Hit-és erkölcstan 7

 

7. osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 1. június 2. kedd

 

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!
vázlat:
Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje I.
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

 

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=n28Lj46di8Y  Meggyógyítod, aki szenved

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEILix0du2c Ízleled és lásd!

 

 

 

 

 

 

 1. június 4. csütörtök

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje II.

feladat:  Páduai szent Antal a balástyai templom védőszentje, tehát nekünk különösen is fontos szent. Nézd meg az alábbi két linket. Az első linken Szent Antallal kapcsolatos legendákat, csodás tetteket találhattok, olvassátok el. A második linken pedig egy nagyszerű játékfilmet találtok az ő életéről. Nézzétek meg a filmet!

http://www.szentkeresztplebania.hu/Paduai_Szent_Antal_legendai.html   Páduai Szent Antal legendái

https://videa.hu/videok/film-animacio/paduai-szent-antal-mUECYGC8u6a78xVv  Film Páduai Szent Antalról

hittanos vers: Olvasd el az alábbi versemet Páduai Szent Antalról!

Antal, kérlek!

 

Leszállt a köd rég erre a világra

Mint füst lepi be a milliós tömeget

Kevés a gyógyír emberek bajára

Nem mutat senki most utat, egyenest

 

Rohanva futnak át mind az életen

Fejvesztve űzik pénzeszsák álmaik

Össze kell tennem mind a két kezem

Imát fogannak rázkódó karjaim

 

Hol vagy már Antal, népek hűs vigasza?

Árvízként tolul föl szegények panasza

Árva a nincstelen

Szíve a vérhegyen

Lelke is átfagyott

Bánata sárba font

 

Kinek ruháját fogjuk most kérlelve?

Ki lesz lelkünknek átfogó melege?

Ki beszél csodákat Lélektől áthatva?

Ki mondja nekünk nincs ok már bánatra?

 

Antal, kérlek, segíts nekünk!

Antal, kérlek, legyél velünk!

 

Látod, bűneink gályarabjai lettünk

A vágy a jobbra eltörpült bennünk

Mégis hívunk, vezess ki rosszakat

A rút piszokból omlassz le falakat

 

Hisz erőd akkor is megvolt, mikor Fernandóból Antal lettél

Istenre bízva egyetlen életed, mérgezett levesből ettél

Szeress hát minket, a tévelygő gyermeket

Vezess át minket, ne hagyj itt dermeteg

 

Hogy legyünk hálódnak tengeri gyümölcse

Ficánkoló életünk csapkodjon körbe

Fogj ki a mély vízből mindennap szüntelen

Maradunk viharban újra csak bűntelen

 

Erőnk is elhagy, reszketünk jégen

Hamvaink maradtak, megannyi sír köszönt

Egykoron te mondtad tisztán és szépen:

„Csak a halak élik túl a vízözönt.”

 

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0 Tápláló szent kenyér

 

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 

 1. osztály hittan 2020. május 25-29-i hét
 1. május 26. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe, olvasd el a szentírási szakaszt, nézd meg a hozzá kapcsolódó videót is!

vázlat:

Urunk  Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep
 • Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12


Jézus Mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

Az alábbi videó is segíthet elképzelni a történetet!

https://www.youtube.com/watch?v=4-mY4xO26dQ  Jézus Mennybemenetele
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus, majd gondolj rám

 

 1. május 28. csütörtök

feladat:
Másold le a vázlatot, majd olvasd el a szentírási szakaszt és nézd meg a videót is!

vázlat:

Pünkösd

 • Pünkösdkor az Egyház születését ünnepeljük
 • Pünkösd Húsvét után 50 nappal van
  Húsvét >>> 40 NAP   >>>    Jézus Mennybemenetele >>> 10 NAP  >>>   Pünkösd
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében és megerősítette őket

 

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1—11  A Szentlélek eljövetele

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

videó: https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM     A Szentlélek eljövetele

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw   Szentlélek, jöjj!
https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg  Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk!
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————————————-

 

 

7. osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

május 19. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe! Olvass utána Szent Tarzíciusz életének!

vázlat:

Az Egyház tagjai vagyunk

 

