Nyelvtan 7

 

2020. 06. 03., szerda

 

Ma a Redmentán kell megoldanod a dolgozat feladatait!

A tesztet június 3-án 10.00 és 11.00 óra között lehet elkezdeni, és csak egyszer töltheted ki. Nagyon figyelmesen olvasd el a kérdéseket, a feladatok szövegét!

Ha minden kérdésre válaszoltál, a folytatásra kattintva küldöd el számomra.

Ha bármilyen probléma adódik, írj Messengeren, ha tudok, segítek. Aki nem írja meg, és nem is szól elfogadható indokkal, egyest kap. Remélem, ilyen nem lesz!

A dolgozat kék jegyet ér. A végleges eredményt csak akkor fogod látni, ha mindenkiét javítottam, jóváhagytam. Jó munkát!

—————————————————–

2020. május 27.

A füzetben a vázlatokra a következő tanévben szükség lesz, ezért őrizd meg a füzeted!

Írásbeli felelet lesz 2020. június 3-án, szerdán a mondatrészek és a szószerkezetek fajtáiból.

Feladatok:

- Ismételd át a szószerkezetekről tanultakat! Tanuld meg a füzetben a vázlatokat!

- A füzetedbe írd le a vázlatot:

A mondatrészek közötti írásjelek

az értelmezős szerkezetben vesszőt teszünk!

 1. Mátyás, az igazságos

ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van, ez elé vesszőt teszünk!

 1. gyorsan, de hibásan

kivétel: és, s, meg, vagy kötőszók, eléjük mondatrészek között nem teszünk vesszőt!

 1. almát, körtét és szőlőt

 – Mf. 72.o. 1. d, e, f, g,

d, Tedd ki a mondatrészek között hiányzó vesszőket!

e, Elemezd a mondatrészeket(Á, A, T, H, J)! Karikázd be a kötőszókat!

f, Készítsd el a mondatok ágrajzát! (sok halmozott mondatrész van benne)

   A betűjellel ábrázolt ágrajzokban is használd a megfelelő jeleket ( - ~ ↔ )!

g, Egészítsd ki a szabályt!

 

- Mf. 73.o. 4. a, b, c, (A füzetedbe írd a 3 mondatot!)

- Mf. 76.o. 7.

Másold le a mondatokat a füzetbe! Elemezd a mondatrészeket (Á, A, T, H, J)!

Karikázd be a kötőszókat!

Készítsd el a mondatok szavas ágrajzát a füzetedbe! Használd a megfelelő jeleket ( – ~ ↔ →←)!

A megoldásokat (Mf. 72.o. és a füzetben a többi feladat megoldása) kérem lefotózni és elküldeni a Tanárainkban található e-mailcímemre a legkésőbb 2020. június 3-án, szerdán 12.00 óráig! A feladatokból pontozni fogok. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 ———————————————————

2020. május 27.

Másolásból az utolsó beadási határidő: ma, 2020. május 27. 16.00 óra!

Értékelni fogom a munkátokat. Az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: 05.27., oda, ahová a L jelet szoktam tenni!

Egyértelmű, jól látható dátum és számozás nélkül nem fogadom el a másolást!!

(erre az oldalak fotózásánál is ügyelj!)

A füzetben a vázlatokra a következő tanévben szükség lesz, ezért őrizd meg a füzeted!

Nézzük meg részletesebben a mellérendelés többi fajtáját!

Feladatok:

- Tk. 84-85.o. olvasni

- Ismételd át a szószerkezetekről tanultakat!

- A füzetedben folytasd a vázlatot:

 1. következtető →

az első mondatrész az okot, a második a következményt tartalmazza

kötőszói:  ezért, tehát, így, Ø

pl. ötletes, ezért sikeres

 1. magyarázó ←

kötőszói:  hiszen, ugyanis, azaz, illetve, mivel, Ø

a második mondatrész utólag magyarázza, értelmezi az elsőt

pl. boldog, ugyanis szerelmes

Másold le a mondatokat! Elemezd a mondatrészeket(Á, A, T, H, J)!

Karikázd be a kötőszókat!

Készítsd el a mondatok szavas ágrajzát a füzetedbe!

 1 Almás vagy meggyes sütit kérsz?

 2 Csendesen, de nyugtalanul várakoztak.

 3 Gabit és Rékát is meghívta tegnap.

 4 Télen is, nyáron is fontos a sport.

 5 Az egyszerű, tehát könnyű recepteket szeretem.

 6 Csendes, ugyanis félénk gyerek Pista.

+ Gyakorlófeladat:

https://learningapps.org/3663525

Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

A füzetet kérem lefotózni és elküldeni a Tanárainkban található e-mailcímemre a vázlattal, feladattal együtt legkésőbb 2020. május 29-én, pénteken 16.00 óráig! A feladatot pontozni fogom. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 ———————————————————

 

2020. május 22.

