Angol 7 – Sinkó Sz.

 

Kedves Hetedikesek!

Rövidesen véget ér a küzdelem, hamarosan itt a tanév vége. Már csak egy kis erőfeszítésre van szükség! Tartsatok ki!

A feladatokat egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 06. 05. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 

2020. 06. 02. – 04. kedd – csütörtök

Téma: Reading – translation (olvasás és fordítás, szóbeli)

Segítség a fordításhoz:

already     már

clever       okos

murder     gyilkosság

 

 1. feladat: MF. 16. o. 1. Olvassátok el a szöveget és fordítsátok le szóban! ( NEM KELL LEÍRNI!) Majd oldjátok meg a MF. 1. feladatát (igaz = pipa, hamis = X) (visszaküldendő)
 2. 82. o. A szöveg fordítása írásban (visszaküldendő)

Segítség a fordításhoz:

peacock                páva

turtle                    teknős

tie, tied                 megcsomóz, megköt

rope                      kötél

pearl                     gyöngy

worth                   értékes

muddy                 iszapos

trust                     megbízik valakiben

greedy                  kapzsi

identical               azonos

 

 1. 82. o. 2. Párosítsd össze a mondattöredékeket! Csak számot és betűt kérek! (visszaküldendő)

 

 ————————————————-

 

 

 

Kedves Hetedikesek!

Rövidesen véget ér a küzdelem, hamarosan itt a tanév vége. Már csak egy kis erőfeszítésre van szükség! Folytassuk hát a megkezdett fejezet ismereteinek elsajátítását!

A feladatokat egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 05. 29. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 

2020. 05. 25. hétfő

Téma: Practising WILL (a jövő idő gyakorlása – will+ ige)

 1. Mf.: 15. o. 5: Egy riporter beszélget az űrszálloda társaság egy mérnökével az új szállodáról. Hallgassátok meg a MF. CD-jén a feladatot: karikázzátok be a megoldást! (visszaküldendő)
 2. Mf.: 15. o. 6: Egy riporter az űrszálloda társaság igazgatójával beszélget. A szavakat sorrendbe rakva szerkeszd meg a kérdéseket! (visszaküldendő)

 

2020. 05. 26. kedd

Téma: Translation (fordítás)

Feladat: MF. 15. o. 4. Olvassátok el újra a kijavított szöveget és fordítsátok le! A fordítást le kell írni a füzetbe! (visszaküldendő)

Segítség a fordításhoz:

believe     hisz, gondol

soon         hamarosan

company  cég, vállalat

plan          terv

huge          hatalmas, óriási

wheel        kerék

 

2020. 05. 28. csütörtök

Téma: Detective of the Year (Az Év Detektívje)

 

 1. Lapozzatok vissza a TK. 6. és 10. oldalaira. Idézzétek fel, mi történt Sweet Sue-val az előző részekben!
 1. Tk.: 22. o. 1: Hallgassátok meg az újabb történetet? Próbáljátok megválaszolni:

Mit dob ki Sweet Sue az ablakon? Miért?

      https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(page 22, Exercise 1)

 1. Hallgassátok meg és olvassátok el a történetet! TK. 22. o. 1.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(page 22, Exercise 1)

 1. Írjátok ki az új szavakat a szótárba! (visszaküldendő)

I’m sure                          biztos vagyok benne

award                             díj

solve, solved                  megold

robbery                          rablás

case                               eset, ügy

jealous                          féltékeny

again                             újra, ismét

president                       elnök

believe, believed           hisz, gondol

 

 1. Fordítsátok le a szöveget! (Ha nem megy, itt a segítség! nem kell leírni a füzetbe!)
 1. kép: Biztos vagyok benne, hogy én fogom megnyerni a díjat ebben az évben. Megoldottam a Bristol Bank rablási esetét. Heh, heh. Smart Alec olyan féltékeny lesz!
 2. kép: Igen, Mrs Basset? Nem találja a kutyáját, Pinkie Pooch-t? … OK – Jövök, egy fél óra múlva ott leszek.
 3. kép: Helló, ismét Mrs Basset. Ne aggódjon. Meg fogom találni Pinkie Pooch-t. A kiskutyája a hétvégére már otthon is lesz. Már úton vagyok.
 4. kép: Oh, ne! Nincs nálam pénz taxira. Hmm … Először a bankba megyek.
 5. kép: Később. Nos, megtaláltam azt a kutyát. Helló, Sweet Sue. Van nálam valami, amit szeretnék megmutatni. Oh, ne most, Smart Alec. Pihenésre van szükségem. Fáradt vagyok.
 6. kép: De a Detektív Klub elnöke jött el ma reggel ezzel a díjjal és … Micsoda? Nem hiszem el. Te nyerted a díjat?!
 7. kép: Majd én megmutatom neked, mit gondolok a díjadról! Ne, Sweet Sue …
 8. kép: A díj a tied! Az elnök hagyta itt nálam, mert Te nem voltál benn.

 

 1. Tk.: 23. o. 2. A történet alapján döntsétek el, hogy a mondat:

True (T)   – igaz

False (F)  – hamis

It doesn’t say (D)   – nincs róla szó a szövegben

Csak a mondat számát és a megfelelő betűjelet írjátok le a füzetbe! (visszaküldendő)

 ——————————————————

 

 

 

 

 

 

Kedves Hetedikesek!

