Hit-és erkölcstan 3

 
 1. osztály 2020. június 2-5-i hét

2020. június 2. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és rajzold le Páduai Szent Antalt!
vázlat:
Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje I.
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

 

rajzodhoz segítséget találsz az alábbi linken:

https://www.google.com/search?q=p%C3%A1duai+szent+antal&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW1aO4herpAhWKPOwKHSv6BCkQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%A1duai&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQsQNQ6bYkWLPDJGCp0CRoAHAAeACAAXCIAZ8EkgEDNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=juXZXtbWO4r5sAer9JPIAg&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753    Páduai Szent Antal

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=Ps_Hh1bVaqk  Az Úr a pásztorom

 

 1. június 4. csütörtök

 

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje II.

feladat: Számos legenda kapcsolódok Páduai Szent Antalhoz. Olvasd az alábbi kis történeteket, majd közülük egyet válassz ki és készíts hozzá rajzot. Ha ügyes vagy, több rajzot is készíthetsz! Íme a történetek:
Egyszer egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból és “buliból” meg akarták hallgatni a szónokot, akiről olyan sokat beszéltek. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól.

***

Egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg, aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott – innen kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta egy gazdag ember, aki azonnal megtért.

***

Antallal Ferrarában különös eset történt. Megérkezvén a városba a vándorprédikátort különös pletyka fogadta. A szóbeszéd szerint egy fiatal lovag hűtlenséggel vádolta meg a feleségét: úgy vélte, az újszülött gyermeknek nem ő az apja. Eredménytelenül próbálkozott a fiatalasszony az ellenkezőjéről meggyőzni a férjét – pedig már egyre közeledett a keresztelés ideje. Szent Antal, mielőtt kiszolgáltatta volna a keresztség szentségét, felszólította a csecsemőt, hogy mutassa meg: ki az apja. A csecsemő pedig rámutatott a lovagra és hangosan, érthetően azt mondta: ő az!

***

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

***

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 1. osztály 2020. május 25-29-i hét
 1. május 26. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!
Az Egyházat szoktuk hajóhoz, bárkához is hasonlítani. Készíts egy rajzot egy bárkáról!

vázlat:

Pünkösd I.

 

 • Húsvét után 50 nappal ünnepeljük Pünkösdöt
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében
 • mindegyiküket betöltötte a Szentlélek és ők bátran hirdették Jézus Krisztus tanítását
 • az első Pünkösdöt tekintjük az Egyház születésének

Rajzod elkészítésében segíthet az alábbi link:

https://www.google.com/search?q=b%C3%A1rk%C3%A1k%2C+haj%C3%B3k&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv_YzBrtbpAhVRM-wKHQhzAJkQ2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1rk%C3%A1k%2C+haj%C3%B3k&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeUNBgWMCLAWC7jQFoAHAAeACAAWiIAdwCkgEDMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RJTPXq_LItHmsAeI5oHICQ&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

 

https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk!

 

 

 

 

 

 

 1. május 28. csütörtök 

feladat: A szentírási részt olvasd el és készíts hozzá rajzot!

Pünkösd II.

 

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

 

 

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

 

A rajzod elkészítésében segít a következő videó:

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM  A Szentlélek eljövetele
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

——————————————–

3.osztály 2020. május 18-22–i hét

május 19. kedd

 

feladat: Másold le a vázlatot és rajzold le Szent Ferencet is a füzetedbe!

vázlat:

Assisi Szent Ferenc (1182-1226)

 

 • a ferences szerzetesrend alapítója
 • gazdag családból származott, de mindenét hátrahagyva a szegényeket szolgálta
 • a ferencesek teljes szegénységben, egyszerűségben, imádságban élnek és segítik a szegényeket
 • Szent Ferenc az állatok védőszentje (egyik legendája szerint a madarakhoz beszélt, azok köréje gyűltek és hallgatták őt)

Egyik legismertebb imája a Naphimnusz, amelynek egy részletét itt olvashatod:

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=5GIOxDpJg4g    Napfivér, Holdnővér

május 21. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot és a szentírási szakasz elolvasása után készíts rajzot is!

