernyője könyvhöz a tesztet 2020.április 7-én, keddenfogjátok kapni.

A két részjegyből fogom értékelni az eddigi munkátokat.

Addigra olvassátok el figyelmesen aMásodik részt!

Ha valaki nem tudta kikölcsönözni, az Országos Széchényi Könyvtár honlapján megtalálja: https://mek.oszk.hu/00900/00954/00954.htmés hangoskönyv változatban is megtalálható.

 

Feladatok:

 1. 03. 31., kedd:Tk. 72. o. Petőfi: Egy gondolat bánt engemetolvasni, vagy
  meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q

vagy egy híres zenei feldolgozás (A költő visszatér című Petőfi-rockoperából):

https://www.youtube.com/watch?v=lPoi30AKjSw

Figyeld meg, hogyan váltakozik a vers hangulata! Hány szerkezeti egységre bontható?

Tk. 74. o. olvasni

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

Petőfi: Egy gondolat bánt engemet …

keletkezése: 1846.

műfaja:

rapszódia =szenvedélyes hangú, felindult lelkiállapotot tükröző, szaggatott szerkezetű és gondolatmenetű, egyenetlen ritmusú lírai költemény.

forradalmi vers: A költő kész feláldozni életét a szabadságért.

vezéreszméje a világszabadság

szerkezete:

 1. rész (1-8. sor): a hosszú, de eseménytelen élet elutasítása,

hasonlatok pl.”Lassan hervadni el, mint a virág”

 1. rész (9-12. sor): a gyors halál, a dicső sors vállalása

metaforákpl. „Legyek kőszirt”

 1. rész(13-20. sor): harc a világszabadságért, a zsarnokság ellen

„Ha majd minden rabszolga-nép”

 1. rész(21-30. sor): a lírai alany kívánsága: hőssé válni

„Ott essem el én/ A harc mezején”

 1. rész(31-36. sor): ismét lelassul a tempó, a hősök temetése a győzelem után

 

verselése: rímes-időmértékes, uralkodó verslába a jambus | ᴗ – | és az anapesztus | ᴗ ᴗ – |

(ezek ritmusa is erősíti a szaggatottságot)

 

(A Mf.-ben most nincs feladat.)

A Tanárainkbantalálható e-mailcímemre várom a válaszaitokat(2020. április 2., csütörtökig)!(A füzetbenkell az oldalt a vázlatról lefotózni és csatolt fájlként elküldeni.

Az óraszám helyett, kérlek, írd fel a neved és a dátumot!)

Tanuld meg A XIX. század költői 1., a 3., és az 5. versszakát!

(2020. április 2., csütörtökig)

 

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

Magyar irodalom

Kedves Gyerekek!

A Szent Péter esernyője könyvhöz a 2.tesztet 2020.április 7-én, keddenfogjátok kapni.

Addigra olvassátok el figyelmesen az Második részt!

Ha valaki nem tudta kikölcsönözni, az Országos Széchényi Könyvtár honlapján megtalálja: https://mek.oszk.hu/00900/00954/00954.htmés hangoskönyv változatban is megtalálható.

 

Feladatok:

 1. 03. 26., csütörtök:Tk. 63-64. o. Petőfi: A XIX. század költői olvasni, vagy
  meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=twbgRwEUsQY
Vázlat írása a füzetbe, ésmegtanulása:

Petőfi: A XIX. század költői

keletkezése: 1847.

ars poetica [ársz poétika] =költői hitvallás, a vers témája az, hogy mi a művészet szerepe, mi a költők feladata

Petőfi szerint: a költő Isten küldötte, feladata,hogy apostolként vezesse a népet

bibliai utalások: Mózes, lángoszlop, Kánaán, apostol

lant=ókori húros hangszer, a költészet jelképe

szerkezete: 1-4. vsz: kétféle költői magatartás (a népet vezető költő←→a hamis próféták)

 1. vsz: elérendő célok: anyagi jólét= „a bőség kosara”,

törvény előtti egyenlőség= „jognak asztala”,

szellemi felvilágosultság= „szellem napvilága”

 1. vsz: egy jobb jövő, amiért küzdeni kell, romantikus képpel zárul

verselése: időmértékes, uralkodó verslába a jambus | ᴗ – |

 

Mf.41.o. 2.a, b, c, d, 3. a, b, (2020.márc. 31., keddre)

A Tanárainkbantalálható e-mailcímemre várom a válaszaitokat!
(A füzetbenkell az oldalt a vázlatról lefotózni és csatolt fájlként elküldeni.
Az óraszám helyett, kérlek, írd fel a neved és a dátumot!)

Tanuld meg az 1., a 3., és az 5. versszakot! (2020. április 2., csütörtökig)

 

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

2020.03.24. kedd

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

Feladatok:

Válaszolj a következő kérdésekre a füzetedben!  (csak a kérdések számát és a válaszokat írd)

Használhatod a regény szövegét, de csak azt! Szeretném látni, hogy elolvastad, emlékszel a lényeges dolgokra, és tudsz a könyvben keresni, adott részeket megtalálni!

Figyelj arra, hogy a válaszokat a saját szavaiddal fogalmazd meg, és a kérdésre válaszolj!

Határidő: 2020. márc. 24. este 20.00 óra

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat!
(A füzetben kell az oldalt/ oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni.  Az óraszám helyett, kérlek, írd fel a neved és a dátumot!)

 Mikszáth Kálmán:  Szent Péter esernyője

ELSŐ RÉSZ -KÉRDÉSEK

 1. Miért kell a kis Veronkát Glogovára vinni?
 2. Hogyan viszik el oda?
 3. Glogova milyen volt régen?
  Mutasd be 4-5 mondatban a települést és a környékét!
 4. Milyen jövedelmekre számíthat az új pap?
 5. Kiket fuvaroz Billeghi uram?
 6. Miért nem válaszol János pap Billeghi Máténak? (Miért esik kétségbe?)
 7. Mi történik, míg a pap a templomban imádkozik?
 8. Adj pontos leírást a titokzatos esernyőről!
 9. Milyen magyarázatot ad az esernyő eredetéről Adameczné?
 10. Milyen csoda történt Srankó János temetésén?
 11. Hogyan vált a csodatévő esernyő az egész falu javára?

Mf. 99-100. o.1., 2.a, 3. a, b, Mf. 100. 4.a, 5. (ezek a házi feladatok 2020. márc. 26-ra, csütörtökig)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

————————————————————————————————————————————

 Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A Szent Péter esernyője könyvhöz tesztet fogtok kapni márc. 24-én, kedden.

Addigra olvassátok el figyelmesen az Első részt! (Eredetiben! Jórészt el is olvastuk órán.)

Ha valaki nem tudta kikölcsönözni, az Országos Széchényi Könyvtár honlapján megtalálja: https://mek.oszk.hu/00900/00954/00954.htm és hangoskönyv változatban is megtalálható.

Feladatok:

2020. 03. 19., csütörtök: Tk. 60-62. o. Petőfi Sándor élete

részletes vázlat írása a füzetbe, és az életrajz megtanulása, Mf.38.o. 2.a, 3. a, b, c,

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 Posted by at 09:53