Angol 7 – Nagymihály Zs.

 

ANGOL 7.

Június 2-4.

Ismételjetek játékos feladatokkal!

https://learningapps.org/7114569

https://learningapps.org/4942648

https://learningapps.org/7803601

https://learningapps.org/9942214

https://learningapps.org/4724366

https://learningapps.org/2861181

https://learningapps.org/6044333

https://learningapps.org/10197803

Ezeken kívül ugyanezen az oldalon keressetek még hasonló feladatokat!

—————————————————–

Május 25-28.

Ezeket a feladatokat erre a hétre, három angol órára kapjátok.

1.Tk. 82.o. Olvasd el, közben hallgasd meg a szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2.Keresd meg és írd ki az új szavakat (Mf. 86.o. Reading/1 The Peacock and the Turtle) Ha több szót nem értesz, keresd interneten!

3.Tk. 82.o. 2. Keresd meg a mondatok befejezését, majd írd le a füzetbe (az összes mondatot)!

4.Fordítsd le magyarra a történetet és írd le a füzetbe!

A zölddel írt feladatokat kell elküldeni péntek estig.

———————————————–

ANGOL 7.

Május 21.

 Témazáró a Redmentán ma, május 21-én csütörtökön. 8.00-10.00 között kezdhető. 40 perced van a kitöltésre. Figyelmesen olvasd el, mi a feladat, gondolkodj! Az eredményt csak akkor látjátok, ha mindenkiét kijavítottam.

 Ma más dolgotok nem lesz. Remélem, mindenki megírja. Ha bármi probléma van, jelezzétek!

—————————————————

Május 19.

Ismétlés

1.Ellenőrizd és javítsd a füzetedben a múlt órai feladatokat! Akinek sok hibája van, ismételje a szavakat, gondolja át a mondatok jelentését!

Tk.18.o. 1. Answer key: 1- do, 2-did, 3-do, 4-went, 5-buy, 6-bought, 7-had, 8-have, 9-was, 10-were, 11-come, 12-came

Írd le a párbeszédeket helyesen kiegészítve a füzetbe! Olvasd el hangosan!

Mf.12.o. 4. Answer key: 2 Where did you go?, 3 Was it good?, 4 Did we win?

Gondold végig, hogy miért is ez a jó megoldás?

Mf. 13.o. 5. Answer key: 2 He didn’t study for the English test. 3 He phoned grandma. 4 He didn’t buy the cinema tickets. 5 He didn’t get a DVD. 6 He watched the football match on TV.

2.Mf.13.o. 6. Mit szeretnek, mit nem szeretnek? (like, don’t like/ likes, doesn’t like + ige ing-es alakja)

3 Gyakorolj interneten! Project Fourth edition, Level 3, Unit 1

4.Írd le a megfelelő szóval kiegészítve a mondatokat!

Kathy What did you (1) do / did on Saturday?
Jim I (2) go / went to the cinema.
Kathy Oh, (3) was / were it good?
Jim Yes, it (4) wasn’t / was brilliant.
Kathy Who (5) did / do you go with?
Jim I (6) did / went with my cousin, Ed.

  1. Gyakorold a múlt idő használatát játékosan! A jó megoldásokat azért érdemes megfigyelni, megjegyezni!

https://learningapps.org/5979303
https://learningapps.org/3979788

https://learningapps.org/3847115

Kereshetsz még többet is!

Témazáró a Redmentán május 21-én csütörtökön. 8.00-10.00 között kezdhető. Részletek csütörtök reggel!

Ismételj, gyakorolj! Tk.8-18.o. Mf.4-13.o. füzet, szavak!

Május 18.

Ismétlés

 1.Ellenőrizd és javítsd a füzetedben a múlt órai feladatokat! Akinek sok hibája van, ismételje a szavakat, gondolja át a mondatok jelentését!

Tk.18.o. 2.a Answer key: 1-e, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b

Tk.18.o. 3.a Answer key: 1-twins, 2-only child, 3-oldest, youngest, middle                                  

Tk. 18.o. 3.b 1-aunt, nephew 2-parents 3-cousin 4-grandfather, grandson 5-wife, husband

Mf. 12.o. 1. Answer key: 2 single, 3 eldest, 4 famous, 5 up, 6 go, 7 niece, 8 born

2.Past Simple

Az egyszerű múlt idő ismétlése

Mf. 75.o. 1.1- 77.o. 1.11 táblázatok – Olvasd végig figyelmesen a magyarázatokat, a táblázatok segítségével ismételd az állító, tagadó, kérdő mondatok szórendjét és a segédigéket!