vázlat:

Jézus Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep
 • Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12


Jézus mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

A rajzotok elkészítéséhez nagy segítséget adhat a következő videó is:
https://www.youtube.com/watch?v=yyJyDIV0ZyM   Jézus Mennybemenetele
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM  Te vagy a fény

————————————————-

3. osztály 2020. május 11-15–i hét

május 12. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és készíts rajzot Szent Margitról!

vázlat:

Árpád-házi Szent Margit
(1242-1270)

 • apja: IV. Béla magyar király
 • anyja: Laszkarisz Mária
 • kolostorban nevelték, a Nyulak szigetén élt, amit róla neveztek el később Margit-szigetnek
 • Margit egész életében vezekelt, böjtölt és imádkozott Magyarországért

Rajzod elkészítésében segíthetnek a következő linken található Szent Margit-ábrázolások:

https://www.google.hu/search?q=%C3%81rp%C3%A1dh%C3%A1zi+szent+margit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj_qpTGla7pAhUF06YKHeHmCz8Q_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=891  Szent Margit

 Imádkozd  el Szent Margit imájának ezt a részletét:

Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát!

Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált!

Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,

hogy hűséget valljanak Istennek, országnak.

Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,

felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.”

 1. május 14. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot és készíts rajzot Szent Benedekről!

vázlat:

Szent Benedek
(480-547)

 • Nursia városában született nemesi családban
 • szülei Rómába küldték tanulni, ő viszont egy barlangba vonult és sokat imádkozott
 • ő a bencés szerzetesrend alapítója
 • a bencések segítik a szegényeket, terjesztik a műveltséget és a hitet

Rajzod elkészítésében segítséget adhatnak a következő linkeke található képek Benedekről:

https://www.google.com/search?q=szent+benedek&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj44ar6mK7pAhVpwosKHX2aAfkQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=891
Imádkozd el Benedek imáját!

Szent Benedek mindennapi imája

Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM   Te vagy fény

Elkészített munkáidat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre.

——————————————————————

2020. május 4-8–i hét

 1. május 5. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és készíts rajzot Szent Istvánról és Boldog Gizelláról!

vázlat:

Szent István király (970-1038)  és Boldog Gizella (980-1059)

 • Szent István volt az első magyar király, felesége Boldog Gizella, aki bajor származású hercegnő volt
 • Szent István a keresztény Egyházat erősítette meg hazánkban, templomokat építtetett
 • Gizella is sokat tett az Egyházért, anyagilag is támogatta
 • fiuk Szent Imre herceg
 • életükkel és hitükkel igazi példaképei a magyar családoknak

Rajzaidhoz segítséget nyújthat a következő képek is.

https://www.google.hu/search?q=szent+istv%C3%A1n+%C3%A9s+boldog+gizella&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisisD7kaTpAhXJfZoKHS-ZBeIQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=891

Boldog Gizelláról kevesebbet tudunk, az alábbi  oldalon egy érdekes cikket találtok, olvassátok el.

https://24.hu/tudomany/2019/05/07/gizella-szent-istvan-bunbak/  Boldog Gizella

Ének Szent István királyról. Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=MMdKj2xcY7k  Szent István himnusz

 1. május 7. csütörtök

1. feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

Szent László király (1046-1095)

 • apja I. Béla, magyar király
 • anyja Richeza, lengyel hercegnő
 • Szent László bátor katona, művelt, egyenes jellemű királyunk volt

 2. feladat: Rajzold le a tordai hasadékról szóló történetet! A történetet itt olvashatod:

A monda szerint László király serege kemény ütközetett vívott a túlerőben levő kunokkal Torda határában, de hiába, mert annyi volt a kun, mint fűszál a réten. Ebben a reménytelen helyzetben László király úgy döntött, hogy visszavonulást fúvat, nehogy odavesszen a serege. A kürt szavára visszafordultak a magyarok és a Torda feletti hegy irányába kezdtek vonulni. A kunok rögtön a nyomukba eredtek: Utána! Utána! – ordították. Tudták: ha Lászlót elfogják, övék lesz a magyar föld – mindannyian a király után vetették hát magukat. László paripáján véres hab vert ki, mégis olyan közel értek már hozzá a kunok, hogy fejszéikkel levághatták volna. Ekkor László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott: Ó, Uram, segélj! S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a hegy, s László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok meghökkenve álltak meg a szakadék peremén, majd a csodát látva ijedtükben visszafordultak.