Folytassuk a megkezdett fejezet ismereteinek elsajátítását!

A feladatokat egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 05. 22. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 

2020. 05. 18. hétfő

Következzen egy kis gyakorlás a Redmenta felületen!

Leghamarabb 8.00-kor kezdheted el, legkésőbb este 6-kor!

direktcím: 7osztaly581793

Ne aggódj, nem jegyre megy!

 

2020. 05. 19. kedd

Téma: Grammar: WILL for the future   (nyelvtan: az egyszerű jövő idő kifejezése)

 1. Olvasd el a MF. 77-78. o. 2.1-2.4 részeit és ismerkedj meg az egyszerű jövő idővel.
 1. Írjuk le az ismereteket a füzetbe! (nem kell visszaküldeni!)

     Future tense (jövő idő)

Akkor használjuk, ha egy jövőbeni eseményről beszélünk.

Kijelentő mondat:

Képzése: WILL + az ige szótári alakja (nincs toldalék!)

rövidítése: ’LL

Példa:

The spaceship Galaxy will leave the Moon’s orbit.

(A Galaxy űrhajó el fogja hagyni a Hold pályáját.)

We will meet at school in September. / We’ll meet at school in September.

(Találkozni fogunk az iskolában szeptemberben.)

My parents will buy a new car next year.

(A szüleim vesznek majd egy új autót jövőre.)

Tagadó mondat:

Képzése: WILL NOT + az ige szótári alakja (nincs toldalék!)

Rövidítése: WON’T + az ige szótári alakja (nincs toldalék!)

You will not be 263 years old.             /     You won’t be 263 years old.

(Nem leszel 263 éves)

People will not travel to Mars in 2222.      / People won’t travel to Mars in 2222.

(Az emberek 2222-ben nem utaznak a Marsra.)

Kérdő mondat:

Képzése: (kérdőszó) + WILL + személy + az ige szótári alakja (nincs toldalék!)

Rövid válasz: Yes, személyes névmás + WILL.

No, személyes névmás + WON’T.

Will you travel to the Moon next year? (Jövőre elutazol/ elutaztok a Holdra?)

Yes, I will.                  Yes, we will.     (nem szabad rövidíteni!)

No, I won’t.                No, we won’t.   (rövidítés kötelező!)

Will Bill meet the President of the USA?  (Bob találkozni fog az USA

elnökével?)

Yes, he will.

No, he won’t.

When will they arrive?    (Mikor érkeznek meg?)

On 23 July 2023.

How will we travel in 2050?  (Hogyan utazunk 2050-ben?)

We will travel by flying car.   (Repülő autókkal fogunk utazni.)

 1. Most gyakoroljuk a jövő idő használatát! 21. o. 5. Egészítsd ki a „Híreket” az adott igék jövő idejű alakjával! Csak a számot és a megfelelő alakot írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)

 

2020. 05. 21. csütörtök

Téma: Practising future tense (a jövő idő gyakorlása)

Emlékeztető: WILL + ige szótári alakja

 1. Tk. 21. o. 6. a: Keresd meg a mondatokat a 21. oldalon és írd le ezeket a füzetedbe! (visszaküldendő)
 2. Tk. 21. o. 6. b: Alkoss kérdést a megadott szavakkal, írd le a kérdő mondatokat a füzetedbe! (visszaküldendő)
 3. TK. o. 7. a: Alkoss kérdéseket a megadott szavakkal! (Figyelj! A WILL szóról ne feledkezz el!) (visszaküldendő)
 4. Mf. 15. o. 4. Egészítsd ki a mondatokat az igék jövő idejű alakjával! (visszaküldendő)

————————————————————————-

 

Kedves Hetedikesek!

Befejeztük az 1. részt. A 2. rész a TK. 20. oldalán kezdődik.

Jöjjenek a heti feladatok!

A feladatokat (a project kivételével) egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 05. 15. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 

05. 11. hétfő

A project befejezése és elküldése ma este 8.00-ig.

Aki már elkészítette, annak nincs feladat mára!

 

05. 12. kedd

Téma: The Future (A jövő)

Először is lapozzátok át a TK. 20-31. oldalait, és nézzétek meg, mivel foglalkozunk a továbbiakban! (Legyen ez egy kis kedvcsináló!)

Mit szóltok hozzá?

(Szinte hallom, ahogy forognak a kerekek a fejetekben és azt mondjátok: Jaj, már megint itt van Sweet Sue és a problémái, meg a KIDS rész. NA NE!!!)

Komolyra fordítva a szót: ebben a részben a jövő idő kifejezésmódjaival fogunk megismerkedni. Tanulunk a bolygókról, csillagokról, a szereplőkkel elindulunk egy űrutazásra, megálmodjuk a jövőnket egy kérdőív segítségével! Ez a terv a hátralévő időre, meglátjuk, meddig jutunk!

