Földrajz 8

 

8.a Földrajz – 2020. május 28.

Feladat: Házi dolgozat – jegyet kaptok rá!

Témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa – a Tankönyvet, Atlaszt, Munkafüzetet használhatjátok segítségül!

Feladat: az nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 9. Összefoglalás – Európa közepén leckét kell megnyitni.
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/fejezet_04_osszefoglalas

 1. A térképen megjelölt országok közül 5 országot azonosítsátok a jelével Pl. SK – Szlovákia, írjátok oda a fővárost is. (5 pont)
 2. Az 5 országhoz írjatok egy nevet, jellemzőt a természetföldrajzával (domborzat, tájak, vízrajz, éghajlat, természetes növényzet) kapcsolatban Pl: Ausztria – Alpok magashegység (5 pont)
 3. Az 5 országhoz írjatok egy nevet, jellemzőt a társadalomföldrajzával (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, népesség), kapcsolatban Pl: Szerbia – jelentős mezőgazdasági területe a Vajdaság (5 pont)
 4. Társítsatok 5 képet egy-egy információhoz a felsoroltak közül vagy általad írt jellemzőhöz és országhoz! Pl.: „A” kép – ipar- és kikötőváros a Duna mentén – Galati – Románia – EU tag (10 pont)
 5. A digitális leckében a Kiegészítő anyagok menüpontban találtok egy Szomszédok halmaza című feladatot. Ezt nyissátok meg, az okosdoboz internetes oldalra visz benneteket egy játékhoz, ahol 5 feladatot kell megoldani. Mindegyik feladatból kérem írjatok le egy mondatot, ami igaz az adott országra. Pl.: Ausztria – C – Megmásztam egy 3000m magas hegyet. (5 pont)

A megoldásokat írjátok le a füzetbe és az arról készült fotót küldjétek a digioktataslacur@gmail.com címre június 2. keddig!

—————————————-

8.a Földrajz – 2020. május 26.

Tananyag: Németország földrajza

A tananyag feldolgozásához a videótanár internetes oldal Németország című videóját ajánlom. A filmet az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján figyeljétek meg! A felsorolt tájakat, folyókat, városokat keressétek meg az Atlaszban; a Tankönyvben (Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 130-135., Kísérleti Tankönyv (KTK) 146-151.o.) figyeljétek meg az ábrákat, képeket – ekkor a videót célszerű megállítani.

Videótanár az interneten:

https://videotanar.hu/tananyagok/217/nemetorszag/

Vázlatpontok:

 1. Történelem: NSZK – NDK – egyesítés – 146.o. Újra együtt bekezdés; ÚTK. 130.o. szürke mezős rész
 2. Földrajzi elhelyezkedése, határai – Atlasz 28.o
 3. Felszíne, tájai – Atlasz 26.o., 38.o.
 4. Folyói– Atlasz 26.o., 38.o.
 5. Éghajlata
 6. Mezőgazdaság
 7. Magas GDP, EU termelés 1/3-a – 146.o. 6.1 táblázat; ÚTK. 130.o. 6.1 táblázat
 8. Ipar – Ruhr-vidék (Rajna mentén ÉNY-on) – Atlasz 38.o, KTK.150.o. 6.10., 6.11.ábra; ÚTK. 133.o. 6.9. ábra, 134.o. 6.10. ábra
 9. Jelenlegi fontos ipari ágazatok, ismert márkák KTK. 149.o.6.9 ábra; ÚTK. 134.o. 6.11. ábra
 10. Szolgáltatási szektor, Frankfurt szerepe
 11. Közigazgatás, tartományok, főváros, fontosabb városok – 146.o. térképe, adatai, 147.o. 6.3 ábra; ÚTK. 130.o. térképe, adatai, 131.o. 6.2 ábra
 12. Energiatermelés – 6.12. ábra; ÚTK. 134.o. 6.12. ábra
 13. Német munkamorál, életmód

Gyakorlás lehetőség interneten:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 6-7. Németország földrajza, feladatok, + A jobboldali tartalom legalján – kiegészítő anyagnál lévő okosdoboz feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_006_7

Feladat:

A Munkafüzet 82.o.1. feladatáról kérnék fényképet a digioktataslacur@gmail.com címre május 29. péntekig! Ne felejtsétek a kiselőadást és a térképrajzokat!!

———————————————–

8.a Földrajz – 2020. május 21.

 Tananyag: Csehország és Lengyelország földrajza

A két prezentációban találjátok a lényeget, érdekességeket, a tankönyvet hozzá olvashatjátok!

CSEHORSZÁG

LENGYELORSZÁG FÖLDRAJZA

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 126-129., Kísérleti Tankönyv (KTK) 142-145., Atlasz 38-39.o.!

Gyakorlás lehetőség interneten:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 4. Csehország és Lengyelország földrajza lecke, A jobboldali tartalom legalján – kiegészítő anyagnál: Cseh vagy lengyel – játékos feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_005
Feladat:

Oldjátok meg a Munkafüzet 78-79.o. 1. feladatát, erről kérnék egy képet a digioktataslacur@gmail.com címre, május 25. hétfőig!

———————————————-

8.a Földrajz – 2020. május 19.

Tananyag: Románia, Ukrajna, Szlovákia földrajza

A vázlat a tudnivaló. Nézzétek meg a videókat, oldjátok meg az Okostankönyv feladatait!

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 118-125., Kísérleti Tankönyv (KTK) 134-141., Atlasz 38-40.o.!

Románia
-Felszíne: Keleti- és Déli-Kárpátok, Erdélyi-szigethegység(középhegység), Erdélyi-medence, Román-alföld, Moldva, Dobrudzsa (Duna-delta vidék, Fekete-tenger partvidéke)
-Éghajlat: kontinentális – a DK-i részeken száraz kontinentális. Hegységekben hegyvidéki.
-Folyók: Duna, Tisza, Maros, Körös, Szamos, Olt, Szeret
-Mezőgazdaság: havasi pásztorkodás, télen istállózó állattartás a hegyekben -juh
Alföldeken: jelentős gabonatermesztés, napraforgó, cukorrépa
-Románia részei: KTK 3.3.ábra, ÚTK 3.1 ábra
-Népesség: jelentős kivándorlás – jobb életkörülményekért. A többség román.
-Magyarok: 1,2 millió fő. Erdélyben, főként Székelyföldön. Jelentős városai: Kolozsvár (Erdély fővárosa), Nagyvárad (Erdély nyugati kapuja), Marosvásárhely (a legtöbb magyar itt van)
-Székelyek – magyarul beszélnek, de erős önálló székely identitásuk, kultúrájuk van
-Csángók – Moldvában élnek – magyarsághoz tartoznak, már kevesen beszélnek magyarul
-Gazdasága: az EU-s csatlakozása óta fejlődött, de ÉK-i részei az EU legszegényebb területei
-Kedvező adottságok – kihasználatlanul – problémák!!! KTK 3.6.ábra, ÚTK 3.8 ábra
-Ásványkincsek: kőolaj, földgáz, kősó, arany, egyéb ércek – jelentős mennyiség
-Ipar: Ploiesti – kőolajfinomító, vegyipar, Pitesti – DACIA autó, Temesvár – sokrétű ipar, Brassó – közlekedési csomópont, járműgyártás
-Nagymértékű környezetszennyezés pl. tiszai ciánszennyezés (verespataki aranybánya 2000)
-Főváros: Bukarest
-Konstanta – fekete-tengeri kikötő
www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 42-43.o. Székelyföld, Tordai hasadék, Erdély – videó

