Nyelvtan 6

 

Június 4.

Év végi ismétlés

 

Mf. 156-157.o. 1-5. feladatok

Mf. 158-159.o. 1-5. feladatok

———————————————-

Május 28-június 2.

A mondatszók

1.Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

A mondatszók gyakran önálló mondatként szerepelnek.

Fajtái:

1.Indulatszó

- érzelmet fejez ki pl. jaj, ejnye

- akarat nyilvánító, állathívogató pl. pszt, sicc

- a mondatban vesszőt teszünk utána

2.Felelő, kérdő-és társalgási szó: pl. igen, persze, szia

3.Módosítószó: pl. esetleg, dehogy

4.Hangutánzó: pl. hapci, bumm

Tk. 118-119.o. Olvasd el!

Mf.152.o.1.

A viszonyszók és a mondatszók ismétlése

Nézd meg figyelmesen! Kb.15 perc.

https://www.youtube.com/watch?v=C-6U9pNm7og

Olvass, ismételj, gyakorolj!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_046

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_047

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_048

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_049

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_050

Összefoglalás

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_051

Ellenőrizd a tudásodat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_052

A Redmentán kis dolgozat ebből június 3-án, 9.00-10.00 közötti kezdéssel.

 —————————————————-

Nyelvtan 6.

Május 26.

A viszonyszók

1.Írd le a füzetbe!

A módosítószók

Szerepük: a mondat értelmét módosítják.

 • érdeklődés, kérdés kifejezése pl. vajon
 • állítás kifejezése pl. persze
 • bizonyosság kifejezése pl. tényleg
 • bizonytalanság kifejezése pl. talán
 • tagadás pl. nem
 • óhajtás pl. bárcsak

Nem toldalékolhatók.

Helyesírás:

-az -e kérdőszót mindig kötőjellel kapcsoljuk az igéhez

 1. Helytelenül: Nem-e tudná megmondani?

Helyesen: Meg tudná-e mondani?

Tk. 114.o. Olvasd el a párbeszédet és a magyarázatot! Egészítsd ki a vázlatot a többi példával, és tanuld meg azokat is!

2.Tk. 141.o. T/43.Másold le a szöveget a füzetbe, majd húzd alá a módosítószókat!

3.Gyakorolj!

Mf.151.o. 1.,2., 3.

Csütörtökre kérem küldeni: Mf. 147.o. végig, 149.o. végig, 151. o.

———————————————–

Május 25.

A viszonyszók

1.Az igekötős igék helyesírásának gyakorlása

Mf. 148.o. 2. / 149.o. 3., 4.

2.Írd le a füzetbe!

A segédigék (pl. volna, fog)

 • csak egy másik szófajjal együtt fordulnak elő pl. a jövő idő segédigéje, a fog, főnévi igenévvel: meg fogja oldani
 • toldalékolhatók (a volna kivételével) fogom hívni, fogja hívni stb.

Tk. 113.o. Másold le a füzetbe a kép melletti mondatokat, szövegkiemelővel vagy aláhúzással jelöld a mondatokban a segédigéket! Tanuld meg!

3.Mf. 149.o. 1., 2.

Küldeni még nem kell.

———————————————————————-

Május 21.

A viszonyszók

 Még várok másolásokat, de csak szombatig!

1.Ismételd, amit az igekötőkről a múlt órán leírtál a füzetbe!

2.Az igekötők helyesírása (Bár alsóban tanultátok, és remélem, emlékeztek rá, írjátok le a füzetbe!)

 1. a) Ha az igekötő az ige előtt áll, egybeírjuk vele pl. elfelejted
 2. b) Ha az igekötő az ige után áll, különírjuk tőle felejtsd el!
 3. c) Ha az igekötő és az ige (vagy igenév) között egy másik szó van, különírjuk, el fogod felejteni, el ne felejtsd!

Még néhány szabály:

 • Az igekötős igéket úgy választjuk el, mint az összetett szavakat, pl. fel-emel, meg-ígér.
 • Kötőjelet teszünk a megismételt igekötők közé, az igével egybeírjuk meg-megáll, vissza-visszanéz.
 • Kötőjelet teszünk az ellentétes jelentésű igekötők közé, de különírjuk az igétől, pl. ki-be járkál

Nyelvhelyesség:

 • az igekötők felesleges használata pl. kézbesít – kikézbesít (ugyanazt jelenti, fölösleges az igekötő)
 • logikátlan használat pl. feloltja a villanyt (helyesen: felgyújtja, felkapcsolja)

Tanuljátok meg a fenti szabályokat!

