Földrajz 7

 

7.a Földrajz – 2020. március 30.

 Aktuális tananyag: Afrika éghajlata és vízrajza

A leckét a Tankönyv 92-95. oldalán találjátok, de előbb egy nagy ismétléssel kezdjetek!

Az ismeretek nagy részét már megtanultuk az Trópustól a jégvilágig témakörben. A Tankönyv 50-51.oldala összefoglalja ezt, ehhez nézzétek az Atlasz: 74.oldalát: Földrészek éghajlata és a földrajzi övezetesség! A füzetben részletes vázlatot is írtunk az egyes övezetekről, éghajlatokról. Most elsősorban a forró vagy trópusi övezetről, a meleg mérsékelt öv mediterrán részéről és a függőleges övezetekről lesz szó.

Az éghajlatok jellemzéséhez jó alap, a Tankönyv 35. oldalán lévő sárga mezős rész. A Tankönyv 95. oldalán találtok leírást az éghajlati diagramról, ezt is érdemes elolvasni.

Ismétléshez kulcsszavak:

Forró övezet (Tankönyv 32-35.o. átnézni)

Passzát szélrendszer (mozaweb.hu, Földrajz 7., 23.o 23.1.ábra: Passzát szélrendszer)

Egyenlítői öv (mozaweb.hu, Földrajz 7., 24.o. Videó: Földünk tüdeje…)

Átmeneti öv – szavanna (mozaweb.hu, Földrajz 7., 24.o. Videó: Afrikai szavanna)

Térítői öv – trópusi sivatag

Meleg mérsékelt öv – mediterrán terület (Tankönyv 36-37.o átnézni)

Függőleges övezetesség (Tankönyv 46-47.o. átnézni)

mozaweb.hu, Földrajz 7., 24.o. 24.1. ábra: Afrika éghajlata, éghaljati diagramjai

Ezután jön a Tankönyv 92-95. oldalán lévő lecke. Olvasd végig, figyeld meg a képeket, ábrákat! Ehhez kulcsszavak:

Sivatagosodás

Száhel-öv

Afrika éghajlatait összefoglalja a videotanár az interneten: Afrika éghajlata https://www.youtube.com/watch?v=11eq47rXFOE

Ezután következik Afrika vízrajza, ehhez kulcsszavak::

Időszakos vízfolyások

belső lefolyású

vízenergia

Asszuáni-gát

2.3 ábra: Afrika vízrajzi térképe

Folyók: Nílus, Kongó, Niger, Zambézi

Tavak: Tanganyika-tó, Malawi (Nyasza) -tó, Viktória-tó, Csád-tó.

Ezeket tudni kell térképen is megtalálni – Atlasz 54.o

 Szorgalmi: Munkafüzet 40-41.oldalán lévő feladatok

Érdekesség, játék:

nkp.hu internetes oldalon (okostankönyv): 7.évf., földrajz, IV.FEJEZET Afrika…, 1.Földtörténeti kalandozás Afrikában, Ismeretlen ismerős 2.játék

Ugyanezen az oldalon: 2. Afrika éghajlata és vízrajza, Helyszínek Afrikában játék

 

Kérlek benneteket, nézzetek végig mindent a Tankönyvben, Atlaszban, mozaweben és a videótanárt!

A szorgalmiról lehet fotót küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre 04.02. csütörtökig!

—————————————————————

Földrajz 2020. március 23.

 

Aktuális tananyag: Ismeretlen ismerős, Földtörténeti kalandozás Afrikában

Nézd meg az internetről: a KFT: Afrika című számát. https://www.youtube.com/watch?v=aAwbuL1iJP4

Figyeld meg mi hangzik el a szövegben, ami Afrikával kapcsolatos lehet! Énekeld a dalt…

Figyeld meg Afrika elhelyezkedését az Atlasz világtérképén 68-69.o., Tankönyv 88.o. 1.1. ábra

Oldd meg a Tankönyv 88.o. 1.b feladatát az Atlasz 54. oldala segítségével! Oldd meg a Munkafüzet 36.o. 1. a feladatát!

Olvasd el a Tankönyv 88. oldalának szövegét – A Gibraltári-szorostól az Indiai-óceánig. A szürke mezőben felsorolták vázlatosan a tájakat. Ezeket keressétek meg a Tankönyv. 89. oldalán lévő térképen és olvassátok el az érdekességeket, figyeljétek meg az ábrákat!

Oldd meg a Munkafüzet 36. o. 1.b feladatát!

Nézd meg az internetről: mozaweb.hu, Földrajz 7. Tankönyv, 21. o. Afrika: egy kontinens földtani anatómiája – videó, 22.o. A Kalahári-medence, A Sivatag – videó.

Oldd meg a Munkafüzet 36.o. 2. feladatát!

Olvasd el a Tankönyv 90-91. oldalán lévő érdekességeket! Ehhez ajánlok egy videót: mozaweb.hu, Földrajz 7., 19.o. Teleki Sámuel – videó.

Önellenőrzésként próbálj válaszolni a Tankönyv 91. oldalán lévő Összefoglaló kérdésekre szóban, térképpel!

Szorgalmi feladat:

Munkafüzet: 38.o.5.

A munkafüzet 36.o. 1. feladat kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre csütörtök (március 26.) estig. Írjátok oda a neveteket!!!

 

Földrajz 2020. március 20.

Kedves Gyerekek!