Szlovákia
-Felszíne: -ÉNY-i Kárpátok – Itt található a Magas-Tátra (Gerlachfalvi-csúcs 2655m)
-Szlovák-karszt (Baradla-Domica-barlangrendszer – Magyarországról átnyúlik)
-Síkságok, medencék: Kisalföld (Szlovák-alföld), Csallóköz (A Duna óriási szigete)
-Folyóvizek: Duna, Vág, Nyitra, Garam, Ipoly, Sajó, Hernád, Bodrog
-Éghajlata: Kontinentális, amit az domborzat (hegységek) helyenként módosít
-Mezőgazdaság: Kisalföldön – búza, kukorica, árpa. A hűvösebb részeken rozs, zab, burgonya. Eperjes-Tokaji-hegységben szőlő.
-Ipar: Jelentős gépgyártás, azon belül gépkocsi
-az ország Csehszlovákiából vált ki 1993-ban
-magyarok: 460000 fő – Felvidéken
-Főváros: Pozsony (Bratislava)
-Jelentős város: Kassa (Kosice) – vaskohászat
www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 40.o. Északi szomszédunk, Szlovákia, Pozsony – videó

Ukrajna

-Felszín: Magashegysége az ÉK-Kárpátok. Nagy része a Kelet-európai-síkságon fekszik. Itt a löszön kiváló feketeföld (csernozjom) képződött.
-Éghajlat: Dk felé egyre százazabb kontinentális. Krím-félszigeten (Fekete-tengernél) mediterrán jellegű.
-Folyók: Dnyeper, Dnyeszter, Tisza.
-Mezőgazdaság: gabonatermesztés – Kelet-európai-síkságon – búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa – jelentős!!
-Ásványkincsek: hatalmas feketekőszén, vasérc, mangánérc készlet
-Ipar: vas- és acélkohászat, gépipar – Donyec-medence. Nagy korszerűsítésre van szükség.
-Csernobil 1986 – atomerőmű felrobbanása!!
-Európa legnagyobb országa. (Oroszországot leszámítva)
-Népesség: többség ukrán, keleten jelentős orosz létszám, Krím-félszigeten többségben oroszok – konfliktus
-Magyarok: Kárpátalján 141000 fő – központjai: Ungvár, Beregszász, Munkács, Huszt.
-Főváros: Kijev
-Jelentős város: Odessza – kikötő a Fekete-tengeren.

Gyakorlás lehetőség interneten:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 3. Románia földrajza lecke, Románia földrajza kvíz. A jobboldali tartalom legalján – kiegészítő anyagnál: Térképen Románia – játékos feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_003

nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 4. Ukrajna és Szlovákia földrajza lecke, Kárpátokon innen és túl, Szlovákia szövegkiegészítés, Szlovákia szókereső – játékos feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_004

Feladat:

Oldjátok meg az nkp.hu oldal feladatait!
Rajzoljátok (akinek kell még) Európa domborzata és vizei – tengerek, nagytájak, fontosabb folyók, tavak illetve az Európa országai – országok, fővárosok, fontosabb városok térképet Atlasz segítségével. Írjátok bele az előző órai és a mai leckében leírt földrajzi helyeket.
Készítsétek (akinek még kell) a kiselőadást!

——————————————————

2020. május 14.

 Tananyag: Balkán-félsziget, Horvátország, Szerbia

A hátralévő leckéknél minden területhez néhány fontos tudnivalót adok, ezt kérem, majd számon. A mai tananyagok a Tankönyvben egymástól messzebb vannak, de összetartoznak.

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 114-117.o.,162-165.o. Kísérleti Tankönyv (KTK) 178-181.o., 130-133.o. Atlasz 36-37.o.!!!

Balkán-félsziget
-határai: É: Száva, Duna folyó. D: Boszporusz, Dardanellák tengerszoros – Ázsiától választ el; Ny: Adriai-tenger, szigetvilág,  K: Fekete-tenger
-síkságok a Duna, Marica (Bulgáriában) folyó mentén és tengerpartokon
-röghegység: Rodope (Bulgáriában)
-gyűrthegység: Dinári-hegység (Adriai-tenger mentén), Balkán-hegység (Bulgáriában)
-éghajlat: partvidékeken mediterrán, befelé haladva kontinentális, a két hg. éghajlatválasztó

-nemzetiségek keveredése, eltérő vallások (római katolikus – szerb ortodox – muzulmán bosnyákok), kultúrák – délszláv háború 1991-1995 – Jugoszlávia felbomlása
-egyes részei Európa legszegényebb, elmaradott részei, nagy az elvándorlás innen

www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 144.o. Szláv népek 3D-animáció, feladat

Országok: ÚTK 162.o. KTK: 178.o. 5.1 ábra
Montenegró Fővárosa Podgorica. Jelentős idegenforgalom a tengerpart vidéken. www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 145.o. Montenegró tengerpartja

Koszovó Fővárosa Pristina. Főként albánok lakják.

Bosznia-Hercegovina Fővárosa Szarajevó. Főként muzulmánok.

Észak-Macedónia Fővárosa Skopje. Nemrég nevezték át.

Bulgária Fővárosa Szófia. Jelentős idegenforgalom a Fekete-tengernél pl. Várna.

Albánia Fővárosa Tirana.

Horvátország Fővárosa Zágráb.
-2013-tól Európai Uniós, kedvező adottságokkal rendelkezik, fejlődik gazdasága
-14000 magyar, központja Eszék (Osijek)
-erős idegenforgalom – Adriai-tenger partvidéke: Isztriai-félsziget Város: Fiume (Rijeka). Dalmácia. Városok: Split, Zadar, Dubrovnik.
-karsztvidékek – mészkőben víz oldó hatására kialakuló formák pl.: Plitvicei-tavak – vízesések
-olajfa, füge, déligyümölcsök
-Adria kőolajvezeték – Arab országoktól pl. hazánk felé is
www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 145.o. Dalmácia, Plitvicei tavak – videó

Szerbia Fővárosa Belgrád (Beograd).
-elmaradott, lassan fejlődik
-Vajdaság – 251000 magyar, központ Újvidék (Novi Sad), jelentős város Szabadka (Subotica)
-Mezőgazdaság: búza, kukorica, cukorrépa – élelmiszeripar
-Szerb-Érchegység – színesfémércek – rézérc – kohászat, gépgyártás

 Oldjátok meg a Munkafüzet 93.o. 1. feladatot!

 Gyakorlás lehetőség interneten:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 2. Horvátország és Szerbia földrajza lecke, játékos feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002

nkp.hu, 8.évf., földrajz, V. Európai térségek témakör, 5. Balkán-félsziget földrajza lecke, játékos feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_005

Feladat:

Most nem kérek vissza feladatot! DE! Kezdjétek el készíteni az Európa domborzata és vizei – tengerek, nagytájak, fontosabb folyók, tavak illetve az Európa országai – országok, fővárosok, fontosabb városok térképet Atlasz segítségével. Írjátok bele az előző órai és a mai leckében leírt földrajzi helyeket.