Másolásból az utolsó beadási határidő 2020. május 27., szerda!

A nyelvtanfüzetben a vázlatokra a következő tanévben szükség lesz, ezért őrizd meg a füzeted! Nézzük meg részletesebben a mellérendelés fajtáit!

Feladatok:

- Tk. 84-85.o. olvasni

– Lapozz vissza a füzetedben! Ismételd át a szószerkezetekről tanultakat!

- A füzetedbe írd le a vázlatot:

Mellérendelő szószerkezetek

a szószerkezet tagjai a mondatban azonos szinten vannak

a mondatrészek között tartalmi-logikai kapcsolat van,

melyet kötőszókkal jelölünk (a kötőszót néha kihagyjuk, de pótolható)

 

 1. kapcsolatos –

a mondatrészek között egyszerű, természetes összefüggés van

kötőszói:  és, s, sőt, is, meg

páros kötőszó: is – is, sem – sem

hármas kötőszó: nemcsak – hanem  is

gyakran kimarad: Ø (áthúzott nullával jelöljük)

 1. sót és borsot

 

 1. ellentétes ↔

a mondatrészek között ellentétes viszony van

kötőszói:  de, ellenben, azonban, pedig, ám, ámde, mégis, hanem

néha kimarad: Ø

 1. kicsi, de erős

 

 1. választó ~

a mondatrészek választási lehetőségeket tartalmaznak

kötőszói:  vagy, akár

páros kötőszó: vagy – vagy, akár – akár

néha kimarad: Ø

 1. kéket vagy zöldet

 

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

A kötőszókat az elemzéskor bekarikázzuk! Ha nem találunk kötőszót, akkor logikusan, értelmesen pótolható. Az ágrajzban a mellérendelést jelöljük.

A következő mondatokat és ágrajzokat másold le a füzetedbe:

1

 

Tk. 85.o. 2. Másold le a füzetedbe azokat a mondatokat, amelyekben halmozott (mellérendelő) mondatrészek vannak! Elemezd a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

Karikázd be a kötőszókat! Készítsd el a mondatok szavas ágrajzát a füzetedbe!

(vagyis próbálj önállóan elemezni és ábrázolni mondatokat a fotón látható módon)

Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

A füzetet kérem lefotózni és elküldeni a Tanárainkban található e-mailcímemre a vázlattal, feladattal együtt legkésőbb 2020. május 27-én, szerdán 16.00 óráig! A feladatot pontozni fogom. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

2020. május 20.

Az utolsó, de fontos témakörhöz érkeztünk: a mellérendelő szószerkezetek következnek.

A füzetben a vázlatokra a következő tanévben szükség lesz, ezért őrizd meg a füzeted, még akkor is, ha épp most betelt!

Feladatok:

- Tk. 84.o. olvasni

 – A füzetedben írd fel a címet, és a vázlatot:

A szószerkezetek fajtái

A szószerkezet(= szintagma) két vagy több mondatrész kapcsolata.

Fajtái:

 1. alárendelő:

 a szószerkezet tagjai nem egyenrangúak

 az egyik tag alá van rendelve a másiknak

 közöttük (grammatikai) nyelvtani viszony van

 alaptagból és bővítményből állnak

Fajtái:

 – predikatív (Á-A) szószerkezet pl. Peti néz

 – tárgyas: pl. megtartja a szavát

 – határozós: pl. tegnap látta, szépen ír stb.

 – jelzős: pl. becsületes ember, három esély stb.

 1. mellérendelő:

 a szószerkezet tagjai egyenrangúak

 a mondatban azonos szinten helyezkednek el

 közöttük tartalmi-logikai viszony van

 ugyanolyan mondatrészek a mondatban

   Fajtái és jelük:

 – kapcsolatos –

 – ellentétes ↔

- választó ~

 – következtető →

 – magyarázó ←

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

(ha esetleg a jelük nem jól látható, a Tk. 84.o. táblázatban látható)

A mellérendelőből eddig a kapcsolatossal találkoztunk. Amikor az ágrajzban egy kötőjellel összekapcsoltuk a halmozott mondatrészeket, az kapcsolatos mellérendelés volt. J

Szószerkezetek. Csoportosítva írd le a füzetedbe! 3 oszlopba rendezd őket:

Predikatív (Á-A):                 Alárendelő:                Mellérendelő:

apu dolgozik,  házat épít,  az esernyő legendája, apuval és anyuval, a sas madár
minden erejével,  olcsót és jót,  otthon ülve, élet vagy halál, gyorsan, de jól

az eredmény jó, a jó eredmény

Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

A füzetet kérem lefotózni és elküldeni a Tanárainkban található e-mailcímemrea vázlattal, feladattal együtt legkésőbb 2020. május 22-én, pénteken 16.00 óráig! A feladatot pontozni fogom. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

———————————————————————–

2020. 05. 15.

