Angol 7 – Sinkó Sz.

 

Kedves Hetedikesek!

Rövidesen itt a tavaszi szünet, már csak két anyagrészt kell addig teljesítenetek.

Most a kétnapi feladatsort egyszerre kérem visszaküldeni.

Határidő: 2020. 04. 07. kedd, este 8.00 óra

Kérlek benneteket, a megadott határidőt tartsátok be! A szünetre nem lesz feladat!

 

2020. 04. 06. hétfő

Téma:Talking about likes and dislikes

(mit szeretünk csinálni és mit nem)

Másold be a füzetedbe!(NEM kell visszaküldeni!)

Like: szeretni

A LIKE ige után használhatunk főnevet.

Példa: We like History.

My brother likes fantasy films.

A LIKE ige után használhatunk egy másik igét, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamit szeretünk csinálni.

Példa: I like making models.

Lucy likes cooking dinner.

Ha valamit nem szeretünk csinálni, a következőképpen tagadhatjuk:

You DON’T like  writing letters.

My mum DOESN’T like cleaning the windows.

He DOESN’T like camping.

Kérdést is szerkeszthetünk:

Példa: Do you like taking photographs?

Yes, I do. /    Yes, we do.

No, I don’t.  / No, we don’t.

Does Peter like painting pictures?

Yes, he does.

No, he doesn’t.

What do you like cooking?

I like cooking soup and pasta.

Where does Bob like skiing?

He likes skiing in Slovenia.

Szóbeli feladat: TK. 15. o. 5. a feladat: mondd végig az adott szavakkal:

Példa: I like swimming.

He doesn’t like swimming.

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 4. (Írj igaz mondatokat magadról!) Használd a LIKE+ IGE+ing alakot a minta szerint.)

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 5. (Írj yes-.no kérdő mondatokat a minta szerint! Adj

rövid választ is! Ne felejtsd el a mondatba tenni a

LIKE igét és a másik ige –ing alakját!)

2020. 04. 07. kedd

Téma: Practicing likes and dislikes

(gyakorlás)

Visszaküldendő feladat: MF. 11. o. 6. (Írj pár mondatos fogalmazást a legjobb

barátodról/barátnődről!)

Itt a minta:

My best friend is Mandy Taylor. She was born on 31 October 2006 in England. She lives in Birmingham with her dad and mum. She has got an elder sister and a younger brother. Their names are Paula and Ben. She likes watching adventures film on TV. She doesn’t like running. We play computer games together.

 

My best friend is Patrick Brown. He was bor non 1 January 2007 in the USA. He lives in New York with his mum and two younger brothers. Their names are Dylan and Robert. He likes playing volleyball. He doesn’t like camping. We go swimming every weekend.

2020. 04. 02. csütörtök.

Téma: Everyday English

Tovább haladunk. .

Tankönyv 14. o. szöveg: olvasd el és hallgasd meg újra ismétlésként.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(page 14, Exercise 1b)

 • szótárba másold át a következő szavakat: (nem kell elküldeni)

 invite, invited – meghív

accept, accepted – elfogad

refuse, refused – visszautasít, elutasít

give reason, gave reason – megindokol

 •  füzetbe jegyezd le: (nem kell visszaküldeni)

Meghívás elfogadása, visszautasítása

 1. Would you like to come to the sports centre this afternoon?

Yes, please.

 1. Do you fancy a game of table tennis?

Sorry, I can’t. I have to finish my English homework.

 1. Do you want to come to the school concert on Friday?

Yes, I’d love to. Thanks.

 Tankönyv: 15. oldal 4. füzetbe írj mini párbeszédeket az általam adott minta szerint! (visszaküldendő)

Munkafüzet: 10. oldal 2, 3 (visszaküldenndő)

 Határidő: 2020. 04. 03. péntek, 20.00 óra

Ügyeskedjetek! Tartsatok ki! Már csak kétszer kaptok feladatot a szünetig, utána lesz egy kis pihenő, mert itt a

tavaszi szünet.

——————————————————————————

2020. 03. 31. kedd.

Téma: Layla’s new friends

Tovább haladunk a tananyaggal.

 • Tankönyv: 14. o. 1. b: Hallgasd meg és olvasd el, fordítsd le a történetet!
 • Csatolom a linket:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(ide kattints: középső oszlop, page 14, exercise 1b)

 •  szótárba írd ki az alábbi szavakat, kifejezéseket: (nem kell visszaküldeni)

Would you like to … ? szeretnél?

Nice to meet you.     Örülök, hogy találkoztunk/megismertelek.

Do you fancy … Van kedved …?

