Hit-és erkölcstan 4.b

 

4Bosztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 1. június 3. szerda

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és rajzolj egy szép fehér liliomot!
vázlat:

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje I.
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

rajzodhoz segíthet az alábbi link:

https://www.google.com/search?q=feh%C3%A9r+liliom&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHx7nXh-rpAhVWtKQKHWOzBXkQ2-cCegQIABAA&oq=feh%C3%A9r+liliom&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgUIABCDAToECAAQQ1CDgCRYlZUkYNWXJGgAcAB4AIABa4gB0weSAQQxMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=6efZXoevDdbokgXj5pbIBw&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753  fehér liliom

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=e2VURkGSatw  Ne félj, mert megváltottalak!

 

 

 

 

 1. június 5. péntek

feladat: Számos legenda kapcsolódok Páduai Szent Antalhoz. Olvasd az alábbi kis történeteket, majd közülük egyet válassz ki és készíts hozzá rajzot. Ha ügyes vagy, több rajzot is készíthetsz!

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje II.

 

 • Egyszer egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból és “buliból” meg akarták hallgatni a szónokot, akiről olyan sokat beszéltek. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól.

***

 • Antallal Ferrarában különös eset történt. Megérkezvén a városba a vándorprédikátort különös pletyka fogadta. A szóbeszéd szerint egy fiatal lovag hűtlenséggel vádolta meg a feleségét: úgy vélte, az újszülött gyermeknek nem ő az apja. Eredménytelenül próbálkozott a fiatalasszony az ellenkezőjéről meggyőzni a férjét – pedig már egyre közeledett a keresztelés ideje. Szent Antal, mielőtt kiszolgáltatta volna a keresztség szentségét, felszólította a csecsemőt, hogy mutassa meg: ki az apja. A csecsemő pedig rámutatott a lovagra és hangosan, érthetően azt mondta: ő az!

***

 • Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

***

 • Egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg, aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott – innen kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta egy gazdag ember, aki azonnal megtért.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=norUcvS9OeIHallelu’

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

4B osztály hittan 2020. május 25-29-i hét

 1. május 27. szerda 

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!
A Szentlelket fehér galamb képében is szoktuk ábrázolni, ezért rajzol egy fehér galambot a füzetedbe!
vázlat:

Pünkösd I.

 

 • Húsvét után 50 nappal ünnepeljük Pünkösdöt
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében
 • mindegyiküket betöltötte a Szentlélek és ők bátran hirdették Jézus Krisztus tanítását
 • az első Pünkösdöt tekintjük az Egyház születésének

A rajzhoz egy kis segítség:

https://www.google.hu/search?q=szentl%C3%A9lek+galamb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDrNLMttbpAhWOxosKHUFuDrsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891
hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk!

 

 1. május 29. péntek 

feladat: A szentírási részt olvasd el és készíts hozzá rajzot!

Pünkösd II.

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

 

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

A rajzod elkészítésében segít a következő videó:

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM  A Szentlélek eljövetele
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=norUcvS9OeI Hallelu’

https://www.youtube.com/watch?v=0gGkG4hRl68  Meggyógyítod, aki szenved
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ——————————————————–

4.B osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

 1. május 20. szerda

feladat: Másold le a vázlatot és a szentírási szakasz alapján készíts rajzot is a füzetedbe!

vázlat:

Jézus Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep
 • Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12


Jézus mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

Az alábbi videó is segíthet elképzelni a történetet és segíthet a rajz elkészítésében!

https://www.youtube.com/watch?v=4-mY4xO26dQ  Jézus Mennybemenetele
hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

 1. május 22. péntek

feladat: Másold le a vázlatot, ami tartalmazza a Hiszekegy imádságot! Imádkozd is el az imát!

vázlat:
A Katolikus Egyház hitvallása

 • a Hitvallásban az Egyház röviden megfogalmazza, miben hisz

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58   Ne félj, ne aggódj!

https://www.youtube.com/watch?v=D9GRQosIErY  Gyújts éjszakánkba fényt!

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs  Jó az Úrban bizakodni

———————————————————–

4.B osztály hittan 2020. május 11-15- i hét

 1. május 13. szerda

feladat: Másold le a vázlatot és válasz ki egy olyat a cselekedetek közül, amit már életedben legalább egyszer megtettél valakivel, s arról készíts egy rajzot!

vázlat:

Az irgalmasság testi cselekedetei

 • enni adni az éhezőknek
 • inni adni a szomjazóknak
 • felöltöztetni a ruhátlanokat
 • befogadni a vándorokat
 • meglátogatni a betegeket
 • meglátogatni a foglyokat
 • eltemetni a halottakat

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=q6XsW0A2e10   Irgalmas Istenünk jóságát

https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s     A mélyből hozzád száll szavam

 1. május 15. péntek

feladat: Másold le a vázlatot és válasz ki egy olyat a cselekedetek közül, amit már életedben legalább egyszer megtettél valakivel, s arról készíts egy rajzot!

vázlat:

Az irgalmasság lelki cselekedetei

 

 • tanácsot adni a bizonytalankodóknak
 • tanítani a tudatlanokat
 • figyelmeztetni a bűnösöket
 • vigasztalni a szomorúakat
 • megbocsátani a bántásokat
 • elviselni a kellemetlen személyeket
 • imádkozni Istenhez élőkért és holtakért

Imádkozd el Kalkuttai Szent Teréz Anya egyik legszebb imádságát!

