Hit-és erkölcstan 2

 

 

 1. osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

2020. június 2. kedd

feladat:Olvasd el a Szent Antal életéről szóló vázlatot, majd válassz ki egyet a csodái közül és ahhoz készíts egy rajzot!

 

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

Szent Antal csodái közül kettő:

Antallal Ferrarában különös eset történt. Megérkezvén a városba a vándorprédikátort különös pletyka fogadta. A szóbeszéd szerint egy fiatal lovag hűtlenséggel vádolta meg a feleségét: úgy vélte, az újszülött gyermeknek nem ő az apja. Eredménytelenül próbálkozott a fiatalasszony az ellenkezőjéről meggyőzni a férjét – pedig már egyre közeledett a keresztelés ideje. Szent Antal, mielőtt kiszolgáltatta volna a keresztség szentségét, felszólította a csecsemőt, hogy mutassa meg: ki az apja. A csecsemő pedig rámutatott a lovagra és hangosan, érthetően azt mondta: ő az!

***

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

 

 

 

 1. június 3. szerda

feladat: Olvasd el a vázlatot és az alatta levő linken található Jézus Szíve ábrázolások segítségével készíts egy rajzot a füzetedbe!

 

Jézus Szívének Ünnepe

 

 • Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte elcsúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett „emberi szívvel” szerette a világot.
 • ez az ünnep mozgó ünnep, a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe: mindigaz Úrnap nyolcadát követő péntekre esik.
 • A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnakaz emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja követelményül.

 

https://www.google.com/search?q=J%C3%A9zus+Sz%C3%ADve&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOo_O2herpAhVjs4sKHVkcCRYQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=891  Jézus Szíve ábrázolások

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM  Nem lesz egyedül a szívem

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 1. osztály hittan 2020. május 25-29-i hét
 1. május 26. kedd

feladat: Másold a rövid kis vázlatot és készíts rajzot a Szentháromságról!

vázlat:

Szentháromság vasárnapja

 • a Szentháromság ünnepét a Pünkösd utáni vasárnap ünnepeljük
 • a Szentháromságos egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek

Az alábbi linken sok Szentháromság ábrázolást találtok, segít a rajzod elkészítésében:

https://www.google.com/search?q=szenth%C3%A1roms%C3%A1g&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2gtj0odbpAhXoxIsKHWwvAOMQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=891

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=gLvtMe6zwT4   Jó Atyám, imádlak

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

 

 

 

 

 1. május 27. szerda

 

Úrnapja

 • az Úrnapja katolikus főünnep az Eukarisztia tiszteletére
 • az ünnep teljes nevén: az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe
 • Úrnapja alkalmából hagyományosan úrnapi körmenetet szoktak tartani és virágokkal díszített külső oltárokat, sátrakat is készítenek

feladat: Készíts rajzot egy úrnapi virággal díszített oltárról a füzetedbe! A rajzhoz nagy segítséget nyújt az alábbi link, ahol rengeteg, szép úrnapi virágos oltárt láthatsz.

 

úrnapi virágos oltárok:

https://www.google.com/search?q=%C3%BArnapi+vir%C3%A1gos+olt%C3%A1rok&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk0bWWk9bpAhUFkMMKHfHnCjUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891

 

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmZq8fV4Tsg      Jézus szeret minden kicsi gyereket

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2VURkGSatw  Ne félj, mert megváltottalak

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

———————————————————-

 2.osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

május 19. kedd

feladat: Másold le ezt a rövid kis vázlatot a füzetedbe és a szentírási szakaszt elolvasása után készíts egy rajzot is!
vázlat:

Urunk Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep. Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12


Jézus mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

A rajzotok elkészítéséhez nagy segítséget adhat a következő videó is:
https://www.youtube.com/watch?v=yyJyDIV0ZyM   Jézus Mennybemenetele

 

 1. május 20. szerda

feladat: Másold le ezt a rövid kis vázlatot a füzetedbe és a szentírási szakaszt elolvasása után készíts egy rajzot is!

Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az Egyházra

 • Húsvét után 50 nappal ünnepeljük Pünkösdöt
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében
 • mindegyiküket betöltötte a Szentlélek és ők bátran hirdették Jézus Krisztus tanítását

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

Rajzodhoz segíthet a következő videó:

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

——————————————————————-

 

2.osztály hittan 2020. május 11-15-i hét

 1. május 12. kedd

Segítsük egymást jócselekedetekkel!

 • A mai órán a jócselekedetek jelentőségéről lesz szó. Arról, hogy amikor jót teszünk, akkor elindíthatunk egy olyan folyamatot, amiből aztán még több jócselekedet születhet.
  feladat: Olvasd el ezt a nagyszerű hittanos mesét és készíts rajzot a füzetbe a meséhez!

Bruno Ferrero: A két jégtömb

Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt beborító erdő közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást. Viszonyuk meglehetősen hűvös volt. Néhány “jó napot”, egy-két “jó estét”. Semmi több. “Jégtörésről” szó sem volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról: – Igazán eljöhetne hozzám!  De a jégtömbök egyedül nem tudnak elmozdulni a helyükről. Így nem történt semmi és a jégtömbök még jobban önmagukba zárkóztak. Az üregben lakott egy borz, aki egy Nap így fakadt ki: – Milyen kár, hogy itt bent kell lennetek! Gyönyörűen süt a nap odakint!
A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk óta tudták, hogy a Nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra. Meglepő módon azonban, most az egyik jégtömb azt kérdezte:
– Milyen a Nap?
– Csodálatos… Maga az élet. – válaszolta zavartan a borz.
– Csinálhatnál egy kis rést az odú tetején… Szeretném látni a Napot! – mondta a másik.
A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek közé és a Nap meleg, enyhe fénye aranysugárként hatolt be az üregbe. Néhány hónappal később egyszer délben, ahogy a napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb észrevette, hogy olvadni kezd és kis patakká változik. Másképpen érezte magát, nem volt már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A másik jégtömb is ugyanezt érezte. Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska kezdett csordogálni. Ki is folytak az üregből és nem messze onnan, csillogó kis tavat alkottak, amelyben az ég kékje tükröződött. A két jégtömb még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a magányt. A közös aggodalmat és bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma és valójában szükségük van egymásra. Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött benne. És ebben a boldogságban ott tükröződött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak.

 Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Tegyük meg, nem nehéz!

 

 1. május 14. csütörtök
 • Az Egyház a Krisztusban hívők közössége. Fontos közösségbe tartoznunk. Az életünk során sok közösségnek vagyunk a tagjai: család, osztály, barátok, valamilyen szakkör, sportkör, énekkar, stb. A közösség ereje segít, ha bajunk van, ha szükségünk van másokra. Természetesen nekünk is kell segíteni bajban levő testvéreinket.
 • feladat: Másold le ezt a kis vázlatot a füzetbe! Készíts egy rajzot is, amin több ember is szerepel és kölcsönösen segítenek egymásnak! Gondold előtte át, hogy ki miben tud segíteni a másiknak!

vázlat:

Mi is ez Egyház tagjai vagyunk

 • a keresztséggel válunk a Római Katolikus Egyház tagjaivá
 • az Egyház is egy közösség, melyben a benne lévők kölcsönösen segítik egymást
 • a Katolikus Egyház vezetője a pápa, aki Rómában él, a jelenlegi pápa: Ferenc pápa

hittanos dalok:

Hallasd és énekeld a következő énekeket!

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE  Magnificat

https://www.youtube.com/watch?v=mqKpDugyB-s     Kicsiny kis fényemmel

https://www.youtube.com/watch?v=4GpsVOPe0nc   A balga homokra épített
És egy kis animációs film a Balga kezdetű énekhez :)

https://www.youtube.com/watch?v=8b0qmBl1QSg  A homokra és a sziklára épített ház  – film

 

Elkészített munkáidat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre.

———————————————————————–

2.osztály hittan 2020. május 4-8-i hét

 

 1. május 5. kedd

Szeressük embertársainkat!