 1. Írjuk le az új szavakat a szótárunkba! (visszaküldendő)

future     jövő

journey   utazás

space      világűr

the Earth  a Föld    (az angol ezt a szót mindig névelővel és nagy kezdőbetűvel írja!)

the Moon   a Hold    (az angol ezt a szót mindig névelővel és nagy kezdőbetűvel írja!)

the Sun      a Nap      (az angol ezt a szót mindig névelővel és nagy kezdőbetűvel írja!

a planet       bolygó

a spaceship       űrhajó

an astronaut   űrhajós

a rocket         rakéta

a satellite      műhold

a space  station        űrállomás

a star                                   csillag

orbit                    pálya   (égitesté!)

 1. Tankönyv 20. o. 1. a: hallgassuk meg a szavakat és kifejezéseket az alábbi linken és gyakoroljuk a kiejtést.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 (page 20, Exercise 1a)

 

 1. Tankönyv 20. o. 1.a: nézzük meg a képeket és írjuk le a füzetbe a szavakat a számozás sorrendjében (visszaküldendő)
 2. Munkafüzet 14. o. 1. (visszaküldendő) Oldd meg a keresztrejtvényt! Figyelj a helyesírásra!
 3. Munkafüzet 14. o. 2. Egészítsd ki a mondatokat. Az 1. feladat szavaiból válassz! (visszaküldendő)
 1. Munkafüzet 14. o. 3. A betűket helyes sorrendbe rakva alkoss szavakat és egészítsd ki velük a mondatokat! (visszaküldendő)

 

05. 14. csütörtök

Téma: Star travellers

 1. Tankönyv 20. o. Olvasmány. Hallgasd meg az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(page 21, Exercise 2a)

 1. Írd ki az új szavakat a szótáradba! (visszaküldendő)

space traveller űrutazó

hope       remél

tomorrow     holnap

will  + ige szótári alakja         fog valamit csinálni

will not / won’t + ige szótári alakja      nem fog valamit megcsinálni

another egy másik …

light year   fényév

by then akkorra

brain     agy

ignore     nem vesz tudomást valamiről

suspended animation   hibernálás

look after, törődik valakivel, gondoskodik valakiről

to be asleep      alszik

grow old   öregszik

definitely             egyértelműen

look like              úgy néz ki, mint egy …

chest    mellkas

inside    belül

electric motor    elektromos motor

race    verseny, versenyez

 1. Olvassátok el az olvasmányt és értelmezzétek, fordítsátok le!

(Ha nem boldogulsz, itt a segítség)

’ Jó estét, Csillagutazók. Köszöntelek benneteket a Galaxy űrhajón. Reméljük, kellemes lesz az időtök itt. Holnap, 2135. január elsején a Galaxy elhagyja a Hold pályáját és elindultok új otthonotokba a Sigma 3-ra.’

’Mi leszünk az első emberek a Sigma 3-on, apa?’ mondta Josie.

’Igen. Valóban mi leszünk az első földi emberek, akik egy másik bolygón fognak élni’.

’Mikor érünk oda? ’ kérdezte Tom.

Nos, a Sigma 3 kb. 20 fényévre van a Földtől,’ mondta az apjuk.

’Tehát az utazás 250 évig fog tartani.’

’De akkor én már 263 éves leszek,’ mondta Josie.

’És akkor még mindig nem lesz egy csepp eszed sem!’

Josie nem is törődött a tesójával.

’Nem leszel 263 éves,’ mondta az anyjuk. ’ Még mindig 13 leszel.’

’Tessék! Igazam volt! Nem lesz egy csepp eszed sem, mert már most sincs!’

Nos, én egy évvel még akkor is idősebb vagyok nálad,’ mondta Josie. ’Tehát, … .’

’Ti ketten, most már elég legyen,’ mondta az anyjuk. ’Semmivel sem lesztek idősebbek a mostani korotoknál, mert hibernálva lesztek az utazás alatt.’

’Igen, aludni fogtok 250 évig,’ mondta az apjuk.

’Szuper!’ mondta Tom.

’Te és apa gondoskodik rólunk, amíg mi alszunk?’ kérdezte Josie.

’Nem. Mi is hibernálva leszünk,’ mondta az apjuk. ’PJ9 fog gondoskodni rólunk.’

’Ki az a PJ9?’ mondta Tom.

’Én vagyok.’ Tom és Josie megfordult. Mögöttük egy fiatal nő volt. ’Én vagyok PJ9 és én fogok gondoskodni rólatok,’ mondta.

’De hogy fogod ezt megtenni 250 évig?’ kérdezte Josie. ’Te is megöregszel.’

’Én nem. A robotok nem öregszenek meg.’

’Te robot vagy?’ mondta Tom. ’Szuper!’

’Nem úgy nézel ki, mint egy robot,’ mondta Josie. ’Úgy nézel ki, mint … nos … mint egy ember.’

’PJ9 az egyik legújabb robot,’ mondta az apjuk. ’De ő valóban egy robot.’ Megmutatja nektek. Nézzétek.’

’Igen, Mr Reed,’ mondta PJ9 és kinyitott egy kis ajtót a mellkasán. A belsejében egy kis elektromos motor volt.

’Szuper!’ mondta Tom.

’Hagyd már abba ezt,’ mondta Josie ’vagy én …’

’Most megmutatom nektek a szobátokat,’ mondta PJ9. ’Kövessetek.’

Ahogy megfogták a táskáikat, Josie kinézett az űrhajó egyik kis ablakán. ’Nézd, Tom,’ mondta. ’Az a Föld.’ .Hát nem gyönyörű? Holnapután már soha többé nem látjuk.’