3.Gyakorlás

Tk. 112.o. 4.

Mf. 147.o. 6. 7. 8. 9.

 ————————————————————

 

 

Május 19.

A viszonyszók

 Emlékeztető!

A másolás beadási határideje ma van. 2020. május 19.

 4 oldalt kellett másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telt. Ha ezzel sem telik be, akkor folytatni a 260. oldalról!

Az oldalakat számozni kellett, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

Aki még nem küldte, mielőbb pótolja!

1.A névutók ismétlése

Tk. 141.o. T/41. Másold le a füzetbe a szövegben található névutókat!

 1. Írd le a füzetbe!

A kötőszók

Az összetett mondat tagmondatait vagy a mondaton belül az azonos mondatrészeket kötik össze.

Pl. Korán elmentem a boltba, hogy vegyek friss kiflit a reggelihez. Kenyeret és tejet is vettem.

(Részletesebben 7-8. osztályban tanultok a kötőszókról.)

3.Az igekötőket már alsó tagozaton megismertétek.

Írd le a vázlatot! Tanuld meg!

Az igekötők

-igéhez, igenévhez vagy igéből képzett névszóhoz kapcsolódnak

-nem kaphatnak toldalékot

-módosítják a szó jelentését:

 1. a) irányt jelölnek kilép
 2. b) befejezetté teszik a cselekvést megírta
 3. c) megváltoztatja a szó jelentését beszél (meggyőz)

4.Olvasd el a tankönyv magyarázatát! 111. o.

 1. Tk. 112.o. 1., 3.
 2. Mf. 145.o. 1.

Még nem kell küldeni, de legyen készen!

————————————————-

Május 18.

A viszonyszók

 Emlékeztető!

A másolás beadási határideje: 2020. május 19.

 4 oldalt kell másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telik. Ha ezzel sem telik be, akkor folytasd a 260. oldalról!

Az oldalakat számozd, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum, amikor írod!

Hamarabb is lehet küldeni, amint készen van. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

 

1.A vázlatot írjátok le a füzetbe! Tanuljátok meg!

A névutók:

– A névszók, általában főnevek után állnak.

A névszókkal együtt fejezik ki a cselekvés, történés, létezés körülményeit. pl. eső után, felhők fölött, családdal együtt

Helyet: pl. túl. Jelölhetnek irányhármasságot: honnan? hol? hová? pl. alól, alatt, alá, elől, előtt, elé, mögül, mögött, mögé stb.

Időt: pl. előtt, fogva, hosszat, óta

Elvontabb körülményt: pl. ellen, miatt, nélkül, részére, végett

Helyesírásuk:

– a névutót a névszótól mindig különírjuk pl. Szeged felől

különírjuk a névutós szóismétlések tagjait pl. fej fej mellett, nap nap után

2.Tk. 109. o. Olvasd el a magyarázatot!

3.Gyakorlás:

Mf.143.o. 4., 5. / 144.o.7., 8. 145.o. 2.

Küldeni még nem kell, de legyen készen!

——————————————————————-

Május 14.

A viszonyszók

 Emlékeztető!

Közeledik a következő másolás beadási határideje: 2020. május 19. Amikor az előző másolás értékelését elküldtem e-mailben, leírtam, hogyan kérem a következőt.

 4 oldalt kell másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telik. Ha ezzel sem telik be, akkor folytasd a 260. oldalról!

Az oldalakat számozd, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum, amikor írod!

Hamarabb is lehet küldeni, amint készen van. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

1.Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

A viszonyszók

- névelők pl. a, az

- névutók pl. (a szék) alatt, (a fa) mögött

- kötőszók pl. hogy, és, mert

- igekötők pl. be, ki, le

- segédigék pl. fog (írni), (adott) volna

- módosítószók pl. bárcsak, talán

2.A névelők

– azért nevezzük NÉVELŐnek, mert mindig egy főNÉV ELŐTT szerepel

– általában hangsúlytalan

– toldalékot nem kap

Fajtái:

 • határozott névelő: a, az
 • határozatlan névelő: egy

Nem használunk névelőt: -személyek, földrészek, államok, országok, városok neve előtt.

 Az egy szó azonos alakú szó, lehet számnév is, akkor a beszédben hangsúlyos pl.egy tollam van csak (nem több). Névelőként az egy mindig hangsúlytalan pl. van egy toll a földön).

Az az szó azonos alakú szó,  lehet mutató névmás is pl. az a toll (nem másik), mutató névmásként mindig hangsúlyos. Névelőként hangsúlytalan.