 

 1. feladat: Sokat beszélgettünk már a szeretetről, Jézus példájáról, csodáiról, tanításáról ebben a tanévben is. A mai órán az lesz a feladat, hogy az eddig tanultak alapján írj fel három dolgot a füzetedbe, amikben szeretnéd Jézust követni. Ez lehet egy tulajdonság, valamilyen jócselekedet, bármi. A lényeg az, hogy jó dolog legyen, amivel tudsz embertársaidnak – anya, apa, testvéreid, nagyszüleid, barátaid- segíteni! Készíts rajzot is egy jócselekedetedről!
 2. feladat: Válogasd ki az összekeveredett jó és rossz tulajdonságokat, cselekedeteket! Rajzolj egy kört, amibe a jókat írod és egy kört, amibe a rosszakat írod!

1

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=mqKpDugyB-s   Kicsiny kis fényemmel

 1. május 6. szerda

feladat:  Másold le ez a rövid kis vázlatot Szent Fülöpről! Majd rajzolj egy képet a füzetedbe Szent Fülöpről!

vázlat

Néri Szent Fülöp

 • olasz származású pap, aki a szegényeket és a rászorulókat segítette egész életében
 • vidám, bolondos, jókedélyű ember volt, sok utcagyereket is felnevelt

Rajzodhoz segítséget adhat a szent Fülöp életéről szóló játékfilm, a Legyetek jók, ha tudtok! egyik részlete is! Akinek van kedve, nézze a teljes filmet, mert nagyon jó, lehet sokat nevetni rajta, közben viszont komoly dolgokról is tanít és csodálatos a zenéje!

https://www.youtube.com/watch?v=VUxxwhfNjzE     Legyetek jók, ha tudtok! –   ének

https://videa.hu/videok/film-animacio/legyetek-jokha-tudtok-1983-ha-jok-vigjatek-1wtvHIoC30swp1Xk  Legyetek jók, ha tudtok!  – teljes film

ének:  A film ismert dala magyarul is meghallgatható!

https://www.youtube.com/watch?v=eE8COPrGnYE   Legyetek jók, ha tudtok!

 Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ———————————————————————-

2.osztály hittan 2020.  április 27-29-i hét

 2020. április 28. kedd

 Szent Józsefről, Jézus nevelőapjáról, Szűz Mária férjéről keveset tudunk. Ács volt és igaz ember, szépen felnevelte Jézust és szerető férje volt Máriának.

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt és készíts rajzot arról, ahogy Józsefet álmában meglátogatja az angyal! Kérdezd meg szüleidet, hogy mivel is foglalkozik egy ács, milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik!

Szent József, a munkás

Máté 1,18-25

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI    Jézus életem, erőm, békém

 

2020. április 29. szerda

Mária, égi édesanyánk – Anyák napja ünnepe

 

feladat: Készíts egy szép rajzot Szűz Máriáról, amint ölében tartja a kis Jézust!

Rajzodban segíthetnek a következő képek.

https://www.google.com/search?q=sz%C5%B1z+m%C3%A1ria+%C3%A9s+a+kis+j%C3%A9zus&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZjaSmqYvpAhWCs4sKHSrMD-YQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891#imgrc=FKCtfZNn9MfffM

 

anyák napi vers/ima:  A következő szép verses imádságot olvasd el édesanyádnak és sok puszi kíséretében köszöntsd fel őt anyák napja ünnepén!

Ima

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,
Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.
Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál,
Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál.
Ne hagyj el engemet édes jó Istenem.
Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem?
Függeszd őrző szemed édes jó anyámra,
Hints áldást fejére, a lába nyomára.

 

hittanos dal:  Hallgasd és énekeld el édesanyádnak!

https://www.youtube.com/watch?v=5cVdEp-K4Ho  Áldjon meg téged az Úr!

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

2.osztály hittan 2020.  április 20-24-i hét

Április 21. kedd

feladat: A kis vázlatot ír le a füzetbe, majd egy rajzot is készíts a füzetbe az alábbi események valamelyikéről!
vázlat:

A húsvéti idő összegzése

Jézus bevonul Jeruzsálembe >>> Az utolsó vacsora >>>
>>>Jézust a getszemani kertben elfogják>>> Jézust halálra ítélik>>>Jézus a keresztúton>>>
>>>Jézus halála>>> Jézus feltámadása

Olvasd el és imádkozd a következő kis imádságot!

ima:

Édes Jézus, szükségem van rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged,
mint Uramat és Megváltómat. Te irányítsd az életemet
Tégy olyanná, amilyenné Te akarod, hogy legyek. Ámen

 

Április 22. szerda

Isten a Szeretet

feladat: Készíts rajzot a füzetedbe, ami a minket körül vevő teremtett világ szépségeit ábrázolja. Lehet ez szép rét, erdő, folyó, állatok, tenger. Bármi, amit te szépnek tartasz és szívesen le is rajzolnád!