Kalkuttai Szent Teréz Anya imája:

„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér

Elkészített munkáidat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre.

——————————————————————–

4B osztály hittan 2020. május 4-8-i hét

 1. május 6. szerda

feladat: Másold a vázlatot a füzetbe és old meg az alatta levő egyszerű kis feladatot, szintén a füzetbe!

vázlat:

Összefoglalás a hét szentségből

– a szentségek Isten szeretetének látható jelei

– Jézus alapította a hét szentséget

- a hét szentség:     keresztség szentsége

bűnbocsánat szentsége

oltáriszentség (Eukarisztia)

bérmálás szentsége

házasság szentsége

betegek szentsége

egyházi rend szentsége

 feladat: Írd az állítások előtti kis betűt ahhoz a szentséghez, amihez tartozik!

 a,    ez a legelső szentség
b,    ezt a szentséget Jézus az utolsó vacsorán alapította
c,    gyónásnak is nevezzük
d,    egy férfi és egy nő köti össze az életét
e,    akik felveszik ezt a szentséget, egész életükkel Istent szolgálják
f,    Krisztus teste és vére van jelen ebben a szentségben
g,   ebben a szentségben a Szentlélek megerősít
h,   idősek vagy súlyos betegek veszik fel ezt a szentséget
i,    ez a szentség letörli az áteredő bűnt
j,    csak férfiak vehetik fel ezt a szentséget

 1. május 8. péntek

Az irgalmas szamaritánus

feladat:   Olvad el a szentírási szakaszt, ami az irgalmas szamaritánusról szól. Rajzolj  egy négy képből álló hittanos képregényt a füzetedbe!
1. kép: A rablók megtámadják az embert.
2. kép: Arra megy a pap, de nem segít az összevert emberen.
3. kép: Arra megy a levita (ő is papi személy), de nem segít az összevert emberen.
4. kép: Arra megy a szamaritánus és segít az összevert emberen.

szentírási szakasz: Lukács 10,25-37

Az irgalmas szamaritánus.

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Rajzod elkészítésében az alábbi videó is sokat segíthet. Nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=fjvCUXpAVXw    Az irgalmas szamaritánus

hittanos énekek: Hallgasd és énekeld a dalokat!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM  Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri
https://www.youtube.com/watch?v=kZE-9J1D8Yo  Szent vagy, szent vagy, szent vagy
https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————————————————————

4B osztály hittan 2020. április 27-29-i hét

2020. április 29. szerda

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! A papok védőszentje Vianney Szent János. Az alábbi linken olvass utána az ő életének!

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0804.html            Vianney Szent János élete

 

vázlat:

Az egyházi rend szentsége

 

 • felnőtt férfiak részesülhetnek ebben a szentségben
 • egész életüket Istennek adják, Őt szolgálják
 • a papi rend 3 fokozata: diakónus, pap, püspök
 • a papok kiszolgáltatják a szentségeket, szentmisét mutatnak be, tanítják az embereket
 • a papi cölibátusban (nőtlenség) élnek

 

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld az ismert éneket!

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqKpDugyB-s       Kicsiny kis fényemmel

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

4.B osztály hittan 2020. április 20-24-i hét

Április 22. szerda

 feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és készíts rajzot egy templomi esküvőről!
vázlat:

A házasság szentsége

 •  a házasság szentségében egy férfi és egy nő köt életre szóló szövetséget Isten színe előtt >>>> ez a SZENTSÉGI HÁZASSÁG
 • a pap esket a templomban
 • a házasságban a férfi és a nő egyesül, a házasság gyümölcse a gyermek
 • jelképe a karikagyűrű

hittanos énekek: Hallgasd és énekeld a dalokat!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM  Nem lesz egyedül a szívem

https://www.youtube.com/watch?v=norUcvS9OeI  Hallelu, Hallelu

 

Április 24. péntek

feladat: Másold le a vázlatot és készíts rajzot arról, ahogy a pap meglátogat egy beteget!

vázlat:

A betegek szentsége

 • a betegek szentsége megerősíti a beteget a szenvedés elviselésében
 • a betegek szentsége segíthet a gyógyulásban
 • a haldoklóknál a betegek szentsége segít felkészülni a „nagy útra”
 • a betegek szentségét általában súlyos betegek, idősek szokták felvenni
 • a szentséget a pap szolgáltatja ki, szentelt olajjal keni meg a beteg homlokát és kezeit

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld az ismert hittanos énekeket!

https://www.youtube.com/watch?v=mqKpDugyB-s&t=61s  Kicsiny kis fényemmel

https://www.youtube.com/watch?v=VIpzlbl5HOA  A balga homokra épített

 Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

———————————————————————————————————

 

 

4.B osztály hittan 2020. április 15-17-i hét

Április 15. szerda

 feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

vázlat:

Jézus feltámadása – Húsvét ünnepe

 • Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük
 • feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó = Messiás

Az alábbi videó is segíthet rajzod elkészítésében. Nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2QidF26v4   Föltámadt, Halleluja!