———————————————————–

8.a Földrajz – 2020. május 12.

 Tananyag: Ausztria, Szlovénia

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 110-113.o., Kísérleti Tankönyv (KTK) 126-129.o. Rövid vázlat:

Természeti adottságok
Alpok
-Atlasz 38-39.o
-Eurázsiai-hegységrendszer, gyűrthegység
-havasi pásztorkodás – szarvasmarha, juh, kecske – télen istállózó, takarmány – tej, hús
-magashegység, erdők, havas hegyoldalak, hegyi patakok – idegenforgalom: természetjárás, síturizmus, vadvízi evezés
-erdőgazdálkodás – fa-, papír-, bútoripar
TK. 1.3. ábra Gazdálkodás az Alpokban

www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, Az Alpok – videó

-síkságok a folyók mentén
-folyók: Duna, Inn, Dráva, Mura, Száva

-Szlovénia – rövid Adriai-tenger part

Oldd meg a Munkafüzet 65.o. 1. feladatát!

 Magyarok
Ausztria – Burgenland (Őrvidék) – sok magyar ingázik ide dolgozni – magasabb bérért
Szlovénia – 90% szlovén, kb. 4000 magyar nagy része a Muravidéken él

 Gazdaság
Ausztria:
-ásványkincs: kősó, vasérc – kohászat – gépgyártás (pl. traktor)
-vízerőműveknagy esésű, hegyvidéki folyók
-Jelentős városok: Graz, Linz, Salzburg
-Főváros: Bécs
www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 26.o., Ausztria – videó

Szlovénia
-kohászat – gépgyártás
-tengerparti kikötő: Koper
-Főváros: Ljubljana
www.mozaweb.hu, Földrajz 8. tankönyv, 28.o. Szlovénia – videó

 Oldjátok meg a Munkafüzet 66.o. 2. feladatot!

 Gyakorlás lehetőség interneten:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 1. Ausztria és Szlovénia földrajza lecke, Ausztria és Szlovénia földrajza feladat, Kis alpesi szomszédaink feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001

Feladat:

A Munkafüzet 65.o.1-es feladatról küldjetek képet a digioktataslacur@gmail.com címre május14. csütörtökig!

————————————————————————–

8.a Földrajz – 2020. május 7.

 Új témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa


Rendhagyó módon nem a témakör első leckéjével kezdünk, hanem a 7-kel, mely Közép-Európa természetföldrajzával és a hozzá kapcsolódó társadalom földrajzi vonásokkal ismertet meg benneteket.

Új tananyag: Tipikus tájak Közép-Európában Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 136-139.o., Kísérleti Tankönyv (KTK) 152-155.o. A síkvidékek, röghegységek, gyűrthegységek felszínével, éghajlatával, talajával, mezőgazdaságával, iparával foglalkozunk.

Határoljuk be Közép-Európát! Figyeljétek meg az ide tartozó országokat! ÚTK és KTK 20.o. 4.1. ábra: Európa földrajzi felosztása + Atlasz 28-29.o. Európa országai térkép

Alföldek
keresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
Germán-Lengyel-alföld, Kisalföld, Alföld, Román-alföld, Kelet-európai-síkság

Felszínformáló erő, felszín:
lásd Tk- képei!
-Északon a jég – jégkorszaki jég – törmelék – morénahalmok, hullámos felszín
– mélyedések – tavak – tóhátságok
-Délebbi alföldeket a folyók töltögették – tökéletes síkságok

Éghajlat, talaj:
-Északon hűvösebb, csapadékosabb, barna erdőtalaj
-délkelet felé több napsütés, kevesebb csapadék, löszön mezőségi talaj

Mezőgazdaság
:
Tk. A közép-európai alföldek mezőgazdasága című táblázat összefoglalja az éghajlat – talaj – növénytermesztés – állattenyésztés – kapcsolódó iparágak összefüggéseit.

Ásványkincs, ipar:
Tk. A szénhidrogének keletkezése és a kőolaj felhasználása című ábra összefoglalja a földgázzal és kőolajjal kapcsolatos tudnivalókat

Rögvidékekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
Német-khg., Lengyel-khg., Cseh-medence-peremhegységei A Variszkuszi-hegységrendszer részei – ÚTK és KTK 10.o. 1.7. ábra: Európa földtani vázlata, Atlasz 30. o. Földtani szerkezet

Felszínformáló erő, felszín:
-az óidőben keletkeztek, rögökre darabolódtak, széles hegyhátak, tágas árkok, medencék, lepusztult hegyek

Ásványkincs, ipar, gazdaság: Tk. Hagyományos iparvidékek környezetterhelése fényképek
-valaha más klíma, mocsárerdők, üledékekkel való betemetődés –› fekete- és barnakőszén –› bányászat –› Iparvidékek, főként nehézipar: Ruhr-vidék – Németország, Felső-Szilézia-iparvidék – Lengyelország, Észak-morva-iparvidék – Csehország nehézipari vidék –› kohászat –› gépgyártás –› természetátalakítás –› környezetkárosodás -Válságövezet –› a 20.sz. végére részben bezártak, munkanélküliség
-Ipari szerkezetváltás
–› modern üzemek –› autóipar, elektronika

 

Gyűrthegységekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
Alpok, Kárpátok
Az Eurázsiai-hegységrendszer részei Atlasz 30. o. Földtani szerkezet térkép

Felszínformáló erő, felszín:
-a középidő végén és az újidő harmadidőszakban gyűrődtek fel, párhuzamos vonulatok, völgyek, átjárók – hágók – közlekedés

Természeti adottságok, ásványkincs, ipar, gazdaság:
-erdőgazdálkodás –› fa-, bútor-, papíripar
-havasi pásztorkodás
-ásványkincsek: kősó, fémek ércei –› bányászat

 Közlekedés
-cél: egységes, országhatárokon átnyúló közlekedési rendszer Tk. Az európai közlekedési folyosók középeurópai szakaszai
-környezetterhelés: kipufogógáz, rezgés, zajszennyezés
-kombinált szállítási lehetőség – a járművet részben vasúton (RoLa), vagy vízen (RoRo) szállítják

 

Oldd meg a Munkafüzet 85.o. 1., 2. 86. o. 3. feladatát!

Gyakorlás:
nkp.hu, 8.évf., földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 8. Tipikus tájak Közép-Európában lecke, Zöld, sárga és barna feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_008

Feladat

Most nem kérek fényképet a feladatokról, de ne felejtsétek, hogy még kell május 31-ig:
-Kiselőadás vagy házi dolgozat, power pointos bemutató, beszámoló

-Térképrajzolás: Hazánk domborzata és vizei, Hazánk közigazgatása, Európa domborzata és vizei, Európa országai, fővárosok

—————————————————————————————-

8.a Földrajz – 2020. május 5.

Új feladat:Témazáró dolgozat

Témakör: Gazdasági élet Magyarországon

Feladat: a redmenta.com oldalon a Földrajz-Kémia 8. csoportban oldjátok meg a Gazdasági élet MagyarországonTémazáró dolgozat nevezetű tesztet.