Rajzodban segíthet a következő videó, ami a világ teremtéséről szól.

https://www.youtube.com/watch?v=usq2WNtScwM

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld a következő dalokat!

https://www.youtube.com/watch?v=VIpzlbl5HOA  A balga homokra épített
https://www.youtube.com/watch?v=GC4Ikl7Phgg  Nem egyedül a szívem többé
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 —————————————————————————

2.osztály hittan 2020.  április 15-17-i hét

 1. április 15. szerda

Jézus megjelenik az apostoloknak

feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe!

Lukács 24, 36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

 hittanos ének: A múlt órai feltámadási dalt hallgasd meg újra és énekeld te is!

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg   Föltámadt, Halleluja

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

———————————————————————————————-

2.osztály hittan 2020.  április 6-8-i hét

 1. április 7. kedd

A keresztút

Olvasd el a következő szentírási szakaszokat, rajzoljatok egy rajzot füzetbe Jézus keresztútjával kapcsolatosan. Bármelyik jelenetet kiválaszthatják és lerajzolhatják.

A szentírási szakasz:  Lukács 23, 26-49
Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”

Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M         Magára vette szennyes ruhámat

 

 1. április 8. szerda

Jézus Krisztus feltámadása

feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe!

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

hittanos ének: Hallgasd és énekeld a következő dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg   Föltámadt, Halleluja!

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

——————————————————————————–

2.osztály hittan 2020. március 30- április 3-i hét

2020. március 31. kedd

Az utolsó vacsora

 

 • Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetbe az utolsó vacsoráról!

Máté 14,10-25

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa. A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel.  Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

Jézust a getszemani kertben elfogják

 • Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetbe  Jézus elfogásáról!

Máté 26,47-56

Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük. „Akit megcsókolok – mondta –, ő az, fogjátok el!” Azzal mindjárt Jézushoz lépett. „Üdvözöllek, Mester!” – mondta, és megcsókolta. Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá, és foglyul ejtették. Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott és levágta a fülét. Jézus rászólt: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogy teljesedne be az Írás, amely szerint ennek így kell történnie?” Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.

 

2020. április 1. szerda

Jézust megostorozzák, elítélik

 • Olvasd el figyelmesen a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe egy általad kiválasztott jelenetről!

János 19,1-16

Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek.” Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: „Íme, az ember!” Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: „Keresztre vele, keresztre vele!” Pilátus ismét szabadkozott: „Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek.” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: „Honnan való vagy?” Jézus nem válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

hittanos ének: Jó zenehallgatást és éneklést!

https://www.youtube.com/watch?v=VIpzlbl5HOA  A balga homokra épített

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

——————————————————————–

2020. március 23-27-i hét

2020. március 24. kedd

Nagyböjti lelki óra

feladat: Gondold át, mi mindenben segítettél otthon a szüleidnek az elmúlt egy hétben. Készíts a füzetedbe 3 kisebb színes rajzod egy oldalra, amiken szerepel, hogy mit segítettél!
A rajzok elkészítése után hallgasd meg a következő hittanos énekeket, amiket hittan órákon olyan sokszor éneklünk gitárral. Énekeld te is dalokat!

Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM

 

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok

 

2020. március 25. szerda

Jézus bevonul Jeruzsálembe

–        Olvasd el a következő szentírási szakaszt!
Máté 21,1-11

–        feladat: Készíts színes rajzot Jézus bevonulásáról!
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

Az alábbi videó is segít a rajzod elkészítésében:

 

 

Énekeld el az alábbi dalt, amit hittan órákon már sokszor énekeltünk gitárral!

 

Hallelu, Hallelu

 

 Posted by at 13:01