Hit-és erkölcstan 6

 

6. osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 1. június 2. kedd

feladat: Tekintsd át ezt az összefoglaló, áttekintő vázlatot, ez alapján nézd vissza a füzetedben az eddig tanult anyagokat! Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

 

Átfogó ismétlés év végén I.

 • Szent Polikárp
 • Nagy Konstantin
 • keresztényüldözések
 • Niceai Zsinat
 • Szent Márton
 • az egyházatyák
 • Nehéz idők – népvándorlás kora
 • „Imádkozzál és dolgozzál!”
 • Akik az Igét terjesztették
 • A szent Római Birodalom
 • Az Egyházi év – Advent – Karácsony
 • Gergely pápa
 • Szent István király

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=AO_TvK9gr-Q  Bizakodjatok, jó az Úr!

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj!
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI Jézus életem, erőm, békém

 

 

 

 

 

 1. június 3. szerda

feladat: Tekintsd át ezt az összefoglaló, áttekintő vázlatot, ez alapján nézd vissza a füzetedben az eddig tanult anyagokat! Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

 

Átfogó ismétlés év végén II.

 • A déli harangszó
 • A reformáció
 • Mórus Tamás
 • Utak a megújulásban
 • Nagyböjt
 • Húsvéti idő
 • Szent Péter öröksége
 • Élnek-e még köztünk szentek?
 • Mindnet megújítani Krisztusban
 • A zsinati Egyház
 • Szent XXIII. János pápa
 • Pünkösd
 • Páduai Szent Antal

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFLCAla92qU  Indulj az úton!

 

https://www.youtube.com/watch?v=5V4xwnEAQ10 Az Úrnak szüksége van rád

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 

 1. osztály hittan 2020. május 25-29-i hét

május 26. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és rajzolj egy szép fehér liliomot!

vázlat:

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje I.
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU  Az Úr az én pásztorom

https://www.youtube.com/watch?v=5V4xwnEAQ10  Az Úrnak szüksége van rád

 

 1. május 27. szerda

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje II.

feladat: Számos legenda kapcsolódok Páduai Szent Antalhoz. Olvasd az alábbi kis történeteket, majd közülük egyet válassz ki és készíts hozzá rajzot. Ha ügyes vagy, több rajzot is készíthetsz! Íme a történetek:

Egyszer egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból és “buliból” meg akarták hallgatni a szónokot, akiről olyan sokat beszéltek. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól.

***

Antallal Ferrarában különös eset történt. Megérkezvén a városba a vándorprédikátort különös pletyka fogadta. A szóbeszéd szerint egy fiatal lovag hűtlenséggel vádolta meg a feleségét: úgy vélte, az újszülött gyermeknek nem ő az apja. Eredménytelenül próbálkozott a fiatalasszony az ellenkezőjéről meggyőzni a férjét – pedig már egyre közeledett a keresztelés ideje. Szent Antal, mielőtt kiszolgáltatta volna a keresztség szentségét, felszólította a csecsemőt, hogy mutassa meg: ki az apja. A csecsemő pedig rámutatott a lovagra és hangosan, érthetően azt mondta: ő az!

***

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

***

Egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg, aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott – innen kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta egy gazdag ember, aki azonnal megtért.

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 —————————————

 

 

 

 

6. osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

 1. május 19. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

A nyitott kapuk

 • a II. Vatikáni Zsinaton (1962-1965) az Egyház önvizsgálatot tartott
  >>> Krisztus művét kell folytatnia
  >>> feladata, hogy Isten és ember között munkálja a helyes kapcsolatot
 • a Zsinatot követően fokozatos megújuláson ment keresztül az Egyház
 • pápák a Zsinat utáni időszakban:
  – VI. Pál >>>sokat tett a megújulásért, a keresztények egységéért
  – I.János Pál >>>csak 33 napig volt pápa, a rászorulókon akart segíteni
  – Szent II. János Pál>>> nagyhatású pápa, aki igyekezett a fejlődő időkben egy fejlődő Egyházat megvalósítani, hirdette a megbocsátás fontosságát, szeretettel fordult a fiatalokhoz, családokhoz, nélkülözőkhöz
  – XVI. Benedek>>> a keresztények közötti egységet fontosnak tartotta
  – Ferenc pápa >> ő jelenlegi pápa, a szegények, elesettek felé fordul