 • Egyház: az Úrhoz tartozó szent nép, ünnepi gyülekezet, az Úr szent közössége
 • keresztségünk által váltunk Istene gyermekeivé és a Római Katolikus Egyház tagjaivá
 • Krisztus szerepe rendkívül fontos az Egyházban
 • Krisztus az Isten Szava, Igéje >>> üdvösségünkért jött és köztünk az Atyát képviseli
 • az Egyház tagjaiként sok lehetőségünk van tevékenyen részt venni az Egyház életében
 • szolgálat szentmiséken: ministrálás, felolvasás, liturgikus játékokban
  (Passió, Karácsony) való részvétel
 • szolgálat a közösségben: idősek, betegek, szegények segítése, látogatása, a plébánia és a templom takarítása, környezetének rendben tartása
 • rendszeres szentmisére járással és szentségi élettel való példamutatás
 • fontos, hogy maradjunk aktív keresztények életünk során

 

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000271.HTM    Szent Tarzíciusz élete

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM  Te vagy a fény

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

 

 

 

 

 1. május 21. csütörtök

feladat: A mai órán egy nagyon ismert szentről, Néri Szent Fülöpről fogunk tanulni. Másold le a füzetbe a vázlatot!

vázlat:

Néri Szent Fülöp

 

 • Fülöp Firenzében született, egy jogász fiaként.
 • Tizenhat évesen a gyermektelen nagybátyjához került, Monte Cassinoközelébe, aki üzlete átvételére nevelte volna .
 • Fülöp e helyett Rómába ment, ahol hamar a szegények és a betegek istápolásába kezdett.
 • 1551-ben, immár 36 évesen, pappá szenteltette magát és alapított egy közösség .
 • Sokat segítet a szegényeknek, elhagyott gyerekeknek, támogatta és nevelte őket.
 • jó kedélyű, mókás ember volt.
 • A már életében szentként tisztelt férfi 1595-ben hunyt el.

 

két játékfilm is készült az ő életéből. Mindkettőt itt meg tudjátok nézni az alábbi linkeken. A Legyetek jók, ha tudtok című film elég ismert, lehet, hogy többen láttátok is. A másik film, A Mennyországot választom című alkotás kevésbé ismert, de érdemes időt szánni rá.

 

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/legyetek-jok-ha-tudtok-1983-5di9n6ORX3JS2Uis
Legyetek jók, ha tudtok!

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/a-mennyorszagot-valasztom-1.resz-FT389kIOP5RRzG52
A Mennyországot választom 1. rész

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/a-mennyorszagot-valasztom-2.resz-a7SBVhoWm2xcLNe8
A Mennyországot választom 2. rész

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————

2020. május 12. kedd

 

1. feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!
vázlat:

Szabadság Krisztusban

 • Az igazi szabadság az, ha szeretetből teszünk valamit
 • fontos, hogy a hitünkben is legyünk szabadok
 • Krisztus a mi életünk igazi példaképe
 • Krisztus szabad akaratból halt meg a kereszten értünk – ez hitünk nagy titka
 • szabad akarat: szabadon dönthetek jó és rossz között
 1. feladat: Írj egy olyan élményedről, amikor magadtól, szabad akaratból tettél valakivel valami jót!

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=22emK2AVx6A  Kenyered és borod

https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU  Az Úr az én pásztorom

 

 2020. május 14. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Helyes válaszok korunk néhány fontosabb erkölcsi kérdésére

 

 • Isten az élet ura, mi emberek nem szólhatunk bele a teremtés dolgaiba
 • fontos a keresztény családtervezés
 • az élet ellenes tettek bűnök
 • ezért is bűn : a nem kívánt terhesség megszakítása – abortusz
  a kegyes halál – eutanázia
 • az ember nem játszhat Istent, hogy eldöntse, ki születhet meg és hogy kinek elég már a szenvedés, kit lehet átsegíteni a halálba
 • vigyázni kell testünkre, egészségünkre, hiszen testünk a Szentlélek temploma

imádság: Olvasd és imádkozd el ezt az imát!

