Kémia 8

 

Kémia 8. június 5-8.

Kérem, akinek kell, pótolja az elmaradásait, akik mindent elküldtek, azok készíthetnek szorgalmiként számítási feladatokat a Munkafüzet kimaradt feladataiból. Az elkészült feladatokról legkésőbb június 7. vasárnapig küldhettek fényképet a digioktataslacur@gmail.com címre!

Az egyes leckék feladatin kívül készíteni kellett:

Kiselőadás – ez mindenkinek kötelező! Lehet házi dolgozat, power pointos bemutató, beszámoló – ehhez bármilyen témát választhattok az idei tananyaghoz kapcsolódóan.

Számítási feladat – Aki 4-5-ös osztályzatot szeretne és még eddig nem küldött, az legalább 2 munkafüzeti számítási feladatról küldjön képet!

———————————————-

Kémia 8. május 29.

Tananyag: Számítási feladatok

Aki gimnáziumba készül, jó jegyet (4-5-ös) szeretne, ezeket a feladatokat is el kell, hogy végezze. A 3. témakör feladatait végezzük most. Adok hozzá segítséget.

Mf: 39.o. 7. feladat
a., mészkőből égetett mész 1t= …….. kg ebből lesz 420 kg. A 420kg hány %-a az 1 tonnának?
b., szén-dioxid – reakcióegyenlet: Tankönyv 34.o.
kellenek a moláris tömegek a periódusos rendszer és a reakcióegyenlet segítségével
CaO3                                          CO2
………g= ……….kg          ……… g =……. kg
420kg                                       X
X=?
c., oltott mész – reakcióegyenlet: Tankönyv 34.o. – számítás ugyanazon az elven, mint az előző feladatban!
Mf. 41.o. 8.feladat
a., M (Al2O3 )= 27 g/mol 6×1023 Al atom tömege
12 g      X Al atom
X=?
b., reakcióegyenlet: Tankönyv 37.o. fennt!
…….. mol timföldből    ……… mol alumínium lesz
M (Al2O3 )= 2*27+3*16 = ……. g/mol
M (Al) = …….. g/mol
………… g timföld              …….. g Al
1kg= ….. g timföld             X g Al
X=?
A kapott eredmény 1kg-ból létrehozott alumínium tömege. Hány 12 g-os doboz készíthető ebből?

Mf: 43.o. 6. feladat
a., reakcióegyenletek: Segítség: Tankönyv 38.o., Periódusos rendszer moláris tömegek
1 mol Kén moláris tömege: …….                                  1 mol kénsav (H2SO4) tömege: …………
64 g                                                           X g
X=? elvileg ennyi kénsav keletkezik 64 g kénből
Ha a kapott kénsav tömege 100 g, hány %-os az átalakulás?
százalékszámítás kell! százalékérték: 100 g, alap: az előbb kiszámolt szám, százalékláb a kérdés (mi így számoltuk régen: % = százalékérték x100 / alap)
b., reakcióegyenlet: H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2
Meg kell néznünk, hogy 10 g cinkhez mennyi kénsav kell!
M H2SO4= 98 g                       M Zn = 65 g
X                                        Zn = 10g
X = ?  ……..
A kapott szám megmutatja, hogy ennyi kénsav van a 250 g kénsavoldatban, ebből kiszámítható a tömegszázalék.
oldott anyag tömege= az előző számítás eredménye
oldat tömege = 250 g
tömegszázalék = oldott anyag tömege / oldat tömege x 100 – ezt kell behelyettesíteni!!!
FELADAT:
Aki 4-5-öst akar legalább 1 munkafüzeti feladatról küldjön képet digioktataslacur@gmail.com címre!

—————————————————-

Kémia 8. május 22.

 

Tananyag: Számítási feladatok

Aki gimnáziumba készül, jó jegyet (4-5-ös) szeretne, ezeket a feladatokat is el kell, hogy végezze. A 2. témakör feladatait végezzük most. Adok hozzá segítséget.

Mf: 23.o. 6. feladat
a., kékeszöld
zöld
reakcióegyenlet: CuO+2HCl=CuCl2+H2O

b., CuO moláris tömege: ……. (periódusos rendszer és a reakcióegyenlet segítségével)
a feladatban 159 g van megadva, ez hány mol? ……..
a HCl moláris tömege: ………(periódusos rendszer és a reakcióegyenlet segítségével)
a reakcióegyenlet alapján 1 mol CuO-hoz kell 2 mol HCl, nekünk van …… mol, ahhoz …… mol HCl kell
A feladat 20m%-os sósavat ír, ezért:
tömegszázalék = oldott anyag tömege / oldat tömege x 100 ebből:
Oldat: mCuO / m% x100 = ………… sósavoldat.

c., Sűrűség 1,1 g / cm3 (a sűrűség jele a Ró, de ezt nem tudtam idetenni)
mHCl = 730g
VHCl = mHCl / sűrűségHCl =
Mf: 25.o. 5. feladat
a, Segítség: A moláris tömegeket a periódusos rendszerből ki lehet puskázni, a táblázatban megadott adatokat ehhez kell viszonyítani és így lehet sorba rendezni!
b., csak egy vegyület van!
d., nem kell!