 Ma a Redmentán kell megoldanod a dolgozat feladatait!

Ezt a tesztet május 15-én 9.00 és 11.00 óra között lehet elkezdeni, és csak egyszer töltheted ki. Nagyon figyelmesen olvasd el a kérdéseket, a feladatok szövegét!

Ha minden kérdésre válaszoltál, a folytatásra kattintva küldöd el számomra.

Ha bármilyen probléma adódik, írj Messengeren, ha tudok, segítek. Aki nem írja meg, és nem is szól elfogadható indokkal, egyest kap. Remélem, ilyen nem lesz!

A dolgozat kék jegyet ér. A végleges eredményt csak akkor fogod látni, ha mindenkiét javítottam, jóváhagytam. Jó munkát!

————————————————————

05. 13., szerda

Kedves Gyerekek!

Másolásból a következő (és egyben utolsó) beadási határidő: 2020. május 26. lesz.

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj!

Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára!

Feladatok:

  - Oldd meg a Redmentán a 7. o. magyar nyelv és irodalom csoportban található Jelzők gyakorlás feladatlapot!

A feladatokat most pontokkal értékelem. Ezzel gyakorolj, pénteken már “élesben” megy!

A feladatokat egyszer töltheted ki, és ma 2020. május 13-án, 8.00 és 16.00 óra között kezdheted el!

   –  Mf. 68.o. 1. Elemezd a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

Ezután állapítsd meg, hogy a jelzők melyik mondatrészhez tartoznak (mi az alaptagjuk)!

   –  Mf. 68.o. 2. a, b,

(ezekkel is tudsz gyakorolni a pénteki dolgozatra)

  –  Ismételd át a Jelzők témakörben tanultakat!

 A feladatokat (Munkafüzet 68. o.) kérem elküldeni legkésőbb 2020. május 15-én 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre. Ha kérdésed van, írj!

 ———————————————————————–

2020. május 8.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

A füzetbe leírt a vázlatokra a következő tanévben, az év eleji ismétléskor mindenképpen szükség lesz. Ha valakinek most betelik a füzete, mindenképpen őrizze meg!

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj! Jövő hét szerdán gyakorló feladatokat fogtok kapni, vagyis összefoglalás lesz. 2020. május 15-én, pénteken lesz a dolgozat a Jelzők témakörből.

Feladatok:

- Tk. 81-82.o. olvasni: Az értelmező jelző

 – A füzetedben írd fel a címet, és a vázlatot:

Az értelmező jelző

Az értelmező jelző utólag pontosítja, értelmezi az alaptagban megnevezett személyt vagy dolgot. (minőségét, mennyiségét, birtokosát vagy azonosítja valamivel)

Mindig felveszi a jelzett szó toldalékát.

Kérdései: –

Jele: Jé             é ……… (pontozott vonal)

pl. Vettem pólót, színeset.

Szedtem gombát, sokat.

Láttam egy fotót, Tibiét.

Beszédben rövid szünettel, írásban vesszővel (néha kettősponttal) irányítjuk rá a figyelmet.

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

Kérdései külön nincsenek, mivel úgyis a vessző után áll, így könnyű felismerni. Azonosítás esetén a szószerkezet tagjai felcserélhetők: mindkét változat egyformán értelmes.

Mindig a 2.-at elemezzük értelmező jelzőnek, ami a vessző után áll.

pl. Imi, az öcsém felhívott.

Az öcsém, Imi felhívott.

Az értelmező jelzőnek lehet további saját jelzője, tehát bővíthető (lefelé az ágrajzban is).

pl. Wesselényi, az árvízi hajós (a hajós Jé, az árvízi Jmi)

 

Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy értelmező jelzős szószerkezeteket tartalmazzanak! A füzetbe csak a megoldásokat írd!

 1 Elhoztam a lány ruháját. Elhoztam a ruhát, a lányét.

 2 Elveszett Peti tolla.

 3 Hozok három könyvet.

 4 Kérném ezt a sütit.

 5 Vett nagy füzetet.

 6 Láttam 100 madarat.

 

Mf. 67.o. 13. Elemezd először a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

Mf. 67.o. 14. (a, b, nem kell, csak az átalakítás)

+Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

 A füzetet kérem lefotózni és elküldeni a vázlattal, feladattal együtt és a Mf. 67. o.-t legkésőbb 2020. május 13-án, szerdán 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre! A feladatokat pontozni fogom.

(Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 —————————————————————-

2020. május 6.

Magyar nyelv

Feladatok:

- Tk. 80-81.o. olvasni: A birtokos jelző

 – A füzetedben írd fel a címet, és a vázlatot:

A birtokos jelző

A birtokos jelző az alaptagban megnevezett személy vagy dolog birtokosát nevezi meg.