 1. János Pál pápa imája a fiatalokértJézus, Isten Fia, akiben az istenség teljessége lakozik,
  Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját.
  Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagunkra és a hivatásunkra vonatkozó teljes igazság felismerésére.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=kZE-9J1D8Yo  Szent vagy, szent vagy, szent vagy

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————————-

 7. osztály hittan 2020. május 4-8-i hét

május 5. kedd


feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

Felelősségünk a teremtett világért

 • A Föld minden ember otthona
 • bűn kizsákmányolni a természeti kincseket
 • óvni kell a világot és vigyázni kell rá
 • a világot a JóIstentől kaptuk, nem lehet szépségeit, javait elpazarolni, kifosztani és tönkre tenni
 • mi a saját életünkben sokat tudunk tenni a Föld megmentéséért

- óvjuk környezetünket, nem szemetelünk
– feleslegesen nem veszünk új dolgokat, ha a régebbi is jó még

 

Nézd meg az alábbi videókat a természet szépségéről!

https://www.youtube.com/watch?v=tHqfw5hCWLc   Az elképesztő természet

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiIC1ITmJ-Y  Szép képek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. május 7. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

 

A szellemi javak – A társadalommal szembeni kötelességeink

 • életünkben fontos az őszinteség és a becsület
 • kötelességünk keresni hivatásunkat
 • a munka sokszor küzdelem és kihívás, de látni kell benne Isten akaratát
 • mindenkinek szüksége van pihenésre, testi és lelki feltöltődésre
 • s társadalom alapsejtje a család
 • egészséges családok tudnak egészséges társadalmat alkotni
 • fontos a szentségi házasság
 • kötelességünk, hogy tehetségünkkel, munkánkkal szolgáljuk hazánkat

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s   A mélyből hozzád száll szavam

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus, majd gondolj rám

 

https://www.youtube.com/watch?v=ju0x84KECCU  Terád vár egy szép ország

 

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————————————————————

 

 

 

 

 

7.osztály hittan 2020. április 27-29-i hét

2020. április 28. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Az anyagi javak helyes használata

 • „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” ApCsel 20, 35
 • a tulajdon lehet egyéni vagy közösségi
 • meg kell becsülnünk a magunk és a mások tulajdonát is
 • a tulajdon elleni bűnök:
  lopás
  rablás
  károkozás
  sikkasztás
  csalás
  zsarolás
 • a tulajdonnal kapcsolatos parancsolatok:
  parancs: Ne lopj!
  X. parancs: Mások tulajdonát ne kívánd!

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=5cVdEp-K4Ho  Áldjon meg téged az Úr!

https://www.youtube.com/watch?v=AO_TvK9gr-Q&list=RDELywC91HWrI&index=10  Bizakodjatok

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

2020. április 20-24-i hét

Április 21. kedd

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Őszinteség és hazugság – A kommunikáció erkölcstana

 • életünk fontos alapja az igazság és az őszinteség
 • az őszinteség erény, ami az igazságosság része
 • figyelni kell arra is, hogy magatartásunkkal, gesztusainkkal se vezessünk félre senkit
 • a hazugság súlyos károkat okozhat emberi kapcsolatainkban
 • hazugsággal tönkre lehet tenni mások életét erkölcsi, anyagi értelemben is
 • parancsolat: Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 Az alábbi linken olyan keresztényekről olvashatsz, akik a II. világháborúban sokakat megmentettek.
https://barankovics.hu/keresztenydemokracia-adatbazis/mi-micsoda/kereszteny-embermentok

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VCMXRVHfLzo  Mint szarvas hűs forrás után

 

 Április 23. csütörtök

 

feladat: Másold le a vázlatot, olvasd el a szentírási szakaszt!

vázlat:

A társadalom alapja a család

 • az Isten által megálmodott család egy anyából, egy apából és gyermekeikből áll
 • a nő és a férfi különbözik egymástól, s kettejük szerelmének gyümölcse a gyermek
 • a család a legfontosabb kötelék a társadalomban, értéke felbecsülhetetlen
 • a házasság szentsége megbonthatatlan kötelék egy nő és egy férfi között
 • manapság sokkal kevesebb szentségi házasság köttetik, mint régebben, s sok család kevesebb gyermeket is vállal

A következő szentírási szakasz a házastársak kapcsolatáról szól. Olvasd el figyelmesen!