Mf: 27.o. 6. feladat – ez elég nehéz feladat, igyekszem segíteni!


1. Periódusos rendszer
2. Vigyázz, az oxigén kétatomos!!
3. Ammónia NH3
4. 1 mol = 6×1023
5. Ózon O3
6. 1 mol = 6×1023
7. Metán CH4
8. Kénhidrogén H2S (6x6x1023)
9. Metán CH4 = 16g/mol 4g hidrogén, akkor 32 g metán hány gramm hidrogén?
10. 2 H2 + O2 = 2 H2O 2 mol hidrogénhez 1 mol oxigén, 3 mol hidrogénhez hány mol oxigén?
11. N2 + 3 H2 = 2 NH3 2 mol 28g nitrogénből 2 mol ammónia, 1 mol 14 g nitrogénből hány mól ammónia?
12. 2 H2 + O2 = 2 H2O 6×1023 oxigénnel 4g hidrogén, 12×1023 oxigénnel hány g hidrogén?
13. C + O2 = CO2 12g szénből 6×1023 CO2  18g szénből mennyi CO2?
+1. CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O 2mol oxigénnel 2 mol víz, 1mol oxigénnel …… víz?

Mf: 33.o. 5. feladat – segítség a Tankönyv 28-29. oldalán, kell még a periódusos rendszer!


b feladat ugyanaz, mint az a feladat!

 

FELADAT:
Aki 4-5-öst akar legalább 1 munkafüzeti feladatról küldjön képet digioktataslacur@gmail.com címre!

———————————————-

Kémia 8. május 22.

 Tananyag: Számítási feladatok

Gyerekek! Végiértünk a tananyaggal, ígértem, hogy a végén visszatérünk számítási feladatokra. Aki gimnáziumba készül, jó jegyet (4-5-ös) szeretne, ezeket a feladatokat is el kell, hogy végezze.

A Munkafüzetben szinte minden lecke végén van számítás, ezeken haladunk végig. Adok hozzá segítséget.

Mf: 9.o. 7. feladat
a., A moláris tömegeket a periódusos rendszerből ki lehet puskázni.
b., reakcióegyenlet: 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
c., a tömegeket a periódusos rendszer és a reakcióegyenlet segítségével kell kiszámolni:
2×27 + 6×36,5 = ………
d., Anyagmegmaradás, tömegmegmaradás törvénye

Mf: 11.o. 6. feladat
a., reakcióegyenlet: 2H2 + O2 = 2 H2O
A moláris tömegeket a periódusos rendszerből ki lehet puskázni.
b., reakcióegyenlet: 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3
Az alumínium III. főcsoportban van, hány elektront tud leadni??? Vigyázz 2 Al van!!

Mf: 13.o. 5. feladat
reakcióegyenlet: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
65g Zn                 2g H2
X10g H2
X=?
Ugyanígy ki lehet számolni HCl mennyiségét!

Mf: 15.o. 7. feladat – ez nehezebb, az első részt találjátok ki, a többit levezetem.
a., A Tankönyv 15.o. Jó, ha tudod részben látod, mely savakról tanultunk. Azok közül ki kell választani, amelyre igaz a feladat állítása. Segítség: oxigéntartalmú, moláris tömeg – periódusos rendszer
b., A kiindulási oldatunk 65 %-os, tehát 100 g-jában 65 g salétromsav van.
Kérdés: a 200g 10 %-os oldathoz mennyi kell, azaz mennyiben van 20 g salétromsav?
100g65g
X20g
x=20/65⋅100= 30.77 g, ennyi tömény savoldatra van szükségünk az oldat elkészítéséhez.
c.,reakcióegyenlet: HNO3+ NaOH = NaNO3+H2O
100 g oldatban van 10 g salétromsav, ez 10/63= 0,1587 mol salétromsav (63g a moláris tömege)
Ehhez ugyanennyi, azaz 0.1587 mol NaOH szükséges (MNaOH= 40g/mol), ami 0,1587⋅40= 6,35 g NaOH, ennyi NaOH-ra van szükségünk a közömbösítéshez.

Mf: 17.o. 5. feladat – az egyenletek végét csak be kell másolnotok! A számítást végezzétek el!
a., S+O2=…
b., 2SO2+O2=…
c., SO3+H2O=…
d., S H2SO4
     32g98g
1tonna=1000000gX
X=?

FELADAT:
Aki 4-5-öst akar legalább 1 munkafüzeti feladatról küldjön képet digioktataslacur@gmail.com címre!

———————————————————

2020.05.22

A teljes elektromágneses színkép

(Két óra tananyaga 2020.05.22. és 2020.05.26.)