Do you want to … ?    Akarsz … ?

football practice     fociedzés

loads of homework             temérdek házi feladat

Is everything ready?        Minden készen áll?

book, booked        lefoglal

by the way    erről jut eszembe

 •  Tankönyv: 14. o. 2: Egészítsd ki a mondatokat nevekkel és a hiányzó részletekkel! A mondatokat írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)
 •  MF 10. oldal 1. Egészítsd ki a blogot az adott szavakkal! (visszaküldendő)

 

Határidő: 2020. április 01. szerda, 16.00 óra

——————————————————————————————————-

 

Kedves Hetedikesek!

Azt látom, hogy továbbra is rendesen készítitek a feladatokat, és külditek nekem vissza. Örülök a folyamatos munkának. Dicséret illet érte mindenkit.

Folyamatosan küldöm a feladatokat a héten.

Kérlek benneteket, megjelölt ideig küldjétek vissza a feladatokat! Mindenütt TOLLAL írjatok! A kijelölt határidőt tartsátok be!

Határidő: március 31. kedd 16.00.

Mindenkinek vissza fogok jelezni a munkájáról.Türelmet kérek!

digioktatassinkone@gmail.com

2020. március 30. hétfő

Téma: Listening

    –   Hallgassátok meg a szöveget! Egészítsétek ki a hiányzó szavakkal!Csak a szavakat

írjátok le a füzetbe! (visszaküldendő)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(itt érheted el: page 13, Exercise 5a, 5b)

Kiegészítendő szöveg: (a szöveg segítség lesz majd egy későbbi munkához!)

Mygrandpa’sname is William, but it isn’thisreal(0) ……… . Hisrealname is Guillermo. That’s G-U-I-double L-E-R-M-O. It’sthe(1) ……….. namefor William. He was(2) ……. in Spain, but he (3) ……… to England when he wassixyears old, becausehisfather got a job in Manchester. William started(4) ……..there. Hisparentschangedhisnameto William, because(5) ……… in England couldn’tpronounceGuillermoproperly.

Hisparentsdidn’thave a lot of (6) …….. , soGrandpadidn’t go to(7) ………. when he leftschool. Anyway, he wantedtotravel, so he got a job in a ship. He travelledall over theworld – tothe USA, (8) ……. , India, Brazil and lots of otherplaces. He oftentellsusabouthisadventuresatsea.

He metmy(9) …….., Heather, whenhisshipwas in London. They got (10) ……… and he decidedtostay in England afterthat. He (11) ………. a job, so he startedwork in a factory, wherethey made furniture – tables, chairs and thingslikethat. He (12) ……. hard and eventuallybecamethemanager of thefactory. But he doesn’tworktherenow. Aboutfive

(13) ……….. ago he retired.

 

 • TK 13. o. 5. a : Válaszd ki a helyeset, írd le a füzetedbe a helyes megoldás betűjelét! (visszaküldendő)
 • MF 9. oldal 4: 2-2 mondat a megadott szavakkal (visszaküldendő)
 • MF 9. oldal 5.: Alkoss mondatokat a minta szerint!. Használd a megadott igéket! (visszaküldendő)

2020. 03. 26. csütörtök.

Téma: My family

Tovább haladunk a múlt órai anyaggal.

 • 12. o. szöveg: olvasd el és hallgasd meg újra ismétlésként. Link:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

 • Most játsszuk a „Ki kicsoda?” játékot: TK 13. o. 3. b (füzetbe leírni, visszaküldendő)

Példa: Lásd TK.

Emlékeztető: valakinek a valakije, valamije: név+’s

Aladdin lámpája: Aladdin’s lamp

Bob nagyszülei: Bob’s grandparents

 • 8. o. 2. tollal (visszaküldendő)
 • 8. o. 3. szövegkiegészítés (visszaküldendő)

 

Heti anyag visszaküldése!

Határidő: március 27. péntek. 16.00 óra.

——————————————————————————————————–

2020. 03. 24. kedd.

Téma: My family

Tovább haladunk a tananyaggal.

 • 12. o. 1. a: MF. 82. o. „C” rész vagy szótár (használhatod az interneteset) segítségével keresd ki a szavakat, és a párokat írd ki a szótárfüzetedbe, tanuld meg!
 • Hallgasd meg a TK. 12. o. 2. szöveget. Fordítsd le szótár segítségével! Csatolom a linket:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub

(ide kattints: középső oszlop, page 12, exercise 2)

 

 • 12. o. 1. b: párosítsd össze a mondatot a jelentésével. A mondatokat írd le a füzetedbe! (visszaküldendő)
 • 13. o. 3. a: másold le Chloe családfáját a füzetedbe és írd be a neveket! Használd a szöveget! (visszaküldendő)

8. o. 1. Kösd össze a párokat! Tollal dolgozz! (visszaküldendő)

 

Kedves Hetedikesek!

