Angol 6 – Sinkó Sz.

 

Kedves Hatodikosok!

Rövidesen itt a tavaszi szünet. Tudom, hogy nagyon várjátok már! Éppen ezért, új anyagot nem terveztem erre a két órára. A múlt időről eddig tanultakat fogjuk gyakorolni!

Kérlek benneteket, a feladatot ÖNÁLLÓAN oldjátok meg! Könyvet, munkafüzetet, szótárt lehet használni!

A kétnapi anyagot egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 04. 08. szerda, este 8.00 óra

2020. 04. 07. kedd

1.Writethesentences in pastsimple. (Írd át a mondatokat múlt időbe!)

Csak a múlt idejű mondatokat írd le! Figyeld meg a példát!

 

Katie has breakfastat 7.30.

Katie had breakfast in 7.30.

a.      I go swimmingwithmysister.

b.     Mymummakesnicecakes.

c.      We get a lot of homework.

d.     Theycometoschoolbybus.

e.      We takethedogfor a walk.

f.      Dad says ’no’.

g.     I domyhomework in thekitchen.

h.     Jessicaseesusfromherwindow.

20202. 04. 08. szerda

Egészítsd ki a mondatokat a felsorolt igék múlt idejű alakjával! A munkafüzet 88. oldala segít! CSAK AZ IGÉKET KELL LEÍRNOD! mindegyik csak egyszer használható!

GO, CATCH, FIND, GIVE, KNOW, PUT, WRITE, DRINK, EAT, SING, NOT HAVE

It wasmybirthdayyesterday. Mydadgave me somemoney.

a.      Where is mybook? I__________ it onthetablebutnow it isn’tthere!

a.      We wereonholiday last week. I _____________ 6 postcards.

b.     Thisdoghasn’t got a home. We __________ it in thestreet.

c.      The test waseasy. I __________ alltheanswers!

d.     I didn’twalktoschoolthismorning. I _________ thebus.

e.      Shewasveryhungry. She ________ 5 sandwiches.

f.      It was a fantasticconcert. The band played forthreehours and ____________ allmyfavourite songs.

g.     The childrenwerethirsty and they __________ lots of lemonade.

h.     She _________ timetoeatbreakfastthismorning, soshewasveryhungrybylunchtime.

i.       We didn’t go to Spain onholidaythisyear. We ___________

toCroatia.

 

Kérem a határidő betartását!

A szünetre nem lesz feladat!

 

Kedves Hatodikosaim!

A feladataitok megérkeztek! Örülök neki. Rövidesen küldöm vissza a javítást. Addig is itt a heti utolsó teendő. Még mindig a múlt időt gyakoroljuk.

Oldjátok meg az alábbi feladatokat és küldjétek vissza a szokott módon!

Határidő: 2020. 04. 03. péntek, 20.00 óra

 2020. 04. 03. péntek

Ebben a feladatban elegendő a mondat betűjelét és az ige múlt idejét leírni.

(NEM KÉREM AZ EGÉSZ MONDATOT!)

Jack and I played badminton yesterday. (play)

 

a) My sister …………… (cook) dinner last night.

b) I …………….. (walk) to school this morning.

c) Josie ……………. (carry) her mum’s bag for her.

d) Jo and Sam ……………… (help) the teacher yesterday afternoon.

e) We ………….. (tidy) our rooms yesterday.

f) I ………………. (like) the film last night.

g) My dad ………………. (stop) the car and ……………. (look) at the map.

h) We …………………. (stay) with our grandparents last week.

 

Itt tagadó mondatot kérek a minta szerint. Írjátok le az előző mondatokat tagadva!

            Példa: Jacke and I played badminton yesterday.

            Jack and I didn’t play badminton yesterday.

Kedves hatodikosaim ! Folytatjuk a gyakorlást a teszthez.

2020. 04. 01. szerda

Téma: Összefoglalás 3

Feladatok:

 1. Complete the questions with WAS and Egészítsétek ki a mondatokat. (WAS, WERE) Csak a mondat betűjelét és a hiányzó szót írd le!

________ your birthday last week?

Yes, it was. It was my birthday last Wednesday.

WAS your birthday last week?

Yes, it was. It was my birthday last Wednesday.

 

a)____________ at school yesterday?

No, Ted and Harry weren’t at school yesterday.

 

b) _________ at home last night?

Yes, I was.

 

c) ___________ on the school bus this morning?

No, Julie wasn’t on the school bus this morning.

 

d) ___________ at the party last Saturday?

Yes, he was. Jack was there.

 

e) ____________ at Jack’s party?

No, we weren’t.