Elolvasni és értelmezni a tk. 108-112. oldalán a tananyagot.  Kiegészítésként áttanulmányozni az „Érdekesség” tananyag részeket. A vastagon szedett részeket színessel bemásolni a füzetbe és megtanulni. A tananyag megértéséhez segítség az interneten:

https://www.youtube.com/watch?v=HEZwlV3PVos

https://www.youtube.com/watch?v=GPP5cmcZsFY

Házi feladat. mf. 40. old. feladatainak megoldása tollal. Az eredményt lefényképezve küldjétek el az email címemre. A beküldési határidő. 2020. 05.29.

—————————————————

Kémia 8. május 15-18.

 Tananyag: Összefoglalás és témazáró – rendhagyóan

A Kémia és környezetvédelem című témakört (Tankönyv 80-89.o.) kell ismételnetek.

Oldjátok meg a Munkafüzet 94.o.1., 95.o. 2.; 3. feladatát és a Tankönyv 90-91.o. Összefoglaló részből oldjatok meg egy-egy szabadon választott feladatot a Szöveges feladatokból, a Tényszerű ismeretekből és az Összehasonlításból!

Hétfőn nem lesz új feladat!

FELADAT:
Tehát várok: 3 munkafüzeti feladatot és 3 tankönyvi feladatot kidolgozva, leírva a füzetbe. Erre fogok jegyet adni!

Az elkészült feladatokról csütörtökre, május 21-re kérek képeket digioktataslacur@gmail.com címre!

—————————————————————–

Kémia 8. május 11.

 Tananyag: Energiaforrások az emberiség szolgálatában

Ezzel a témával már többször is találkoztatok – életvitelből, fizikából és nemrég földrajzból is – így nem lesz ismeretlen. A Tankönyv 88-89. oldalán található lecke tanulmányozása után tudnotok kell a következőket, az alábbi kérdések a vázlatpontok (nem kell vázlatot írni!):

 1. Miért van szükségünk energiára? – bevezetés
 2. Hogyan változott az energiahordozók felhasználása? – 5.5.1 ábra
 3. Nem megújuló energiaforrások fogalma, felsorolása, beszerzése hazánkban
 4. Ásványi szenek és származásuk
 5. Hőerőmű működése – 5.5.3 ábra
 6. Érdekességek az atomerőművel kapcsolatban
 7. Megújuló energiaforrások fogalma, felsorolása és felhasználása
 8. Magyarország villamosenergia termelése 5.5.2 ábra
 9. Elektromos berendezések energiahasznosítási besorolása, épületek energiatanúsítványa

 Érdekesség:
mozaweb.hu oldal, médiatár, A földgáz és a kőolaj; Megújuló energiaforrások – videók

Gyakorlás interneten:
Okosdoboz.hu oldal, felsős feladatok, kémia, energia-energiahordozók –  játékos feladatai
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/5-8-osztaly/kemia/energia-energiahordozok

Szorgalmi feladat:
Munkafüzet 93.o. 5. feladat

Feladat:
A Munkafüzet 92.o. 1., 2., 3. feladatát kell megoldani, ezekről küldjetek egy képet a digioktataslacur@gmail.com címre május 14. csütörtök estig! Szorgalmi is jöhet!

—————————————————————————————-

Május 08.

 Tananyag: A hulladékok

A Tankönyv 86-87. oldalán található leckéből keressétek ki a kérdéseimre a válaszokat! Vázlatosan válaszoljatok a füzetbe!

 1. Mi a különbség a hulladék és a szemét között?
 2. Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat?
 3. Mi a veszélyes hulladék? Írj példát ezekre? Mi a teendő velük?
 4. Ismertesd az ötlépcsős hulladékpiramis lényegét! A hulladékok kezelésének lehetőségeit! (86.o. 5.4.3. ábra segít)
 5. Rajzold le a környezetbarát termékek jelzéseit!
 6. Milyen eredménye van a papírgyűjtésnek és PET palack gyűjtésének? (87.o. Érdekesség)
 7. A lakóhelyeden milyen lehetőségek vannak a szelektív hulladékgyűjtésre!
 8. Gondold végig, hogy milyen módon tudnád csökkenteni a családod hulladéktermelését! Említs legalább három lehetőséget!

Érdekesség:
mozaweb.hu oldal, médiatár, Hulladékgazdálkodás, Gyűjtsünk szelektíven – videók

www.okopack.hu oldalon: környezetbarát jelzések
http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye

a youtube oldalon: hulladékból termék oktatófilm
https://www.youtube.com/watch?v=j5CloXfeBpc

Gyakorlás interneten:
nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Kémia, Kémia és környezetvédelem téma, A Hulladékok lecke, Szemétláda, Szelektív feladatok
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_004

Szorgalmi feladat:
A munkafüzet 88-89.o. feladatai.

Feladat:
A kérdések alapján elkészült vázlatról küldjetek egy képet a
digioktataslacur@gmail.com címre május 11. hétfő estig! Szorgalmi is jöhet!

————————————————————————————–

Kémia 8. május 04.