3.Gyakorolj!

Tk.18.o. 1.

Mf. 12.o. 4. / 13.o. 5.

 ——————————————————————–

 

 

Május 14.

Ismétlés

 1.A családhoz, rokonsághoz életünk fontosabb eseményeihez kapcsolódó szavak ismétlése.

Tk. 18.o. 2.a Keresd meg, melyik időpontok kapcsolódnak a felsorolt életszakaszokhoz!

Tk. 18.o. 3.a A képek segítségével egészítsd ki a mondatokat!

Tk. 18.o. 3.b Egészítsd ki a mondatokat!

Mf. 12.o. 1.

2.Past simple /A múlt idő ismétlése

Mf. 12.o. 3. (-ed végződésű és rendhagyó igék /Mf. 87.o.)

Az első témakörből (Unit 1) egy hét múlva, csütörtökön írjátok a témazárót a Redmentán.

Az elmaradt feladatokat pótoljátok minél előbb!

 ————————————————————–

 

Május 12.

Culture – Families

Tk. 16.o. 2. Hallgasd meg a szöveget úgy, hogy közben a könyvben olvasod is!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Írd ki a szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. 82.o. középső oszlop alul és jobb oldali oszlop felül. Ha számodra több ismeretlen szó van, keresd interneten.)

Az első két bekezdést a szövegből fordítsd le magyarra, a füzetbe írd is le!

Ezt kell elküldeni csütörtökig.

Ismételd az 1. témakör szavait!

——————————————————–

 

Május 11.

1D/ Layla’s new friend

 

1.Ismételd a szavakat, a szöveget, gyakorolj!

Mf. 10.o. 1., 10.o. 2., 3.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/everyday?cc=hu&selLanguage=hu

2.Mf. 11.o. 4. Írj igaz mondatokat magadról!

Mf. 11.o. 5. Írj kérdő mondatokat és rövid válaszokat! A mondat elejére a Do vagy Does (E/3) segédige kerüljön!

3.TK. 19.o. 1. Hallgasd meg és egészítsd ki a dal szövegét a megadott szavakkal!(Our house, Madness)

https://www.youtube.com/watch?v=rXuvdeEC5y8

A munkafüzeti feladatokat kérem elküldeni! Aki az előzőt sem küldte, kérem, pótolja!

————————————————————————–

Május 7.

1D/ Layla’s new friend

 

1.Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat!

Tk. 14.o.2./ 1-Layla, leave, 2-Chloe, sports centre vagy swimming pool, 3-Chloe and Layla, evening, 4-James and Dylan, football practice, 5-James, birthday party, 6-Chloe, Layla, 7-James, party, 8-Layla, nice

Tk. 15.o. 3a: like, fancy, want

Mindkét feladat mondatait fordítsd le magyarra írásban a füzetbe!

A kijavított feladatokat és a mondatok fordítását kérem elküldeni péntekig. Tollal és jól olvashatóan írj!

2.Ismételd a szavakat! Hallgasd meg és olvasd el hangosan a Tk. 14.o. szövegét

2Tk. 15.o. 5a Gyakran beszélünk arról, mit szeretünk csinálni, mit nem. Az angolban így fejezzük ki ezeket:

I like playing football. Szeretek focizni. vagy I like running. Szeretek futni.

I don’t like dancing. Nem szeretek táncolni. vagy I don’t like doing homework.

Jegyezd meg: like/ don’t like + ige+ing

Írj magadról igaz mondatokat (az előzőekhez hasonlót) az 5a feladat mindegyik szavával! Pl. I like swimming.

Ezeket is kérem elküldeni péntekig.

————————————————————————–

Május 5.

1D/ Layla’s new friend

 1.Tk. 14.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg a sorozat újabb részét! Miről változtatja meg Layla a véleményét?

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Hallgasd meg még egyszer vagy többször is, figyeld a kiejtést! Utánozd, ismételd!

Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe! Mf. 82.o. 1D Kids.

Olvasd el újra! Magadban próbáld meg lefordítani magyarra!

2.Tk. 14.o. 2. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg segítségével! (Füzetbe!)

3.Tk. 15. o. 3. Meghívás (Invitation) Egészítsd ki a mondatokat a szöveg segítségével! (Füzetbe!)

Tanuld meg ezt a három kérdést és a válaszokat is! Tanuld meg az új szavakat!

————————————————————–

ANGOL 7.

Május 4.

 Jó reggelt mindenkinek!