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=yo9C-UiCL6s   Virrassz még

https://www.youtube.com/watch?v=D9GRQosIErY Gyújts éjszakánkba fényt

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj

 

 1. május 20. szerda

feladat:
Másold le a vázlatot, majd olvasd el a szentírási szakaszt és nézd meg a videót is!

vázlat:

Pünkösd

 • Pünkösdkor az Egyház születését ünnepeljük
 • Pünkösd Húsvét után 50 nappal van
  Húsvét >>> 40 NAP   >>>    Jézus Mennybemenetele >>> 10 NAP  >>>   Pünkösd
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében és megerősített őket

 

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1—11  A Szentlélek eljövetele

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

videó: https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM     A Szentlélek eljövetele

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw   Szentlélek jöjj!

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ———————————————————–

május 12. kedd

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és a nézd meg a zsinatról készült képeket a megadott linken!

vázlat:

A zsinati Egyház

 • a II. világháború alatt és után nagyon sok szenvedést éltek át az emberek
 • Pisuz pápa próbálta a békét megteremteni
 • János pápa megválasztása után az egyházi megújulásra törekedett
 • 1959-ben XXIII. János pápa meghirdette a II. Vatikáni Zsinatot
 • a II. Vatikáni Zsinat 1962 és 1965 között zajlott, időközben XXIII. János pápa meghalt, de utóda, VI. Pál pápa folytatta a megkezdett munkát elődje nyomán
 • a II. Vatikáni Zsinat következtében megújult az Egyház elméleti, gyakorlati és liturgikus újítások által

A alábbi linken számos fotót találhatsz a Zsinatról. Érdemes belenézni!

https://www.google.hu/search?q=a+II.+vatik%C3%A1ni+zsinat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia1qOkrrDpAhUnyaYKHa92DCoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s  A mélyből Hozzád

 ————————————————————————-

 

 1. május 13. szerda

 

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

 

vázlat:

 

A szeretet pápája – Szent XXIII. János pápa

 

 • szegény, 12 gyerekes földműves családból származott
 • a helyi plébános segítségével tudott tovább tanulni, s lehetett belőle később pap
 • az I. világháború alatt ápolóként szolgált
 • sok országban szolgált Európában, majd a II. világháború után részt vett a béketárgyalásokban, később bíboros is lett
 • pápává választása után fontosnak tartotta az Egyház megújulását, ezért is hirdette meg 1959-ben a II. Vatikán Zsinatot, ami 1962.1965 között zajlott
 • a pápa a zsinat ideje alatt hunyt el 1963-ban

 

Végakarata: „Ölelje át minden nép testvérként egymást és virágozzék közöttük mindenkor a hőn óhajtott béke!”

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!


https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU     Az Úr az én pásztorom
https://www.youtube.com/watch?v=22emK2AVx6A    Kenyered és borod

 

 

És egy ráadás, az osztály nagy kedvence!!!!  J

https://www.youtube.com/watch?v=yNqmpQPp-ns  Ukuthula

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

2020. május 4-8-i hét

május 5. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

Az emberség próbája

 • a nácik hatalomra jutásával Németországban üldözni kezdték a kereszténységet, papokat zártak börtönbe, egyházi iskolákat zártak be
 • gyorsan terjedt a fasizmus, ami ellen az Egyház próbált fellépni
 • sokan szembe szálltak a kegyetlen rendszerrel, számos vértanú volt ebben az időben Európa szerte
 • Szent Teréz Benedicta (Edith Stein) nővér
 • Szent Maximilian Kolbe atya
 • Boldog Salkaházi Sára szociális testvér