 

Tananyag: A vizek szennyezése

A Tankönyv 84-85. oldalán található mai leckének 3 fő része van: a szennyezések csoportosítása, a vízszennyezők megnevezése, hatásai és a szennyvíz tisztításának folyamata.

Honnan származnak a vizek szennyezőanyagai?

-Ipar – fémvegyületek, oldószer-és mosószermaradványok

-Mezőgazdaság – növényvédőszer-maradványok, illetve a túlzott műtrágyázásnak „köszönhetően” nitrátok és foszfátok. Ezek általában a talajvízbe mosódnak be

-Háztartás – elsősorban szerves anyagok, illetve nitrátok, ammónia-származékok és a mosószerekből származó foszfátok, kórokozókat is tartalmaz

 

A vízszennyező anyagok és jellemzőik

Gyűjtsd össze a TK. 84-85.o. Rád is visszahathat bekezdés szövege alapján ezek jellemzőit!

-Nitrát, nitrit:

-Eutrofizáció:

-Méreganyagok:

-Olajszennyezés:

 

Víztisztítás

Olvasd el a Tk. 85. oldalán a Vissza csak tisztán juthat c. bekezdést különös tekintettel a szennyvíztisztítás három fő szakaszára: a mechanikai, a biológiai és a kémiai tisztítás.Figyeld meg az 5.3.2-es ábrát – szennyvíztisztító vázlata!

Olvasd el az érdekességeket is: egy ember napi vízfelhasználása, a 2000-es ciánszennyezés, Magyarország ivóvize, jó ha tudod – olajszennyezés!

 

Feladat:

Gyakorlófeladatot az Okostankönyvből javaslok, az szépen összefoglalja a leckét. nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Kémia, Kémia és környezetvédelem téma, A vizek szennyezése lecke, Szennyvíztisztítás, Vizesnyolcas, Tavak pusztulása feladatok

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_003

Érdekesség:

mozaweb.hu oldal, médiatár, digitális lecke, Hova kerül a szennyvíz – animációkkal, videókkal teli digitális tananyag

Szorgalmi feladat:

A munkafüzet 88-89.o. feladatai.

Kémia 8. április 24-27.

 

Tananyag: A levegőszennyezés és következményei

A KÉMIA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMAKÖRT kezdjük. A levegőszennyezéssel foglalkozunk, ez két óra anyaga. A Tankönyvben a 80-83. oldalon találjátok, a képek, ábrák segítenek az értelmezésben. Ide leírom nektek a lényeget. A Mf.87.o. 7-es feladatát kérem vissza, az egyben vázlat. A többi feladat megoldása, csak lehetőség.

 Honnan kerül szennyező anyag a levegőbe?

-Erdőtüzek, vulkánkitörések, kőzetek mállása, elpusztult élőlények bomlása-nem káros
-Emberi tevékenységek: a fűtés, a közlekedés, a villamosenergia-termelés, a fémkohászat, az építőipar hatalmas szennyező, a mesterségesen előállított anyagok (pl. freonok) is károsak

 A légszennyező anyagok és jellemzőik

A száraz levegő térfogatának 78%-a nitrogén, 21%-a oxigén, kb. 0,9%-a argon. A fennmaradó kb. 0,1%-nyi gázelegy változatos összetételű, ez tartalmazza a szennyező anyagokat.

A szén-dioxid (CO2) a levegő kb. 0,035%-a. Színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz elsősorban az élőlények légzése révén jut a légkörbe. A fosszilis tüzelőanyagok elégetése során szén-dioxid a légkörbe kerül. Nagy jelentősége van a légkör melegedésében.

A szén-monoxid (CO) a széntartalmú anyagok nem tökéletes égése során keletkezik. Színtelen, szagtalan, a levegővel közel azonos sűrűségű, vízben rosszul oldódó gáz. Erősen kötődik a vér oxigénszállító molekulájához a hemoglobinhoz, gátolja a vér oxigénszállítását. Kis mennyiségben is fulladásos halált okoz. (CO jelző készülék!)

A metán (CH4) színtelen, szagtalan, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz. Szerves anyagok oxigénmentes környezetben való bomlása során keletkezik. Nagy mennyiségben jön létre az árasztásos rizstermelés során, a mocsarakban és a kérődző állatok tápcsatornájában. Nagy szerepet játszik a légkör felmelegedésében.

A kén-dioxid (SO2) elsősorban a nagy kéntartalmú fosszilis tüzelőanyagok, a rossz minőségű kőszenek égetése során kerül a légkörbe. Színtelen, szúrós szagú, köhögésre ingerlő, mérgező gáz. Vízben jól oldódik, így az esőzések során a gáz kimosódik a légkörből. A vízzel kémiai reakcióba lép, kénessav (H2SO3), kénsav (H2SO4) alakulhat ki. (Savas eső!)

