Nyelvtan 8

 

Június 5.

A szövegértés feladatlapban tetszés szerint választott szöveg olvasása, a feladatok megoldása.

——————————————–

Május 29-június 3.

 

Év végi ismétlés

Mf. 69-71.o.

Ez a feladat a pénteki és a keddi órára.

———————————————-

NYELVTAN 8.o.

Május 26.

Kedves nyolcadikosok!

Nyelvtanból elérkezett az utolsó számonkérés ideje. Remélem, jól megoldjátok. Használjátok nyugodtan a nyelvtan felszerelést, de az eszeteket mindenképpen! Gondolkodjatok! Figyeljetek!

Írásbeli felelet a Redmentán ma 10.00-11.00 közötti kezdéssel. 45 perced van a megoldásra. Más feladatotok ma nincs.

Ha ebben az időpontban valaki nem tudja megcsinálni, jelezze! Megoldjuk, mindenkinek meg kell írni.

—————————————————-

NYELVTAN 8.o.

Május 22.

 A szóalkotásról tanultak összefoglalása

Tk. 83. o. Másoljátok le a füzetbe a gondolattérképet úgy, hogy az alárendelő és mellérendelő összetett szavak fajtáihoz és a szóalkotás módjaihoz írjatok példákat a Tk. vagy a füzet segítségével!

Az ismétléshez használjátok az okostankönyv magyarázatait és feladatait!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_010

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_011

A keddi órán, május 26-án 10.00-11.00 közötti kezdéssel lesz egy írásbeli felelet a Redmentán.

————————————–

Május 19.

Ritkább szóalkotásmódok

1.Tk.81-82. o. Olvasd el!

2.Írd le a vázlatot!

A/Szóelvonás: hosszabb szóból a képző elvonásával jön létre

pl. a kapál szóból keletkezett a kapa, és nem fordítva, piros – pír

B/Szóvegyülés: két szó elemei keverednek

pl. csokor + bokréta = csokréta

ordít + kiabál = ordibál

C/Mozaikszó-alkotás:

- betűszó tulajdonnévből pl. MTA (Magyar Tudományos Akadémia) vagy köznévből pl. tévé (televízió)

- szóösszevonás:

pl. Műpa (Művészetek Palotája), gyes (gyermekgondozási segély)

D/Szórövidülés:

pl. trolibusz – troli, történelem – töri

Helyesírás

Olvasd el A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadásában: H 285. -H 289. 

3.Tk.82.o. Kérdések, feladatok 1., 2., 4.a

4.Olvasd el az okostankönyv magyarázatát is! Írj a füzetbe példákat a ritkább szóalkotási módokra! Oldd meg a feladatokat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_008

 ———————————————————

 

 

Május 15.

A szóképzés

 Lejárt határidők! Várom az önéletrajzokat (kiírva május 5-én) és irodalomból a projekteket (kiírva április 29-én) azoktól, akik még nem küldték. Szombat estig lehet pótolni, azután írom a jegyeket.

1.Ismételjetek, gyakoroljatok! Olvassátok el a tudnivalókat másik tankönyvből is! Oldjátok meg az online gyakorló feladatokat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_007

2.Mf. 63.o. 1.b, c, d / Mf. 64.o. 2., 3., 1.

A munkafüzeti feladatokat kérem elküldeni keddig.

———————————————————————–

Május 12.

A szóképzés

Várom az önéletrajzokat azoktól, akik még nem küldték, ma van a határidő.

Anyanyelvünk folyamatosan változik: idegen szavak kerülnek és illeszkednek be nyelvünkbe, emellett belső szóteremtéssel, szóösszetételek alkotásával, szóképzéssel gazdagítjuk szókincsünket. A szóösszetételekkel nemrég foglalkoztunk.

A szóképzés nyelvünk ősi sajátossága, szép magyar nyelvünk rendkívül sok lehetőséget biztosít ilyen módos a szókészlet gyarapítására.

Képezzünk szavakat például a mos igéből: mosogat, mosat, mosakodik, moshat, mosás, mosatlan, mosni, mosó, mosott, mosandó, mosva.

Vázlat (Írjátok le a füzetbe! Tanuljátok meg!)

A képzett szó elemei

alapszó (tőszó vagy képzett szó) + képző pl. szépít, szépítkezik (ha az alapszó képzett szó, továbbképzett szó keletkezik.

Az előző évfolyamokon azt tanultátok, hogy a képző megváltoztatja a szó jelentését, gyakran a szófaját is. Vannak tehát:

-szófajtartó képzők pl. tanul (ige) + gat = tanulgat (ige) vagy barát (főnév) + ság = barátság (főnév)

-szófajváltó képzők pl. ír (ige) + ás = írás (főnév) vagy (főnév) + z = z (ige)

Tk. 78.o. Olvassátok el!

Tk. 79.o. Másoljátok le a táblázatot a füzetbe! (Ezeket a képzőket kell ismerni.)

———————————————————————-

Május 5. és 8.