A földrajz otthoni feldolgozásához szükség lesz a Tankönyvre, melynek szövegét figyelmesen el kell olvasnotok, a vastaggal írt szavakat értelmezni, azok magyarázatát tudni. Figyeljétek meg az ábrákat, képeket, rajzokat, azok segítik a tananyag megértését.

Az Atlasz tananyaghoz tartozó térképeit, ábráit feltétlenül tanulmányozni kell. A térképhasználat, -ismeret fontos alapja ennek a tárgynak.

Fogok megjelölni én is az internetről megnézhető érdekességeket: képek, videók, animációk, játék – ezekkel változatosabb lesz a tananyag.

Például ilyen a mozaweb.hu oldal, ahol ingyenesen elérhetők a tartalmak. Ehhez viszont regisztrálni, új fiókot kell létrehozni. Ezután megnyithatjátok a Földrajz 7. tankönyvet. (és a más tantárgyakhoz kapcsolódó könyveket is), digitális tartalmakat…

A munkafüzeti feladatokkal gyakorolni, alkalmazni tudjátok az elsajátított ismereteket.

KÖTELEZŐ FELADATOK AZ AKTUÁLIS TANANYAGON KÍVÜL:

Kiselőadás – lehet házi dolgozat, power pointos bemutató, beszámoló – ehhez a témátválasszatok magának egyet a Tankönyv témáiból. Ezt május 31-ig el kell készíteni!

Készíthettek számítógépes bemutatót az általatok összegyűjtött és rendszerezett információkból! A bemutató 5-10 db diából áll, amiben képek, ábrák és rövid szöveg felhasználásával mutatunk be valamilyen meg.

Nézzetek utána az interneten a kiválasztott témának!

Gyűjtsetek minél több információt! Figyeljetek arra, hogy ne csak egy forrást használjatok! A Wikipédia az adott témát érintő oldalának kimásolása nem jelent elmélyült, érdemi munkát!

Mit keressetek? Minél több adatot, képet, ábrát, leírást, magyarázatot. Olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a téma minél alaposabb megismerését.

Térképrajzolás: füzetbe lerajzolva Atlasz segítségével

  1. Afrika domborzata és vizei – fontosabb tengerek, tájak, folyók, tavak – április 30-ig
  2. Ausztrália domborzata és vizei – fontosabb tengerek, tájak, folyók, tavak – május 31-ig
  3. Sarkvidékek rajza – május 31-ig

 

SZORGALMI FELADAT:

Projektmunka – bemutathattok egy érdekességet a környezetetekből, vagy egy helyről, ahol jártatok. A lényeg, hogy természethez, természet- és/vagy környezetvédelemhez, földrajzhoz kapcsolódjon a téma. Ezt legkésőbb május 31-ig el kell készíteni! (Segítség hozzá: Tk. 82-85.o.)

Lesznek egyéb szorgalmi feladatok, amit mindig az aktuális leckénél közlök.

A számonkérés formájáról is mindig aktuálisan tájékoztatlak benneteket.

 

Üdv. Vén László

 

Aktuális tananyag:

 

Az előző órán összefoglalás volt, most témazárót kell írnotok A kőzetbolygó titkai témából!

Előtte érdemes átnézni a Tankönyv 56-77. oldalát. Ne felejtsétek, az ábrák, képek segítenek az értelmezésben. A füzetbe is írtunk, rajzoltunk vázlatot, ábrákat, emellett Munkafüzetben megoldott feladatok is segíthetnek.

Ha ezt megtettétek, akkor kell megoldani a dolgozatot.

 

Írásbeli feladat: TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (március 24.) estig. Elég leírni a kérdés számát és a megoldást. Írjátok oda a neveteket!!! Kb. 45 percig írjátok, lehetőleg segítség nélkül!

  1. Rajzold le és nevezd meg a Föld szerkezetét, részeit és a benne játszódó folyamatot! 5 pont
  2. Nevezd meg a kőzetlemezek típusait (2), azok mozgásait (3)! 5 pont
  3. Írj példa helyeket vagy képződményeket a különféle lemezmozgásokra! 5 pont
  4. Társítsd össze az alábbi külső erőket a folyamatokkal, képződményekkel! Egy erőhöz több fogalom i társulhat. 15 pont

hőingás, gleccser, szél, sziget, jég, homokbucka, víz építő munkája, aprózódás, folyó a magashegységben, U alakú völgy, kanyargás, fagyaprózódás, V alakú völgy, folyó az alföldeken, repedésekbe beszivárgó megfagyó víz

  1. Nevezz meg kőzeteket! 6 pont

Vulkáni – lávából: ……………………………… Vulkáni – porból, hamuból: ……………………………….

Üledékes – tengeri élőlények meszes vázából: ……………………………….

Üledékes – egykori növények maradványából: ………………………………

Üledékes – sárgásbarna, víz hatására megcsúszik, omlik: …………………………..

Átalakult – csiszoltan szép felületű: …………………………………….

  1. . Fogalmazd meg mi a humusz, mi az erózió? Nem egyszavas válasz kell, szedd össze a jellemzőit! 6 pont
  2. Nevezz meg jelentős eseményeket, képződményeket a felsorolt földtörténeti időkből! 5 pont

Ősidő, Óidő, Középidő, Újidő harmadidőszak, Újidő negyedidőszak

Elérhető pontszám: 47 pont

 Posted by at 09:59