 

 1. Complete the sentences. Use past tense of the verb. (Alkoss mondatokat a minta szerint. (múlt idő!)

 

We / enjoy / the party / and / we / not want / to go home

We enjoyed the party and we didn’t want to go home.

 a) Mary / travel / to London, but she / not visit / the Queen

b) I / listen / to the music but I / not like / it

c) It / start / to rain and we / hurry / home

d) James / call / his mum but she / not answer the phone

e) It / not rain / last week, but it / snow

f) We / wait / a long time but the bus / not arrive

g) It / not rain / yesterday morning, so we / decide / to go for a walk

 

Visszaküldési határidő: 2020. 04. 02. csütörtök, 16.00

Kérlek benneteket, a határidőre figyeljetek!

—————————————————————————————–

Kedves 6. osztályos csoportom!

A 3. hét feladatai következnek. Folytassátok a munkát, ahogy az előző héten is tettétek! Ügyeskedjetek! Nem nehezek a feladatok, meg tudjátok csinálni! Mindent lehet használni! Ne siessetek, törekedjetek a pontosságra!

Az alábbiakra figyeljetek:

Tollal írjatok, a munkafüzetbe is!

Olvashatóan írjatok!

A visszakapott feladatokat mindig javítsátok ki a szokott módon!

A határidőt tartsátok be!

Munkáitokat javítom, értékelem, jutalmazom és visszajelzek.

 

2020. 03. 31. kedd

Téma: Revision 2 (Összefoglalás 2)

 

Feladatok:

Munkafüzet 32. oldal 1, 2, 3, 4 (visszaküldendő)

 Határidő: 2020. 04. 01. szerda 16.00 óra

—————————————————————————————————

2020. 03. 27. péntek

Téma: Revision 1 (Összefoglalás1)

Feladatok:

 • A tanult szavak ismétlése, gyakorlása (szótár!)
 • MF hátuljába beírni, és a szótárba bemásolni:

understand, understood – megért

wake, woke – felébred

wear, wore – hord, visel

win, won – hord, visel

write, wrote – ír

 • múlt időről tanultak átismétlése (füzet, MF: 76-77. o.)
 • 42. o. 1. a: füzetbe leírni (használd a zárójelben lévő igék múlt idejét – visszaküldeni)
 • 42. o. 1.b: rakd a képeket helyes sorrendbe a történet alapján (csak a párokat írd le! – visszaküldeni)
 • 42. o. 2. a: füzetbe: csak a kérdéseket kell leírni, a válaszokat nem! – (visszaküldeni)

 

Kérem a heti feladatokat visszaküldeni!

Határidő: március 30. hétfő, 16.00

 

2020.03. 25. szerda

Téma: English across: Travel

Tankönyv: 41. o. szöveget elolvasni és a megadott linken meghallgatni.

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(ide kattints: page 41, exercise 1)

Új szavakat írd ki a szótárba: (nem kell elküldeni, majd későbbi időpontban)

from one side of the world to the other – a világ egyik végéből a másikba

dangerous – veszélyes

walk, walked – gyalogol, sétál

boat – hajó

invent, invented – felfedez, feltalál

transport – közlekedés

make, made – készít

wooden bike – fa bicikli

front wheel – első kerék

design, designed – tervez

appear, appeared – megjelenik

fly, flew – repül

carry, carried – szállít, visz

 Feladat: (elküldeni)

 • Tankönyv: 41. o. 1. Párosítsd össze a szövegeket a képekkel! (csak számot és betűt kérek a füzetbe)
 • Write short dialogues. (Írj rövid párbeszédeket a füzetedbe a minta szerint: a-b kötelező, c-d szorgalmi)

 Tim and Jenny / in Paris / on Monday? Yes sunny? No

 Were Tim and Jenny in Paris on Monday?

Yes, they were.

Was it sunny?

No, it wasn’t.

 a) Luke / in London? No in a museum in Budapest? Yes

 b) Kate and Ben / in a hotel? No at home? Yes

 c) Harry / at a campsite? Yes with his family? No

 

d) Carla and Pete / in Italy? Yes in a restaurant? No

————————————————————————————————————————————–

 

Kedves 6. osztályos csoportom!

A 2. hét feladatai következnek. Folytassátok a munkát, ahogy az előző héten is tettétek! Ügyeskedjetek! Nem nehezek a feladatok, meg tudjátok csinálni!

Az alábbiakra figyeljetek:

Tollal írjatok, a munkafüzetbe is!

Olvashatóan írjatok!

A visszakapott feladatokat mindig javítsátok ki a szokott módon!

A heti feladatokat egyszerre küldjétek vissza! A határidőt tartsátok be!

Határidő: március 30. hétfő, 16.00 óra

Munkáitokat javítom, értékelem, jutalmazom és visszajelzek.

