Angol 8 – Zónai M.

 

2020. 04. 08., szerda

 Folyamatosan tanuljátok a szavakat! Figyelmesen hallgassátok meg a szövegeket, figyeljétek meg az új szavak kiejtését! Segítség kell a szavak kiejtéséhez! Akár internetes szótárak is jók, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

A házi feladatokra fogok pontokat adni (nem mindegyikre, választok a feladatok közül, de azokat mindenkinél értékelni fogom egységesen).

Feladatok:

Tk. 57.o. 4.a Egészítsd ki a füzetedben a mondatokat a szövegből!

Másold le a vázlatot a füzetedbe, és tanuld meg:

Present Perfect Tense

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

have/ has + ed/ az ige 3. alakja

Használata: 1. ha olyan dolgokról beszélünk, amelyek már megtörténtek, vagy még megtörténhetnek.

pl. I have seen this film.

Én már láttam ezt a filmet.

2. ha egy közelmúltban történt cselekvésnek valamilyen eredménye, következménye van a jelenre.

pl. He has opened the window.

Kinyitotta az ablakot. – az ablak még most is nyitva van -

 Mf. 44.o. 1. 2. 3. 4.

Rendhagyó igék: szükség lesz az igék 3.alakjára, amit szerencsére már elkezdtünk..

A Mf 87.o.-on visszakereshetőek. A szótárfüzeted végén ellenőrizd, hogy vettük-e már, ha már kiírtuk, akkor nem szükséges még egyszer! Ha még nem tanultuk, ki kell szótárazni!

  1. rész:

find, found, found      találni

catch, caught, caught  elkapni

fly, flew, flown           repülni

buy, bought, bought   vásárolni, venni

meet, met, met            találkozni

write, wrote, written   írni

read, read, read           olvasni

go, went, gone            menni

fall, fell, fallen            esni, leesni

eat, ate, eaten              enni

 Hf. Tanuld meg a szavakat és a vázlatot!

A füzetet (az előző és a mostani óra anyagával) és a munkafüzet 44.o.-t kérem lefotózni és a Tanárainkban található e-mailcímemre elküldeni legkésőbb 2020. április 15-én 16.00 óráig!

(hamarabb is lehet) Ha kérdésed van, írj!

—————————————————————————————

2020. 04. 07., kedd

A dolgozat után a Unit 5 fejezet következik.

Folyamatosan tanuljátok a szavakat. Figyelmesen hallgassátok meg a szövegeket, figyeljétek meg az új szavak kiejtését! Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől! A házi feladatokra fogok pontokat adni (nem mindegyikre, választok a feladatok közül, de azokat mindenkinél értékelni fogom egységesen).

Feladatok:

Tk. 56.o. 1.a Egészítsd ki a füzetedbe a kifejezéseket a megadott szavakkal! (1-7-ig beszámozni, és a megoldást írni)

szöveg meghallgatása, olvasása:

A Project Fourth Edition Unit 5 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Szótárazni: Mf. 85.o. Experiences A They have been successful rész + a következők:

actress             színésznő

theatre             színház

I’d love to.      Szeretnék.

nearly              majdnem

all …               minden, összes

to become       válni vmivé

silly                 buta

since then       azóta

pirate               kalóz

poor                szegény

own                 saját

lots of times    sokszor

race                 verseny

hero                 hős

real                  valódi,igazi

reason             ok, indok

Segítség kell a szavak kiejtéséhez! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

Tk. 57.o. 3. (Másold le a füzetedbe, és egészítsd ki a táblázatot a szöveg alapján!)

Rendhagyó igék: szükség lesz az igék 3.alakjára, amit szerencsére már elkezdtünk..

A Mf 87.o.-on visszakereshetőek. A szótárfüzeted végén ellenőrizd, hogy vettük-e már, ha már kiírtuk, akkor nem szükséges még egyszer! Ha még nem tanultuk, ki kell szótárazni!

10-sével haladunk:

be, was/were, been                 lenni, van

drive, drove, driven                vezetni (autót)

win, won, won            győzni, nyerni

see, saw, seen             látni

do, did, done              csinálni

ride, rode, ridden        biciklizni, lovagolni

become, became, become      válni vmivé

give, gave, given        adni

break, broke, broken   eltörni

take, took, taken         vinni, venni

 Hf. Tanuld meg a szavakat!

Még nem kell elküldeni a füzetet, és szótárfüzetet lefotózva, de később egyben kérni fogom. Ha kérdésed van, írj!

—————————————————————————-

TEST 4

Beadási határidő: 2020. április 3. 14.00 óra.

https://www.dropbox.com/s/2x76svcob5toua7/8.o.%20angol%20A8%20TEST%202020.%C3%A1prilis%203..docx?dl=0

2020. márc. 31-április 1.

Kedves Gyerekek!

Erre a két órára összefoglaló feladatokat kaptok,

2020. ápr. 3-án, pénteken lesz a dolgozat!

Ismételjétek át:

– szavak (Tk. 44. és 46. o.)

– a/an/the (a névelőkről tanultak a füzetben)

– útirányok megadása (Turn right, opposite, …)

– something, anybody stb.

– Kids szavak, kifejezések (Tk. 50.o.)

 

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition,
akkor a Unit 4 fejezetben sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez! Itt találjátok a tankönyvi hanganyagokat is!