Tk. 108. o. Olvasd el!

Mf. 142.o. 1., 2., 3. / 145.o. 1.

(Küldeni ezt még nem kell, de tanuld meg, és legyen készen minden!)

 A határozószókhoz kapcsolódó feladatokból kérem elküldeni csütörtök estig:

Mf. 134. o. 1., 2. /136.o. 9., 10.

 —————————————————————–

Május 12.

A határozószók helyesírása

 Emlékeztető!

Közeledik a következő másolás beadási határideje: 2020. május 19. Amikor az előző másolás értékelését elküldtem e-mailben, leírtam, hogyan kérem a következőt.

 4 oldalt kell másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telik. Ha ezzel sem telik be, akkor folytasd a 260. oldalról!

Az oldalakat számozd, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum, amikor írod!

Hamarabb is lehet küldeni, amint készen van. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

1.Tk. 105-106.o (H. 48.-H.131.e) Olvasd el a szabályokat, magyarázatokat! Írj vázlatot a füzetbe!

2.Mf. 137.o. 1. 2.a,b 3.a

 3.Ismételj, gyakorolj!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_022

https://learningapps.org/4510822

——————————————————————————

Május 11.

A határozószók

 Emlékeztető!

Közeledik a következő másolás beadási határideje: 2020. május 19. Amikor az előző másolás értékelését elküldtem e-mailben, leírtam, hogyan kérem a következőt.

 4 oldalt kell másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telik. Ha ezzel sem telik be, akkor folytasd a 260. oldalról!

Az oldalakat számozd, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum, amikor írod!

Hamarabb is lehet küldeni, amint készen van. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

 

Gyakorlás

1.Tk.141.o. T/39. Másold le a füzetbe, majd húzd alá a határozószókat!

2.Munkafüzeti feladatok: 134/2., 3a, b 135/4., 5., 6., 7. 136/9., 10.

Még nem kell küldeni, de legyen készen!

———————————————————-

Nyelvtan 6.

Május 7.

A határozószók

 Emlékeztető!

Közeledik a következő másolás beadási határideje: 2020. május 19. Amikor az előző másolás értékelését elküldtem e-mailben, leírtam, hogyan kérem a következőt.

 4 oldalt kell másolni az irodalom tankönyved 255-256. oldalán, ezután a 258-259. oldalán található szövegből folyamatosan, amíg a 4 oldal be nem telik. Ha ezzel sem telik be, akkor folytasd a 260. oldalról!

Az oldalakat számozd, és mindegyik oldalon legyen ott a neved és a dátum, amikor írod!

Hamarabb is küldheted, amint készen van. Ez az utolsó ebben a tanévben!!!

 

1.Írd le a füzetbe a vázlatot, majd olvasd el a Tk. 104.105.o. magyarázatát! Tanuld meg!

A határozószók a cselekvés, történés, létezés körülményeit, leggyakrabban

 • helyét hátul
 • idejét most
 • módját gyalog
 • a cselekvő állapotát egyedül fejezik ki.

Kifejeznek még elvontabb körülményeket pl. suttyomban.

A legtöbb határozószó nem toldalékolható pl. most, de van egy-két kivétel pl. kintre, messzebb, mai.

 Névmási eredetű határozószók:

-helyet jelölő pl. itt, ott, bárhol

-időt jelölő pl. akkor, valamikor

-elvontabb körülményt jelölő pl. így, sehogyan

2. Mf. 134.o. 1., 2.

(Küldeni még nem kell.)

————————————————————————–

Nyelvtan 6.

Május 5.

 1.Ellenőrizd és javítsd a feladat megoldását!

Főnévi igenév: vívni, mennem, kelni

Melléknévi igenév:

 • folyamatos: alvó, remegő, virágzó
 • befejezett: körözött, duzzadt, letört
 • beálló: kelendő, elkészítendő, kiegészítendő

Határozói igenév: ázva, vigyázva

2. A tegnap kiírtak szerint a Redmentán 9.00-9.30 közötti kezdési lehetőséggel kell ma megírnotok egy rövid tesztet. A feladatlap címe: Az igenevek. Aki eddig figyelmesen megoldotta a feladatokat, biztosan sikerül, de nagyon kell figyelni!

A teszt után, illetve az irodalom dolgozat után fogtok kapni e-mailben értékelést nyelvtanból és irodalomból is. A piros pontokból már jöttek ki ötösök! Sajnos vannak, akik az utóbbi két héten nem tették a dolgukat. Ők pótolják a feladatokat!