Kérdései:  Kinek a … ? Minek a … ? + a szószerkezet alaptagja

Jele: Jb             b ……… (pontozott vonal)

 1. Éva barátnője, a   könyv  lapjai

A Jb lehet:

 – nak, – nek ragos pl. méneseknek futása, Toldinénak a hálószobája

 –  rag nélküli  pl. csikósok kurjantása, a te szíved

Többszörös birtokos szerkezetben az utolsó birtokosra kötelező kitenni a –nak, -nek ragot. pl. a védelem tanújának a meghallgatása

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

Figyelem! A birtokos jelzőt könnyű összekeverni a részeshatározóval! (mivel mindkettő –nak, -nek ragos) De az igei állítmánynak nem lehet jelzője! Jelző csak főnévhez vagy főnévi értelemben használt szóhoz járul. A következőket azért írd le emlékeztetőül:

1

Gyakorlófeladat: Birtokos jelző vagy részeshatározó?

https://learningapps.org/3521896

Jelzős szószerkezetek. Pótold a hiányzó betűket a szavakban, és csoportosítva írd le a füzetedbe! 3 oszlopba rendezd őket:       

Jmi                  Jme                 Jb

hossz_ történet,   t_bb lehetőség,   Toldi esté_e,   szel_d természet,

keser_ pirula,  t_z gól,   m_nden bátorságát,  a puszta le_rása, a  k_ltő feladata,

Pannónia d_csérete,  cs_petnyi só, szám_tógépes játék

Mf. 65.o.10.a, Elemezd először a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

+Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

 A füzetet az előző, április 29-ei óra anyagával együtt kérem lefotózni és elküldeni a vázlatokkal, feladattal együtt és a Mf. 65.o.-t legkésőbb 2020. május 8-án, pénteken 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre! A feladatokat pontozni fogom.

(Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 ——————————————————————

2020. április 29.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

Másolásból a következő (és egyben utolsó) beadási határidő: 2020. május 26. lesz.

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj! Ezt a témakört a segítségemmel, de önállóan kell feldolgoznod. Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára!

Feladatok: A mennyiségjelző kifejezőeszközei

- A füzetedben írd fel a címet, és a szabályt:

A mennyiségjelző kifejezőeszközei

Szófaja lehet:

– leggyakrabban számnévvel fejezzük ki:

pl. három kívánság, sok siker

 – főnév:

pl. (két) kosár gyümölcs, (egy) csapat diák

számnévi névmás:

pl. valamennyi idő, minden szó

melléknév:

pl. csipetnyi

 

Magyarázat: (Ezt nem kell leírnod.)

Vigyázat! Az egy szó kétféle szófajú: lehet számnév vagy határozatlan névelő. Ezért van, amikor elemezzük, és van, amikor nem!!

Ezt írd le, emlékeztetőül:

Ez egy nehéz feladat.         egy: határozatlan névelő, hangsúlytalan, nem elemezzük!

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,”  egy: számnév, hangsúlyos, elemezzük, Jme!

Mf. 64.o. 6. Elemezd a szólásokat, közmondásokat (Á, A, T, H, J)!

  Állapítsd meg a mennyiségjelzők szófaját a lehető legpontosabban! (a, b, rész nem kell)

Mf. 65.o. 7., 8. (Helyesírási szabályzat használható a megoldáshoz.)

A füzetet és a munkafüzetet most még nem kérem elküldeni, majd a következő óra anyagával együtt. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 ———————————————————–

Április 24.

Kedves Gyerekek!

Másolásból ma van a beadási határidő: 2020. április 24 16.00 óráig.

Értékelni fogom a munkátokat. A következőket kérem:

az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: IV.24., oda, ahová a L jelet szoktam tenni!

 Feladatok:

 – Tk. 78-79.o. olvasni: A mennyiségjelző

 – A füzetedben írd fel a címet, és a szabályt:

A mennyiségjelző

A mennyiségjelző a jelzett szó számát, mennyiségét jelöli meg. A jelzett szó előtt áll, ragja nincs.

Kérdései:  Hány? Mennyi? + a szószerkezet alaptagja

Jele: Jme     me ……… (pontozott vonal)

 

 -Tk. 79.o. 3. a, b, Másold le a füzetedbe, és elemezd a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

a, Készítsd el a szavas ágrajzokat! Ne betűjelekkel jelöld, és az ábrázolásban is húzd alá a szavakat mondatrészek szerint, jelöld a fajtájukat!

(Ha jól dolgozol, akkor szépen látszik, hogy melyik szó melyiket bővíti lefelé.
Ellenőrzéskor pedig lentről felfelé tudjuk összeolvasni!)

b, Írd a megfelelő szófajhoz a mondatokban található mennyiségjelzőket!