Feladatok:

2020. 03. 24., kedd:

Mf. 43. o. 4. és 5. (figyelj a folyamatos jelen idő helyes használatára!)

és az I can  mindegyik része

 

2020. 04. 01., szerda:

Tk. 54.o. 2. (lemásolni, és elé írni a megfelelőt: the/- ), 3. (lemásolni a párbeszédeket és kiegészítve a megfelelő dőlt betűs szavakkal) 4.  (elég leírni a számokat és a betűjeleket párosítva, pl. 1 d, 2 e, …)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat.

Kérem a munkafüzetben és a füzetben is az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni!

(lehet egyben küldeni) legkésőbb 2020. április 2-án, csütörtökön 16.00 óráig.

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

Kedves Gyerekek!

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project FourthEdition,
akkor a Unit 4 fejezetben sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez! Itt találjátok a tankönyvi hanganyagokat is!

Jövő héten összefoglaló feladatokat kaptok, 2020. ápr. 3-án, pénteken lesz a dolgozat!

  1. 03. 27., péntek:Tk. 52.o. szöveg meghallgatása, olvasása után:

Szótárazni: Mf. 84.o. Culture rész + a következők:

famous for      híresvmiről

to think of       gondolnivmire

centre              központ

(island            sziget)

skyscraper      felhőkarcoló

the Netherlands          Hollandia

Dutch              holland

the Statue of Liberty Szabadság-szobor

(to call                        hívni)

(ferry              komp)

in the middle of          … közepén

noise               zaj

traffic             forgalom, közlekedés

entertainment szórakozás

floor                emelet, szint

horse-racing   lóversenyzés

(prize              díj)

nickname        becenév

Feladatok:

2.(füzetbe egymás alá lemásolni, mellé írni a szöveg alapján néhány szóval, hogy mik ezek, pl. The Big Apple –New York)

3.a, (elég beszámozni, kikeresni a válaszokat a szövegből)

3.b, (itt is elég beszámozni, kikeresni, és csak a választ írni, ennél legyen benne a hely neve!)

A Project FourthEditionUnit 4-nál megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audiorészben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(Kétszer szoktuk meghallgatni a szövegeket; lehet többször is, ha szükséges.)

A Tanárainkbantalálható e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat

(kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni!)

legkésőbb 2020. márc. 31-én, kedden 16.00 óráig.

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

 —————————————————————————————————————-

2020.03.25.

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Ismételjétek át a Kids szavait, kifejezéseit (Tk. 50.o)!

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition, akkor a Unit 4 fejezetben sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez! Itt találjátok a tankönyvi hanganyagokat is!

Figyeljétek és tartsátok a határidőket!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat!

(majd jelezni fogom, hogy melyik oldalakat kell a füzetben, munkafüzetben lefotózni és csatolt fájlként elküldeni)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Feladatok:

2020.03. 25., szerda: Mf. 41.o. 3. (figyelj a folyamatos jelen idő használatára, a példa alapján), 4. (a Kids szöveghez hasonló)

 —————————————————————————————————————-

2020.03.24.

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Ismételjétek át rendszeresen az éppen tanult fejezet szavait, kifejezéseit!  (ahogyan egyébként is)

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition, akkor a Unit 4 fejezetben sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez! Itt találjátok a tankönyvi hanganyagokat is!

Figyeljétek és tartsátok a határidőket!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat!

(majd jelezni fogom, hogy melyik oldalakat kell a füzetben, munkafüzetben lefotózni és csatolt fájlként elküldeni)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Feladatok:

Tk. 54.o. 1.a (elég egyértelműen beszámozni 1-15-ig, és a számok mellé írni: a megfelelőt: a/an/the), 1.b (4 útvonalat kell írni a füzetbe, a térkép alapján)

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

A következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

Ismételjétek át rendszeresen az éppen tanult fejezet szavait, kifejezéseit! (ahogyan egyébként is)

Kérjetek segítséget nagyobb testvértől, szüleitektől a szavak, a szóbeli tanulnivaló kikérdezésében!

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition,
akkor sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez!
Itt találjátok a tankönyvi hanganyagokat is!

Ha a szavak kiejtésében mégis bizonytalanok vagytok, az internetes szótárakban találtok kiejtési segítséget!

A feladott szövegeket tanuljátok meg határidőre!
(nem tudom, milyen formában fogom ezeket számon kérni, de ne feledjétek,
nem csak a jegy miatt tanulunk meg valamit, az így megtanult dolgokra később szükséged lesz!)

A munkafüzet végén található tanulói CD segítségével tudjátok megoldani a hallgatós feladatokat. (alapesetben kétszer szoktuk hallgatni; lehet többször is, ha szükséges)

Figyeljétek és tartsátok a határidőket!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat!

(majd jelezni fogom, hogy melyik oldalakat kell a füzetben, munkafüzetben lefotózni és csatolt fájlként elküldeni)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Feladatok:

2020.03. 18., szerda: Tk. 50.o. Kids olvasni, szavak tanulni, Mf: 40.o. 2. (Mf. végén CD!)

2020.03.20., péntek: Mf. 80.o. 4.4-es lemásolni a füzetbe, megtanulni,   Tk. 51.o. 4.a, 5.a (füzetbe írj, mondatokat!)

 

 Posted by at 10:04