Földrajz 6

 

6.a Természetismeret – földrajz 2020. március 31.

 Tananyag: Az Alföld tengersík vidékein, hazánk éléstára

 Két leckét egyszerre kell tanulnotok, ezek szorosan összetartoznak. Az első bemutatja az Alföld természetföldrajzát: részeit, kialakulását, domborzatát, kistájait, éghajlatát, nemzeti parkjait. A második az Alföld mezőgazdaságát, iparát, jelentős városait.

 Adok egy vázlatot, abban minden benne van. Azt olvassátok és figyeljétek meg a Tankönyv 133-138. oldalának ábráit, képeit, az Atlasz térképeit!

 VÁZLAT

 A Tankönyv a 133. o. térképe alapján az Atlasz 8-9. oldalán Magyarország domborzata térképen figyeld meg az Alföld elhelyezkedését!

 Alföld részei: Mezőföld, Duna-Tisza köze, Tiszántúl.

Fő folyók: Duna, Tisza, Körös, Maros, Zagyva.

Kialakulása: süllyedés – feltöltődés – tengeri üledékek, folyók hordaléka, szél munkája.

 Interneten: mozaweb.hu, Természetismeret 6., 132.o., 2.ábra: Alföldek kialakulása

Kistájai:

A folyók mentén szinte teljesen sík, itt az áradások alakították ki a tökéletes síkságokat: Nagykunság – löszös vidék, a Hortobágy szikes – -sós talajú.

Kiskunság, Nyírség – folyók, majd szél alakította, homokbuckás táj. „Futóhomokját” erdők, gyümölcsösök, szőlők telepítésével kötötték meg.

Mezőföld – löszös vidék

 A felsorolt tájakat, folyókat keresd meg az Atlasz térképén!

Védett területei: Kiskunsági, Hortobágyi, Körös-Maros Nemzeti Park. Atlasz 12.o. Nemzeti parkok térkép!

Interneten: mozaweb.hu, Természetismeret 6., 132.o., Lösz videó., 133.o. Szikesedés videó., Hortobágy pusztáin videó., Homokbuckás Kiskunság videó

 Oldd meg a Munkafüzet 69.o. 2., 5. feladatát!

 Éghajlata: Szélsőséges – nyár meleg, tél hideg, kevés csapadék, mely egyenlőtlenül oszlik el. Nyáron gyakori az aszály. Legtöbb napsütés a Dél-Alföldön van. Atlasz 12.o. Éghajlati térképek!

 Mezőgazdaság: Az Alföld a legfontosabb mezőgazdasági területünk. A növénytermesztés feltételei – jó természeti adottságok: Termékeny talaj, megfelelő hőmérséklet, napfénytartam, csapadék megfelelő mennyisége és eloszlása.

Mezőgazdasági termékek feldolgozása – élelmiszeripar:

Búza – malomipar

Kukorica – sertés- és baromfitenyésztés – húsipar: Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Gyula.

Cukorrépa – cukoripar

Burgonya, dohány.

Napraforgó – növényolajgyár.

Fűszerpaprika – Szeged, Kalocsa.

Zöldpaprika, paradicsom, burgonya, uborka… pl. Balástya környékén is.

Primőrzöldség-termesztés – üvegházak, fóliasátrak.

Kajszi- és őszibarack – Szatymaz.

Alma – Nyírség.

Szőlő – borászat – Kiskunság.

Zöldség és gyümölcs feldolgozása – konzervgyárak, hűtőházak – a termőterületek közelében!

 Figyeld meg a Tankönyv 136. oldalán a mezőgazdaság és a feldolgozóipar kapcsolata ábrát!

Interneten: mozaweb.hu, Természetismeret 6., 139.o., Búza videó., 140.o. Napraforgó videó., 155.o. Sertésfeldolgozás videó.

 Oldd meg a Munkafüzet 70.o. 1. feladatát!

 Kőolaj és földgáz – energiahordozók – bányászata – Szeged, Algyő környéke – vegyipar, kőolajfinomító.

Rétegvizekben gazdag táj: termálvíz – melegvíz, gyógyvíz, ásványvíz. Gyógyfürdők, élményfürdők. Hajdúszoboszló, Gyula, Cserkeszőlő.

Legjelentősebb városok: Debrecen, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Szolnok, Nyíregyháza.

Oldd meg a Munkafüzet 70.o. 2., 3. feladatát!

Játéklehetőség: http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/5-8-osztaly/termeszetismeret/alfoldi-tajakon

 Most nem kérek fényképet a feladatokról!

Figyelmesen, lépésről lépésre haladva dolgozzatok az útmutatás alapján, nézzétek meg a videókat, játékot!

—————————————————–

Földrajz 2020. március 24.

 

Tananyag: A Kárpát-medence országa

Nézd meg ráhangolásként a Magyarország, egy ország Európa szívében című videót a mozaweb.hu oldalról!

Vedd elő a Tankönyvet és a 130-132.oldalon találod az új anyagot.

Olvasd el a Tk. 130. oldalát odáig, hogy …a keleti félgömbön található. Figyeld meg a térképet! Válaszolj az Atlasz segítségével a sárga mezőben lévő kérdésekre!

Oldd meg a Munkafüzet 66.o. 1., 2. feladatát!