A tordai-hasadékról pedig itt találsz képeket, érdemes megnézni, mert csodaszép vidék:

https://www.google.com/search?q=tordai+hasad%C3%A9k&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcpsixl6TpAhVFyaYKHYPLAkwQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1280&bih=891

hittanos énekek: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=afGQPZ_rGK0   Isten, hazánkért

https://www.youtube.com/watch?v=6kSTPs3ErAM  Ének Szent László királyhoz

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————

3. osztály 2020. április 27-29-i hét

2020. április 28. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, majd készíts egy szép rajzot Szűz Máriáról!

vázlat:

Szűz Mária, égi édesanyánk

 • Szűz Máris Jézus édesanyja, s a katolikus keresztény vallásban égi édesanyánkat tiszteljük benne
 • legfontosabb Szűz Mária ünnepeink:

>>>  január 1. Szűz Mária Istenanyasága
>>>  március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Jézus fogantatása)
>>> augusztus 15. Nagyboldogasszony (Szűz Mária Mennybevétele)
>>> szeptember 8. Kisboldogasszony (Szűz Mária születésének napja)
>>> december 8. Szűz Máris Szeplőtelen Fogantatása

 

 

Anyák napi verses ima: Olvasd el édesanyádnak ezt a szép imát anyák napja ünnepén!

Ima

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,
Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.
Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál,
Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál.
Ne hagyj el engemet édes jó Istenem.
Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem?
Függeszd őrző szemed édes jó anyámra,
Hints áldást fejére, a lába nyomára.

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld a dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=5cVdEp-K4Ho    Áldjon meg téged az Úr!
Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

2020. április 20-24-i hét

Április 21. kedd

feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot és készíts rajzot a füzetedbe!

Lukács 24, 36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

 vázlat:

Jézus megjelenik az apostoloknak

 • Jézus feltámadása után többször is megjelent az apostoloknak
 • az apostolok felismerik benne a megfeszített Jézust
 • megérinthetik testén a sebeit, együtt eszik velük
 • újra hinni kezdenek, s küldetést kapnak tőle

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM  Nem lesz egyedül a szívem

  Április 23. csütörtök

feladat:   A vázlat lemásolása után készíts egy kis rajzokból álló egyszerű képregényt, amiben a rajzaid segítségével bemutatod, hogy mi minden történt Jézussal Húsvétkor!

vázlat:

A húsvéti idő összefoglalása

1., Jézus bevonul Jeruzsálembe
2., Az utolsó vacsora
3., Jézust a getszemani kertben elfogják
4., Jézust halálra ítélik
5., Jézus a keresztúton
6., Jézus halála
7., Jézus feltámadása

 Olvasd el és imádkozd a következő kis imádságot!

ima:

Édes Jézus, szükségem van rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged,
mint Uramat és Megváltómat. Te irányítsd az életemet
Tégy olyanná, amilyenné Te akarod, hogy legyek. Ámen

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 —————————————————————————————–

3. osztály 2020. április 15-17-i hét

április 16. csütörtök

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot a füzetedbe!

szentírási szakasz:

Máté 28,1-10
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

vázlat:

A szent asszonyok a sírnál

 • Jézus követői közül néhány asszony kiment Húsvétvasárnap kora reggel Jézus sírjához
 • az Úr angyala hírül adta nekik, hogy Jézus feltámadt, menjenek el az apostolokhoz és mondják el nekik
 • elhagyva a sírt siettek is, s ekkor a feltámadt Jézussal találkoztak
 • hozzáfutottak és leborultak a lábai előtt

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————————————

 

 

3.osztály 2020. április 6-8-i hét

 1. április 7. kedd

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

vázlat:

Jézus feltámadása – Húsvét ünnepe

 • Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük
 • feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó = Messiás

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=XEVwPLr7EHk         Föltámadt, Halleluja!
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————–

3. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

2020. március 31. kedd

Jézust megostorozzák ; Jézus Pilátus előtt

Feladat: Az szentírási szakasz elolvasása  készíts rajzot a füzetbe arról, ahogy Jézus Pilátus előtt áll!  