1Kor 7,2-5

A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, hasonlóképpen az asszony is férjével szemben. Az asszony testével nem maga rendelkezik, hanem a férje, éppígy a férfi testével sem ő rendelkezik, hanem a felesége. Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy azt imádsággal töltsétek. Azután térjetek vissza egymáshoz, nehogy a sátán megkísértsen benneteket, mivel nem tudtok megtartóztatásban élni.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj!
Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Nem válaszolok egyesével minden e-mailre, mert az rengeteg és átláthatatlan. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 —————————————————————————

Április 15-17-i hét

Április 16. csütörtök

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

 

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg az alábbi kijelölt filmrészletet!
https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU&t=20762s    5:49:00-6:05:25

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

——————————————————————————————————-

7. osztály hittan 2020. április 6-8-i hét

2020. április 7. kedd

 

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Jézus keresztútja

 1. Pilátushalálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

 

Nézd meg a kijelölt filmrészletet!

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU    5:13:30-5:43:40

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M    Magára vette szennyes ruhámat

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

 

 

7. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

2020. március 31. kedd

 

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és válaszolj ezt követően a kérdésekre!

vázlat :

Aktív részvétel az Egyház életében

 • a keresztény ember feladat a hit továbbadása, az Egyház támogatása és a tanúságtevő élet
 • fontos, hogy a közösségeinket erősítsük és a mindennapi cselekedeteinkben mutassuk meg Isten szeretetét
 • lehetőségeink szerint segítsük és támogassuk egyházközösségünket
 • kapcsolódjunk be a szentmisékbe, az közösség életbe

kérdések:   Nézz utána, hogy hívják a balástyai templomot?
Mikor épült?
Ki a védőszentje?
Hallgasd meg és énekeld az általunk is tanult hittanos énekeket:

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

Április 2. csütörtök

Feladat: Másold le a vázlatot!

Kötelességeink embertársainkkal szemben

 

 • felebaráti szeretet: embertársainkért való tevékeny munkálkodás
 • cselekedeteinkkel fejezzük ki Isten szeretetét
 • főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Kötelességeink önmagunkkal szemben

 • fontos a helyes önismeret és az, hogy legyünk tisztában értékeinkkel
 • fel kell ismerni a magunkban rejlő tehetséget és a azt használni kell
 • kötelességünk a testi és a lelki egészségünk megőrzése
 • a testünk a Szentlélek temploma, vigyázzunk rá

Feladat: Írd le, hogy te miben vagy tehetséges, mik azok a jó tulajdonságaid, amikkel mások javára tudsz válni!

Hallgasd meg és énekeld a következő dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM        Te vagy a fény

az elkészült feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre

 ————————————————————————————————-

2020. március 23-27-i hét

 

2020. március 24. kedd

Nagyböjti lelki óra I.

feladat:  A füzetedbe készíts nagyböjti lelki tervet az alábbi vázlatpontok segítségével!

–        Miben szeretnél a Nagyböjt végére változni?   (kapcsolatok, tanulás, jócselekedeteket)

–        Mik azok a rossz tulajdonságok, idegesítő szokások az életedben, amiket igyekszel elhagyni?

–        Miben tudnál segíteni testvéreidnek, szüleidnek ebbe a mai nehéz időszakban?

Segíthet a lelki ráhangolódásban a következő néhány hittanos dal, amiket szoktunk énekelni. Hallgasd meg őket és énekelj!

https://www.youtube.com/watch?v=W5bSIk_TL4w  Tüzed, Uram  Jézus

https://www.youtube.com/watch?v=e2VURkGSatwNe félj, mert megváltottalak

 

2020. március 26. csütörtök

Nagyböjti lelki óra II.

feladat:  Olvasd el figyelmesen a következő szentírási részt, a 23. zsoltárt! Elolvasást követően készíts rajzot a hittan füzetedbe a zsoltárról.

23 (22). ZSOLTÁR. A JÓ PÁSZTOR

231(Dávid zsoltára.) Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, 2zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel3és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. 4Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. 5Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. 6Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.

Hallgasd meg a 23. zsoltárról szóló dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU Az Úr, az én pásztorom

 Posted by at 10:30