Május 5. kedd 11-órától este 20 óráig 1-szer tölthetitek ki a feladatsort!

40 percig dolgozhattok rajta!

A végén az elért pontszámodat látni fogod, de a részletes értékelést csak a határidő letelte után adom.

Hajrá!

8.a Földrajz – földrajz 2020. április 28.

Új feladat: Gazdasági élet Magyarországon – összefoglalás

A témakör a Kísérleti Tankönyv (KTK) 90-123.o., Újgenerációs Tankönyv 76-107. o. található.

Néhány fontos tudnivalóra felhívom a figyelmeteket, ezeket igyekezzetek tanulni:

-régiók, megnevezés, térkép, nagyvárosok

-Budapest városszerkezete, szerepköre, gondjai, célok

-A mezőgazdaság feltételei, a növénytermesztés fő csoportjai, a növénytermesztés kapcsolata az állattenyésztéssel és a feldolgozóiparral, az élelmiszergazdaság ágai, termőterületek, borvidékek

-A magyar gépipar jellemző termékei és a gépipar néhány ága és magyarországi vállalata, A vegyipar termékei, A vegyipari vállalatok

-Energiahordozók csoportosítása és felhasználása, a biomassza felhasználása, az áramtermelés forrásai, nagyobb erőművek Magyarországon

-Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása, jellemzői

-Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek neve, elhelyezkedése, egy jellegzetes védett értéke. Hungarikumok, néprajzi értékek közül egy-egy bemutatása.

Rövid vázlat:

KTK 122-123.o., ÚTK 106-107.o. Összefoglalás

Érdekesség:

KTK 123.o. 7, ÚTK 107.o. 8. feladat – segít a Tankönyv anyaga és az internet!

Témazáró dolgozat

Május 5-én kedden lesz. A csütörtöki órán nem adok új feladatot, esetleg gyakorlást internetes feladatokkal, játékokkal. Készítsétek a térképeket!

FELADAT – aki még nem küldte, kérem tegye meg!

 1. Hazánk domborzata és vizei térkép– nagytájak, kistájak, folyók, tavak, csatornák
 2. Hazánk közigazgatása térkép – megyék, megyeszékhelyek, megyei jogú városok, fontosabb, nevezetes városok

A térképeket a füzetben kell megrajzolnotok és azok fotóját küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre május 4, hétfő estig.

——————————————————————————-

2020. április 23.

 Új tananyag: Értékvédelem Magyarországon

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 100-105.o., Kísérleti Tankönyv (KTK) 116-121.o. A fogalmakat vázlatosan ismerjetek, nem kell szó szerint! Az egyes védett értékeket, legalább minden kategóriából egyet-egyet tudni kell. Itt megtaláljátok a fogalmak kivonatát, a TK. és a gyakorló feladatok segítségével megismeritek a példákat is!

Nemzeti parkok: A legmagasabb szintű védelmet élvezik. Feladatuk a különleges növény- vagy állatvilág, kultúrtörténeti emlékek, földtani, vízrajzi vagy tájképi értékek megőrzése. Területét sem mezőgazdasági, sem ipari célra nem lehet hasznosítani, lehetőséget ad viszont a tudományos kutatásra, az oktatásra es a szabadidő eltöltésére. 10 nemzeti parkunk van.

Országos és helyi védettségű területek: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, helyi jelentőségű védett terület.

Külön védetté nyilvánítás nélkül a törvény erejénél fogva védelmet élvez minden barlang, forrás, földvár, kunhalom, szikes tó és láp.

 Nemzetközi egyezmények, szervezetek vagy egyéb hazai jogszabályok alapján védett területek.

Pl. Natura 2000 terület, erdőrezervátum, bioszféra-rezervátum

-ramsari terület – vadvizek, vízimadár-élőhelyek védelmét elősegítő terület

-csillagoségbolt-park – csillagászati megfigyelésekre alkalmas, fényszennyezéstől mentes terület

-geopark – élettelen természeti értékek (például kőzetek, ősmaradványok) védelmét és bemutatását szolgáló terület

Településeink épített értékei, a műemlékek. Vár, kastély, templom, lakóház, gazdasági épület vagy ipari létesítmény.

Világörökség része: kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által odaítélt cím. Magyarországon nyolc helyszín: egy természeti, hét kulturális értékek között szerepel. Az UNESCO szellemi örökség listáján a mohácsi busójárás és a matyó népművészet is szerepel.

Világörökségek és nemzeti parkok Magyarországon – térkép – egy-egy helyszín és védett értéke ÚTK 101.o., KTK 117.o

Tudni kell a Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek nevét, elhelyezkedését, egy jellegzetes védett értékét

Oldd meg a Munkafüzet 61.o. 1.a, b., 63. o. 2. feladatát!

Hungarikumok: olyan szellemi, kulturális vagy anyagi értékek, amelyek erősítik a magyarságtudatot, a magyar nemzet összetartozását, s a világ rólunk alkotott képét is meghatározzák. Számos termék (főleg élelmiszerek) elnevezésében az alapanyagok termőhelyére vagy a feldolgozás helyére utaló földrajzi eredetmegjelölés is található. Az eredetvédelmi törvény, ami előírja, hogy bizonyos földrajzi megjelölés használatakor milyen alkotóelemeket és eljárásokat kell felhasználni.

Hungarikumok ÚTK 102-103. o., KTK 118-119.o. Tudni kell a hungarikumok típusaiból egyet-egyet!

Oldd meg a Munkafüzet 63. o. 3.a. feladatát!

Néprajzi értékek határon innen és túl

A népcsoportok kultúrájában csak az adott területre, tájra vagy településre jellemző vonások megfigyelhetők. Pl.: nyelvjárás, népviselet, építkezés, ételek, néptánc, népmesék, népdalok, népszokások – a falusi munkákhoz és az egyházi vagy családi ünnepekhez kapcsolódnak. Ezek alapján oszthatjuk a magyarságot néprajzi csoportokra, a Kárpát-medencét pedig néprajzi tájakra.

ÚTK 104-105. o., KTK 120-121.o. Tudni kell a néprajzi tájakból, csoportokból, népszokásokból egyet-egyet!

 Érdekesség:

www.mozaweb.hu oldalon, a Földrajz 8. tankönyv 129-136.o. videói, animációi

 Játék, gyakorlás:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, Értékvédelem Magyarországon lecke, Értékvédelem Magyarországon játék, Fogják látni unokáid játék, Széles sávokon játék, Széles sávokon térképpel játék.

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_007

okosdoboz.hu oldalon, 5-8. osztály, Magyarország természeti és kulturális értékei, , Védett értékeink játék – ez jó a leckéhez, Unokáink is fogják látni játék – ez viszonylag nehéz

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/5-8-osztaly/foldrajz/magyarorszag-termeszeti-es-kulturalis-ertekei

Szorgalmi feladat

Mely nemzeti park vagy tájvédelmi körzet fekszik lakóhelyed közelében? Nézz utána, van-e lakóhelyeden helyi védettségű érték!

Feladat

Munkafüzet 61.o. 1.a, b., 63. o. 2., 3.a. – ezek közül egyet kérek lefotózva elküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 28. keddig! Szorgalmi is jöhet!