2020.03. 24. kedd

Téma: Culture

Tankönyv: 40. o. 1. Hallgassátok meg és olvassátok el a szöveget az alábbi linkre kattintva.

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(a középső oszlop: page 40, Exercise 1-re kell kattintani)

1. Feladat: a címeket párosítsd össze a szövegekkel! Csak a számot írd le a cím mellé!

(elküldendő)

 • 2. Szavakat írjátok ki a szótárba (nem kell elküldeni)

spend, spent – eltölt

castle – vár, kastély

popular – népszerű

south-west – délnyugat

environment – környezet

exciting – izgalmas

abroad – külföld, külföldön

ferry – komp

most people – a legtöbb ember

Channel Tunnel – Csatorna Alagút

Switzerland – Svájc

organize, organized – szervez

Canary Islands – Kanári-szigetek

Thailand – Thaiföld

tourist – turista

famous sight – nevezetes hely

bridge – híd

palace – palota

cathedral – székesegyház

university – egyetem

3. Feladat: (visszaküldendő)

Tankönyv: 40. o. 2. a: füzetbe leírni a szövegből kikeresve :1. népszerű helyek családoknak Angliában, 2. országok, ahová az angolok látogatnak, 3. népszerű helyek az Angliába látogatók számára)

4. Feladat: (visszaküldendő)

Put the words in the correct order to make questions and give short answer. (Alkoss mondatokat a megadott szavakkal, adj választ is a minta szerint)

Példa:

you / at your friend’s house / last night / were ? Yes

Were you at your friend’s house last night?  Yes, I was.

 a) your parents at home / yesterday / were ? No

____________________________________________

b) Tom / this morning / ont he bus / was ? No

____________________________________________

 

c) it / sunny / was / last Saturday ? Yes

____________________________________________

d) in the team / were / last week / you ? No

_____________________________________________

e) the shops / open / were / last Sunday ? Yes

_____________________________________________

f) they / at the party / were / last night ? Yes

___________________________________________

2020. 03. 20. péntek

Tankönyv 38. oldal gyakorlása (szavak, kifejezések, olvasás-fordítás)

Simplepast (egyszerű múlt idő) ismétlése: leírás a füzetben található, vagy MF. 76-77. o.

Rendhagyó igék gyakorlása:MF-ben.hátul, vagy az idei MF. 88. o.

Feladatok: (a BE – lenni ige múlt idejével kapcsolatosak)

 1. Writethecorrectsentences in yourexercisebook. (Csak a helyes mondatot írd

le a füzetedbe!)

Example: We was / weretired last night.

We weretired last night.

 

 1. I wasn’t / weren’tatschool last week.
 2. Youwas /wereverykindyesterday.
 3. It was / werecold last night.
 4. Myparentswas /wereathome last evening.
 5. David wasn’t /weren’t happy yesterday.
 6. We was / werelate last morning.
 7. Myfriendwas / weren’t in the park last weekend.
 8. Shewas /wereathomealldayyesterday.

 

 1. Writethesentences in pasttense. (A mondatokat múlt időben írd le a füzetedbe!)

 

Example:I’mnotathome.         I wasn’tathome.

 

 1. Theyaren’thungry. ____________________________
 2. Lucyisn’t here. _______________________________
 3. You and I arelucky. ___________________________
 4. I’mbusy. ____________________________________
 5. _______________________________
 6. The weather is nice. ___________________________

 

 1. Writequestions and shortanswers.(Írj kérdést és rövid választ a füzetedbe!)

Example: a good film?    No / boring

Wasthe film good?  No, it was boring.

 

 1. an easyexam? No / difficult

_____________________________________________

 1. a longjourney? Yes / terrible

_____________________________________________

 1. a nicedinner? Yes / fantastic

_____________________________________________

 1. a beautiful city? Yes / good

_____________________________________________

 1. a goodbook? Yes / interesting

_____________________________________________

 

A következő rendhagyó igék jelentését írd be a MF 88. oldalán a táblázatodba, és másold át a szótáradba is!

steal, stole: ellop

stick, stuck: ragaszt

sweep, swept: söpör

swim, swam: úszik

take, took: fog, visz

teach, taught: tanít

tear, tore: szakad, könnyezik

tell, told: mond

think, thought: hisz, gondol

throw, threw: dob

Most az első angol feladatsort küldöm neked.  Minden segédeszközt használhatsz.

Bízz magadban, ügyes vagy, meg tudod csinálni!

Ha elkészültél: fényképezd le a füzeted és a feladatokat a következő email címre küldd el nekem, hogy folyamatosan javítani és értékelni tudjam (itt kérdezhetsz is, ha valamit nem értesz):

digioktatassinkone@gmail.com

Jó munkát, eredményes önálló tanulást kívánok!

Sinkó tanár néni

 Posted by at 10:02