Nyelvtan 8

 

NYELVTAN 8.o. 04. 07.

A keddi nyelvtan óra feladata a rövid kis dolgozat megírása. Küldjétek el legkésőbb kedd estig a megoldásokat! Folytatás a tavaszi szünet után.

Az alárendelő összetett szavak és helyesírásuk

1.Alanyos, tárgyas, határozós, jelzős vagy jelentéssűrítő? Írd a szavak mellé az összetétel fajtáját! A határozós és jelzős összetételeknél pontosíts!

tejberizs

sárgaréz

szúette

csigalépcső

adófizető

napsütötte

2.Karikázd be vagy húzd alá minden sorban a helyesen írt összetett szót! Ha nem vagy biztos a dolgodban, nézz utána például a helyesírási szabályzatban!

0407—————————————————————————————–

Április 3.

 

Az alárendelő összetett szavak helyesírásának gyakorlása, ismétlés

1.https://learningapps.org/view4524821

https://docplayer.hu/7474078-A-szoosszetetelek-8-evfolyam.html

2.Mf. 58.o.1., 2.  59.o.3.

Küldjétek el az 55. és az 58. oldalon megoldott feladatok fotóit!

Keddre készüljetek egy helyesírási totó megírására!

—————————————————————————————————–

NYELVTAN 8.o.

Március 31.

 Az alárendelő összetett szavak helyesírásának gyakorlása

 

1.Online gyakorló feladatok: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_005

2.Mf. 55.o. 5.a

   Mf. 56.o.6.

   Mf. 57.o. 9. a, b

Elküldeni még nem kell.

 

———————————————————————————

Március 27.

Az alárendelő összetett szavak helyesírása

A Tk. 72-74. oldalakról a füzetbe a szabályszámokat másoljátok ki, és írjátok mellé a példákat (a dőlt betűkkel írt szavakat)!

Ennyi a dolgotok keddig. Elküldeni nem kell.

 

Kedves nyolcadikosok!

 

 Nyelvtanból a Szóalkotás című témakört kezdtük el.

  1. Olvassátok el a Tk.70-71. oldalán lévő bevezetőt, és oldjátok meg az 1. feladatot a füzetbe!
  2.  A Tk.72. oldalán található táblázatot másoljátok le a füzetbe, és tanuljatok meg egy-egy példát az alárendelő szóösszetételek minden fajtájához!

-Hogyan ismerhetjük fel az alárendelő szóösszetételek fajtáit?

Figyeld meg, hogy az előtagra valamelyik mondatrész kérdésével és az utótaggal tudunk kérdezni!

Pl.: napsütötteelőtag: nap, utótag: sütötte, tehát a kérdés: Mi sütötte? – alanyos összetétel, vagyis az előtag helyett valamelyik, az utótaghoz illő mondatrész kérdését illeszted be.

A jelentéssűrítő összetételek is alárendelő szóösszetételek, de az előtag és az utótag viszonyát csak hosszabb körülírással tudjuk értelmezni. Pl.: csigalépcsőa csigaház alakjához hasonló lépcső, csirkepaprikáscsirkehúsból készült paprikás

 

  1. Gyakorló feladatok:

Mf. 54.o.1.,2.a),b),  55.o.3.,4.  56.o. 8.,  58.o.12.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_002

Ezeket a feladatokat március 26-ig oldjátok meg, és tanuljátok meg az alárendelő szóösszetételek fajtáit! Akkor folytatjuk a helyesírási tudnivalókkal.

A Szövegértés feladatlapban oldjatok meg egy tetszés szerint választott feladatsort! A későbbiekben fogam majd ellenőrizni.

Jó munkát, kitartást!

 Posted by at 09:54