’Igen, de gondold csak el,’ mondta Tom. ’Mi leszünk az első emberek a Sigma 3-on. Egy teljes bolygó csak a mienk lesz.’

’Szuper!’ mondta Josie.

’Gyerünk,’ mondta Tom. Versenyezzünk s szobáig!’

 

 1. Tankönyv 21. o. 2. a : Egészítsétek ki a mondatot a megfelelő nevekkel! Csak a számot és a nevet írjátok le! (visszaküldendő)
 2. Tankönyv: 21. o. 3. Igaz (T) vagy hamis (F)? Csak a betűjelet kell leírni, a mondatokat NEM! (visszaküldendő)

 —————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Hetedikesek!

Befordultunk a témazáró utcájába. Nagyon készülünk most már, hogy mindenkinek a lehető legjobban sikerüljön a munkája.

Jöjjenek a heti feladatok!

A feladatokat (a redmenta kivételével) egyszerre küldjétek vissza!

A redmenta felületen a gyakorló lapok ma reggel 8.00 órától holnap estig elérhetők!

Határidő: 2020. 05. 08. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 

2020. 05. 04. hétfő

Téma: Gyakorlás

Emlékeztető:

Nézzétek meg, mit írtunk a füzetbe a múlt héten!

A leírtakat olvassátok át, nézzétek meg az adott helyeken!

Visszaküldendő: (aki még nem készítette el):

1.MF. 12. o. 1. Karikázd be a mondatba illő szót! Tollal dolgozz!

2.MF. 12. o. 2. Alkoss mondatokat a minta szerint! Használd a megfelelő kötőszót!

3.MF. 12. o. 3: Írd be az igék múlt idejét! Használd a MF. 87. oldalát. Pipáld ki a „normális”

igéket!

Szorgalmi feladat:

 1. 12. o. 4: Írj kérdéseket! Használd az igék megfelelő, múlt idejű alakját! Jutalom: 1 piros

pont.

 1. 13. o. 5: írj múlt idejű mondatokat Jasonról. Használd az igék múlt idejű alakját vagy a

DIDN’T + az ige szótári alakját! Jutalom: 1 piros pont.

 1. 13. o. 6: alkoss mondatokat a LIKE ige megfelelő alakjával! Jutalom: 1 piros pont.

 

2020. 05. 05. kedd

Ma van az utolsó gyakorló óra.

Feladat: redmenta.hu

direktcím: 7osztaly581793    

Gyakorló feladatok

Gyakorló feladatok 2            (ez a kötelező!)

Gyakorló feladat 3

Figyelem: mindhárom gyakorló lap ma még hozzáférhető, és kétszer lehet próbálkozni!

A jobb eredményt fogom nézni!

Cél a gyakorlás, Te döntöd el, mennyire van szükséged!

 

 1. 05. 07. csütörtök

Témazáró: délelőtt 10.00 óra (a feladatlap 1-szer tölthető ki!)

redmenta.hu

direktcím: 7osztaly581793              Témazáró Project 3 – Unit 1

Tankönyvet, munkafüzetet, szótárt lehet használni, más segítséget nem!

Ha nem önállóan dolgozol, munkádat nem tudom értékelni!

 

FIGYELEM!

A project beadási határideje: május 11. hétfő este 8.00.

Hamarabb küldheted, később nem!

Emlékezz!

 • Találj ki egy képzeletbeli családot egy TV-s szappanopera számára. (lehet mintaként használni a TV-ben jelenleg futó „remek” sorozatokat, rajzfilmeket is, ha nincs jobb ötleted!)
 • Készíts családfát, ahol bemutatod a főbb szereplőket és a köztük levő rokonságot! Azt is írd oda, hogy ki hány éves és mi a foglalkozása. Minta: TK. 13. o. 3, MF. 8. o. 2.

Példa: Mary Limes

29

adoctor

 • Az egyik idős szereplő izgalmas, érdekes életét mutasd be! (segít a szöveg, amit hallás után dolgoztatok fel, vagy a Beatrix Potterr –ről feldolgozott szöveg, amit kiegészítettetek velem az órán!)
 • A projectet lehet rajzokkal, képekkel színesíteni.

 

Kedves Hetedikesek!

Befordultunk a témazáró utcájába. Nagyon készülünk most már, hogy mindenkinek a lehető legjobban sikerüljön a munkája.

Jöjjenek a heti feladatok!

A feladatokat egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 05. 01. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 04. 27. hétfő

Téma: Revision 1 (Összefoglalás 1)

Emlékeztető: (ezeket ismételd át és írd le a füzetedbe!)

tanult szavak, kifejezések (szótár, TK. 8-18. oldal, MF. 4-13. oldal, MF. 82. oldal)

Everyday English (TK. 15. oldal: meghívás elfogadása, visszautasítás és indoklás)

Grammar (egyszerű múlt idő)

kijelentő: személy vagy névmás + ige múlt időben + ……

tagadó: személy vagy névmás + DIDN’T + ige szótári alakja (nincs múlt időben!) + …

Kérdés: (kérdőszó) + DID + személy vagy névmás + ige szótári alakja (nincs múlt!)

Rövid válasz: Yes, + személyes névmás + DID.