 

Olvasd tovább a Tankönyvet a 130.o. aljától a 131. o. közepéig (odáig, hogy … mit jelent ez hazánk éghajlatára nézve! – sárga mezős kérdés)

A Tankönyv 90-94. oldalára visszalapozva felelevenítheted, hogy mit tanultál a mérsékelt övezetről, az éghajlatot alakító tényezőkről.

 

Olvasd el a Tk. 131. oldalának közepétől a 132.o. aljáig, a lecke végéig! Figyeld meg a térképet! Válaszolj az Atlasz segítségével a sárga mezőben lévő kérdésekre!

Oldd meg a Munkafüzet 66.o. 3., 67.o. 4. feladatát!

 

Önellenőrzésként próbál válaszolni a Tk. 132.o. Ellenőrizd tudásodat! kérdéseire!

 

Írásbeli feladat:

Munkafüzet 67.o. 1., 68. o. 4.

Szorgalmi feladat:

Munkafüzet 68.o. 2., 3.

 

Az elkészült feladatokat lefotózva küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre legkésőbb 03.27. péntekig! Szorgalmi is jöhet!

 

Kedves Gyerekek!

A természetismeret otthoni feldolgozásához szükség lesz a Tankönyvre, melynek szövegét figyelmesen el kell olvasnotok, a vastaggal írt szavakat értelmezni, azok magyarázatát tudni. Figyeljétek meg az ábrákat, képeket, rajzokat, azok segítik a tananyag megértését.

A témakör végén minden tananyag vázlata is megtalálható, ezeket le is lehet másolni a füzetbe szorgalmiként, csak szépen tagoltan, lényeget kiemelve.

Az Atlasz tananyaghoz tartozó térképeit, ábráit feltétlenül tanulmányozni kell. A térképhasználat, -ismeret fontos alapja ennek a tárgynak.

Fogok megjelölni én is az internetről megnézhető érdekességeket: képek, videók, animációk, játék – ezekkel változatosabb lesz a tananyag.

Például ilyen a mozaweb.hu oldal, ahol ingyenesen elérhetők a tartalmak. Ehhez viszont regisztrálni, új fiókot kell létrehozni. Ezután megnyithatjátok a Temészetismeret 5. és 6. 2018-as kiadású tankönyvet. (és a más tantárgyakhoz kapcsolódó könyveket is), digitális tartalmakat…

A munkafüzeti feladatok megoldásával gyakorolni, alkalmazni tudjátok az elsajátított ismereteket.

Lesznek egyéb szorgalmi feladatok, amit mindig az aktuális leckénél közlök.

A számonkérés formájáról is mindig aktuálisan tájékoztatlak benneteket.

Üdv. Vén László

2020. március 17.

Tananyag: Az előző órákon összefoglaltunk. Most témazárót kell írnotok – otthon!!!

Előtte érdemes átnézni a Tankönyv 104-126. oldalát. Ne felejtsétek, az ábrák, képek segítenek az értelmezésben. A 127-128. oldalon található Rendszerezzük ismereteinket! című összefoglaló rész vázlatosan összefoglalja a témakört. A füzetbe is írtunk, rajzoltunk vázlatot, ábrákat, emellett Munkafüzetben megoldott feladatok is segíthetnek.

Ha ezt megtettétek, akkor kell megoldani a dolgozatot.

Írásbeli feladat: TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre hétfő (március 23.) estig. Elég leírni a kérdés számát és a megoldást. Írjátok oda a neveteket!!! Kb. 45 percig írjátok, lehetőleg segítség nélkül!

  1. Rajzold le és nevezd meg a rétegvulkán részeit! 6 pont
  2. Rajzold le a működő és a kialudt vulkán térképi jelét és mindkettőre írj példát! 4 pont
  3. Rajzold le a vetődést, gyűrődést és írj példát ilyen hegységekre! 4 pont
  4. Jellemezd az alábbi felszíneket! 6 pont

A magashegységek csúcsai: ……………………………., hegyoldalai: ……………………………….

A középhegységek lejtői: ………………………………., hegyhátai: …………………………………….

A magashegységi folyók völgye ………………….. alakú, a gleccservölgy ……………… alakú.

  1. Egészítsd ki a mondatokat! 10 pont

A futóhomokot a ………………………… hordja. Az alföldi folyó …………………………….. és ………………….. épít. A fagyaprózódás során a kőzetek repedéseibe beszivárgó ……………. megfagy, majd térfogata ………………………… és ez ………………………………… a kőzeteket. A barlangok általában mészkőben jönnek létre a ………………. munkájának hatására. A külső erők …………………………….., ……………………………………… és …………………………………… munkát végeznek.

  1. Nevezz meg kőzeteket! 6 pont

Vulkáni – lávából: ……………………………… Vulkáni – porból, hamuból: ……………………………….

Üledékes – tengeri élőlények meszes vázából: ……………………………….

Üledékes – egykori növények maradványából: ………………………………

Üledékes – sárgásbarna, víz hatására megcsúszik, omlik: …………………………..

Átalakult – csiszoltan szép felületű: …………………………………….

  1. Fogalmazd meg mi a humusz, mi az erózió? Nem egyszavas válasz kell, szedd össze a jellemzőit! 6 pont

Elérhető pontszám: 42 pont

Szorgalmi házi feladat:

A Tankönyv 127-128. oldalán található Rendszerezzük ismereteinket! című összefoglaló vázlatok lemásolása a füzetbe – tagoltan, lényeget kiemelve.

Az elkészült feladatot lefotózva küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre.

 Posted by at 09:58