Nézd meg az alábbi videókat, oldalakat, melyek a három, említett vértanúról szólnak!
https://www.youtube.com/watch?v=V9N4JH3BCqE  Edith Stein
https://www.youtube.com/watch?v=7YHfo2xMTLo  Boldog Salkaházi Sára

https://777blog.hu/2017/08/14/maximilian-kolbe-atya-szentkent-mediaban-es-auschwitzban/

Szent Maximilian Kolbe
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg  Ne félj, mert megváltottalak!

 május 6. szerda

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

 Akik magukra vették az elhagyottak sorsát

 • a II. világháború nagy lelki és anyagi károkat okozott főleg Európában
 • az atombomba ledobásával rengeteg embert halt meg Japán két városában és környékén (Hirosima, Nagaszaki)
 • sok szervezet alakult a világon, amelyek igyekeztek enyhíteni a sok szenvedést
 • ezek közül néhány: – Munkás papok mozgalma
  – Mária lovagjai
  – Jézus Kistestvéreinek Társasága
 • Krisztus tanúi távoli földrészeken:
  – Albert Schweitzer >>>lelkipásztor, orgonaművész, orvos, író – aki Afrikában segítette a szegényeket
  – Kalkuttai szent Teréz anya>>> albán származású katolikus apáca, aki Indiában segítette a nyomornegyedek szenvedőt, szerzetesrendet is alapított : A Szeretet Misszionáriusai

Itt olvashatsz a két említett, szent életűről:

https://sites.google.com/site/olvasokoer/orvosok-az-irodalomban-oetlet–es-hattertar/schweitzer-korhaza    Albert Schweitzer

https://777blog.hu/2019/09/05/terez-anya-oroksege/  Kalkuttai Szent Teréz Anya

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VCMXRVHfLzo  Mint szarvas

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

—————————————————————————————

6, osztály hittan 2020. április 27-29-i hét

2020. április 28. kedd

feladat: Másold a füzetbe a vázlatot és a vázlatban említett szentek közül nézz utána Kalkuttai szent Teréz Anya életének az alábbi link segítségével.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalkuttai_Szent_Ter%C3%A9z     Kalkuttai Szent Teréz Anya

vázlat:

Van-e jövője a kereszténységnek?

 • a XX. század elején több pápa is kiállt a kizsákmányolt szegények mellett
 • Leó pápa és Szent X. Piusz pápa többször is a felemelte szavát a gazdag vállalkozók embertelensége ellen a szegények és elesett védelmében
 • a XX. század háborúkkal és kegyetlenségekkel átszőtt évtizedeiben is mindig volt olyan szentek, akik a keresztény értékeket a legmesszebbre menőbbekig képviselték
 • ezek közül néhány híres szent:
  Kalkuttai Szent Teréz anya
  Szent II. János Pál pápa
  Boldog Apor Vilmos püspök
  Szent Maximilián Kolbe atya

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBnM86Dm70U   Te vagy a fény

 

2020. április 29. szerda

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! Nézz után, milyen is volt a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus 1938-ban Budapesten!

Az  alábbi link segít.
https://www.iec2020.hu/hu/1938-budapest

 

vázlat:

Mindent megújítani Krisztusban

 • az I. világháború alatt XV. Benedek pápa igyekezett békés megoldást keresni, de törekvései nem jártak sikerrel
 • hazánkban az I. világháború után a Tanácsköztársaság idején az Egyház sokat veszített, hiszen elvették birtokait, államosították az egyházi iskolákat
 • a Tanácsköztársaság bukása után az Egyház igyekezett beilleszkedni a modern korba
 • a világegyházban is új utakat kerestek
 • 1929-ben megalakul a Vatikán Állam Rómában XI. Piusz pápa uralkodása alatt
 • 1938-ban Budapesten volt a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus

 

 

Nézd meg az alábbi videót, mely az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson készült!

https://www.youtube.com/watch?v=RKW47p6B1Mc

 

Ez pedig a Győzelemről énekeljen kezdetű ének, amit 1938-ban a Kongresszuson énekeltek. ezt is hallgasd meg!