A nitrogén-oxidok (NO és NO2) a levegő nitrogénjéből magas hőmérsékletű égés során létrejövő anyagok. Gépkocsik motorjában, repülőgépek hajtóművében és a fűtés során is keletkeznek. Színtelen, a nitrogén-dioxid vörösbarna, szúrós szagú gáz. Erősen mérgező, rákkeltő hatású vegyületek. A nitrogén-dioxid vízben oldva oxigén jelenlétében salétromsavat (HNO3) képez, így játszik az esővíz savassá alakításában.

Ózon (O3): Világoskék színű, szúrós szagú, mérgező gáz az A Nap ultraibolya sugarainak hatására oxigénből keletkezik. Míg a magaslégkörben (sztratoszférában) pajzsként védi a földfelszínt a káros ultraibolya sugaraktól, addig a közvetlen környezetünkben veszélyes, mérgező gáz. Bomlása során ugyanis atomos oxigén szabadul fel, így erélyes oxidálószer.

A freonok (CFC-k) mesterségesen előállított kismolekulák, melyekben a szénatomhoz fluor- és klóratomok kapcsolódnak (pl. CF2Cl2). Éghetetlen, nem mérgező, könnyen cseppfolyósítható gázok vagy könnyen párolgó folyadékok, amelyeket dezodorok hajtógázaként vagy hűtőgépek hűtőanyagaként használtak. Nagymértékben károsítják az ózonréteget. Felhasználásukat jelenleg számos nemzetközi egyezmény korlátozza. A mai dezodorok többsége propán-bután hajtógázt tartalmaz, mely környezetszennyező, kiválóan ég, a palackot tűzbe dobni, a kiáramló gázt meggyújtani tilos, mert robbanásveszélyes.

Por: A légkör szilárd szennyezője. Természetes eredetű például a mészkőpor, emberi tevékenységből származó például a cementpor, a korom vagy az azbesztpor. A porszemcsék mérete: a 10 mikrométernél (ez a milliméter századrésze) nagyobb porszemcsék idővel kiülepednek a légkörből. A kisebbek nem, azok „szálló por” belélegezhető formában sokáig a levegőben maradnak. A különböző kémiai összetételű porok tüdőbetegségek kialakulásának okozói. Különösen veszélyes az azbeszt, melynek a pora a tüdőnkbe jutva, hegesedést, idővel nehézlégzést, rákos daganatot okozhat. Az azbesztet, mivel nem éghető, régi épületek szigetelőanyagaként tetőfedésre használták, ezek bontása során kerülhet a légkörbe.

Oldjátok meg a Munkafüzet 84.o.1. feladatát!

 A globális klímaváltozás

A Napból érkező fénysugarakat a földfelszín elnyeli, és hősugárzás formájában sugározza vissza. Ezt a légkör molekulái visszatartják, nem engedik a világűrbe. A hő a légkörben marad, mint az üvegházban. A légkör melegedéséért felelős gázok az üvegházgázok: széndioxid, vízgőz, metán, freonok. Ha nem lenne üvegházhatás a +15 °C helyett –18 °C lenne az átlaghőmérséklet. Az elmúlt 200 évben emberi hatásra jelentősen megnőtt a légkörben az üvegházgázok, elsősorban a szén-dioxid mennyisége. Ez a légkör felmelegedéséhez, ezáltal globális, azaz az egész bolygóra kiterjedő klímaváltozáshoz vezethet. Földünk átlaghőmérséklete az elmúlt száz évben 0,5 °C-kal emelkedett, és ez a folyamat továbbra is tart. Olvadnak a sarki jégsapkák és a gleccserek. Emelkedik a tengerszint, egyes települések, mezőgazdasági területek víz alá kerülhetnek. Megváltoznak a tengeráramlások, amelyek a klíma fontos szabályozó tényezői. Gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek (szélviharok, esőzések, áradások), egyes helyeken a sok csapadék, máshol a sivatagosodás jelenthet problémát. Ez éhínséghez vezethet. Élőhelyek szűnhetnek meg, fajok pusztulhatnak ki. Mindezek társadalmi, gazdasági problémák okozói lehetnek. A megoldás kulcsa a szén-dioxidkibocsátás csökkentése. Ennek egyik lehetséges módja az energiatakarékosság.

Oldjátok meg a Munkafüzet 85.o.3. feladatát!

Érdekesség:

nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Kémia, Kémia és környezetvédelem téma, A levegőszennyezés és következményei lecke, Üvegházhatás és az emberi tevékenység – animáció

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001

mozaweb.hu oldal, Globális felmelegedés – videó

www.mozaweb.hu/Search/global?search=glob%C3%A1lis+felmeleged%C3%A9s&lexikontypeid=7

Az ózonréteg elvékonyodása

A Föld felszínétől kb. 25 km magasságban található az ózonpajzs. Az ózon keletkezése és bomlása természetes körülmények között egyensúlyban van. A légkörbe kerülő egyes szennyező anyagok, elsősorban a freonok elősegítik az ózon bomlását. Gyakran használják az „ózonlyuk” kifejezést, valójában az ózonréteg elvékonyodásáról van szó. Az ózon mennyiségének csökkenése a felszínre érkező UV-sugárzás mértékének a növekedésével jár. Ennek következtében nő a bőrünk leégésének veszélye, a bőrrák és egyes szembetegségek kialakulásának kockázata. Az UV-sugárzás növekedése a növényekre is káros hatással lehet, gátolja a fotoszintézist. Az 1980-as évek végétől fokozatosan visszaszorult a freonok használata, ennek köszönhetően van esély az ózonréteg regenerálódására.

