Hit-és erkölcstan 6

 

2020. március 23-27-i hét

2020. március 24. kedd
feladat:   Másold le a vázlatot a hittan füzetbe!
vázlat:

„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
–        XIV. Lajos francia királyt nagyon komolyan és szigorúan vette az uralkodást, igyekezett mindinkább korlátozni az Egyházat

–        ekkoriban a török egyre jobban teret hódított Európában

–        XI. Ince pápa összefogásra sarkallta az európai uralkodókat a törökök ellen

–        1686-ban Buda vára is felszabadult

–        1703-1711 között volt hazánkban a Rákóczi – szabadságharc:
– A Habsburg uralom ellen harc volt ez
– II. Rákóczi  Ferenc száműzetésbe vonult

 

feladat: Olvass utána II. Rákóczi Ferenc életének! Ebben segítségedre lesznek a következő internetes portálok! Mit írnál a zászlódra jelmondatul, ha fejedelem lenné? Írd le ezt is a füzetbe!

 

https://www.teko-halas.hu/index.php/iskolankrol2/ii-rakoczi-ferenc-elete

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1645_februar_24_i_rakoczi_ferenc_szuletese/

 

2020. március 25. szerda

feladat: Másold  le a füzetedbe a vázlatot!
vázlat:

Új eszmék sodrában

–        a XVIII. században a felvilágosodás új eszméi egyre inkább az Egyház és tanítása ellen léptek fel

–        1773-ban XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet

–        Mária Terézia a felvilágosodás szellemében uralkodott, de ugyanakkor az Egyházat is védte

–        II. József, aki Mária Terézia után uralkodott, az Egyházat is meg akarta reformálni, a szerzetesrendeket feloszlatta – kivéve a betegápoló rendeket

–        az új eszmék hatására egyre  kevesebben hittek Istenben, csökkent a hívők száma

 

feladat: Nézz és olvass utána a kor ismert szentjei életének!

Liguori Szent Alfonz, Keresztes Szent Pál

Segítenek a következő internetes portálok:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/liguori-szent-alfonz

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1019-168.html

 

Végezetül pedig egy szép ének, hallgassátok meg!   Ne félj, mert megváltottalak

 

 Posted by at 10:30