                                    No, + személyes névmás + DIDN’T.

Rendhagyó igék múlt ideje (MF. 87. oldal, vagy a tavalyi MF. 88. oldal, tavalyi szótár)

Érzelmek kifejezése (füzet, TK. 11. oldal)

Család, rokonság (TK. 12. oldal)

Szeretem, nem szeretem (LIKE + ige, ami „-ing” végződést kap!)

Kötőszavak: so, because

 

Jöjjenek a feladatok!

Visszaküldendő:

 1. Tk: 18. o. 1. Írjátok le a párbeszédeket a füzetbe! Használjátok a megadott igék megfelelő alakját!

 2. Tk: 18. o. 2. a-b: Párosítsátok össze a kifejezéseket a dátumokkal Emma Watson életéről! Elég a szám-betű párokat leírni a füzetbe! Utána kérek 5 mondatot Emma Watson életéről a párokkal!

 

04. 28. kedd

Téma: Revision 2      (Összefoglalás 2)

Visszaküldendő:

 1. Tk: 18. o. 3. a: Nézd meg a képeket, és egészítsd ki a mondatokat az odaillő kifejezésekkel! A mondatokat le kell írni!
 2. Tk: 18. o. 3. b: Egészítsd ki Jack mondatait! A mondatokat írd le a füzetedbe!
 3. Tk: 18. o. 4. Készítsd el a füzetedbe a táblázatot! Hallgasd meg a szöveget és töltsd ki a táblázatot! (nem kell mondatokat írni, csak röviden!

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

 (page 18, Exercise 4)

 

 

04. 30. csütörtök

Még mindig gyakorlunk!

Visszaküldendő:

1.MF. 12. o. 1. Karikázd be a mondatba illő szót! Tollal dolgozz!

2.MF. 12. o. 2. Alkoss mondatokat a minta szerint! Használd a megfelelő kötőszót!

3.MF. 12. o. 3: Írd be az igék múlt idejét! Használd a MF. 87. oldalát. Pipáld ki a „normális” igéket!

A témazáró időpontja: május 6. hétfő 10.00 a REDMENTÁN!

Keresd elő a direktcímet!

—————————————————————–

 

Kedves Hetedikesek!

Örülök, hogy sikerült bejelentkeznetek a Redmenta felületre!

Jöjjenek a heti feladatok!

A feladatokat egyszerre küldjétek vissza!

Határidő: 2020. 04. 24. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

 2020. 04. 20. hétfő

Téma: Culture

Készítsd el a TK. 16. oldalán a 3. a táblázatot a füzetedbe! Mindennek hagyj elegendő helyet!

Hallgasd meg a szöveget a két gyerekről, és töltsd ki a táblázatot a szokott módon!

Nem mondatokat kérek a táblázatban, csak röviden, de a lényeges információ benne legyen!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(page 16, Exercise 3. a)

  2020. 04. 21. kedd

Téma: The Royal family

(önálló kutatómunka)

Ismerkedjünk az angol királyi családdal! Használd az internetet! (The Royal family)

Válaszolj a kérdésekre röviden a füzetedben! A kérdéseket NEM kell leírni!

 1. When and where was Elizabeth II was born?
 2. Where did she grow up?
 3. When did she get married Philip, Duke of Edinburgh?
 4. How many children do they have?
 5. What are their names and titles?
 6. When did her father die?
 7. What happened in 2017 in her life?
 8. How many great-gradsons and great-granddaughters has she got?

 2020. 04. 22. csütörtök

Téma: Develop your writing – Your project

(íráskészség fejlesztése – your project)

Tankönyv: 19. o. 1.

Füzetbe írd le: (nem kell visszaküldeni)

A fogalmazások színesítéséhez kötőszavakat használunk.

 1. SO: eredményre utalunk, megindokolunk valamit. (így, tehát, ezért)

Példa:

 • My grandfather was born in Spain so he speaks Spanish well.

(A nagyapám Spanyolországban született, így/ezért jól beszél spanyolul.)

 • Bob doesn’t have a lot of money so he doesn’t travel abroad.

(Bobnak nincs sok pénze, ezért nem utazik külföldre.)

 1. BECAUSE: magyarázunk vele valamit (azért mert)

Példa:

 • He moved to England because his father got a job in London.

(Angliába költözött, mert az apja Londonban kapott munkát.)

 • I don’t see my grandma very often because she lives a long way from London.

(Nagymamámat ritkán látom, mert távol él Londontól.

Érdekesség: ha a tagmondatokat felcserélem, a kötőszó is változik.

Példa:

 • My grandfather speaks Spanish weel, because he was born in Spain.
 • Bod doesn’t travel abroad because he hasn’t got a lot of money.
 • His father got a job in London so he moved to England.
 • My grandma lives a long way from London so I don’t see her very often.

Feladat: TK. 19. o. 2. a két mondatot kötőszóval kapcsold össze, az új mondatot írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)

Figyelem: Indulhat a project tervezése a TK. 19. o. 3 feladata alapján.

 • Találj ki egy képzeletbeli családot egy TV-s szappanopera számára. (lehet mintaként használni a TV-ben jelenleg futó „remek” sorozatokat, rajzfilmeket is, ha nincs jobb ötleted!)
 • Készíts családfát, ahol bemutatod a főbb szereplőket és a köztük levő rokonságot! Azt is írd oda, hogy ki hány éves és mi a foglalkozása.