A szmog

Füstköd. Nagyvárosokban a levegőszennyezés miatt alakul ki: gáz, cseppfolyós és szilárd szennyezők nagy mennyiségben vannak jelen a légkörben. Elsősorban a közlekedésből, a fűtésből és egyéb ipari tevékenységekből származnak. Kialakulását a levegőszennyezés mellett elősegítheti a település földrajzi fekvése és a kedvezőtlen időjárási helyzet is.

London-típusú szmog: Télen, a nagyobb páratartalmú levegőben alakulhat ki. Összetevői a szén-dioxid, a szén-monoxid, a kén-dioxid és a por, amelyek főként a fűtésből, kisebb részben a közlekedésből származnak.

Los Angeles-típusú szmog: meleg nyári napokon, elsősorban a közlekedésből adódó szennyezés miatt alakul ki. A levegőben a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és az ózon mennyisége növekszik. Az erős UV-sugárzás miatt olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek további mérgező anyagokat hozhatnak létre.

Magyarországon évente 13 ezer ember halála hozható összefüggésbe a levegőszennyezéssel. Különösen a szálló por veszélyes. Károsodnak a légutak, csökken a tüdő kapacitása, ingerli a nyálkahártyákat, ezáltal köhögést, könnyezést vált ki. Elősegítheti a vérrögképződést és rákos folyamatok beindulását. A szmog ellen azzal tehetjük a legtöbbet, ha a városokban a tömegközlekedést választjuk.

Oldjátok meg a Munkafüzet 84.o.2. feladatát!

A savas esők

A természetes esővíz a benne oldott szén-dioxidtól enyhén savas kémhatású. Egyes levegőszennyező gázok (SO2, NO2) a csapadékvízben feloldódva tovább csökkentik annak pH-értékét. Ha a lehulló csapadék pH-értéke 5 vagy annál kisebb, savas esőről beszélünk. A savas eső az élő és élettelen környezetünket egyaránt károsítja. Megváltoztatja a klorofill molekulaszerkezetét, ezáltal gátolja a fotoszintézist. Különösen érzékenyek a savas esőre a tűlevelű erdők. A savas eső csökkenti a talaj pH-ját, és az addig oldhatatlan formában jelen levő mérgező fémvegyületek oldhatóvá válhatnak. A savas csapadék gyorsítja a mészkőépületek és szobrok pusztulását, valamint a fémtárgyak korrózióját is.

Oldjátok meg a Munkafüzet 85.o. 5. és a 87.o. 7. feladatát!

Érdekesség:

mozaweb.hu oldal, Levegőszennyezés – 3D animáció – bemutatja az egyes szennyezőket és azt, hogy Te illetve a társadalom mit tehet

Játék, gyakorlás:

nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Kémia, Kémia és környezetvédelem téma, A levegőszennyezés és következményei lecke, Légszennyező kvíz játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001

Feladat

A Munkafüzet 87.o. 7. feladatának fényképét küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre szerda (április 29.) estig.

————————————————————————–

Kémia 8. április 20.

 Témazáró dolgozat

Témakör: Kémia a mindennapokban.

Feladat: a redmenta.com oldalon a Kémia 8. csoportban oldjátok meg a Kémia a mindennapokban TZ nevezetű tesztet.

Április 20. hétfőn reggel 8-órától este 20 óráig 1-szer tölthetitek ki a feladatsort!

45 percig dolgozhattok rajta!

A végén az elért pontszámodat látni fogod, de a részletes értékelést csak a határidő letelte után adom.

Hajrá!

——————————————————————————————————-

április 17.

 Tananyag: Gyakorlás

A Kémia a mindennapokban című témakörhöz (Tankönyv 56-77. oldal) kapcsolódóan a redmenta.com oldalon a Kémia 8. csoportban oldjátok meg a Kémia a mindennapokban gyakorlás nevezetű tesztet. Április 20. hétfő reggelig 8-szor végezhetitek el a feladatot.

Kérem, aki még nem regisztrált a redmentás Kémia 8.csoportban, mielőbb tegye meg!!!

A hétfői témazáró ehhez hasonló, de bővebb lesz.

Jó gyakorlást!

———————————————————————————————————

április 3-6.

 

Tananyag: Összefoglalás

A Kémia a mindennapokban című témakört kell ismételnetek, erre most két „tanórát”, egy hetet kaptok. A következő hétfőre nem fogok új feladatot adni.

Ez egy hosszú fejezet: a Tankönyv 56-75. oldalán találjátok.