Az önéletrajz

 

Két dátumot látsz, a keddit és a péntekit. Ez a tananyag erre a hétre szól, péntekre nem fogok külön írni. A vázlatot és a tankönyv magyarázatát és a feladat szövegét nagyon figyelmesen olvassátok el!

1. Irodalomból sok életrajzot megismertetek. Miben különbözik az életrajz az önéletrajztól?

Életrajz: egy személy életének elbeszélése származásától a közlés idejéig vagy haláláig. A nézőpont: E/3.

Önéletrajzot József Attilától olvastunk (részletet), a Curriculum vitae című írást, amit álláskeresőként írt. Manapság szintén szükség van önéletrajz írására, ha valaki állást keres. Érdemes jól megírni.

Önéletrajz: egy személy saját életének fontos eseményeit mutatja be (származás, személyes adatok, tanulmányok, végzettség, munka, célok, érdeklődési kör, különleges képességek.) A nézőpont: E/1.

2.Az önéletrajz típusai:

hagyományos (a formai és tartalmi követelmények a Tk. 85-86. oldalán találhatók)

amerikai típusú (CV-curriculum vitae) Tk. 85., 87. o.)

3.Javaslatok:

– szép, rendezett külalak, könnyen olvasható írásmód

– helyesírási hibáktól mentes

– áthúzás, hibajavító használatának mellőzése

4.Gyakorlás: Mf. 68.o.1.,2.

5.A feladatotok egy hagyományos önéletrajz írása a füzetbe a fenti követelményeknek megfelelően. A tankönyv 86. oldalán lévő minta segít.

Mivel ti már tudjátok, hol fogtok tanulni, a cél meghatározása legyen annak az iskolának az elvégzése, ahova felvettek. Pontosan írjátok le az iskola és a tagozat neve vagy a szakma elnevezését! Remélem, ügyesek lesztek, és jó jegyeket adhatok, ez javítási lehetőség is.

Határidő: május 12.

További magyarázatok, feladatok:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_009

———————————————————————————

Április 28.

 Amint múlt pénteken kiírtam, az összetett szavakról tanultakat egy kék jegyes dolgozattal zárjátok le.

A feladatlapot a Redmentán találjátok. 10.00 és 11.00 között kezdhetitek el, a megoldásra 30 percet kaptok. Csak egyszer oldhatjátok meg, tehát jól kell gazdálkodni az idővel. Nagyon figyelmesen olvassátok el a feladatok szövegét!

Remélem, sikerül mindenkinek jól megoldani. Az eredményt csak akkor láthatjátok majd, ha mindenki megírta, és kijavítottam a feladatokat.

Ha bármi gond van, írjatok, hívjatok Messengeren. Aki nem írja meg, és nem is jelentkezik kedden 14.00-ig, egyest kap.

Több dolgotok nincsen nyelvtanból jövő hét keddig.

—————————————————————————

 

NYELVTAN 8.o.

Április 24.

 1.Tk.109.o. T.16. szöveg. Írjátok ki a szövegből a mellérendelő összetett szavakat csoportosítva!

Szóismétlés:

Ikerszó:

Valódi mellérendelő összetétel:

2.Mf. 62.o.1.

 3.A szóösszetételek ismétlése

Alárendelő szóösszetételek

https://www.youtube.com/watch?v=7z7rX44v9ZU

Mellérendelő szóösszetételek

https://www.youtube.com/watch?v=nQBLzNVAJ1Q&t=2s

A szóösszetételek helyesírása

https://www.youtube.com/watch?v=ALvLpOXKTgE

 

4.Játékos gyakorló feladat

https://learningapps.org/2691270

https://learningapps.org/10917227

Kedden, április 28-án lesz egy teszt az összetett szavakból a Redmentán. Érdemes rászánnod  kb. 30 percet a videók megtekintésére a kisdolgozat előtt. Alapos magyarázatot adnak ábrákkal. 10.00-11.00 közötti kezdést terveztem.

———————————————————————

Április 21.

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

 1.Ismételd át a múlt órai vázlat segítségével a mellérendelő összetett szavak fajtáit, és a helyesírási tudnivalókat!

2.Mf. 60. o. 3.a,b

3.Feladatlap a Redmentán. 10.00-14.00 között lehet elkezdeni.

—————————————————————————————-

 

Április 17.

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

Írjátok le a füzetbe a vázlatot! Gondoljátok végig, tanuljátok meg!

1.A mellérendelő szóösszetételek tagjai egyenrangúak, szófajuk azonos, mondatbeli szerepük azonos.

2.Fajtái:

a) -Szóismétlés: már-már, addig-addig

    -Szótőismétlés (figura etimologica): pl. unos-untalan, körös-körül

! Helyesírásuk: a szóismétléseket mindig kötőjellel írjuk!