- határozatlan számnév:

- tőszámnév:

 +Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

 A füzetet a szerdai, április 22-ei óra anyagával együtt kérem lefotózni és elküldeni a vázlatokkal, feladatokkal együtt legkésőbb 2020. április 29-én, szerdán 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre! A feladatokat pontozni fogom. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

—————————————————————————–

Április 22.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

Másolásból a következő beadási határidő 2020. április 24. Értékelni fogom a munkátokat.

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: IV.24., oda, ahová a L jelet szoktam tenni!

Tanuld meg a füzetben a vázlatot, rendszeresen ismételj! Ezt a témakört a segítségemmel, de önállóan kell feldolgoznod. Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára!

Feladatok:

Füzetedben írd fel:

A minőségjelző kifejezőeszközei

Szófaja lehet:

– leggyakrabban melléknévvel fejezzük ki:

pl. híres ügyvéd, budapesti hidak

melléknévi igenév:

pl. nevető szempár, sárgult határ, adandó alkalom

névutó-melléknév:

pl. a ház előtti kert

melléknévi névmás:

pl. miféle anyag

főnévi névmás:

pl. ezt a rajzot, ennek a fiúnak

sorszámnév:

pl. tizedik sor, első megérzés

főnév:

pl. fiú gyermeke, Balassi-strófa

  – Egészítsd ki a vázlatot az alábbi szószerkezetekkel, írd őket a megfelelő szófajhoz!

a kecskeméti követ, második helyezés, Kossuth-díj, azt az erdőt,hulló angyal,

a haza iránti hűség, ilyen tudás

 Mf 63.o.4. a, b, c,

a, Javítsd ki a mondatokat: a hibás ékezeteket!

Elemezd a mondatokat az összes tanult mondatrész szerint (Á, A, T, H, Jmi)!

b, Ha jól elemzel, jó hosszú szóláncokat kapsz, ahogyan az ábrák mutatják.

Oldd meg a b, feladatot!

c, Csak a minőségjelzőket gyűjtsd ki, írd mellé a szófaját!

(Lehet rövidíteni: fn, mn, folyamatos mn-i igenév, befejezett mn-i igenév)

(A Tk. 102.o.-n található az Igenevek ismétlése)

A füzetet majd a pénteki óra anyagával együtt kérem lefotózni és elküldeni a (majd 2020. április 29-ig). Most a Másolás füzetet kérem legkésőbb 2020. április 24. 16.00 óráig, ha még nem küldted el!  Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

————————————————————————————-

Április 17.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Másolásból a következő beadási határidő 2020. április 24. Értékelni fogom a munkátokat.

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: IV.24., oda, ahová a L jelet szoktam tenni.

Tanuld meg a füzetben a vázlatot, rendszeresen ismételj! Ezt a témakört a segítségemmel, de önállóan kell feldolgoznod. Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, gyakorolni óráról órára!

Feladatok: Tk. 77-78.o. olvasni: A minőségjelző

Füzetedben írd fel a címet, és a szabályt:

A minőségjelző

A minőségjelző az alaptag jelentését pontosabbá teszi, annak tulajdonságát (alakját, színét, nagyságát stb.) pontosan megjelöli vagy kiemeli.

Kérdései: Milyen? Mekkora? Miféle? Melyik? Hányadik?+ a szószerkezet alaptagja

A minőségjelző fajtái:

 – minősítő jelző: valamilyen tulajdonságot jelöl.             Jmi     mi………

pl. kék égbolt    Milyen égbolt?

pl. óriási  légy   Mekkora légy?

pl. glogovai utasok Miféle utasok?

 – kijelölő jelző: a jelzett szó egyetlen egyedére vonatkozik.       Jk        k……..…

pl. legkisebb fiú Melyik fiú?

pl. első sor Hányadik sor?

A minőségjelző mindig megelőzi a jelzett szót, annak a toldalékát nem veszi fel,

 1. szép lány- szép lányokat (kivétel a mutató névmás: ez a lányezek a lányok)

 

-Mf.62.o. 2.a, b, c,  Elemezd a mondatokat (Á, A, T, H, J)!

Utána az a, feladatban másold le a jelzős szószerkezeteket= a jelzőket és azokat a szavakat, amelyekhez tartoznak a mondatban b, Milyen szófajúak a jelzők ezekben a mondatokban?

+Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

 

-Minőségjelzős szintagmák. Csoportosítsd a következő szószerkezeteket a füzetedben!

jó tanuló, becsületes ember, ezt a képet, a harmadik ajtó, sötét éjszaka, abban a pillanatban, az utolsó vonat, bátor viselkedést, e gondolatát, vékony jégréteg

Minősítő jelzős:                                            Kijelölő jelzős:

 

A füzetet kérem lefotózni és elküldeni a pénteki, 2020. április 17-ei vázlattal, feladatokkal együtt a Tanárainkban található e-mailcímemre legkésőbb 2020. április 22-én, szerdán 16.00 óráig! A feladatokat pontozni fogom. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

———————————————————————————————————————————-

2020. április 15.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat. A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Másolásból a következő beadási határidő 2020. április 24. Értékelni fogom a munkátokat.