A 76-77. oldalon van Összefoglalás, melyet különösen érdemes átnézni. Az ott található szöveges feladatok, tényszerű ismeretek, kísérletek, összehasonlítások, ábraelemzések megválaszolásához lapozzatok vissza a könyv megfelelő leckéjéhez.

Oldjátok meg a Munkafüzet 80.o.1., 2.; 81.o. 3., 4. és a 82.o. 5. feladatát!

A témazáró dolgozatban az összefoglaló részben leírtakhoz és a munkafüzetihez hasonló típusú feladatokra kell számítanotok.

A témazárót nem következő pénteken ápr. 10-én – Nagypénteken – kapjátok, hanem majd tavaszi szünet után.

Az egyik munkafüzeti feladat fényképét küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (április7.) estig. Írjátok oda a neveteket!!!

Kémia 8. március 30.

 Tananyag: Kémia a kertben

Keressétek ki a Tankönyv 74-75. oldalán lévő leckét. Ez a tananyag 3 fő témát dolgoz fel, felsorolom a kulcsszavakat, ezek jelentését keressétek ki, olvassátok el!

Növények tápanyagai:

Szerves trágyák

Komposzt

Istállótrágya

Műtrágyák: pétisó, szuperfoszfát, kálisó

Oldjátok meg a Munkafüzet 78. o. 1., 2. feladatát!

 Növényvédő szerek:

Bordói lé

DDT

Növényvédő szerek kezelésének szabályai

Oldjátok meg a Munkafüzet 79. o. 5. feladatát!

Egyes anyagok égetése (75.o. A szomszédok sem szeretik a füstöt! – bekezdésben)

Száraz lepárlás

Faszén

 Internetes feladat:

A https://humusz.hu/komposztalj/jatekok internetes oldalon több érdekesség is található. Ajánlom figyelmetekbe a Komposzt-kvíz nevezetűt, ez online megoldható teszt.

Most nem kérek fotót a feladatokról!

Kémia 8. március 27.

 

Tananyag: Az autó kémiája

Kedvcsináló: Nézzétek meg az internetről:mozaweb.hu, 3D, A gépkocsi fejlődése – animáció

A Tankönyv 72-73. oldalán lévő leckéből vázlatot írtam, szerintem így jobban átlátható.

Vázlat

Karosszéria – váz

acél – szilárdságot ad, korrózióvédelme: felületén cink vagy alumínium bevonat + lakkbevonat – ütésállóságot ad (kavicsfelverődés ellen)

alumínium – könnyű

 

Kerekek

Felni – acél vagy alumínium

Gumiabroncs – műgumi: kőolajból készül, korommal szilárdítják – fekete, kopásálló

A téli gumibarázdáltabb, szilikontartalma miatt puhább, hidegben jobban tapad, mint a nyári

 

Szélvédő – két üvegréteg, köztük műanyag fólia – nem szilánkosra törik, hanem „pókhálósra”

 

Szerkezeti elemek – lökhárító, műszerfal, kárpitok – poliuretán műanyag

 

Elektromos vezetékek – főként rézből, jó elektromos vezető

 

Légzsák – ütközéskor elektromos érzékelő begyújtja a „rakétáját”, a keletkező nitrogéngáz fújja fel. Érdekesség: mozaweb.hu, videó, A légzsák működése

 

Kénsavas ólomakkumulátor -az indításhoz szükséges áramot adja, 12 V feszültség, a két pólust együtt érinteni veszélyes!

 

Motor – korrózióálló acél, típusai: benzinmotor, dízelmotor, elektromos… egyéb

 

Üzemanyagok – szénhidrogének keveréke, kőolajlepárlás során keletkező frakciók kémiai átalakításával készül – lásd Tankönyv 45.o.

Motorbenzin – rövidebb szénláncú szénhidrogénekből, minőségét az oktánszám jelzi – minél nagyobb, annál jobb: töltőállomáson: 95-, 98-, 100-as.

Dízelolaj – hosszabb szénláncú szénhidrogénekből

Érdekesség: mozaweb.hu, 3D, Négyütemű Otto-motor

 

Alternatív motorhajtó anyagok

Növényi olajok: repce-, napraforgó- vagylenmagból,lényegében azonosakaz étolajokkal.

Biodízel: növényi olajok, vagy használt sütőolajkémiai átalakításából.A gázolajhoz keverik.

Bioetanol: növények szénhidrátjaiból (kukorica, burgonya,búza, növényi hulladék) erjesztéssel állíthatóelő. Önmagában is alkalmazható, napjainkbana benzinhez keverik.

Hidrogén: a hidrogén égése az ún. üzemanyagcellábanáramot termel, ez hajtja az autót.

Szénhidrogéngázok: sűrített CNG: CompressedNaturalGasvagy cseppfolyósítottszénhidrogének LPG:Liquefiedpetroleumgas.

