Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

HATÁRTALANUL!

Iskolánk sikeresen pályázatot nyert a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató által meghirdetett, Határtalanul! program keretében. Támogatási cél: “Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”

A pályázat célja
A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése.

A balástyai projekt címe: “Emberek és értékek” – kirándulás Erdélyben

A támogatás összege: 3.418.170 Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %.

A projekt megvalósítás kezdete: 2022.09.019; a megvalósítás vége: 2023.08.31.

A tanulmányi kirándulás ideje: 2023.05.15-2023.05.19.

 

Szakmai beszámoló

 

Előkészítő foglalkozások (3 alkalom)

 • Ismerkedés az útvonallal.
 • Beszélgetés az ott élő emberekről, történelmi múltjukról, nevezetességeikről, szokásaikról.
 • A feladatok szétosztása a tanulói kiselőadásokhoz.

Az erdélyi körutazás

 1. május 15., hétfő:

Miután elhelyeztük a Határtalanul táblát a buszon, hajnali 5 órakor elindultunk Balástyáról.

A határon gyorsan átkeltünk, első állomásunk Déva volt, ahol építési munkálatok miatt nem működött a felvonó. A várat a parkolóból csodáltuk meg, közben egy tanuló előadását hallgattunk meg a vár történetéről, valamint egy idézetet a Kőmíves Kelemenné című balladából.

A következő megállónk Vajdahunyad vára volt. Tanulói előadásból ismertük meg a történetét, megemlékeztünk Hunyadi Jánosról, majd bebarangoltuk a várat.

Újabb hosszas utazás után Segesvár óvárosi nevezetességei következtek: vár, vártér, óratorony, diákok lépcsője, Hegyi templom. Egyik diákunk mesélt a város történetéről. Petőfi Sándorról két helyen is megemlékeztünk: a város központjában és a város szélén lévő emlékműnél, ahol több Petőfi verset elmondtunk, miközben koszorúztunk.

Este érkeztünk Zetelakára, a szállásunkra, ahol finom vacsorával és kedves szavakkal fogadtak bennünket.

 1. május 16., kedd

Reggeli után útra keltünk Szentegyházára, ahol találkoztunk a karcfalvi és csíkjenőfalvai hetedikesekkel. A diáktalálkozó első programja a székelyek szent hegyének, a Madarasi-Hargitának a meglátogatása volt. Először traktorral vontatott pótkocsikon, majd gyalog hódítottuk meg együtt a csúcsot. Ezen a helyen egy mindenki által aláírt szalagot és egy koszorút helyeztünk el a Turulmadaras emlékmű lábánál. Visszaúton sokat beszélgettünk és barátkoztunk, az erdélyi gyerekek saját készítésű süteményekkel kínáltak meg minket.

A diáktalálkozó második programja a településük megismerése volt. Bemutatták iskolájukat és a jégcsarnokot, megajándékoztuk egymást, megvendégeltek bennünket pityókás tokánnyal, barátság karkötőt fontunk, és fociztunk egyet. Ezután elbúcsúztunk egymástól, és visszatértünk zetelaki szállásunkra.

 1. május 17., szerda

Reggeli után útra keltünk a csodálatos természeti képződményekhez: a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz. Mindkét helyen tanulói előadás segítségével ismertük meg kialakulásukat, valamint a hozzájuk kapcsolódó történeteket.

Madéfalván az emlékezés koszorújával tisztelegtünk az igazságtalanul kivégzett székelyek emlékműve előtt.

Átkelve a vízválasztón Gyimesbükkre érkeztünk, az ezeréves határhoz. A tájház megtekintése után Deáky András fogadott bennünket, aki mesélt az itt élő emberek életéről, nehézségeiről és a “gyimesbükki csodáról”, amely a magyarok erős összefogásáról tanúskodott. Felemelő szavai után végigjártuk az ezeréves határt, a Kontumáci kápolnát és környékét.

Visszatérve Gyimesből meglátogattuk a csíksomlyói kegytemplomot, itt egyik diákunk  elmesélte nekünk a Mária szobor történetét.

Este értünk korondi szállásunkra, ahol finom vacsorával fogadtak minket.

 1. május 18., csütörtök

Reggeli után útra keltünk. Farkaslakán a Tamási Áron emlékhelyen tanuló kiselőadás segítségével emlékeztünk meg az író életéről, majd megismertünk egy részletet az Ábel a rengetegben című regényéből. Tiszteletünk jeléül elhelyeztük koszorúnkat is.

A következő állomás Szejkefürdő volt, ahol a székelykapuk alatt sétálva feljutottunk Orbán Balázs sírjához. Tanulói kiselőadásból ismertük meg életét, munkásságát és a székelykapuk motívumainak jelentéseit. Ezt követően a Mini Erdély makettparkba mentünk, ahol Erdély több nevezetességét láthattuk kicsiben.

Délután Parajdon a sóbányászatról beszélt egy diáktársunk, majd több órát töltöttünk a bányában. Ezt követően Szovátán, a Medve-tó körül tettünk egy sétát megcsodálva ezt a különleges tavat. Osztálytársunk kiselőadásából azt is megtudtuk, hogy mitől különleges a tó.

Amikor visszaértünk Korondra, egy fazekasműhelybe mentünk. Itt megismerkedtünk a település jellegzetes cserépedényeinek elkészítési módjával, sőt ki is próbálhattunk bizonyos munkákat.

Vacsora után játékos foglalkozással zártuk a napot.

 1. május 19., péntek

Reggeli után útra keltünk hazafelé. Utazás közben a Tordai-hasadék csodálatos látványa tárult elénk, melynek kapcsán megemlítettük a közismert Szent-László mondát.

Első állomásunk Kolozsvár volt, ahol elsőként Hunyadi Mátyás szülőházához mentünk, és tanulói előadást hallgattunk nagy királyunk születéséről és életéről. Majd bebarangoltuk a főteret, megcsodáltuk a Szent Mihály-dómot, végül emlékszalagot helyeztünk el a monumentális Mátyás-szobornál.

Második állomásunk Nagyszalonta volt. Itt a Csonka-toronynál Arany Jánosról tartott egyik tanulónk kiselőadást, majd a főtéren lévő szobránál tiszteletünket fejeztük ki egy koszorúval.

Az esti órákban fáradtan, de élményekkel telve tértünk  haza Balástyára.

Záró foglalkozás

Képválogatással idéztük fel az utazás főbb állomásait, élményeit, majd diákjaink egy csoportos teszt kitöltésével adtak számot, tudásukról, tapasztalataikról. Az egyénileg vezetett útinaplókat értékeltük. A június 4-hez kapcsolódó témanap feladatait szétosztottuk.

Összetartozás-napi témanap iskolánk felső tagozatán

Forgószínpad-szerűen három helyszínen várták az Erdélyt megjárt hetedikesek a többi felsőst:

 • úti élménybeszámoló, ahol a tanulók prezentációik segítségével meséltek iskolatársaiknak az utazásról és élményeikről
 • nemzeti karkötő készítése (piros-fehér-zöld fonással)
 • moldvai és gyimesi táncház

A foglalkozások után a templomkertben levő Trianon szobornál iskolai és községi megemlékezés volt, amelyen a hetedikesek szerepeltek, és megkoszorúzták az emlékművet.