Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Helyi intézkedési terv

Helyi intézkedési terv az emberi erőforrások minisztériuma által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján…

HELYI INTÉZKEDÉSI TERV AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTAL KIADOTT JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND ALAPJÁN

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Az iskola épületébe csak tanuló és dolgozó léphet be. Szülő, kísérő nem jöhet be az iskolába, csak előzetes igazgatói engedéllyel. A tanulókra várakozó szülők az udvaron felállított sátorban kötelesek betartani a másfél méteres távolságot. A szülők az érintett pedagógusokkal telefonon vagy más bevált csatornákon keresztül kommunikálnak.
 • Az iskola épületeit 8.00-12.30-ig zárva tartjuk. Ezalatt az idő alatt érkezők az irodában jelezhetik belépési szándékukat. Csak igazgatói engedéllyel, szájmaszkban léphetnek be az épületbe.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. Egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el. A beteg gyermeknek és a felügyeletét ellátó személynek kötelező a maszk használata. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt – akár egy napot is – otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
 • Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órarend szerinti testnevelés órák kivételével az iskolában minden sportfoglalkozás felfüggesztésre kerül, a sportszervezetek, civil szervezetek még az iskola tanulóinak sem tarthatnak foglalkozásokat az épületben.
 • Az első félévben esedékes, a teljes iskola egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: megemlékezés az aradi vértanúkról) vagy osztályszinten, vagy más formában tartjuk meg.
 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezét. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre, a textiltörölköző használata nem engedélyezett.
 • Az iskolai közösség minden tagja papírzsebkendőt használ köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt a szemeteskukába dobja.
 • Az intézményben az esetleges tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. Erről az osztályfőnökök folyamatosan információt juttatnak el a szülőkhöz, az aktualitások az iskola honlapjára is felkerülnek.

 

Balástya, 2020. október 1.

Rabi Edit Éva igazgató