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: IV.24., oda, ahová a L jelet szoktam tenni.

Új témakör következik, az ötféle mondatrész (állítmány, alany, tárgy, határozók, jelzők) közül az utolsó: A jelzők. Tanuld meg a füzetben a vázlatot, rendszeresen ismételj! Ezt a témakört a segítségemmel, de önállóan kell feldolgoznod. Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, gyakorolni óráról órára!

Feladatok: Tk. 76-77.o. olvasni (a 77.o. első feléig)

Füzetedben írd fel az új témakör címét, és a szabályt!

A jelzők

A jelző az a mondatrész, amely az alaptag valamilyen tulajdonságát, mennyiségét, birtokosát adja meg vagy azt értelmezi. A jelző bővítmény. Főnévvel kifejezett mondatrészhez kapcsolódik.

Jele: J  ……….. (pontozott vonal)

A jelző fajtái:

 – minőségjelző           J mi      mi………   pl. üres tányér

 – mennyiségjelző       J me    me………  pl. két asztal

 – birtokos jelző         J b         b………     pl. asztal  terítője

 – értelmező jelző       J é         é………     pl. Józsi, a pincér

JELZŐ+JELZETT SZÓ= JELZŐS SZÓSZERKEZET

A jelző a mondatban nem kötelező bővítmény, de nélküle pontatlan, sokszor érthetetlen lenne a szöveg.

Feladatok:

Hibás szószerkezetek. Írd le a füzetedbe kijavítva az alábbi jelzős szerkezeteket!

szikadt zsemle; Dunántúli falvak; jelemes férfi; inenső part; három kirájok; öszes művei; tavaszal virágzó; sokat igérő; júhturós galuska; legnagyob sportoló; hugommal, Klárával

Híres címek hiányzó jelzői. Pótold a hiányzó jelzőket, írd le helyesen a címeket a füzetedbe!

Írd melléjük a jelző fajtáját! (Jmi, Jme, Jb, Jé)

 1  A _____________ Lotti

 2  _____________ _____________ esernyője

 3  Ali baba és a _____________ rabló

 4  _____________ tyúkja

 5  A _____________ bárdok

 6  Mátyás, az _____________

 7  _____________ csillagok

 8  _____________ estéje

 9  _____________ Ilonka

 10 A _____________ kiskacsa

 -Mf.62.o. 1. +Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

A füzetet most nem kérem bemutatni, majd a pénteki, 2020. április 17-ei vázlattal, feladatokkal együtt kell lefotózni és elküldeni a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

—————————————————————————————————–

2020. április 8.

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

A füzetedben írd fel a neved, a dátumot, másold le a mondatokat, és oldd a meg füzetedben a feladatokat! (Ha van lehetőséged rá, a dolgozatot elkészítheted úgy, hogy kinyomtatod és megoldod, majd lefotózva visszaküldöd határidőre.) Mindkét esetben egyértelműen húzd alá a mondatrészeket, és olvashatóan írj!

Kérlek önállóan dolgozz, segítség nélkül!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat ma, legkésőbb  április 8-án 17.00 óráig! Jó munkát!

A HATÁROZÓK

DOLGOZAT

 

1. Másold le a füzetedbe és elemezd a mondattöredékeket, (Á, A, H)! Állapítsd meg:

a, határozó fajtáját

b, írd mellé a határozó kifejezőeszközét!

 

 1. …tegnap óta várlak…            …………………………….…
 2. …nem maradtam ott…           ……………………………….
 3. …sírva vigad a magyar…      ………………………………
 4. …ceruzával írták…                 ………………………………
 5. …az őszinteségéért szeretem  …………………………….…
 6. …Petrának adtam…              ……………………………….
 7. …nyolcan voltak…                 ………………………………..
 8. …Kati által üzentem…           …………………………….…
 9. …törődj az egészségeddel…  ………….…………………….
 1. magasabb Petinél…            ………………………………..

 

2. Másold le a mondatokat a füzetedbe! Elemezd a mondatokat aláhúzással!

           Készítsd el az ágrajzokat is!

 

 1 Gabi nagyon félénken nézegette az oroszlánokat a ketrecükben.

 2 Azonnal indulnom kellett a barátnőmhöz a leckéért.

 3 Éva a húgával a könyvesboltba ment szótárt vásárolni.

 

 4 Néhányszor elfelejtettem lekapcsolni a villanyt a fürdőszobában.

  Ágrajzok: (Számozd be egyértelműen a mondatokat!)

 

3. Javítsd az alábbi mondatok nyelvhelyességi hibáit!

     (Elég leírnod a javítást, azt a szót, amire módosítanál.)