——————————————————————————-

Nyelvtan 6.

Május 4.

 Az igenevek ismétlése

1.Nézzétek meg ezt a videót! Körülbelül 8 perces könnyen érthető magyarázatot kapsz az igenevekről.

https://www.youtube.com/watch?v=6YYHpdlIqI8

2. Ismételjetek a tankönyvből (94-99.o.), a füzetből és a munkafüzetből (127-133.o.) is !

Ez egy nagyon rövid téma volt. Holnap, kedden kaptok hozzá a Redmentán (9.00-9.30) egy rövid tesztet. Aki eddig figyelmesen megoldotta a feladatokat, és el is küldte, a teszt után, illetve az irodalom dolgozat után fog kapni e-mailben értékelést nyelvtanból és irodalomból is. A piros pontokból már jöttek ki ötösök! Sajnos vannak, akik eddig nem tették a dolgukat. Ők pótolják a feladatokat, mert a megoldások hiányát is értékelem, de annak senki sem fog örülni.

3. Gyakorló feladat

Csoportosítsátok az igeneveket a füzetben! Karikázzátok be a képzőket!

ázva, kelendő, vívni, mennem, körözött (bűnöző), alvó, elkészítendő, remegő, duzzadt, kiegészítendő, kelni, vigyázva, letört (faág), virágzó

Főnévi igenév:

Melléknévi igenév:

 • folyamatos:
 • befejezett:
 • beálló:

Határozói igenév:

Tehát holnapra: minden, amit az igenevekről tanultunk!

———————————————————————–

Április 28.

A határozói igenév

 1.Határozói igenév:

-igéből képezzük (a van és a nincs igék kivételével)

-képzői: -va,-ve, -ván,-vén (a két utóbbi régies) pl. állva, ülve, mondván, feledvén

-nem toldalékolható

- a mondatban a HOGYAN? kérdésre válaszol

Pl. A színházban a közönség állva tapsolta meg a színészeket. Hogyan tapsolta meg? Állva.

2. Olvasd el a Tk. 98-99.o. magyarázatát!

3.Az okostankönyv magyarázatát is olvasd el, és csináld meg a gyakorló feladatokat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_042

4.Gyakorlás

Mf. 133.o. 2.a (1. szorgalmi)

https://learningapps.org/2360617

Küldjétek el e-mailben a következő megoldott feladatokat legkésőbb csütörtökig!

Mf. 130.o. 3. / 131.o. 4.,5.a, b / 132.o. 1.,2. / 133.o. 3., 2.a

———————————————————————–

Április 27.

A melléknévi igenév

 Ismétlés, gyakorlás

1.Ellenőrizd, javítsd a füzetben a múlt órai tankönyvi feladatokat!

Tk.140.o. T/37. Főnévi igenevek: sütni, segíteni, vásárolni

Tk.97.o. 1. Folyamatos melléknévi igenév: hibázó

Befejezett melléknévi igenév: múlt, törött, feszült

Beálló melléknévi igenév: megoldandó, adandó

2.Tk. 141.o. T/38. Másold le a füzetbe a szövegből külön sorokba a folyamatos, külön a befejezett melléknévi igeneveket!

3.Gyakorló feladatok a munkafüzetben: 129.o. 1.a, b / 131.o.5.a, b / 133.o.3.

(Még nem kell küldeni, majd kedden írom, melyik feladatokat mikorra kérem.)

4. Olvasd el, gyakorolj online!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_041

https://learningapps.org/2341788

————————————————————————————

Április 23.

A melléknévi igenév

 1.Ismétlés

Nem minden ni-re végződő szó főnévi igenév. Csak az, amit igéből képeztek.

Írd le a főnévi igeneveket a füzetbe a Tk. 140.o. T.37. szövegéből!

Mf. 127.o.1.

 2. Írd le a vázlatot a füzetbe! Figyeld meg a példákat, hogy megértsd! Tanuld meg!

A melléknévi igenév

-igéből képezzük

-a mondatban a melléknév szerepét tölti be, a MILYEN? kérdésre válaszol

Pl. A védett növényekre vigyáznunk kell. Milyen növényekre? Védett növényekre.

Fajtái:

a) Folyamatos melléknévi igenév

-képzője: -ó, ő pl. kerülő (úton), vakító (fény)

b) Befejezett melléknévi igenév

-képzője: -t, tt pl. talált (pénz), lopott (autó)

Vigyázat! Alakja megegyezik a múlt idejű igékkel, de a mondatban a melléknév kérdésére felel!