Példa: Mary Limes

                29

           a doctor

 • Az egyik idős szereplő izgalmas, érdekes életét mutasd be! (segít a szöveg, amit hallás után dolgoztatok fel)
 • A projectet lehet rajzokkal, képekkel színesíteni.

A project beadási határideje a témazárót követő óra. (Várhatóan május eleje!)

 ————————————————————————————-

 

 

Kedves Hetedikesek!

Sajnos, véget ért a tavaszi szünet, ismét elkezdődnek a munkás hétköznapok. Nincs mit tenni, ez van! De ne búsuljatok, ez a hét rövid, így kevés lesz a feladat!

Azt gondoltam, hogy mi is kipróbálhatnánk a Redmenta felületet! Tudom, hogy más tantárgyból már ismerkedtetek vele. Első lépésként be kellene csatlakozni a csoportomba. Itt a

DIREKTCÍM:  7.osztály581793  (nincs ékezet és nincs szóköz!)

Ezzel most más teendő nincs!

Jöjjenek a feladatok!

Határidő: 2020. 04. 17. péntek este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be!

2020. 04. 16. péntek

Téma: Culture

Hallgasd meg és olvasd el a TK. 16. oldalán a Families című szöveget. Itt a link:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(page 16, Exercise 2)

Tankönyv: 16. o. Families: Olvasd el újra a szöveget és keresd meg az alábbi mondatokat benne!

Tankönyv: 16. o. Families: Olvasd el a szöveget és keresd meg az alábbi mondatokat benne!

Írd le ezeket a füzetedbe!

 1. Egy idősotthonban él.
 2. Sok gyerek egyik szülőjével él, vagy mostoha szülővel és mostohatestvérekkel.
 3. Nem ebben a házban laktunk, amikor megszülettem.
 4. Két évvel ezelőttig öten voltunk.
 5. Két barátjával él együtt egy lakásban a város másik részében.

 ——————————————————————————————————

Kedves Hetedikesek!

Rövidesen itt a tavaszi szünet, már csak két anyagrészt kell addig teljesítenetek.

Most a kétnapi feladatsort egyszerre kérem visszaküldeni.

Határidő: 2020. 04. 07. kedd, este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be! A szünetre nem lesz feladat!

 

2020. 04. 06. hétfő

Téma:Talking about likes and dislikes

(mit szeretünk csinálni és mit nem)

Másold be a füzetedbe!(NEM kell visszaküldeni!)

Like: szeretni

A LIKE ige után használhatunk főnevet.

Példa: We like History.

My brother likes fantasy films.

A LIKE ige után használhatunk egy másik igét, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamit szeretünk csinálni.

Példa: I like making models.

Lucy likes cooking dinner.

Ha valamit nem szeretünk csinálni, a következőképpen tagadhatjuk:

You DON’T like  writing letters.

My mum DOESN’T like cleaning the windows.

He DOESN’T like camping.

Kérdést is szerkeszthetünk:

Példa: Do you like taking photographs?

Yes, I do. /    Yes, we do.

No, I don’t.  / No, we don’t.

Does Peter like painting pictures?

Yes, he does.

No, he doesn’t.

What do you like cooking?

I like cooking soup and pasta.

Where does Bob like skiing?

He likes skiing in Slovenia.

Szóbeli feladat: TK. 15. o. 5. a feladat: mondd végig az adott szavakkal:

Példa: I like swimming.

He doesn’t like swimming.

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 4. (Írj igaz mondatokat magadról!) Használd a LIKE+ IGE+ing alakot a minta szerint.)

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 5. (Írj yes-.no kérdő mondatokat a minta szerint! Adj

rövid választ is! Ne felejtsd el a mondatba tenni a

LIKE igét és a másik ige –ing alakját!)

2020. 04. 07. kedd

Téma: Practicing likes and dislikes

(gyakorlás)

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 6. (Írj pár mondatos fogalmazást a legjobb

barátodról/barátnődről!)

Itt a minta:

My best friend is Mandy Taylor. She was born on 31 October 2006 in England. She lives in Birmingham with her dad and mum. She has got an elder sister and a younger brother. Their names are Paula and Ben. She likes watching adventures film on TV. She doesn’t like running. We play computer games together.

 

My best friend is Patrick Brown. He was bor non 1 January 2007 in the USA. He lives in New York with his mum and two younger brothers. Their names are Dylan and Robert. He likes playing volleyball. He doesn’t like camping. We go swimming every weekend.

2020. 04. 02. csütörtök.

Téma: Everyday English

Tovább haladunk. .

Tankönyv 14. o. szöveg: olvasd el és hallgasd meg újra ismétlésként.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(page 14, Exercise 1b)

 • szótárba másold át a következő szavakat: (nem kell elküldeni)

 invite, invited – meghív

accept, accepted – elfogad

refuse, refused – visszautasít, elutasít

give reason, gave reason – megindokol

 •  füzetbe jegyezd le: (nem kell visszaküldeni)

Meghívás elfogadása, visszautasítása

 1. Would you like to come to the sports centre this afternoon?

Yes, please.

 1. Do you fancy a game of table tennis?

Sorry, I can’t. I have to finish my English homework.