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIUbcA61hdI

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

Április 20-24-i hét

Április 21. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Szent Péter öröksége

 • A Szent Szövetség létrejötte >> a polgári átalakulást akarták megakadályozni
 • a korszak pápája IX. Piusz pápa volt, aki megértette az idők változásait és reformokat kezdeményezett, s igyekezett mindent megtenni, hogy Itália végre kikerüljön az osztrák befolyás alól
 • 1848 a polgári forradalmak éne volt, sok országban (köztük Magyarországon is) fellázadt a nép a fennálló hatalom ellen
 • 1860-ban sok erőfeszítés árán létrejött az Egyesült Olasz Királyság, amiben a pápának már nem jutott szerep
 • 1870-ben megszűnt az Egyházi Állam
 • 1870-ben összehívták az I. Vatikáni Zsinatot, melyben kimondták, hogy a pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen

Olvasd el a cikket IX. Piusz pápáról! Sokat segít a lecke feldolgozásában.

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI    Jézus életem, erőm, békém

 

Április 22. szerda

feladat:

vázlat:

Élnek-e még köztünk szentek?

 • misszió: küldetés Krisztus tanításának terjesztésére az egész világon
 • vértanú: a keresztény hitért hal meg
 • a misszionáriusok azok, akik a világ különböző területeire elmentek és terjesztették Krisztus tanítását a missziókban
 • Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Óceánia különböző területein tevékenykedtek a misszionáriusok
 • a misszionáriusok sokan életüket adták hitükért, s váltak vértanúkká szerte a világon
 • ebben a korszakban számos szent életű ember élt Európában, akiket később az Egyház szentté avatott
 • közülük legismertebbek:
  – Goretti Mária
  – Szent Bernadett
  – Lisieux-i Szent Teréz

 

Olvasd el és imádkozd Lisieux-i Szent Teréz imáját!

Ó, Uram, engedd, hogy Arcodba rejtőzzek,

Ott nem hallom többé a világ hiú fecsegését,

Szeress engem, Istenem, őrizz meg kegyelmedben,

csak ezen a mai napon…

Isteni szíved közelében elfelejtkezem mindenről,

Pedig már ismerem az éj sötét szorongásait,

Ó, Jézus, adj nekem egy helyet a Szívedben

csak ezen a mai napon…!”

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Nem válaszolok egyesével minden e-mailre, mert az rengeteg és átláthatatlan. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

—————————————————————————

2020. április 15-17-i hét

Április 15. szerda

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

 

vázlat:

„Krisztus szeretete sürget!”

 

 • a napóleoni háborúk után Piusz pápa visszatért Rómába, a nép örömmel fogadta
 • a pápa igyekezett jó kapcsolatot kialakítani az európai uralkodókkal
 • visszaállította a jezsuita rendet, nagy lendülettel szervezte az Egyházat
 • Hoffbauer Szent Kelemen:
      – pékből lett pap
  – sok küzdelem árán hozott megújulást a németek lelki életébe
  – gyóntatott és prédikált
 • Don Bosco (Bosco Szent János):
  – az elhagyott gyerekeket vette gondozásba
  – ő is szegény származású volt, sok nehézség árán lett pap
  – a gyerekeke testi és lelki nevelését is fontosnak tartotta
  – a Szalézi Társaság férfi szerzetesrendet ő alapította

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld ezt a dalt, ami Don Boscoról szól!

https://www.youtube.com/watch?v=y_5u1PlU32Y

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

————————————————————————————————————-

6. osztály hittan 2020. április 6-8-i hét

2020. április 7. kedd

 

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és egy általad kiválasztott keresztúti állomásról készíts rajzot a füzetbe!

vázlat:

A Keresztút

 1. Pilátushalálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

 

 

Rajzodhoz segítséget adhat a kijelölt filmrészlet:

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU     5:13:30-5:43:40

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld a dalokat!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU     Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M Magára vette szennyes ruhámat

 

 

 

2020. április 8. szerda

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

 

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

 

Nézd meg a következő kisfilmet! Segíthet rajzod elkészítésében!

https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U   Jézus feltámadása

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg  Föltámadt, Alleluja!