Az elkészített munkáitokból látom, hogy komolyan vettétek a feladatokat. Szépen dolgoztatok, elégedett vagyok veletek. Megérdemeltétek a jutalmakat.

Itt az újabb feladatsor a hétre. Csak annyi feladatot végezz el, amennyi az adott napra szól, többet NE!

Kérlek benneteket, hogy a heti anyagot egyszerre küldjétek vissza! Mindenütt TOLLAL írjatok! A kijelölt határidőt tartsátok be!

Határidő: március 27. péntek. 16.00 óra.

Mindenkinek vissza fogok jelezni a munkájáról.

digioktatassinkone@gmail.com

 

2020. március 23. hétfő

–   TK. 11. o. 6. a feladat: Kérek magadról mondatokat a füzetedbe a megadott

kifejezésekkel, hogy a múlt héten a felsorolt dolgot csináltad-e vagy sem.

         Például:

          I didn’t go to the theatre last week. vagy I cooked dinner last week.

 • 11. o. 6. c: A következőket írjátok le a füzetbe és gyakoroljátok: (nem kell visszaküldeni)

Érzések kifejezése:

 1. csoport kifejezései: brilliant, fantastic, great, super, exciting (akkor használom, ha valami nagyon jó dolog történt velem.)

How was your weekend?

It was fantastic. We went sailing.

 1. csoport kifejezései: OK, not bad (akkor használom, ha az adott esemény nem volt olyan jó, de még elmegy)

Did you have a good journey?

Yes, it was not bad.

 1. csoport kifejezései: terrible, boring (akkor használom, ha nem volt jó az adott esemény)

What did you do at weekend?

I had flu. I was in bed. It was terrible.

 Minta párbeszéd: másold be a füzetedbe! (segítség a MF.feladataihoz)

How was your weekend?

It was OK.

What did you do?

I went to play badminton.

Where did you go?

To the sports centre.

Who did you go with?

With my classmates.

Was it good?

Yes, it was all right.

Mf: 6. oldal 1. és 2. feladatok (visszaküldendő)

2020. 03. 19. csütörtök

 

Tankönyv 10. oldal gyakorlása (szavak, kifejezések, olvasás-fordítás)

Simplepast (egyszerű múlt idő) ismétlése: leírás a füzetben található, vagy MF. 75-77. o.

Rendhagyó igék ismétlése, gyakorlása (tavalyi MF-ben.hátul, vagy az idei MF. 87. o.

Feladatok: (a BE – lenni ige múlt idejével kapcsolatosak)

 1. Writethecorrectsentences in yourexercisebook. (Csak a helyes mondatot írd

le a füzetedbe!)

Example: We was / weretired last night.

We weretired last night.

 

 1. I wasn’t / weren’tatschool last week.
 2. Youwas /wereverykindyesterday.
 3. It was / werecold last night.
 4. Myparentswas /wereathome last evening.
 5. David wasn’t /weren’t happy yesterday.
 6. We was / werelate last morning.
 7. Myfriendwas / weren’t in the park last weekend.
 8. Shewas /wereathomealldayyesterday.

 

 1. Writethesentences in pasttense. (A mondatokat múlt időben írd le a füzetedbe!)

 

Example:I’mnotathome.         I wasn’tathome.

 

 1. Theyaren’thungry. ____________________________
 2. Lucyisn’t here. _______________________________
 3. You and I arelucky. ___________________________
 4. I’mbusy. ____________________________________
 5. _______________________________
 6. The weather is nice. ___________________________

 

 1. Writequestions and shortanswers.(Írj kérdést és rövid választ a füzetedbe!)

Example: a good film?    No / boring

Wasthe film good?  No, it was boring.

 

 1. an easyexam? No / difficult

_____________________________________________

 1. a longjourney? Yes / terrible

_____________________________________________

 1. a nicedinner? Yes / fantastic

_____________________________________________

 1. a beautiful city? Yes / good

_____________________________________________

 1. a goodbook? Yes / interesting

_____________________________________________

 

Most az első angol feladatsort küldöm neked.  Minden segédeszközt használhatsz.

Bízz magadban, ügyes vagy, meg tudod csinálni!

Ha elkészültél: fényképezd le a füzeted és a feladatokat a következő email címre küldd el nekem, hogy folyamatosan javítani és értékelni tudjam (itt kérdezhetsz is, ha valamit nem értesz):

digioktatassinkone@gmail.com

Jó munkát, eredményes önálló tanulást kívánok!

Sinkó tanár néni

 Posted by at 10:03