NTP-MKÖ-14

 

Hagyományőrző tábor Tatárszentgyörgyön

címmel pályázatot nyújtott be iskolánk a Nemzeti Tehetségprogram keretében „A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása ” c. kiírásra. A projektötlet 613.000 Ft támogatásban részesült, mely a tervezett programok és beszerzések bekerülési költségének 100 %-a.

Projektidőszak: 2015. április 01 – 2015. június 30.

A program célcsoportja: alsós tehetségpalánták.

Célkitűzések:

Tehetségfejlesztés, népi hagyományok megismertetése, az ember és környezete kapcsolatának szorosabbra fűzése, környezettudatos magatartásra nevelés őseink jó példáin keresztül. Magyarságtudat erősítése a magyarság hagyományainak megismertetésén keresztül, példaképek állítása motivációs célzattal, központban az 1848-as szabadságharc. A gyermekek látókörének szélesítése, befogadóképességük fejlesztése, saját élményű programokon keresztül.

A gyermekek konfliktustűrő és megoldó képességének, toleranciájának, céltudatosságának, kitartásának fejlesztése a különböző közösségi programok által.

A célokat a következő programok segítségével értük el: gyógynövényismeret, szörp készítése virágokból, gabonaőrlés, kenyérkészítés, hagyományos népi étel készítése, népi gyermekjátékok, népi mesterségek kipróbálása, fafaragás, tábortűz, csillagképekkel, népi hiedelemvilággal való ismerkedés. A huszárhagyományokat a következő tevékenységeken keresztül ismertük meg: lovaglás, íjászat, harci játékok, 1848-as kiállítás megtekintése, öltözet és fegyverek kipróbálása, katonadalok tanulása.

A célokat a következő programok segítségével értük el: gyógynövényismeret, szörp készítése bodzából, gabonaőrlés, kenyérsütés, hagyományos népi étel készítése, népi gyermekjátékok, népi mesterségek kipróbálása. Ismerkedés a csillagképekkel, népi hiedelemvilággal.

A célokat az alábbi tevékenységeken keresztül értük el: gyógynövényismeret, szörp készítése bodzából, gabonaőrlés, kenyérsütés, hagyományos népi étel készítése, népi gyermekjátékok, népi mesterségek kipróbálása. Ismerkedés a csillagképekkel, népi hiedelemvilággal. A huszárhagyományokat a következő tevékenységeken keresztül ismertük meg: lovaglás, íjászat, harci játékok, 1848-as kiállítás megtekintése, öltözet és fegyverek kipróbálása, katonadalok tanulása.

Az egyes programelemeknél elsődleges szempont volt a tapasztalati úton való megismerhetőség.

Programok

1.nap

Utazás Balástyáról Tatárszentgyörgyre.

Fűben, fában orvosság: Megismertük a tábort és környezetét, a környéken található ehető és gyógynövényeket. Bodza – és akácvirágot gyűjtöttünk, majd a virágokból szörpöt készítettünk. Közben Rudi bácsi megtanította, hogyan használhatjuk fel az egyes gyógynövényeket betegségek gyógyítására. A szörp készítése után hagyományos népi ételt készítettünk, köleskását, majd jóízűen el is fogyasztottuk azt.

Pihenésképp megtanultuk az Adj király katonát című nép gyermekjátékot, majd két csoportban ki is próbálhattuk azt. Az ellenfél csapatából ki kellett szakítani valakit a kézfogás áttörésével. Ha sikerült, egy ember átállt a támadóhoz, ha nem, akkor ott maradt a támadó az ellenfélnél.

Este bátorságpróbát tartottunk. A sötétben zseblámpa nélkül túráztunk a közeli erdőben. A csillagok és a Hold mutattak utat.

2. nap

A huszárvilággal ismerkedtünk. A helyi múzeumban 1848-as egyenruhákat, fegyvereket próbálhattunk fel, foghattunk kézbe, valamint megismertük  a 48-as szabadságharc történetét. A fiúk és lányok egyaránt különös izgalommal bújtak bele a 48-as hősök egyenruhájába és fogták kézbe a korabeli fegyvereket. Közben Rudi bácsi történeteit hallgatva igazi időutazáson vettünk részt, képzeletben a csaták részeseivé váltunk.

A múzeumlátogatás után csatába indultunk: mi is kipróbálhattunk harci eszközöket, botot, karikás ostort, dobókeresztet hajítottunk, fa kardokkal vívtunk.

Lovagoltunk és lovas kocsis túrán is részt vettünk. A bátrabbak fel is álltak a nyeregben, vagy fordítva ülték meg azt. Gyönyörködtünk a tavaszi erdő szépségében, felfedeztük a korábban megismert gyógynövényeket, felelevenítettük mit is gyógyíthatunk velük.

Délután egy régi magyar férfitáncot tanultunk a verbunkot, valamint bepillantást nyertünk a toborzás hagyományába.

Este tábortűznél összefoglaltuk a huszárvilágról tanultakat, majd 4-5 fő csapatokban felelevenítettük egy-egy mozzanatát.

 3. nap

Népi mesterségekkel ismerkedtünk. Rudi bácsi megmutatta, hogyan is őrölték régen a gabonát, majd közösen kenyeret dagasztottunk. Amikor megkelt a tészta, mindenki kapott egy kis darabot és megformázhatta. A kis péksüteményeket kemencében sütöttük meg, majd jóízűen elfogyasztottuk

A zárónapon agyagoztunk, bőr karkötőt készítettünk, nemezeltünk, gólyalábon jártunk és métáztunk is.

Szomorúan indultunk haza, a gyermekek szívesen maradtak volna még.

Június 2.

A Somogyi Könyvtárban Magyarország nevezetes tájairól, településeiről tanultunk. Képzeletbeli utazásra indultunk Szegedről Debrecenbe, az Északi-középhegységbe, Egerbe, a Balatonhoz, Kőszegre, a Fertő-tóhoz. A gyereknek a hallott információk és előzetes ismereteik alapján kellett kiválasztani a helyes válaszokat, amiért tallérokat kaptak. A legtöbb tallért gyűjtő csapat lett a győztes.

Eredmények: A programsorozat legfőbb eredménye, hogy az együtt töltött három nap, a közös munka során fejlődött a gyermekek szociális érzékenysége, megtanultak alkalmazkodni egymáshoz. Megtanulták értelmezni és feldolgozni a különböző információforrásokat (tárgyak, hallott, írott, tapasztalat). Megismerték és megtanulták tisztelni a természetet. Felismernek gyógyászatban használható növényeket, meg tudják különböztetni az ehető és a mérgező terméseket. Megismerték népi hagyományaink egy szegmensét, valamint a huszár kor világát. Ezáltal erősödött magyarságtudatuk, felkeltettük érdeklődésüket a magyar történelem, a magyar népi hagyományok iránt.

Felébresztettük a részt vevő gyermekekben a kutató ösztönt, megalapoztuk az élethosszig tartó tanulás iránti igényt.

Táborvezetők: Rabi Edit Éva, Csányi Péterné

 

 Posted by at 04:48