Amint azt múlt kedden kiírtam május 4-én hétfőn a Redmentán írásbeli felelet lesz a szavakból, illetve azok használatából (Tk.12-13.o. Mf. 8.o). A feladatlap címe: Family. 9.00-10.00 között lehet elkezdeni, 30 perced lesz a megoldásra. Csak egyszer lehet megcsinálni. Bármi gond van, írjatok, hívjatok Messengeren! Aki nem írja meg, és nem is jelez hétfőn 14.00-ig, egyest kap.

Remélem, tudjátok a szavakat, és pótoljátok ma az elmaradt feladatokat!

——————————————————————————————-

Április 28.

1C My family

 1.Kedves hetedikesek! Nagyon kevesen küldtétek a kért feladatokat. Kérem, pótoljátok legkésőbb csütörtökig! Akkor értékelem az elküldött munkákat pontozással.

(Eddig kértem: Mf. 6.o. 1. 7.o. 4., 5. Tk. 13.o. 4.a, b, 5. a)

2.Ismételjétek, tanuljátok a szavakat!

Május 4-én hétfőn a Redmentán írásbeli felelet lesz a szavakból, illetve azok használatából (Tk.12-13.o. Mf. 8.o) 9.00-10.00 között lehet elkezdeni, 30 perced lesz a megoldásra. Csak egyszer lehet megcsinálni. Bármi gond van, írjatok, hívjatok Messengeren! Aki nem írja meg, és nem is jelez hétfőn 14.00-ig, egyest kap.

3.Gyakorlás:

Mf. 8.o.2., 3. (Szorgalmi annak, aki a CD-t meg tudja hallgatni: Mf.8.o. 1.)

4. *Fejezd be a mondatokat, majd írd le a füzetbe! A következő szavak közül választhatsz: uncle, aunt, niece, cousins, brother,

Példa: My father’s mother is my ………. . (Apukám anyukája az én ………….)

My father’s mother is my grandmother.  (Apukám anyukája az én nagymamám.)

My mother’s son is my……….

My mother’s brother is my ………..

My aunt’s children are my …………

My sister’s daughter is my …………

My father’s sister is my…………

 

5.*Keresd a párját, majd írd le a füzetbe!

1.aunt                                                  a) brother

2.mother                                            b) uncle

3.son                                                    c) grandfather

4.nephew                                          d) daughter

5.husband                                          e) wife

6.grandmother                                f) niece

7.sister                                                g) father

—————————————————————————————

Április 27.

1C My family

 1.Ellenőrizd és javítsd a TK.12.o.1. feladatának megoldásait!

1a: 1-grandmother, 2 father, 3 daughter, 4 brother, 5 wife, 6 uncle

1b: 1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d

2.Tk. 13.o. 4.a, b

Másold le a táblázatot a füzetbe! Keresd meg a 12.o. szövegében a mondatokat, majd azt, hogy kire vonatkoznak, és milyen rokonságban vannak Chloe-val! A példa segít. A b táblázattal is ugyanígy dolgozz, csak itt azt keresd, hogy Peter-rel minyen rokonságban van!

3.Tk. 13.o.5.a Írd le a számokat 1-7-ig a füzetbe mindegyiket új sorba! Hallgasd meg, mit mond Chloe a nagymamájáról! Ezután a számok mellé írd a helyes válasz betűjelét! Annyiszor hallgathatod meg, ahányszor szükséges.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

4. Érdemes kipróbálni!

https://learningapps.org/4257501

https://learningapps.org/6110638

*Aki nehezen boldogul a feladatokkal, másoljon le a szövegből még két részt!

Küldeni a füzetben megoldott feladatokról kell képet hétfő estig.

——————————————————————–

Április 23.

1C My family

 1.Ismétlés. 4. osztályban tanultátok a családdal kapcsolatos szavakat.

A Tk.12.o. 1. a,b feladatát oldjátok meg emlékezetből! Ha nem megy, vagy bizonytalanok vagytok a szavak írásában, keressétek meg az interneten! A Google keresőben lehet találni angol magyar szótárt.

https://angol-magyar-szotar.hu/ A szó melletti kis hangszóróra kattintva a kiejtést is meghallgathatod.

A szavakat írjátok ki a szótárfüzetbe! (Mf. 82.o.1C)

A szójátékokkal gyakorolj itt:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/vocabulary/exercise2?cc=hu&selLanguage=hu

2.Tk. 12.o. 2. Hallgasd meg, közben olvasd a szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Keresd meg a képen látható emberek nevét!