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

 

6. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

 

március 31. kedd

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

vázlat:

„Újítsd meg Uram, szívemet!”

 • a francia forradalom kitörése
 • a feudalizmus megszűnésével az Egyház számára nehéz idők jöttek
 • az Egyházban nagy zűrzavar támadt
 • a forradalom után Napóleon lett a francia uralkodó
 • Napóleon elfoglalta Rómát és VI. Piusz pápát elűzte, francia fogságba kényszerítette, az idős pápa nem sokkal később meg is halt
 • Napóleon és az új pápa, VII. Piusz konkordátumot kötött, megegyezett
 • Napóleon ismét elfoglalta Rómát és VII. Piusz pápát fogságba ejtette
 • Napóleon bukása után VII. Piusz pápa visszatért Rómába

feladat: Nézz után Napóleon életének!

http://tortenelemcikkek.hu/node/179

 2020. április 1. szerda

Feladat:  A szentírási szakaszok elolvasása után másold le a vázlatot a füzetbe!

Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

 Márk 14,10-25

10Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. 11Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” 13Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. 18Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” 19Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” 20Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. 21Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

vázlat:

Jézus bevonul Jeruzsálembe

 • Virágvasárnap ünnepeljük barkaszenteléssel és Passió-játékkal
 • szamárháton vonult be Jeruzsálembe
 • a tömeg éljenezte, pálmaleveleket és ruhákat terítettek lába elé

Az utolsó vacsora

 • Jézus a 12 apostollal költötte el a húsvéti vacsorát (bárányhús, bor, keserű saláta, kovásztalan kenyér)
 • Jézus megalapította az oltáriszentséget (=Eukarisztia)
  >>>Krisztus teste a kenyér színében
  >>>Krisztus vére a bor színében
 • Júdás volt az áruló
 • az utolsó vacsorára Nagycsütörtökön meglékezünk

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

————————————————————————————

2020. március 23-27-i hét

2020. március 24. kedd
feladat:   Másold le a vázlatot a hittan füzetbe!
vázlat:

„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
–        XIV. Lajos francia királyt nagyon komolyan és szigorúan vette az uralkodást, igyekezett mindinkább korlátozni az Egyházat

–        ekkoriban a török egyre jobban teret hódított Európában

–        XI. Ince pápa összefogásra sarkallta az európai uralkodókat a törökök ellen

–        1686-ban Buda vára is felszabadult

–        1703-1711 között volt hazánkban a Rákóczi – szabadságharc:
– A Habsburg uralom ellen harc volt ez
– II. Rákóczi  Ferenc száműzetésbe vonult

 

feladat: Olvass utána II. Rákóczi Ferenc életének! Ebben segítségedre lesznek a következő internetes portálok! Mit írnál a zászlódra jelmondatul, ha fejedelem lenné? Írd le ezt is a füzetbe!

 

https://www.teko-halas.hu/index.php/iskolankrol2/ii-rakoczi-ferenc-elete

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1645_februar_24_i_rakoczi_ferenc_szuletese/

 

2020. március 25. szerda

feladat: Másold  le a füzetedbe a vázlatot!
vázlat:

Új eszmék sodrában

–        a XVIII. században a felvilágosodás új eszméi egyre inkább az Egyház és tanítása ellen léptek fel

–        1773-ban XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet

–        Mária Terézia a felvilágosodás szellemében uralkodott, de ugyanakkor az Egyházat is védte

–        II. József, aki Mária Terézia után uralkodott, az Egyházat is meg akarta reformálni, a szerzetesrendeket feloszlatta – kivéve a betegápoló rendeket

–        az új eszmék hatására egyre  kevesebben hittek Istenben, csökkent a hívők száma

 

feladat: Nézz és olvass utána a kor ismert szentjei életének!

Liguori Szent Alfonz, Keresztes Szent Pál

Segítenek a következő internetes portálok:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/liguori-szent-alfonz

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1019-168.html

 

Végezetül pedig egy szép ének, hallgassátok meg!   Ne félj, mert megváltottalak

 Posted by at 10:30