1   A kutyák mindig hűségesek maradnak a gazdájukkal.

____________________________________________________

2   Az önkormányzat felé kell elküldeni a levelet.

____________________________________________________

3   Józsi méltó a kitüntetésért.

____________________________________________________

4   A rendőr felismerte a menekülőbe a tettest.

____________________________________________________

5   Az eredmény már csak rólad függ.

__________________________________________________

——————————————————————————————–

Magyar nyelv

2020. 04. 03., péntek

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

 1. április 8-án, szerdán lesz dolgozat a határozókból.

Ismételjétek át addig a határozók fogalmát, kérdéseiket!

Feladatok:

-Tk.74.o. 1. A füzetbe másold le a szöveget, és elemezd a mondatokat!

Készítsd el a 2. és a 3. mondat ágrajzát a füzetedbe!

(a 2. mondatban lesz sok halmozott A…)

-Tk.74.o. 2.Ugyanaz a toldalék-különböző határozók:

Figyeld meg, hányféle határozót fejezhet ki a –tól, -től rag!

Másold le a mondatokat a füzetbe és elemezd őket!

 

-A határozók kifejezőeszközei:

Másold le és elemezd a mondattöredékeket, (A, Á,  H), és

a,állapítsd meg határozó fajtáját (=az elemzésnél jelöld a rövidítésével)!

b,írd melléa határozó kifejezőeszközét!

/Kifejezőeszközeik: ragos/ névutós névszó(főnév, melléknév, számnév, névmás),

határozószó, igenév/

 1. holnap kiderül ………………………….…
 2. nem láttam a szék alatt ……………………………
 3. háromszor olvastad…………………………………
 4. gyorsan futnak… ………………………………
 5. nagyon szép lett …………………………….…
 6. üvegből készül… …………………………….…
 7. neked adtam… ……………………………….
 8. sietett vásárolni… ……………………………….
 9. tizenöten voltak… ………………………………..
 10. vigyázz magadra… ………….…………………….

 

A füzetet most nem kérem bemutatni. A megoldásokat kedden, április 7–én közzéteszem, hogy le tudd ellenőrizni a munkádat. Így tudsz gyakorolni a dolgozatra.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

Magyar nyelv

2020. 04. 01., szerda

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

 1. április 8-án, szerdán lesz dolgozat a határozókból.

Ismételjétek át addig a határozók fogalmát, kérdéseiket!

Feladatok:

2020. 04. 01., szerda:

-Rendszerezés céljából két részletben összegyűjtjük a tanult határozókat:

Másold le a füzetedbe a vázlatot, de úgy, hogy a határozók mellé odaírod a kérdéseiket és a jelüket! (a füzetben v a Tk.-ben visszalapozva) Ezzel a gyűjtőmunkával szeretném, ha rendszereznéd, ismételnéd őket! Ez a második fele:

IV. Állapotféle határozók:

állapothatározó

számállapot-határozó

társhatározó

eredethatározó

eredményhatározó

V. Egyéb határozók:

részeshatározó

hasonlító határozó

állandó/vonzathatározó

 

-Tk.73.o. 4.A füzetbe másold le a szöveget, és elemezd a mondatokat!

Készítsd el a 2. és a 3. mondat ágrajzát a füzetedbe!

(ebben a kémiai szövegben lesz sok eredethatározó meg eredményhatározó…)

 

Kérem a füzetet lefotózni és az emailcímemre elküldeni legkésőbb 2020. április 3-án pénteken 14.00 óráig.

2020. 03. 27., péntek

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

 1. április 8-án, szerdán lesz dolgozat a határozókból.

Ismételjétek át addig a határozók fogalmát, kérdéseiket!

Feladatok:

 1. 03. 27., péntek:

-Tk.72.o. 3. (A füzetbe egyetlen ágrajzot kell készíteni! mert mindegyiké ugyanaz…)

– Füzetedben bővítsd az alábbi mondatokat a megadott mondatrészekkel! (Alkoss egy-egy olyan mondatot, amelyekben az összes felsorolt határozó benne van! Figyelj arra, hogy nem lehet összetett mondattá alakítani, nem lehet több tagmondat!)

A macska játszik. (Hh, Hi, Hm, Há és Hf-m legyen benne)

Józsi tanul. (T, Ht, Hi, Hh és Hm)

Kata indul. (Hh, Hc, Hi, Ht, He Hm)

-Rendszerezés céljából két részletben összegyűjtjük a tanult határozókat:

Másold le a füzetedbe a vázlatot, de úgy, hogy a határozók mellé odaírod a kérdéseiket és a jelüket! (a füzetben v a Tk.-ben visszalapozva) Ezzel a gyűjtőmunkával szeretném, ha rendszereznéd, ismételnéd őket! Ez az első fele. Még nem kell elküldeni, majd a 2. rész után kérek róla fotót.