Kérem elküldeni emailben a Mf. 6.o. 1. és 7.o. 4., 5. feladatát péntek estig!

*Ha valakinek nem sikerül az előző feladatokat megoldani vagy meghallgatni, másolja le az első két kis szöveget!

—————————————————————————

Április 21.

A surprise for Smart Alec

 1.Ellenőrizd és javítsd a Tk. 11.o.3. és 4.a feladatok megoldásait a füzetben!

3./1 Were you, weren’t /2 Was it, was

Jegyezd meg! Ha a kérdés arra vonatkozik, VOLT-E valaki../ valami..? a létige múlt idejű alakjával kezdődik a kérdés.

4.a 1 Did they take anithing else? 2 Did you phone the police? 3 When did you come back?

Jegyezd meg! Ha cselekvő ige van a kérdő mondatban, akkor a DID segédigével vagy az előtt a kérdőszóval kezdődik a mondat.

Alkalmazd az előbbi szabályokat a Tk. 11.o.5.a feladat megoldásakor! Írd le a kérdő mondatokat a füzetbe!

2.Gyakorolj!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/grammar/exercise3?cc=hu&selLanguage=hu

3. Tk. 11. o. 6. b

Írd le a füzetbe a 6a részből a neveket, mindegyiket új sorba!

Hallgasd meg a három párbeszédet többször is, ezekből kiderül, ki mit csinált a hétvégén a felsorolt tevékenységek közül! Írd a nevek mellé, a go ige múlt idejű alakjával!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

A 6c feladatban hallgasd meg ugyanazt a szöveget megint, írd a nevekhez, hogyan érezték magukat!

Pl. Sanjit: went to a music festival, fantastic, great

4.Mf. 6.o. 1.

Küldeni még mindig nem kell, majd egyszerre kérem az 1B részhez tartozó feladatokat.

——————————————————————————————

Április 20.

A surprise for Smart Alec

 1.Ismétlés:

Tk. 10. Olvasd el újra! Ismételd a szavakat!

Tk. 11.o. 3., 4. Írd le a füzetbe a mondatokat!

2. A Redmentán találsz egy gyakorló feladatlapot a Past Simple használatának gyakorlásához.

Hétfőn 8.00 és 18.00 között kezdheted el. Többször megoldhatod, ha nem értesz valamit, nézz utána a könyvben, munkafüzetben, füzetekben! Remélem, sok piros pontot adhatok majd! Jó gyakorlást!

————————————————————————————————–

Április 16.

A surprise for Smart Alec

 

1.Tk. 10.o.1. Olvasd el és hallgasd meg a történetet többször is!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Mf. 82. o. 1B. Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe!

2.Tk. 11.o. 2. Fejezd be a mondatokat a történet alapján!

3.Írd le a szövegből a füzetbe a kérdő mondatokat, mindegyiket új sorba! Figyeld meg, mivel kezdődnek!

Ismételd a múlt idejű kérdő mondatok szerkesztését a Mf. 76.o. 1.6 és 1.8 táblázatok segítségével!

4.Mf. 7.o. 4., 5.

Még nem kell küldeni, de legyen készen!

—————————————————————————————————

Április 7.

A szünet előtti utolsó órán kérem, jelentkezzetek be a Redmentára, és írjátok meg a rövid tesztet! Ez próba, de remélem, sikerül. A tesztet 10 órától lehet megírni, de ne aggódjatok, egy napotok van rá, azon belül többször is megcsinálhatjátok.

Ha bármi probléma adódna, keressetek az osztály csoportban vagy Messengeren, hátha sikerül megoldani. Ha nem sikerül, akkor a feladat: Mf. 4.o.3. es 5.o.5.

Jó pihenést a szünetben!

————————————————————————————————-

Április 6.

MY NEW HOME

 

1.Gyakorold az új szavak és a múlt idejű igék használatát!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/test?cc=hu&selLanguage=hu

Kedden írtok majd egy rövid dolgozatot az új szavakból (Tk. 8.o. 1.)

 

2.Tk. 9.o. 3. A szöveg segítségével egészítsd ki a mondatokat, írd le a füzetbe!

A BE (lenni) igének a múlt időben 2 alakja van: WAS (E/1, E/3) és WERE (E/2, T/1.,2.,3.)

 

3.Gyakorold a was/were használatát! Mf.5.o.4.

https://learningapps.org/watch?app=1095432

Küldeni most nem kell!

ANGOL 7.

Április 2.