 Április 17. péntek

 feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és készítsz rajzot a pünkösdi eseményről!
vázlat:

A bérmálás szentsége

 • a bérmálás szentségében a Szentlélek megerősít bennünket és a hitünkben nagykorúvá válunk
 • a Szentlélek megerősíti a keresztény hivatásunkat
 • az első Pünkösdkor a Szentlélek lángnyelvek képében leszállt az apostolokra

 

A rajz elkészítéséhez segítséget ad a következő szentírási szakasz!

szentírási szakasz

Apostolok cselekedetei 2,1-4

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ——————————————————————————————–

4.B osztály hittan 2020. április 6-8-i hét

 Április 8. szerda

feladat: Írd le a füzetbe a keresztút 14 állomását, majd egyet válassz ki és arról készíts egy rajzot!

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temeti

rajzodhoz segítenek a következő képek:

https://www.google.com/search?q=kereszt%C3%BAt+%C3%A1llom%C3%A1sai&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY5vnxttboAhXxxIsKHTm4DfcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1280&bih=891#imgrc=EYvlHalOvmLiuM

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

4.B osztály hittan 2020. március 30-április 3-i hét

 1. március 31. kedd

feladat : Másold le a vázlatot a füzetbe és készíts rajzot az utolsó vacsoráról!

vázlat:

 

Az Oltáriszentség = Eukarisztia

 • Jézus alapította az oltári szentséget az utolsó vacsorán
 • Oltáriszentség = Eukarisztia
 • az Oltáriszentség:
  >>>>>>>> Krisztus teste a kenyér színe alatt
  >>>>>>>> Krisztus vére a bor színe alatt

 

 • A rajz elkészítésében segít a szentírási szakasz: Máté 14,10-25

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa. A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel.  Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

 Április 3. péntek

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és készítsz rajzot tetszés szerint egy általad kiválasztott nagyheti eseményről!

vázlat:

A Nagyhét eseményei

 • a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti
 • Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe
  barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük
 • Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget
 • Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza Jézus, a golgotán pedig keresztre feszítik, meghal a kereszten
 • Húsvétvasárnap: Jézus harmadnapra feltámadt

Hallgasd meg énekeld a hittanórákon már többször is énekelt éneket!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M     Magára vette szennyes ruhámat

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

 

4.B osztály 2020. március 23-27-i hét

 

 1. március 25. szerda

feladat: Másold le az vázlatot a füzetedben!

A hét szentség

 

a szentség fogalma: Isten szeretetének látható jele. Jézus alapította a hét szentséget.

A hét szentség:
1. keresztség szentsége
2. bűnbocsánat szentsége
3. oltáriszentség= Eukarisztia
4. bérmálás szentsége
5. házasság szentsége
6. betegek szentsége
7. egyházi rend szentsége

A keresztség szentsége
–  ez a legelső szentség, e nélkül nem vehetünk fel más szentségeket
– keresztség szentségében az Egyház tagjaivá és Istengyermekeivé válunk
– a pap keresztel szentelt vízzel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
– a keresztség szentsége eltörli az áteredő bűnt és minden más bűnt

 

rajzos feladat: A szentírási rész elolvasása után készíts színes rajzot Jézus megkeresztelkedéséről! Máté 3,13-17

Jézus megkeresztelkedése.

13Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. 14János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” 15Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. 16Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. 17Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

 

Március 27. péntek

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

A bűnbocsánat szentsége

– gyónáskor tudunk részesülni a bűnbocsánat szentségében
– szentgyónás előtt lelkiismeret vizsgálatot tartunk
– szentgyónáskor a pap gyóntat, ő oldoz fel a bűneink alól
– a szentgyónás végén a pap elégtételt (PENITENCIA) ad a gyónónak, amit el kell végezni >> ez lehet imádság, jócselekedet
– a pap a gyónási titkot nem mondhatja el


rajzos feladat: Rajzolj le egy gyóntatófülkét a füzetedbe a vázlatod alá! Segít a rajzban pár kép.
https://www.google.com/search?q=gy%C3%B3ntat%C3%B3sz%C3%A9k&sa=X&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&biw=1280&bih=891&sxsrf=ALeKk00UJ7tZln8-ZnsDsBMO0IUbTWyBfQ:1585316158494&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MBrSDIFy1Zq3_M%253A%252CMF1koH3NjK-knM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRoOQA062WuZn0m825_5Y6wt6GkJA&ved=2ahUKEwjL9O7z4rroAhWNl4sKHcQMBCUQ9QEwAHoECAoQFA#imgrc=MBrSDIFy1Zq3_M:

 Posted by at 14:22