A talált pénzt leadták a rendőrségen. Milyen pénzt? Talált pénzt.

A lopott autót elrejtették. Milyen autót? Lopott autót.

c) Beálló melléknévi igenév

-képzője: -andó, endő pl. adandó (alkalom), kerülendő (útszakasz)

 3.Olvasd el a Tk.96-97. oldalán a magyarázatot! Alaposan tanulmányozd a táblázatot!

4.Gyakorlás

Tk. 97.o. 1. Füzetbe írd le a szövegből a melléknévi igeneveket fajtájuk szerint!

Mf. 131.o.4.

 ————————————————————————————-

Április 21.

Az igenevek

 A másolás jegyeket kedden küldöm emailben, a pontokat a hétfői feladatokra láttátok. Aki nem írta meg, kérem, jelezze, hogy mi volt az oka!

1.Olvasd el, értelmezd, majd írd le a füzetbe a vázlatot! Tanuld meg!

Az igenevek

-átmeneti szófajú szavak

-minden igenévet igéből képezünk

Fajtái:

a) Főnévi igenév: pl. írni

b) Melléknévi igenév: pl. írott (betű), író (diák)

c) Határozói igenév: pl. írva

 2.A főnévi igenév

-igéből képezzük

-képzője: -ni pl. olvasni

-általánosít pl. A fűre lépni tilos. (Ez a tiltás mindenkire vonatkozik.)

-a mondatban a főnév szerepét tölti be, a főnév kérdésére válaszol: Mi tilos? Lépni.

-ragozható (mint az igék!): pl. olvasnom, olvasnod, olvasnia, olvasnunk, olvasnotok, olvasniuk (Tk. 95.o. táblázat!) – a ragok személyessé teszik a főnévi igenevet

3.Gyakorlás

Mf.128.o.4.,6.,7.

A Mf. 128. oldalról egy képet kérek küldeni csütörtökre.

——————————————————————————

Április 20.

A névszókról tanultak ismétlése

 Nincs elég időnk arra, hogy átismételjük ezt a hosszú témakört, így nem fogok témazárót íratni. Egy feladatlappal mégis ismétlünk a Redmentán. 11.00-tól 19.00-ig lehet majd elkezdeni a megírását. A tankönyvet, munkafüzetet, szabályzatot használhatod. Pontozással értékelem majd. Kedden folytatjuk az igenevekkel.

 ——————————————————————————————-

Április 16.

A névszókhoz járuló jelek

 Másold le a füzetbe a következő vázlatot!

1.Többes szám jele: -k   pl. almák

2.Birtoktöbbesítő jel: -i   pl. almái

3.Birtokjel: -é   pl. Petié

4.Többesjel: -ék   pl. Katiék

5.Birtokos személyjelek: pl. tollam, tollad, tolla, tollunk, tollatok, tolluk

6.Fokjelek: pl. jobb, legjobb, legeslegjobb

7.Kiemelő jel: -ik     pl. jobbik

Tk. 84-85. o. Olvasd el a magyarázatot!

Mf. 113.o. 2.,3.a

Mf. 114.o. 7., 8.

Mf. 116.o. 12. a,b

Még nem kell küldeni, de legyen készen!

—————————————————————————————————

Április 7.

A mai napon szeretném, ha megírnátok a próbamérést a Redmentán. Lépjetek be, a rövid tesztet 10 órától lehet megírni, de szerdán kettőig elérhető lesz. Ebben az időszakban többször is megcsinálhatjátok.

A téma: Névmások

Remélem sikerül, ha probléma adódik, keressetek az osztály csoportban vagy Messengeren!

Ha nem sikerülne, rendezzétek és küldjétek a másolásokat! Szünetre más feladatot nyelvtanból nem kaptok.

Akinek még nem sikerült csatlakozni, próbálja meg holnap is!

———————————————————————————-

Április 6.

 

EMLÉKEZTETŐ!

A másolások beadási határideje április 16. Aki megcsinálta a heti 1 oldalt, ahogy kértem, már küldheti is. Az oldalakat számozd be, a számot a lap jobb alsó sarkára írd! Minden oldalra legyen felírva a neved, és a jobb felső sarokba a dátum, amikor küldöd. Oldalanként fotózd le!

1.Ismételd át, amit a névmásokról tanultál!

Mf.111.o. 1.a,b, 2. Ezt küldd el hétfő estig!