—————————————————————————–

8.a Földrajz – 2020. április 21.

 Új tananyag: Magyarország infrastruktúrája

 Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 96-99.o., Kísérleti Tankönyv (KTK) 112-115.o. Vázlatot adok a legfontosabb tudnivalókról!

 Infrastruktúra: a gazdaság működését biztosító műszaki feltételek (létesítmények, hálózatok, hozzáférés, intézmények). A rendszerváltás óta jelentős a fejlődése, de még van mit tenni.

 Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása

Közlekedés: közutak, vasutak, vízi utak, légi folyosók, csővezetékek, kiszolgáló létesítmények (pályaudvar, kikötő stb.)

A közúti hálózat Budapest-központú, sugárirányban haladnak a főbb útvonalak a vidéki városok felé, míg azok között hiányos az összeköttetés (Atlasz 12-13.o.)

-kevés a Duna híd – nehezíti a K-Ny irányú közlekedést

A közúti közlekedésnek vezető szerepe van az áru- és személyszállításban. Autópályák (M1, M2…) és autóutak

-Budapestet elkerülő autóút (M0) ma a főváros ¾-ét körbeveszi.

-gyors, háztól házig szállít, jól kiépített, de drága, balesetveszélyes, környezetszennyező, kis kapacitású

 Vasúti közlekedés nagy fejlesztésre szorul

-nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de kötött pálya, többnyire fővárosközpontú

 Vízi közlekedés – áruszállítás (a Dunán) és a turistaforgalom (Balaton és Dunakanyar)

-olcsó, nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de lassú, folyókhoz kötött

 Légi közlekedés – a nemzetközi forgalomban van szerepe. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, repülőtér: Debrecenben, Balaton melletti Sármelléken

-gyors, biztonságos, de drága, környezetszennyező, kis kapacitású

 Csővezetékes szállítás – folyékony és légnemű nyersanyagokat (földgáz, kőolaj), termékeket (üzemanyag) szállít külföldről, a kitermelési helyekről a feldolgozó- vagy fogyasztóüzemekbe.

-olcsó működésű, nagy kapacitású, de drága kiépítésű, csak bizonyos árut szállíthat, rugalmatlan

 Infokommunikáció: hagyományos és mobiltelefon (több mint 85%-os lefedettség), rádiós és televíziós műsorszórás, internet-hozzáférés (sebessége, kapacitása), elektronikus szolgáltatások, számítógépekkel való ellátottság

 Közmű: villanyvezetékek, vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, csatornahálózat

 Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 6. Magyarország infrastruktúrája lecke, Magyarország infrastruktúrája játék, Magyarország infrastruktúrája 2. játék, Széles sávokon játék, Széles sávokon térképpel játék.

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_006

Szorgalmi feladat

Munkafüzet 58-60. o. feladatai

Feladat

Képzeletben utazz el Balástyáról az iskolától Budapestre a Hősök terére!

Készíts útitervet vonattal https://elvira.mav-start.hu/, autóbusszal https://www.menetrendek.hu/, autóval https://uj.utvonalterv.hu/#!l=0,1!p=10/47.4982/19.0421.

Melyikkel lehet a leggyorsabban odaérni, a legpontosabban tervezni – amelyhez a legkevesebbet kell pluszban menned. Milyen költségek merülnek fel? Erről a feladatmegoldásról képet kérnék a digioktataslacur@gmail.com címre április 24. péntekig! Szorgalmi is jöhet!

————————————————————————————————-

2020. április 16.

 Új tananyag: Hazánk energiagazdasága

 

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK)92-95.o., Kísérleti Tankönyv (KTK)108-111.o.A feladatotok az, hogy vázlatot írjatok, ehhez megadom és vastag betűvel írtam a vázlatpontokat és néhány információt ide le is írok, ami nem egyértelműen szerepel a kétféle könyvben.

 

Olvasd el az ÚTK.92., a KTK. 108.oldalán a Mi mindenre van energiánk című két bekezdést!

Energiagazdaság:a gazdaságot és a lakosságot energiával látja el: energiahordozókkitermelése,feldolgozása, a megtermeltenergia eljuttatása a fogyasztókhoz.

Energiahordozók: olyan természetbenelőforduló anyagok vagy jelenségek, amelyek átalakításával energia nyerhető.

Figyeld meg a Tankönyv 5.3. ábráját – Energiahordozók csoportosítása és felhasználása.(a táblázatot le kell másolni!)

 

Olvasd el az ÚTK.93., a KTK. 109.oldalán azÉvmilliók alatt pótlódó fosszilisenergiahordozók című bekezdést!

Kőszenek: Feketekőszén megszűnt, barnakőszén Vértes, lignit Mátraalja, Bükkalja.

Szénhidrogének: Kőolaj Dél-Alföld, Zalai- és Somogyi-dombság; földgáz Dél- és Kelet-Alföld, Zalai-dombság.

Keresd meg az Atlasz 10-11. oldalán ezeket az ásványkincsek jelét és a lelőhelyeket!

Érdekesség: a youtube-n: Az utolsó működő földalatti magyar bányában jártunk – videó

https://www.youtube.com/watch?v=UNv36PXiHFI

 

Olvasd el az ÚTK.94-95., a KTK. 110-111.oldalán az atomerőműről és a megújuló energiaforrásokról szóló részeket!

Figyeld meg a ÚTK. 95.o. 5.3., a KTK. 111.o. 5.2. ábrájátA biomassza felhasználása(a táblázatot le kell másolni!)

Figyeld meg a ÚTK. 93.o. 5.4., a KTK. 109.o. 5.7. ábráját Az áramtermelés forrásai(felsorolás!)

Figyeld meg a ÚTK. 93.o. 5.6., a KTK. 109.o. 5.5. ábrájátNagyobb erőművek Magyarországonezt a térképet hasonlítsd össze amozaweb.hu, Földrajz 8., 147.o. Hazánk energiarendszere térképpel és a sorold fel csoportosítva az erőműveket, településeket pl. atomerőmű – Paks, hőerőmű…, vízerőmű…

 

Érdekesség:mozaweb.hu, Földrajz 8., 147-150.o.:

A paksi atomerőmű – videó

Hőerőmű 3D

Kombinált hőerőmű 3D

Geotermikus erőmű 3D

Naperőmű 3D

A szél energiája -videó

Biogáz erőmű – 3D

Repce – videó

 

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 5. Hazánk energiagazdasága lecke, Hatékonyabban zöldebben játék, Hazánk energiagazdasága játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_005

 

Szorgalmi feladat

Munkafüzet 56.o. 4., 5.feladata

 

Feladat

A vázlatról képetkérnék a digioktataslacur@gmail.com címre április 20. hétfőig! Szorgalmi is jöhet!

2020. április 7.

Új tananyag: A hazai ipar

 

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK)88-91.o., Kísérleti Tankönyv (KTK)104-107.o. A tankönyvek nevét rövidítem a zárójelben látható módon!Fontos, hogy ismerjétek a gépipar és vegyipar fő ágazatait, termékeit és ezekre egy-egy példát. Vázlat:

 

Olvasd el az ÚTK.88., a KTK. 104.oldalán az Új vonások az iparban című részt.Fogalom:

Ipari parkok: ide települhetnek a vállalatok, akiknek segítenek kiépített közművekkel, pénzügyi, külkereskedelmiszolgáltatásokkal, tanácsadással.