Figyelem! Ugyanannak a szótőnek különböző toldalékokkal ellátott alakjai szókapcsolatok (nem összetételek), ezért ezeket különírjuk: pl. napról napra, várva várt

 b) Valódi mellérendelő összetételek

- tagjai lehetnek hasonló jelentésűek: pl. süt-főz, búbánat

-ellentétes jelentésűek: pl. apraja-nagyja, eget-földet

! Helyesírásuk:

-egybeírjuk, ha csak az utótag toldalékolható: pl. búbánatos, hadseregben

-kötőjellel írjuk, ha mindkét tag toldalékolható: pl. sütött-főzött, apraját-nagyját, illetve a szavak jelentése együtt más: pl. kézzel-lábbal

 c) Ikerszók

-játékos összetételek; egyik, olykor mindkét tagjuknak  önmagában nincs jelentése: pl. gizgaz, mendemonda, zenebona, terefere

! Helyesírásuk:

-egybeírjuk, ha csak az utótag toldalékolható: pl. zenebonát

-kötőjellel írjuk, ha mindkét tag toldalékolható: pl. irult-pirult

*Álikerszók: két hasonló hangzású és jelentésű szóból keletkeztek: pl. csillog-villog

! Helyesírásuk:

-mindig kötőjellel írjuk: pl. csillogott-villogott, ámult-bámult

Jó magyarázatot, gyakorló feladatot találtok még az nkp.hu oldalon itt! Ajánlom!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_006

——————————————————————————————

NYELVTAN 8.o. 04. 07.

A keddi nyelvtan óra feladata a rövid kis dolgozat megírása. Küldjétek el legkésőbb kedd estig a megoldásokat! Folytatás a tavaszi szünet után.

Az alárendelő összetett szavak és helyesírásuk

1.Alanyos, tárgyas, határozós, jelzős vagy jelentéssűrítő? Írd a szavak mellé az összetétel fajtáját! A határozós és jelzős összetételeknél pontosíts!

tejberizs

sárgaréz

szúette

csigalépcső

adófizető

napsütötte

2.Karikázd be vagy húzd alá minden sorban a helyesen írt összetett szót! Ha nem vagy biztos a dolgodban, nézz utána például a helyesírási szabályzatban!

0407—————————————————————————————–

Április 3.

 

Az alárendelő összetett szavak helyesírásának gyakorlása, ismétlés

1.https://learningapps.org/view4524821

https://docplayer.hu/7474078-A-szoosszetetelek-8-evfolyam.html

2.Mf. 58.o.1., 2.  59.o.3.

Küldjétek el az 55. és az 58. oldalon megoldott feladatok fotóit!

Keddre készüljetek egy helyesírási totó megírására!

—————————————————————————————————–

NYELVTAN 8.o.

Március 31.

 Az alárendelő összetett szavak helyesírásának gyakorlása

 

1.Online gyakorló feladatok: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_005

2.Mf. 55.o. 5.a

   Mf. 56.o.6.

   Mf. 57.o. 9. a, b

Elküldeni még nem kell.

 

———————————————————————————

Március 27.

Az alárendelő összetett szavak helyesírása

A Tk. 72-74. oldalakról a füzetbe a szabályszámokat másoljátok ki, és írjátok mellé a példákat (a dőlt betűkkel írt szavakat)!

Ennyi a dolgotok keddig. Elküldeni nem kell.

 

Kedves nyolcadikosok!

 

 Nyelvtanból a Szóalkotás című témakört kezdtük el.

  1. Olvassátok el a Tk.70-71. oldalán lévő bevezetőt, és oldjátok meg az 1. feladatot a füzetbe!
  2.  A Tk.72. oldalán található táblázatot másoljátok le a füzetbe, és tanuljatok meg egy-egy példát az alárendelő szóösszetételek minden fajtájához!

-Hogyan ismerhetjük fel az alárendelő szóösszetételek fajtáit?

Figyeld meg, hogy az előtagra valamelyik mondatrész kérdésével és az utótaggal tudunk kérdezni!

Pl.: napsütötteelőtag: nap, utótag: sütötte, tehát a kérdés: Mi sütötte? – alanyos összetétel, vagyis az előtag helyett valamelyik, az utótaghoz illő mondatrész kérdését illeszted be.

A jelentéssűrítő összetételek is alárendelő szóösszetételek, de az előtag és az utótag viszonyát csak hosszabb körülírással tudjuk értelmezni. Pl.: csigalépcsőa csigaház alakjához hasonló lépcső, csirkepaprikáscsirkehúsból készült paprikás

 

  1. Gyakorló feladatok:

Mf. 54.o.1.,2.a),b),  55.o.3.,4.  56.o. 8.,  58.o.12.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_002

Ezeket a feladatokat március 26-ig oldjátok meg, és tanuljátok meg az alárendelő szóösszetételek fajtáit! Akkor folytatjuk a helyesírási tudnivalókkal.

A Szövegértés feladatlapban oldjatok meg egy tetszés szerint választott feladatsort! A későbbiekben fogam majd ellenőrizni.

Jó munkát, kitartást!

 Posted by at 09:54