Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

EFOP-3.3.7-17

Informális tanulási alkalmak megvalósítása a balástyai általános iskolában

címmel 75 millió forint támogatást nyert a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya az EFOP-3-3-7-2017, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben c. konstrukcióban.

Projektazonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-0032

Kedvezményezett: Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya

Támogatás összege: 75 M forint, támogatási intenzitás: 100%

A projekt szakmai tartalma:

projekt átfogó célkitűzése: az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül intézményünkben a nevelési, képzési alkalmak számának növelése, a kínálat bővítése tematikában és foglalkozási formákban, valamint új pedagógiai módszertani elemek meghonosítása.

Részcéljaink:

 • A projektpedagógiát rendszeresen alkalmazó pedagógusok arányának növelése.
 • Az informális tanulási alkalmak rendszerének kialakítása: szervezett közös játékok, vetélkedők, kirándulások, tapasztalati tanulás. Élménypedagógiai módszerek rendszeres alkalmazása a különböző foglalkozástípusokba ágyazott, kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.
 • Az iskolai lemorzsolódás csökkentése, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának kialakítása

Tevékenységek:

 • sportpálya kialakítása az iskola udvarán, recortan burkolattal
 • szabaduló szoba kialakítása
 • tematikus táborok alsós és felsős gyermekek számára
 • ökológiai tudatosságra nevelő szakkörök, alkotó körök
 • készségfejlesztő szakkörök
 • múzeumlátogatáshoz köthető projektek
 • tanulmányi kirándulások
 • lelki egészség védelme művészetterápiás eszközökkel

A projekt tervezett  időtartama: 2018. február 1 – 2021. január 31. A projekt tényleges időtartama: 2018. február 1 – 2021.06.30.