Érdekesség: mozaweb.hu, videó: Környezetkímélő autók

 

Katalizátor

A porlasztott benzin a motorban levegővel keveredvea gyújtógyertya szikrájának hatására robban fel. Ekkora szénhidrogének elégnek. Az égés reakcióegyenlete abenzin egyik alkotórészének példáján:C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Az üzemanyag elégése közben a környezetre károsvegyületek (nitrogén-oxidok) is keletkeznek, ezek átalakításáértfelelős. Lásd Tankönyv 4.9.2. ábra!

 

Folyadékok

Motorolaj: alkatrészek súrlódásának csökkentéséhezalkalmazzák, –20 és +300 °Cközötti hőmérsékleten is megtartják viszkozitásukat(sűrűn folyásukat).

Hűtőfolyadék: a motor hűtését a végzi, glikolvizes oldata. Alacsony fagyáspontja (akár –60 °C) ésmagas forráspontja miatt télen nem fagy meg, nyáronpedig nem forr fel.

Ablakmosó folyadék:vizet, alkoholt és valamilyen mosószert (felületaktívanyagot) tartalmaz.

Ezek afolyadékok mindegyike mérgező,megkóstolni ezeket szigorúan tilos!

 

Nézzétek meg az internetről:

mozaweb.hu, 3D, Személyautó felépítése – az alsó menüsorból válogatva megnézheted a részeket, a kép jobb alsó sarkában lévő pöttyre kattintva feladatot is megcsinálhatsz

 

A lecke feldolgozásához jó lehet, ha van autótok, azon megnézni a felsorolt alkatrészeket…

 

Írásbeli feladat:

Munkafüzet 76.o. 3., 77.o. 6.

 

Szorgalmi lehet:

Munkafüzet 76.o. 1., 2., 4., 77.o. 5.

 

A munkafüzeti feladatokat kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (március 31.) estig. Írjátok oda a neveteket!!!

Kémia 8. március 23.

 

Tananyag: Elemek és akkumulátorok

 

Keressétek ki a Tankönyv 70-71. oldalán lévő leckét.

Olvassátok el a 70. o. 1. hasábját: Gyümölcselem, Kísérlet.

Nézzétek meg az internetről: https://hetikiserlet.blog.hu/2014/11/21/gyumolcselem

Olvassátok tovább: Daniell-elem…, jó ha tudod.

Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 2. feladatát.

Olvassátok tovább: Hordozható áramforrások – szárazelemek, érdekesség.

Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Alkáli elemhttps://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor

Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 3. feladatát.

Olvassátok tovább: Ne dobd ki, töltsd újra! – akkumulátorok

Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Savas akkumulátorhttps://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor

Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 1. és a 75. o. 4. feladatát

A munkafüzeti feladatokat kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre csütörtök (március 26.) estig. Írjátok oda a neveteket!!!

 

Kémia 8. március 20.

Kedves Gyerekek!

A kémia otthoni feldolgozásához szükség lesz a Tankönyvre, melynek szövegét figyelmesen el kell olvasnotok, a vastaggal írt szavakat értelmezni, azok magyarázatát tudni. Figyeljétek meg az ábrákat, képeket, rajzokat, azok segítik a tananyag megértését. A leckék végén Rövid összefoglalás tartalmazza a legfontosabb ismereteket.

Fogok megjelölni én is az internetről megnézhető érdekességeket: képek, videók, animációk, játék – ezekkel változatosabb lesz a tananyag.

Például ilyen a mozaweb.hu oldal, ahol ingyenesen elérhetők a tartalmak. Ehhez viszont regisztrálni, új fiókot kell létrehozni. Ezután megnyithatjátok a Kémia 8. esetleg Kémia 7. tankönyvet. (és a más tantárgyakhoz kapcsolódó könyveket is), digitális tartalmakat…

A munkafüzeti feladatokkal gyakorolni, alkalmazni tudjátok az elsajátított ismereteket.

KÖTELEZŐ FELADAT AZ AKTUÁLIS TANANYAGON KÍVÜL:

Kiselőadás – lehet házi dolgozat, power pointos bemutató, beszámoló – ehhez a témát az utolsó témakörből – Kémia és környezetvédelem – válasszatok, de lehet írni az eddig tanultakból is. Ezt május 31-ig el kell készíteni!

Üdv. Vén László

Tananyag: A fémek korróziója

Előző órán már ismerkedtünk ezzel a témával. Úgy gondolom, hogy ezt olvassátok át figyelmesen újra (Tk. 68-69.o). Három fő része van a leckének: a korrózió bemutatása, a fémek 3 csoportja korrózióállóság alapján, és a korrózióvédelem módjai.

Írásbeli feladat:

Készítsetek vázlatot a füzetbe a leckéből!!

Munkafüzet

72.o. – emlékeim szerint az 1-2.feladatot megoldottuk.

Készítsétek el a 72. o. 3., és a 73. o. 6. feladatot.

A leírt vázlatot és legalább az egyik munkafüzeti feladatot kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (március 24.) estig. Írjátok oda a neveteket!!!

 Posted by at 10:27