Ének-zene 7

 

2020. április 02.

Olvasd el a szöveget, nézd meg a videókat!

A Bánk Bán című dráma története

Operát Erkel Ferenc írt a történet alapján

Amíg II. Endre király messze földön háborúzik, külföldi felesége, Gertrudisz és rokonai, udvartartása kormányozzák az országot. Szórják a pénzt különféle mulatságokra, nem törődnek a nép szükségleteivel, a szegénységgel. A magyar főurak – a bánok – ezért el szeretnék távolítani a királynét a trónról, összeesküvést szőnek. Ebbe szeretnék belevonni a most hazatért Bánk Bánt is, de ő hű szeretne maradni királyához, és nemet mond. Azonban hamarosan be kell látnia, a főuraknak igaza van, ez így nem mehet tovább. Először Gertrudisz öccse csábítja el feleségét, Melindát bájital segítségével, majd rajtakapja Tiborcot, régi öreg hadsegédét, amint lopásra készül, kényszerből; családja nyomorog, éhezik.

Ezt a jelenetet látod a következő videóban:

https://www.youtube.com/watch?v=eptiOPtSyuo

Bánk elküldi otthonról feleségét és kisfiát vidéki birtokukra, hogy biztonságba helyezze őket, közben tépelődik, mit tegyen a királynéval.

https://www.youtube.com/watch?v=HavVuze9qlI

Melinda és kisfia viharba keverednek az úton, és belefulladnak a Tiszába. Ezt Bánk Bán még nem tudja, amikor elmegy Gertrudiszhoz, hogy felelősségre vonja. Vita kerekedik, majd dulakodás, a királyné kést ránt, de végül ő az, aki holtan esik össze. Hazaér Endre király is, és bíróság elé állítja Bánk Bánt. Ekkor hangzik el a híres mondat „Reám, szerette fejedelem, te nem mondhatsz ítéletet: Árpád és Bor vére közt bíró csak országunk lehet”.

2020. március 26.

Másold be a füzetbe a következő szöveget!

ZT  A 19. század magyar műzenéjét két műfaj jellemezte: a népies műdal és a nemzeti opera. A NÉPIES MŰDAL, más néven MAGYAR NÓTA a mulató úri társaságok zenéje maradt. Szerzői között voltak tehetséges muzsikusok is: Egressy Béni sikeresen zenésítette meg Vörösmarty verseit.

A NEMZETI OPERA megteremtése Erkel Ferenc nevéhez fűződik. Operáiban az olasz műfaj megtelik magyar tartalommal, és magyar verbunkos zenei elemekkel. A szabadságharc előtt és után a magyar történelem tragikus eseményeinek idézésével ez a zene táplálta a nemzeti öntudatot a Habsburg hatalommal szemben.

Erkel Ferenc két legnagyobb operája a Hunyadi László és a Bánk Bán. A következő videó az első részlete, a Palotás. Nézd meg!

A másik a „Meghalt a cselszövő”, ennek a részletét, és néhány mondatot a 64-65 oldalon találsz. Olvasd el a tudnivalókat, majd nézd meg a videót!

2020.március 19.

Keresd meg a tankönyvben – a tartalomjegyzék segít – azt a részt, amelyik a balettról és Pjotr Iljics Csajkovszkijról szól! Olvasd el, amit találsz erről a témáról!

Másold be a füzetbe a következő szöveget!

ZTbalett valamely drámai cselekményt a táncmozgás valamint a zene kifejezőeszközeivel mutat be. Egy vagy több személy zenekísérettel előadott színpadi tánca, amely testmozgással és mimikával, stilizált formában fejezi ki a történéseket, érzelmeket. A romantikus korban a balettek tartalma megváltozott, a legendák, népmesék, a mesebeli tündérvilág ábrázolása lett a téma. A műfaj legjelesebb képviselője az orosz Csajkovszkij.

Nézd meg a videókat! A második a tankönyvben is említett b-moll zongoraverseny (jóval hosszabb a mű, ezért a repülős videó).

https://www.youtube.com/watch?v=AsD6jCJxNgg

https://www.youtube.com/watch?v=m8aAEwZr-rE

 Posted by at 10:27