 

Olvasd el az ÚTK.88., a KTK. 104.oldalán a gépiparról, vegyiparról szóló bekezdést!Fogalom:

Húzóágazatok: olyan iparágak, melyek a gazdaságban betöltött szerepükmiatt húzóágak. Az ipari termelés és export nagy részét adják. Hajól szerepelnek, más gazdasági ágazatok ésiparágak fejlődését is maguk után húzhatják.

 

Figyeld meg az ÚTK.89., a KTK. 105. oldalán A magyar gépipar jellemző termékei és a gépipar néhány ága és magyarországi vállalatacímű ábrát! Ennek vázlata:

 

Számítógépek,elektronikai,optikai termékgyártása

-televíziók, rádiók, videó, DVD, MP3, lejátszók,játékkonzolok, mobiltelefonok, műszerek, számítógépek éstartozékaik): Samsung (Jászfényszaru, Bosch (Budapest, Hatvan, Miskolc), Flextronics (Zalaegerszeg, Sárvár, Pécs)

 

Villamos berendezésgyártása

-háztartási gépek, (hűtőgép,mosógép stb.): Hajdú (Téglás), Electrolux-Lehel (Jászberény)

világítástechnikaieszközök(izzók, fénycsövek): General Electric(Budapest,Nagykanizsa), Philips (Tamási); -vezetékek, kábelek,akkumulátorok,elemek

 

Gép, gépiberendezésgyártása

-mezőgazdaságigépek, gyáriberendezések, szerszámgépek

 

Járműgyártás

-személyautók: OPEL (Szentgotthárd), Suzuki(Esztergom), Audi(Győr), Mercedes-Benz(Kecskemét); -teherautók, autóbuszok, alkatrészek

 

A felsorolt településeket keressétek meg az Atlasz 12-13. oldalán!(Segítség: a névmutató)Oldjátok meg a Munkafüzet 51.o. 2.a.,52.o. 2.b.feladatát!

 

Figyeld meg az ÚTK.90., a KTK. 106. oldalán A vegyipar termékei, A vegyipari vállalatok című ábrát! Ennek vázlata:

 

Vegyipar

-kőolajszármazékok, üzemanyag: MOL (Százhalombatta), Tiszai Vegyi Kombinát(TVK, Tiszaújváros

-gyógyszer: Richter(Budapest), Sano-Aventis / Chinoin(Budapest), Egis(Budapest)Teva(Debrecen, Gödöllő)

műanyag, műszál: BorsodChem(Berente), BASF(Budapest)

mosószer, festék, kozmetikum

gumi: Hankook(Rácalmás), Michelin(Nyíregyháza), Apollo Tyres(Gyöngyöshalász)

műtrágya, növényvédő és gyomirtó szer: Bunge Holding(Szolnok), Nitrogénmuvek(Pétfürdo), PeremartoniFertilizers(Beremend, Peremarton

robbanóanyag

 

A felsorolt településeket keressétek meg az Atlasz 12-13. oldalán!(Segítség: a névmutató)

Oldjátok meg a Munkafüzet 52.o. 2.c.feladatát!

 

Érdekesség: Startupa pályájuk elején tartó fiatalok által alapított,valamilyen különleges, új terméket gyártóvagy szolgáltatást nyújtó kisvállalkozás.Célja a nemzetközi piacon való értékesítés.Jellemzője, hogy újításának köszönhetőennagy növekedési lehetőségeket rejt magában,rövid idő alatt sok emberhez juthat el. Például: Prezi egy magyar fejlesztésű flash alapúprezentációkészítő program, amiben diákhelyett virtuális térben helyezehetők el szövegek,képek, videók.

 

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 4. A hazai ipar jelene és jövője lecke, Vegyiparos játék, Kézzel és fejjel 1-2. játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_004

 

Szorgalmi feladat

Munkafüzet 53.o.4. Segítség ÚTK.91., a KTK. 107. oldalánMagyar tudósok és találmányok a nagyvilágban című ábra

 

Feladat

A Munkafüzet 51-52.o. 2.a, b, c. feladatáról képetkérnék a digioktataslacur@gmail.com címre április 15. szerdáig! Szorgalmi is jöhet!

 

2020.április 2.

 Új tananyag: Magyarország élelmiszergazdasága

 

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK)84-87.o., Kísérleti Tankönyv (KTK)100-103.o.A tankönyvek nevét rövidítem a zárójelben látható módon!Az egyes ábrák, térképek a vázlatpontok:

 

Bevezetésként figyeld meg a 3.1 képet a csokikról! Olvasd el hozzá az első bekezdést!

Olvasd el az ÚTK.84-85., a KTK. 100-101.oldalán a bevezetést, a Válságban az élelmiszergazdaság című bekezdést!

Figyeld meg Az élelmiszergazdaság felépítésecímű ábrát!

Figyeld meg A mezőgazdaság feltételei című ábrát!

Figyeld meg az Atlasz 22.o. Éghajlati térképeit és a 23.o. Talajtérképét!

Oldd meg a Munkafüzet: 47. o. 1. feladatát!

 

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 3. Magyarország élelmiszergazdasága lecke:Magyarország élelmiszergazdasága játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_003

 

Olvasd tovább az ÚTK.86., a KTK. 102-103.oldal Mit terem a magyar föld? című bekezdést!

Figyeld meg A növénytermesztésfő terménycsoportjaicímű ábrát!

Figyeld meg az egyes termőterületeket (gabonafélék, zöldség és gyümölcs, borvidékek) ábrázoló térképeket

 

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 3. Magyarország élelmiszergazdasága lecke:Mi kerül az asztalra? játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_003

 

Figyeld meg az Atlasz 23. oldalának alján az állattenyésztést ábrázoló térképeket!

Figyeld meg A növénytermesztés kapcsolata az állattenyésztéssel és a feldolgozóiparralcímű ábrát!

Nézd meg: mozaweb.hu, A sertésfeldolgozás folyamata – videó

 

Oldd meg a Munkafüzet: 48. o. 3. feladat – csak a táblázatot töltsd ki a termékek számával! Oldd meg a 49.o. 6. feladatot!

 

Nem kérek fényképet a feladatokról!Figyelmesen, lépésről lépésre haladva dolgozzatok az útmutatás alapján, nézzétek meg a videót, játékot! Ne felejtsétek el, hogy nemsokára kell majd kiselőadás vagy házi dolgozat és térképrajzolás is!

8.a Földrajz – 2020. március 31.

 Új tananyag: Budapest földrajza

Újgenerációs Tankönyv 80-83.o., Kísérleti Tankönyv 94-99.o. Ehhez adok egy vázlatot is!

