Angol 5 – Nagymihály Zs.

 

2020. április 8.

Kedves Gyerekek!

A dolgozatot visszaküldheted szövegszerkesztővel elkészítve Wordben, vagy úgy, hogy a füzetedben felírod a neved, és csak a kérdések számát és a válaszokat írod le!

Kérlek önállóan dolgozz, ha kell, használhatod a tankönyvet, munkafüzetet,füzeteket!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat

 1. április 8-án 19.00 óráig! Jó munkát!

A szünetben kijavítom, és emailben küldöm jegyeket! Jó pihenést a szünetre! Szép napokat!

Letölthető:

https://www.dropbox.com/s/97lnhj8fu6nlcfl/A5_TEST.docx?dl=0

 

 1. Complete the sentences with the correct words. (Egészítsd ki a megadott szavakkal!)

cinema          there              can’t               bus                  swimming    town

In our _town__ we go _______________ but we _______________ go to the cinema.
We haven’t got a _______________ but _______________ is one in the next town.
We take the _______________ to get there.

 

 2. Write sentences about the things in the room.

(Írj mondatokat a képről: mi hol található?)

   Use There is… / There are

kép1

 

 

 

 

Example There is a picture on the wall.

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

  3 Put the words in the correct order to make sentences.

   (Alkoss mondatokat a szavak felhasználával!)

1    bag   a   There   is   front   in   of   the   desk.

______________________________________

2    are three   There   bedrooms    upstairs.

______________________________________

3     there   Is   a   computer   desk   on   the?

______________________________________

4    aren’t books   There   bed    the   under.

______________________________________

 

 4 What are the places? (Írd le, mi található egy városban!)

AINMEC          cinema

EAURSQ       ________________

ATIONST       ________________

MEKTAR       ________________

ILABYRR      ________________

CRHHUC       ________________

UMSEMU      ________________

 

  5. Write true sentences about yourself. (Írj igaz mondatokat magadról!) Tagadó és állító mondatok is legyenek!

    Pl.: I can read. (Én tudok olvasni.)

          I can’t ski. (Nem tudok síelni.)

  1   ____________

  2   ____________

  3   ____________

  4   ____________

  5   ____________

 

 1. Answer the questions. (Válaszolj a kérdésekre!)

PL.: Can you ski? (Tudsz síelni?) Yes, I can. vagy No, I can’t.

1   Can you play the guitar?  ____________

2   Can you play basketball? ____________

————————————————————————————————–

 

Április 6.

Ismétlés, gyakorlás

 

1.Ellenőrizz és javíts! A múlt órai feladatok megoldásai:

Mf. 50.o.3.:  2 – cinema, 3 – hospital, 4- -theatre, 5 – square, 6 – museum, 7-  swimmingpool, 8 – bank

Tk. 62.o. 1.  1. in front of, 2. under, 3. between, 4. nextto, 5. behind, 6. opposite, 7. on

 

2.Ismételj!

Szavak: szótárfüzet, Mf. Szószedet 86.o. 5 PLACES (A, B, C, D)

Mf. 78-79.o. 5 PLACES (elöljárószók/ there is, thereare/ can, can’t)

 

3.Gyakorolj! Mf. 51.o. 6. és az I can…1.,2.,3.

Elküldeni nem kell!

 

Szerdán írtok majd egy rövid dolgozatot (Unit 5, Places)

Gyakoroljatok itt is:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/test?cc=hu&selLanguage=hu

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/?cc=hu&selLanguage=hu

ANGOL 5.

Április 2.

Ismétlés, gyakorlás

A jövő héten, szerdán vagy csütörtökön lesz egy dolgozat. Érdemes ismételni: Unit 5, Tk. 52-62.o./

1.Szavak:  https://learningapps.org/2148341

Mf. 5.o. 3.

2.Elöljárószók: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=hu&selLanguage=hu

Tk. 62.o. 1.

3.Listening. What can he do?  Tk.62.o. 3.a:  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

————————————————————————–

ANGOL 5.

Április 1.

 

1.Mickey, Millie and Mut’sday out

Tk.59.o. 5.a Olvasd el és hallgasd meg a játék szövegét!

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe, magyar jelentésüket keresd meg a Szószedetben,Mf.86.o. 5D!

Hallgasd meg újra!

Próbáld ki a játékot, ha van otthon valaki, aki tud segíteni! Minden játékosnak kell egy bábu (gomb vagy radír is megteszi), meg dobókocka. Aki a piros feliratos mezőre lép, vissza kell mennie. Pl. Go back tonumber 3. – Menj vissza a 3-as mezőre! Vagy ki kell maradni a dobásból – Miss a turn. Az nyer, aki előbb ér célba. Amikor feliratos mezőre léptek, olvassátok fel a mondatot, ezzel is gyakoroltok!

Online gyakorló feladat:https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise5?cc=hu&selLanguage=hu

Szorgalmi feladat: Mf. 49.o. 4.a,b.  A munkafüzetedben lévő CD segítségével tudod megoldani.

ANGOL 5.

Március 30.

 1.Javítsd ki a Mf.48.o.1. feladat megoldását!

 1. can play tennis.
 2. can draw.
 3. can’t ski.
 4. can dance.
 5. can’t ride a bike.
 6. can play volleyball.
 7. can’t play the piano.
 8. can’t spell.
 9. can catch the ball.

2. Can/can’t kérdő mondatok

Másold le a képregény segítségével a Tk. 58. o.3. táblázatot!

Figyeld meg, hogy a kérdő mondatokban a can előre kerül!

Pl.: He CAN swim.    CAN he swim?

3. Mf. 48. o. 2. (A kijavított 1. feladat és a példa segítségével.)

4. Mf. 49.o.3.

5. Tanuld meg a képregény szövegét (Mut’s Dream) csütörtökre!

     (Szorgalmi: aki fel tudja venni, elküldheti a felvételt.)

 Elküldeni a Mf. 48. és 49. oldalát kell lefotózva!

—————————————————————————————

Március 26.

A feladatokat oldd meg lehetőleg aznap. Csak azt a feladatot kell nekem elküldened, amit külön kérek.

Fontos, hogy mindig ismételd át az előző óra anyagát! Olvasd el újra hangosan a képregényt (Tk.58/1.)! Tanuld meg a szavakat, írni is gyakorold! A feladatok megoldásához használd a tankönyvet, szótárt, ha szükséges!

 

A csütörtöki óra anyaga: A can segédige tagadása

 

CAN+NOT   röviden CAN’T        jelentése: nem tud

Pl.: Shecan’tdance. Ő nem tud táncolni.

Feladatok: Mf. 48.o.1.

Online megoldható és ellenőrizhető feladat:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise4?cc=hu&selLanguage=hu

 

Ötödikeseim!

Kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e megoldani a Tk. 62.o. 2. feladatát! Ha igen, küldjétek el!

 

 Március 25.

A szerdai óra anyaga a Tk. 58. o. képregénye.

1.Hallgasd meg és olvasd el!

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy keresőbe beírva: Project Fourth Edition, Level 1, Unit 5, p58 exercise 1

 Írd ki szótárfüzetbe az új szavakat!

Újra hallgasd meg, olvasd el!

 

2. A can segédige módosítja az ige jelentését. Jelentése: tud. Pl.:

I play football. – Focizom./Szoktam focizni.

I can play football. – Tudok focizni.

Másold le a Tk.58.o. 2. táblázatot a füzetbe!

3. Gyakorlás

Írj magadról 5 mondatot! /I can +ige. vagyis amit tudsz csinálni/

Pl. I can read . /Tudok olvasni./

————————————————————————————————————————————

 Posted by at 10:01