MY NEW HOME

1.Ellenőrizd és javítsd a Tk. 8.o. 1.b feladatát! Megoldás:

  1. married 2. had 3. was born vagy grew up  4. moved  5. was born vagy grew up  6. started  7. left  8. went  9. died  10. got

Remélem, sikerült!

Tapasztalhattad a feladat megoldásakor, hogy múlt idejű igéket kellett használni. Érdemes átismételni, mit tanultunk 6. osztályban a múlt időről. Ehhez lapozz a Mf.76. oldalára! Olvasd el figyelmesen a múlt idő képzését (-ED), és ismételd a rendhagyó igéket! Mf.87. o. lista középső oszlopa!

2.Mf. 4.o.2.

3.Hallgasd meg és olvasd el a Tk. 8. o. 2. szövegét!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Olvasd hangosan a szöveget!

4.Fordítsd magyarra a szöveg első bekezdését, és írd le a füzetbe.

Hétfőre küldjétek el a Mf. 4. oldaláról készült képet! Tollal írjatok mindent, mert jobban látszik!

Munkátokat, a jó megoldásokat piros ponttal jutalmazom. Szeretném, ha azok is bekapcsolódnának, akik eddig semmit sem küldtek. Muszáj megtanulnotok önállóan dolgozni. Persze kérdezhettek a csoportban.

——————————————————————————————————–

ANGOL 7.

Március 31.

 Unit 1 – My life

1A A new home

 

1. Tk. 8. o. 1. a Hallgasd meg és olvasd az új szavakat!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Hallgasd újra, és hangosan ismételd!

2. Írd ki a szótárfüzetbe az új szavakat a Szószedet /Mf. 82. 1A /segítségével!

Tanuld meg a szavakat!

3. Tk. 8.o.1. b Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!

4. Mf. 4.o. 1. a,b

Most nem kell küldeni, majd legközelebb kérek!

—————————————————————————————-

ANGOL 7.

Március 30.

 

  1. A Present continuous ismétlése, gyakorlása.

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise1?cc=hu&selLanguage=hu

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise2?cc=hu&selLanguage=hu

  1. Present simple and continuous

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/exercise3?cc=hu&selLanguage=hu

——————————————————————————————-

Március 26.

Gyerekek!

Csak négyen küldtétek vissza, amit kértem. Pótoljátok mielőbb!

Mindig ismételjétek át az előző órák anyagát, a szavakat! Olvassátok el hangosan a szöveget!

 

A csütörtöki óra anyaga: A Present Continuous, vagyis a folyamatos jelen idő ismétlése.

Olvasd el: Mf. 75.o. 0.6-0.9 táblázatok és magyarázat

Feladatok:

Tk.7.o.4.a (másolni a füzetbe)

Mf. 3.o. 5.

—————————————————————————————————————-

Kedves Diákok!

Új könyvet kezdtünk, sajnos egyedül kell folytatnotok a tanulást. Mégsem lesztek egyedül, hiszen kaptok segítséget, ha szükséges, egyénileg is kereshettek a honlapon megadott E-mail-címen.

A tankönyv minden hanganyagát megtaláljátok az interneten oldalszámokkal együtt, ha a keresőbe beírjátok: Project Fourth Edition 3, Introduction, Audio.

Három napra ütemezve kapjátok meg a feladatokat. Persze változtathattok ezen, de ne akarjatok mindent egyszerre megcsinálni.

 

Március 19.

A múlt órán feldolgoztuk a Tk. 4. oldalán lévő szöveget. Hallgassátok meg és olvassátok el újra! A hanganyag innen is elérhető:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Tanuljátok meg a szavakat, és az első kép szövegét!

 

Március 23.

Ismételjetek! Mf.: 2.o. 1.,2.,3. feladatok

A Presentsimple, vagyis az egyszerű jelen időt régen tanultuk. Ismereteiteket elevenítsétek fel a Mf. 74.o. segítségével, majd oldjátok meg a Mf. 2.o. 4. feladatát!

 

Március 24.

Tk. 6.o. 1.b Olvasd el és hallgasd meg Sweet Sue and SmartAlec történetét! Hanganyag:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Jó, ha többször is meghallgatod, közben persze olvasod is. Írd ki a számodra ismeretlen szavakat! Mf. 82. o. Ha itt nem találod, az interneten keress szótárban, ott a helyes kiejtést is meghallgathatod.

Tanuld meg a második kép szövegét!

Küldjétek el lefényképezve a Mf. 2. oldalán megoldott feladatokat csatolt fájl formájában E-mail-címemre!

Jó munkát!

 Posted by at 10:03