Bevezetésként nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 92.o. Budapest videó

I. Természeti adottságok:

-Pesti-síkság és a Budai-hegység találkozásánál fekszik

-hévforrások, termálvíz, gyógyforrások a törésvonalak mentén (gyógyfürdők)

-Duna – Margit-sziget, Csepel-sziget

II. Történelme

-Rómaiak – Aquincum, i.sz.900 – honfoglalók, 14. század – Pest, Buda, Óbuda, központ: Buda

-1873. Budapest

-Ma 23 kerület alkotja

Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 93.o. Budapest fejlődése videó

III. Városszerkezet     –  Kísérleti TK. 96.o. 2.9. ábra, Újgenerációs TK. 81.o. 2.6.ábra

- Városmag, belváros: pénzügyi, kereskedelmi, igazgatási központ, szolgáltatások munkahelyei – szállodák, irodaházak, bankok, luxusüzletek

Itt van a Világörökség része: Duna-part budai oldal (Várnegyed, Gellért-hegy, Országház, …), Andrássy út és környéke

- Belső lakóöv: bérházak (részben felújítva), üzletek, irodák

-Munkahelyöv: pályaudvarok, kórházak, raktárak, gyárak, bevásárlóközpontok

-Külső lakóöv: kertváros jellegű, családi házak, de lakótelepek is

-Agglomeráció: családi házak, lakóparkok, falusias, ingázás a belvárosba

 Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 94.o. A város szíve a city, Belső lakóöv, Külső lakóöv, Külső munkahelyöv, Lakótelepek videó

Oldd meg a Munkafüzet: 44. o. 3. feladatát!

 

IV. A főváros szerepköre Kísérleti TK. 97.o. 2.12. ábra, Újgenerációs TK. 83.o. 2.9.ábra)

-nemzetközi nagyváros, a közép-európai térség nemzetközi jelentőségű központja

-kiemelkedő pénzügyi, üzleti szolgáltatások, kulturális élet, idegenforgalmi vonzerő

-külföldi befektetések, tőkeelhelyezések

Oldd meg a Munkafüzet: 45. o. 4. feladatát!

 V. A főváros gondjai – célok

-csökkenő zöldfelületek – Cél: parkok, fasorok ápolása, felújítása. Erdősítés – kirándulóhelyek

-csúcsforgalom: nő az autók száma, dugók, torlódások, túlterhel hidak, kevés parkolóhely

-légszennyezés, zajterhelés – főként a közlekedés miatt.

Cél: tömegközlekedés, közlekedési szokások fejlesztése – P+R rendszer (parkolj le és utazz tovább tömegközlekedéssel)

 

-Hulladékok: 65%-át elégetik a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, a többit Pusztazámor Hulladéklerakójába viszik (modern, EU-s előírásoknak is megfelel) Szelektív hulladékválogatás csak a lakossági hulladék 5%-át érinti

Cél: szemléletváltás, hulladékgyűjtési szokások javulása, tudatos vásárlás, újrahasznosítás

 -Lakások: bérlakások, panellakások felújításra szorulnak, részben megoldott,

Cél: korszerűsítés: fűtési rendszer, egyedi hőmennyiségmérés, hőszigetelés, nyílászáró csere, elektromos hálózat felújítása, esztétikai képük javítása

 Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 95.o. Egy világváros gondjai videó.

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 2. Budapest földrajza lecke:

Budapest földrajza, Budapest földrajza 2. játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_002

 Most nem kérek fényképet a feladatokról!

Figyelmesen, lépésről lépésre haladva dolgozzatok az útmutatás alapján, nézzétek meg a videókat, játékot!

———————————————————————————————————-

8.a Földrajz – 2020. március 26.

 Új tananyag: Régiók Magyarországon

Újgenerációs Tankönyv 76-79.o., Kísérleti Tankönyv 90-93.o.

A lecke első oldalán olvassátok el, a hogyan elemzünk táblázatot vagy grafikont? – című részt – hasznos infókat tartalmaz.

Olvassátok el figyelmesen a lecke utolsó oldalán lévő összefoglaló vázlatokat hazánk régióiról. Újgenerációs Tankönyv 79.o., Kísérleti Tankönyv 93.o.

Figyeljétek meg és értelmezzétek a táblázatokat, grafikonokat!

Írásbeli feladat:

Az ábrák és az összefoglaló vázlat, valamint az Atlasz térképeinek segítségével jellemezzetek a Tankönyv kérdéseinek segítségével egy kiválasztott régiót! Ezt írjátok le a füzetbe!

Érdekesség a mozaweben:

mozaweb.hu: 3D – Magyarország közigazgatási térképe

Itt láthatod hazánk régióit, megyéit, megyeszékhelyeit, megyei jogú városait és játékra is van lehetőség!

Az írásbeli feladatot lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre hétfő estig (március 30.) estig.

——————————————————————————————–

8.a Földrajz – földrajz 2020. március 24.

 Feladat: Az előző órákon összefoglalás volt a feladat. Most témazárót kell írnotok – otthon!!!

Előtte érdemes átnézni a Kísérleti Tankönyv 42-87. oldalát az Újgenerációs Tankönyv 42-74 oldalát. Ne felejtsétek, az ábrák, képek segítenek az értelmezésben. A füzetbe is írtunk, rajzoltunk vázlatot, ábrákat, emellett Munkafüzetben megoldott feladatok is segíthetnek.

Ha ezt megtettétek, akkor kell megoldani a dolgozatot.

A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre péntek (március 27.) estig. Elég leírni a kérdés számát és a megoldást. Írjátok oda a neveteket!!! Kicsit lehet tovább írni, mint 45 perc – mert rajzolni is kell térképet. Lehetőleg segítség nélkül dolgozzatok!

 Írásbeli feladat: TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

 1. Válaszolj a kérdésekre! 6 pont

Kik az eltartottak:

A legnépesebb hazai kisebbség:

Egy vallásunk:

Országok közötti vándorlás idegen szóval:

Egy oka a vándorlásnak:

Hazánk lakóinak száma kb. ……………………………….. fő

 2. Elemezd hazánk korszerkezetének, népességszámának változását! Készíts logikai láncot! 8 pont

Használjátok az alábbi fogalmakat: természetes fogyás, születések száma, elöregedő társadalom, kevés gyermek születik, nyugdíjasok, dolgozó, halálozások száma!

3. Mit tesz a kormány hazánkban a 2-es feladatban felsorolt problémák kezelésére? Írj legalább 3 intézkedést! 3 pont

4. Rajzolj egy Magyarország térképet Atlasz segítségével és jelöld be az alábbi helyeket! 20 pont

1. Alföld 2. É-i-khg. 3. Alpokalja 4. Duna-Tisza-köze 5. Mezőföld 6. Körös-Maros köze 7. Kiskunság 8. Börzsöny 9. Marcal-medence 10. Fertő-Hanság 11. Kőszegi-hg. 12. Csepel-sziget 13. Somogyi-dg. 14. Villányi-hg. 15. Tisza 16. Velencei-tó 17. Fertő-tó 18. Dunakanyar 19. Budai-hg. 20. Sió

 5. A 4. feladatban felsorolt helyek közül válassz ki egyet és írj le róla mindent, amit tudsz! 5pont

 6. Sorolj fel 4 turisztikai célt, idegenforgalmi látványosságot Magyarországról! Írj mindegyikhez legalább 1 nevezetességet, érdekességet, amit érdemes ott megnézni! 8 pont

 1. Nevezd meg a megyéket, megyeszékhelyeket! Karikázd be a Te megyéd számát! 40 pont

Névtelen

 1. Találd ki a helyet! Atlaszt használhatod! 10 pont

Homokbuckás táj az Alföldön:

A Duna szigete a Kisalföldön:

Nemzeti Park a Dél-kelet Alföldön, túzok van a címerében:

Bazaltsapkás hegy a Balaton északi partjánál:

A Dunántúli-dombságból kiemelkedő hegy csúcsa és magassága:

Legcsapadékosabb tájunk:

Az Északi-khg. híres borvidéke:

A foltos szalamandra címerű nemzeti park neve és leghíresebb képződménye:

 

Elérhető pontszám: 100 pont.