Kedden fogtok írni egy rövid tesztet a névmásokból. Ha mindenkibelépne a Redmentás csoportba, ott is megoldható lenne. 17 hatodikosnak már sikerült!

NYELVTAN 6.

Április 2.

Az általános névmás

 

1.Tk. 83.o. másold le táblázatot a füzetbe!

Jegyezd meg!

Az általános névmások így kezdődnek: akár, bár, minden, se!

A névmásokban előforduló j hangot mindig LY-vel írjuk.

2.Mf.110.o. 2., 3. a

3. Ismétlésképpen olvasd el a magyarázatot, majd a szöveg után oldj meg néhány online feladatot!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_030

—————————————————————————————–

NYELVTAN 6.

Március 31.

A határozatlan névmás

 1.Ismételj!

a) Ellenőrizd a múlt óra 1. feladatát, javítsd a hibákat!

övé – birtokos névmás

 egymásról – kölcsönös névmás

mekkora? – kérdő névmás

rólunk – személyes névmás

ti – személyes névmás

magadnak – visszaható névmás

kinek? – kérdő névmás

b) Online gyakorló feladat: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031

 2.Másold le a határozatlan névmások táblázatát – Tk. 82. o. – a füzetbe!

Jegyezd meg, hogy a határozatlan névmások többségében a ’vala’kezdetűek!

Tanuld meg példaként az első sort!

Kérlek, csak akkor küldj feladatot, ha kérem! Most nem kell küldeni, de legyen készen, mert ha befejeztük a névmásokat, fogok kérni.

——————————————————————————————————

NYELVTAN 6.

Március 30.

A mutató névmás

 1.Ismétlő feladat. Másold le a füzetbe a következő névmásokat, majd írd melléjük, milyen névmások!

övé

egymásról

Mekkora?

rólunk

ti

magadnak

Kinek?

Munkádat ellenőrizd a tankönyv segítségével!

2. A mutató névmások táblázatát másold le a füzetbe a Tk. 80. oldaláról(lent)!

3. Mf. 108.o.9. és 10.

———————————————————————————–

Nyelvtan – Március 26.

Fontos, hogy olvass el figyelmesen mindent, csináld meg az adott napon a feladatokat, hacsak lehet. Saját fejlődésed érdekében tanulsz, nem kizárólag osztályzatért, vagy csak akkor, ha ellenőriznek. Nem kell minden megoldást elküldened, csak ha külön kérem. A témakör végén biztosan kérek majd néhány lapot elküldeni a füzetből, munkafüzetből, nem biztos, hogy mindenkitől ugyanazt.

Az óra anyaga: A kérdő névmás

Tk. 79-80.o. Olvasd el a kérdő névmásról szóló részt!

Másold le a füzetbe a 80. oldalon (fönt) található táblázatot!

Feladatok:

Tk. 81.o. 2.a)

Mf. 106.o.5., 6. és 107.o.8.

Ajánlott: Magyarázatot és szórakoztató, online megoldható feladatokat találsz a www. nkp.hu (okostankönyv, 6. o., nyelvtan) oldalon, a megoldásokat rögtön ellenőrizni is tudod. Érdemes kipróbálni!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029

————————————————————————————————————–

 

Kedves Gyermekek!

Nyelvtanból is folytatjuk a munkát.

1.Másolás

Minden héten másoljatok 1 oldalt (nem sok), de írjatok szépen, pontosan! Szánjatok rá időt, figyelmet! Nem kell minden héten elküldeni, majd április 16-ra, ahogy megbeszéltük!

 2.A névmások

A következő feladatokat 1 hétre kapod! Oszd be jól az időt!

Március 19.csütörtök: A személyes névmásról tanultak ismétlése.

A birtokos névmás

Olvasd el a Tk.76-77. oldalán a magyarázatot! Másold le a füzetbe a táblázatokat, majd tanuld meg a birtokos névmásokat!

Munkafüzeti feladatok: 102.o. 1.a),b), 2.

Március 23. hétfő: Ismétlés. Mf. 103.o. 5.a, 104.o. 6., Hf. 1.,2.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027

Március 24. kedd:

A visszaható névmás (maga)

Tk. 78.o. olvasása, a Kérdések, feladatok 1. másolása a füzetbe.

A kölcsönös névmás (egymás)

Mf. 105.o.1.,2.,3.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_028

3.Szövegértés

A feladatlap 6-7. oldalán dolgozzatok!

A 7. o. feladatairól készíts képet, és aláírva küldd el e-mail-címemre március 26-ig!

 Posted by at 09:54