Füzetben felírni: 52.óra: A határozók rendszere

A határozókat jelentésük alapján csoportosíthatjuk:

I.Helyféle határozók:

helyhatározó: Hol? Honnan? Hová? Merre? Meddig? Jele: Hh

képes helyhatározó:

II.Időféle határozók:

időhatározó

számhatározó

III. Módféle határozók:

módhatározó

eszközhatározó

okhatározó

célhatározó

fok-és mértékhatározó

tekintethatározó

2020.03.25.

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Másolásból a következő beadási határidő 2020. márc. 27. Értékelni fogom a munkátokat.

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a másolásfüzetben lefotózott 4 (ha nagy betűkkel írsz, akkor 5) oldalt. A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III.27., oda, ahová a L jelet szoktam tenni.

Feladatok:

2020.03. 25., szerda:

Tk.70.o. olvasni

Füzetben felírni: 51.óra: Az állandó/ vonzathatározó

Szabály: Az állandó határozók vonzatok: állandó kifejezések, bizonyos igékhez, névszókhoz mindig azonos raggal vagy névutóval kapcsolódnak.

Kérdései: – Jele: Hv és v(hullámos vonal)

Magyarázat (ezt nem kell leírnod): az utolsó határozónk, a vonzathatározó pont a legnehezebben felismerhető! Kivételnek számít, mert ennek nincs közös jelentése (pl. mód, hely, idő stb.), csak az alaptagja mindig ugyanazt a toldalékot vonzza be:

emlékszik: -ra, -re toldalékot vonz az Á,  pl. Petire, a tegnapra, valamire stb.
(ez nem helyhatározó!)

foglalkozik: -val –vel toldalékot vonz, pl. Petivel, a tegnappal, valamivel stb.
(ez nem eszközhatározó!)

érdeklődik: iránt névutót vonz, pl. Peti iránt, a tegnap iránt, valami iránt stb.

Kérdései tehát nincsenek, mert bármelyik kérdés lehet (!), inkább azt kell figyelni, hogy ha alaposan kérdezel, akkor semelyik másik határozó sem értelmes az adott mondatban.  Ekkor vonzathatározóval van dolgunk. Mindkét nevét használják: hívják állandó határozónak meg vonzathatározónak is.

Másold le a füzetedbe alábbi mondatokat!  Elemezd a szokott módon aláhúzással
a tanult mondatrészeket! Ábrázold az utolsó három (4-5-6.) mondatot ágrajzzal a füzetedben!
(mindegyikben van vonzathatározó is…)

  1 A szülők nagyon büszkék voltak a gyermekeikre.

 2 Tegnap egy feladványon törtük a fejünket.

 3 A kutya mindig hűséges a gazdájához.

 4 Az edző sokáig nem számíthatott a csatárra sérülés miatt.

 5 Kata nagyon hasonlít az édesanyjára.

 6 A vitatkozók nem tudták meggyőzni egymást semmiről.

 A megoldást a következő nyelvtanóra napján közzéteszem. A cél most annyi, hogy gyakorolj.

(Ezt nem kell elküldened.)

 1. 03. 27., péntek: Másolás

 

Magyar nyelv

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Ismételjétek át rendszeresen az éppen tanult fogalmakat! (ahogyan egyébként is)

Figyeljétek és tartsátok a határidőket!
Másolásból a következő beadási határidő márc. 27. Kérlek, ne maradjatok el ezzel, később, ha lehetséges, a füzetet beadva, ha nem, akkor más formában értékelni fogom a munkátokat!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat!
(majd jelezni fogom, hogy melyik oldalakat kell a füzetben, munkafüzetben lefotózni és csatolt fájlként elküldeni)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Feladatok:

2020.03. 20., péntek:

Másold le a füzetedbe alábbi mondatokat!  Elemezd a szokott módon aláhúzással
a tanult mondatrészeket! Ábrázold az utolsó három (4-5-6.) mondatot ágrajzzal a füzetedben!

  1 A bérlő kérvényt nyújtott be az osztályvezetőnek.

 2 Anya délután fagylaltot vett a kisfiának.

 3 Nőnapon Zsolti virággal kedveskedett a barátnőjének.

 4 Peti, szabad neked ilyenkor fagylaltot enni?

 5 A tanuló sápadtan, lassan közeledett a hídhoz.

 6 Reggel a kirándulók teljesen felpakolva indultak a hegyekbe túrázni.

 A megoldást a következő nyelvtanóra napján közzéteszem. A cél most annyi, hogy gyakorolj.

2020.03. 27., péntek: Másolás

*Szorgalmi: cél- és okhatározó gyakorlásához:

https://wordwall.net/hu/resource/417478/nyelvtan/c%C3%A9lhat%C3%A1roz%C3%B3-vagy-okhat%C3%A1roz%C3%B3

 Posted by at 09:54