———————————————————————————————————————————–

 

2020. március 17-19.

Kedves Gyerekek!

A földrajz otthoni feldolgozásához szükség lesz a Tankönyvre, melynek szövegét figyelmesen el kell olvasnotok, a vastaggal írt szavakat értelmezni, azok magyarázatát tudni. Figyeljétek meg az ábrákat, képeket, rajzokat, azok segítik a tananyag megértését.

Az Atlasz tananyaghoz tartozó térképeit, ábráit feltétlenül tanulmányozni kell. A térképhasználat, -ismeret fontos alapja ennek a tárgynak.

Fogok megjelölni én is az internetről megnézhető érdekességeket: képek, videók, animációk, játék – ezekkel változatosabb lesz a tananyag.

Például ilyen a mozaweb.hu oldal, ahol ingyenesen elérhetők a tartalmak. Ehhez viszont regisztrálni, új fiókot kell létrehozni. Ezután megnyithatjátok a Földrajz 8. tankönyvet. (és a más tantárgyakhoz kapcsolódó könyveket is), digitális tartalmakat…

A munkafüzeti feladatokkal gyakorolni, alkalmazni tudjátok az elsajátított ismereteket.

KÖTELEZŐ FELADATOK AZ AKTUÁLIS TANANYAGON KÍVÜL:

Kiselőadás – lehet házi dolgozat, power pointos bemutató, beszámoló – ehhez a témátok van, aki nem választott, keres magának egyet a Tankönyv témáiból. Ezt május 31-ig el kell készíteni! (Segítség hozzá: Újgenerációs Tk. 32-33. o., 54-55.o. Kísérleti Tk. 32-33.o., 62-63.o)

Térképrajzolás: füzetbe lerajzolva Atlasz segítségével

 1. Hazánk domborzata és vizei– nagytájak, kistájak, folyók, tavak, csatornák – április 30-ig
 2. Hazánk közigazgatása – megyék, megyeszékhelyek, megyei jogú városok, fontosabb, nevezetes városok – április 30-ig
 3. Európa domborzata és vizei – nagytájak, fontosabb folyók, tavak – május 31-ig
 4. Európa országai – országok, fővárosok – május 31-ig

SZORGALMI FELADAT:

Projektmunka – bemutathattok egy érdekességet a környezetetekből, vagy egy helyről, ahol jártatok. A lényeg, hogy természethez, természet- és/vagy környezetvédelemhez, földrajzhoz kapcsolódjon a téma. Ezt legkésőbb május 31-ig el kell készíteni! (Segítség hozzá: Újgenerációs Tk. 32-33. o., 54-55.o. Kísérleti Tk.: 32-33.o., 62-63.o)

Lesznek egyéb szorgalmi feladatok, amit mindig az aktuális leckénél közlök.

A számonkérés formájáról is mindig aktuálisan tájékoztatlak benneteket.

Üdv. Vén László

Az előző órán a településekkel foglalkoztunk, a vázlat itt van a hiányzóknak.

TELEPÜLÉSHÁLÓZATUNK

Település: a népesség lakó- és/vagy munkahelye Településhálózat: a települések országos rendszere

Urbanizáció: városodás és városiasodás

-városok növekedése, népességszámuk gyarapodása, városok számának emelkedése

-városi életmód, fogyasztási, kulturális szokások átvétele, infrastruktúra kiépülése, bővülő közlekedés

Településhálózatunk tagolódása és igazgatása (Mf.41./3.)

3155 település (2018-ban): főváros, megyei jogú város 23, egyéb város 229, község 2809

-Megye: Területi igazgatás egysége (19)

-Főváros: Budapest 1,75 millió fő (2017) – országos szerepkörű intézmények központja, gazdasági, kulturális és politikai élet irányítója

-Megyei jogú városok: megyeszékhelyek és az 50ezer lakosnál népesebb városok (Mf. 40./1.)

-Városok: népességszám szerint: kisváros (<25000 fő), középváros (25000-100000 fő),

nagyváros (>100000 fő) – Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét

-Agglomeráció: A nagyvárosok körül, több település tömörüléséből kialakuló településegyüttes.

-Falvak: alaprajz szerint: halmazfalu, egyutcás, sakktábla alaprajzú Atlasz

- népességszám szerint: aprófalu (<500 fő), kisfalu (500-1000 fő), középfalu (1000-2000 fő), nagyfalu (2000-5000 fő), óriásfalu (>5000 fő)

-Tanya – szórványtelepülések – önállóan vagy kisebb csoportban – farmok, falusi turizmus

 Városok szerepe – általában többféle szerepkörrel bírnak, ez változhat (Mf.40./2.)

Hídváros – átkelőhely Pl.: Komárom, Tokaj, Szolnok, Szeged

Bányaváros – ásványkincsek Pl.: Tatabánya, Ózd, Komló

Vásárváros – alföld és hegyvidék találkozásánál Pl.: Miskolc, Eger, Pápa

Mezőváros – Pl.: Kecskemét, Makó, Debrecen

Vasúti közlekedési csomópont – Pl.: Nagykanizsa, Hatvan, Szolnok

Ipari város – Pl.: Miskolc, Salgótarján, Dunaújváros, Tiszaújváros

Üdülőváros – gyógyvíz, idegenforgalom Pl.: Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Hévíz, Harkány

Iskolaváros – Pl.: Szeged, Debrecen

moterkep

Új feladat: Így élünk mi itt – összefoglalás – ez az anyag a keddi és pénteki órára vonatkozik

Olvasás:

Kísérleti Tankönyv 84.o., Újgenerációs Tankönyv 72. o., a felsorolt helyek megkeresése az Atlaszban

Írásbeli feladat: a megoldásokra jegyet adok!!!

 1. Kísérleti Tankönyv 85.o., Újgenerációs Tankönyv 73. o. 1. feladat – hibakeresés + a szövegben felsorolt tájak, városok közül válassz ki egyet és keress róla földrajzi jellemzőket érdekességeket
 2. Készítsetek logikai láncot, magyarázatot hazánk népességének változásáról! Használjátok az alábbi fogalmakat: természetes fogyás, születések száma, elöregedő társadalom, kevés gyermek születik, nyugdíjasok, dolgozó, halálozások száma! (lapozz vissza a Tankönyvben és megtalálod a válaszokat)
 3. Mit tesz a mai kormány, a fenti folyamatok, problémák jó irányba változásának érdekében, hogyan segíti a családokat? Nézz utána az interneten! Vázlatosan válaszolj!

A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (március 24.) estig. Elég leírni a kérdés számát és a megoldást. Írjátok oda a neveteket!!!

 Posted by at 09:59