 1. Do you want to come to the school concert on Friday?

Yes, I’d love to. Thanks.

 Tankönyv: 15. oldal 4. füzetbe írj mini párbeszédeket az általam adott minta szerint! (visszaküldendő)

Munkafüzet: 10. oldal 2, 3 (visszaküldenndő)

 Határidő: 2020. 04. 03. péntek, 20.00 óra

Ügyeskedjetek! Tartsatok ki! Már csak kétszer kaptok feladatot a szünetig, utána lesz egy kis pihenő, mert itt a

tavaszi szünet.

——————————————————————————

2020. 03. 31. kedd.

Téma: Layla’s new friends

Tovább haladunk a tananyaggal.

 • Tankönyv: 14. o. 1. b: Hallgasd meg és olvasd el, fordítsd le a történetet!
 • Csatolom a linket:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(ide kattints: középső oszlop, page 14, exercise 1b)

 •  szótárba írd ki az alábbi szavakat, kifejezéseket: (nem kell visszaküldeni)

Would you like to … ? szeretnél?

Nice to meet you.     Örülök, hogy találkoztunk/megismertelek.

Do you fancy … Van kedved …?

Do you want to … ?    Akarsz … ?

football practice     fociedzés

loads of homework             temérdek házi feladat

Is everything ready?        Minden készen áll?

book, booked        lefoglal

by the way    erről jut eszembe

 •  Tankönyv: 14. o. 2: Egészítsd ki a mondatokat nevekkel és a hiányzó részletekkel! A mondatokat írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)
 •  MF 10. oldal 1. Egészítsd ki a blogot az adott szavakkal! (visszaküldendő)

 

Határidő: 2020. április 01. szerda, 16.00 óra

——————————————————————————————————-

 

Kedves Hetedikesek!

Azt látom, hogy továbbra is rendesen készítitek a feladatokat, és külditek nekem vissza. Örülök a folyamatos munkának. Dicséret illet érte mindenkit.

Folyamatosan küldöm a feladatokat a héten.

Kérlek benneteket, megjelölt ideig küldjétek vissza a feladatokat! Mindenütt TOLLAL írjatok! A kijelölt határidőt tartsátok be!

Határidő: március 31. kedd 16.00.

Mindenkinek vissza fogok jelezni a munkájáról.Türelmet kérek!

digioktatassinkone@gmail.com

2020. március 30. hétfő

Téma: Listening

    –   Hallgassátok meg a szöveget! Egészítsétek ki a hiányzó szavakkal!Csak a szavakat

írjátok le a füzetbe! (visszaküldendő)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(itt érheted el: page 13, Exercise 5a, 5b)

Kiegészítendő szöveg: (a szöveg segítség lesz majd egy későbbi munkához!)

Mygrandpa’sname is William, but it isn’thisreal(0) ……… . Hisrealname is Guillermo. That’s G-U-I-double L-E-R-M-O. It’sthe(1) ……….. namefor William. He was(2) ……. in Spain, but he (3) ……… to England when he wassixyears old, becausehisfather got a job in Manchester. William started(4) ……..there. Hisparentschangedhisnameto William, because(5) ……… in England couldn’tpronounceGuillermoproperly.

Hisparentsdidn’thave a lot of (6) …….. , soGrandpadidn’t go to(7) ………. when he leftschool. Anyway, he wantedtotravel, so he got a job in a ship. He travelledall over theworld – tothe USA, (8) ……. , India, Brazil and lots of otherplaces. He oftentellsusabouthisadventuresatsea.

He metmy(9) …….., Heather, whenhisshipwas in London. They got (10) ……… and he decidedtostay in England afterthat. He (11) ………. a job, so he startedwork in a factory, wherethey made furniture – tables, chairs and thingslikethat. He (12) ……. hard and eventuallybecamethemanager of thefactory. But he doesn’tworktherenow. Aboutfive

(13) ……….. ago he retired.

 

 • TK 13. o. 5. a : Válaszd ki a helyeset, írd le a füzetedbe a helyes megoldás betűjelét! (visszaküldendő)
 • MF 9. oldal 4: 2-2 mondat a megadott szavakkal (visszaküldendő)
 • MF 9. oldal 5.: Alkoss mondatokat a minta szerint!. Használd a megadott igéket! (visszaküldendő)

2020. 03. 26. csütörtök.

Téma: My family

Tovább haladunk a múlt órai anyaggal.

 • 12. o. szöveg: olvasd el és hallgasd meg újra ismétlésként. Link:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

 • Most játsszuk a „Ki kicsoda?” játékot: TK 13. o. 3. b (füzetbe leírni, visszaküldendő)

Példa: Lásd TK.

Emlékeztető: valakinek a valakije, valamije: név+’s

Aladdin lámpája: Aladdin’s lamp

Bob nagyszülei: Bob’s grandparents

 • 8. o. 2. tollal (visszaküldendő)
 • 8. o. 3. szövegkiegészítés (visszaküldendő)

 

Heti anyag visszaküldése!

Határidő: március 27. péntek. 16.00 óra.

——————————————————————————————————–

2020. 03. 24. kedd.

Téma: My family

Tovább haladunk a tananyaggal.