János 19,1-16

Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek.” Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: „Íme, az ember!” Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: „Keresztre vele, keresztre vele!” Pilátus ismét szabadkozott: „Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek.” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: „Honnan való vagy?” Jézus nem válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

az alábbi kép segít a rajzolásban:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mnb.hu%2Fa-jegybank%2Fertektar-program%2Fmunkacsy-mihaly-krisztus-pilatus-elott&psig=AOvVaw1hZQLi5LPa-TnQOFKHWt69&ust=1585844895008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCxqPnSx-gCFQAAAAAdAAAAABAD

2020. április 2. csütörtök

 

Feladat: Írd le a füzetbe a keresztút 14 állomását, majd egyet válassz ki és arról készíts egy rajzot!

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz  segítenek a képek!

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHozsanna%2Fposts%2Fj%25C3%25A9zus-krisztus-kereszt%25C3%25BAtjajertek-h%25C3%25ADvek-a-szent-kereszt%25C3%25BAtragondoljunk-a-szenved%25C5%2591-%2F1240334252746948%2F&psig=AOvVaw14TcjlRMUXnQVZ2OUfkhUO&ust=1585845566066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjO1J3Vx-gCFQAAAAAdAAAAABAM

Hittanos ének: Hallgasd és énekeld az általunk sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M    Magára vette szennyes ruhámat

 Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

—————————————————————————

2020. március 23-27-i hét

 

2020. március 24. kedd

Az utolsó vacsora

feladat : Olvasd figyelmesen a szentírási szakaszt! Márk 14,10-25

10Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. 11Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” 13Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. 18Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” 19Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” 20Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. 21Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot ás rajzold le az utolsó vacsorát!

Az utolsó vacsora

-Nagycsütörtökön emlékezünk meg az utolsó vacsoráról
– Jézus és a 12 apostol együtt fogyasztotta el a húsvéti vacsorát
– Júdás volt az áruló
– a kenyér színében Krisztus teste, a bor színében Krisztus vére van jelen
– minden szentmisén újra és újra átéljük az utolsó vacsorát

 

2020. március 26. csütörtök

 

Jézust a getszemani kertben elfogják

feladat: Olvasd e l figyelmesen a következő szentírási szakaszt!  Márk 14, 26-50

26Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák hegyére. 27Ott Jézus megmondta: „Mindnyájan megbotránkoztok, ahogy meg van írva: Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok. 28De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.” 29Péter erősködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én akkor sem.” 30Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz.” 31Erre még jobban fogadkozott: „Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg!” Ugyanígy fogadkoztak a többiek is.

32Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Itt így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Üljetek itt le, amíg imádkozom.” 33Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. 34Majd így szólt hozzájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!” 35Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. 36„Abba, Atyám! – fohászkodott –, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” 37Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? 38Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” 39Megint elvonult és előbbi szavait ismételve imádkozott. 40Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek. 41Harmadszor is visszament hozzájuk, s azt mondta nekik: „Még mindig alusztok és pihentek? 42Elég volt. Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik hozzám az áruló!”

43Míg beszélt, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. 44Az áruló így adott jelt: „Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!” 45Odaérve rögtön Jézushoz lépett: „Mester!” – szólt és megcsókolta. 46Erre rátették kezüket és elfogták. 47Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott vele, és levágta a fülét. 48Jézus így szólt hozzájuk: „Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. 49Naponta ott voltam köztetek a templomban s tanítottam, és nem fogtatok el. De az Írásnak be kell teljesednie.” 50Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.

feladat: Készíts a füzetbe egy 3 képből álló hittanos képregényt, amin a következő jelentek szerepelnek:
1. kép – Jézus egedül imádkozik a kertben és vért verejtékezik
2. kép – Júdás csókkal árulja el Jézust
3. lép – A katonák elfogják Jézust

 Posted by at 13:01