 • 12. o. 1. a: MF. 82. o. „C” rész vagy szótár (használhatod az interneteset) segítségével keresd ki a szavakat, és a párokat írd ki a szótárfüzetedbe, tanuld meg!
 • Hallgasd meg a TK. 12. o. 2. szöveget. Fordítsd le szótár segítségével! Csatolom a linket:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(ide kattints: középső oszlop, page 12, exercise 2)

 

 • 12. o. 1. b: párosítsd össze a mondatot a jelentésével. A mondatokat írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)
 • 13. o. 3. a: másold le Chloe családfáját a füzetedbe és írd be a neveket! Használd a szöveget! (visszaküldendő)

8. o. 1. Kösd össze a párokat! Tollal dolgozz! (visszaküldendő)

 

Kedves Hetedikesek!

Az elkészített munkáitokból látom, hogy komolyan vettétek a feladatokat. Szépen dolgoztatok, elégedett vagyok veletek. Megérdemeltétek a jutalmakat.

Itt az újabb feladatsor a hétre. Csak annyi feladatot végezz el, amennyi az adott napra szól, többet NE!

Kérlek benneteket, hogy a heti anyagot egyszerre küldjétek vissza! Mindenütt TOLLAL írjatok! A kijelölt határidőt tartsátok be!

Határidő: március 27. péntek. 16.00 óra.

Mindenkinek vissza fogok jelezni a munkájáról.

digioktatassinkone@gmail.com

 

2020. március 23. hétfő

–   TK. 11. o. 6. a feladat: Kérek magadról mondatokat a füzetedbe a megadott

kifejezésekkel, hogy a múlt héten a felsorolt dolgot csináltad-e vagy sem.

         Például:

          I didn’t go to the theatre last week. vagy I cooked dinner last week.

 • 11. o. 6. c: A következőket írjátok le a füzetbe és gyakoroljátok: (nem kell visszaküldeni)

Érzések kifejezése:

 1. csoport kifejezései: brilliant, fantastic, great, super, exciting (akkor használom, ha valami nagyon jó dolog történt velem.)

How was your weekend?

It was fantastic. We went sailing.

 1. csoport kifejezései: OK, not bad (akkor használom, ha az adott esemény nem volt olyan jó, de még elmegy)

Did you have a good journey?

Yes, it was not bad.

 1. csoport kifejezései: terrible, boring (akkor használom, ha nem volt jó az adott esemény)

What did you do at weekend?

I had flu. I was in bed. It was terrible.

 Minta párbeszéd: másold be a füzetedbe! (segítség a MF.feladataihoz)

How was your weekend?

It was OK.

What did you do?

I went to play badminton.

Where did you go?

To the sports centre.

Who did you go with?

With my classmates.

Was it good?

Yes, it was all right.

Mf: 6. oldal 1. és 2. feladatok (visszaküldendő)

2020. 03. 19. csütörtök

 

Tankönyv 10. oldal gyakorlása (szavak, kifejezések, olvasás-fordítás)

Simplepast (egyszerű múlt idő) ismétlése: leírás a füzetben található, vagy MF. 75-77. o.

Rendhagyó igék ismétlése, gyakorlása (tavalyi MF-ben.hátul, vagy az idei MF. 87. o.

Feladatok: (a BE – lenni ige múlt idejével kapcsolatosak)

 1. Writethecorrectsentences in yourexercisebook. (Csak a helyes mondatot írd

le a füzetedbe!)

Example: We was / weretired last night.

We weretired last night.

 

 1. I wasn’t / weren’tatschool last week.
 2. Youwas /wereverykindyesterday.
 3. It was / werecold last night.
 4. Myparentswas /wereathome last evening.
 5. David wasn’t /weren’t happy yesterday.
 6. We was / werelate last morning.
 7. Myfriendwas / weren’t in the park last weekend.
 8. Shewas /wereathomealldayyesterday.

 

 1. Writethesentences in pasttense. (A mondatokat múlt időben írd le a füzetedbe!)

 

Example:I’mnotathome.         I wasn’tathome.

 

 1. Theyaren’thungry. ____________________________
 2. Lucyisn’t here. _______________________________
 3. You and I arelucky. ___________________________
 4. I’mbusy. ____________________________________
 5. _______________________________
 6. The weather is nice. ___________________________

 

 1. Writequestions and shortanswers.(Írj kérdést és rövid választ a füzetedbe!)

Example: a good film?    No / boring

Wasthe film good?  No, it was boring.

 

 1. an easyexam? No / difficult

_____________________________________________

 1. a longjourney? Yes / terrible

_____________________________________________

 1. a nicedinner? Yes / fantastic

_____________________________________________

 1. a beautiful city? Yes / good

_____________________________________________

 1. a goodbook? Yes / interesting

_____________________________________________

 

Most az első angol feladatsort küldöm neked.  Minden segédeszközt használhatsz.

Bízz magadban, ügyes vagy, meg tudod csinálni!

Ha elkészültél: fényképezd le a füzeted és a feladatokat a következő email címre küldd el nekem, hogy folyamatosan javítani és értékelni tudjam (itt kérdezhetsz is, ha valamit nem értesz):

digioktatassinkone@gmail.com

Jó munkát, eredményes önálló tanulást kívánok!

Sinkó tanár néni

 Posted by at 10:03