Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

TÁMOP-3.3.7

TÁMOP 3.3.7-09/1 LHH kistérségek projektjei

Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében

Ismét pályázatot nyert iskolánk nevelési, oktatási tevékenységének korszerűsítésére, tevékenységi körének bővítésére.

LHH program

A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet gyakran a területi elszigeteltség, a periférikus elhelyezkedés tovább súlyosbít.

A kistérségeknek olyan segítségre van szükségük, amely célrendszere válaszol mélyszegénységgel küszködő kistérségek egymással szorosan összefüggő problémáira. A korábbi programok, fejlesztési források erre nem, vagy csak mérsékelten tudtak megoldást kínálni. Ezért az LHH program célja tehát, hogy a foglalkoztatásifoglalkoztathatósági-oktatási, kulturális, felnőttképzési, egészségügyi és szociális feltételeinek továbbfejlesztése révén mozdítsa elő a kistérségek felzárkózását.

A pályázati kiírásra 2009  novemberében nyújtottuk be tervezetünket, 2010. júliusában kaptunk hírt arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesíti pályázatunkat.

A program hosszú távú céljai:

Az egész életen át tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges kompetenciák kialakítása az intézményünkben tanuló gyermekekben, munkaerő-piaci esélyeik növelése érdekében. Minőségi, esélyteremtő közoktatási közeg megteremtése, ahol az oktatási intézményekhez szorosan kapcsolódnak a települési és település-környéki közművelődési intézmények; olyan inkluzív pedagógiai humán és tárgyi környezet kialakítása, ahol minden gyermek (sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű, többségi vagy éppen zseni) a neki megfelelő oktatásban részesül.

Konkrét célkitűzések:

A szülők és az oktatási intézmények kapcsolatának erősítése,

  •  a HHH gyermekek korai beóvodázásának elősegítése,
  •  a HHH gyermekek oktatási eredményességének növelése,
  •  a kompetencia-alapú oktatás kiteljesítése,
  •  a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése,
  •  az oktatási intézmény és a környezetében található múzeumok kapcsolatának erősítése,
  •  a közművelődési könyvtár formális és informális képzési szerepének erősítése.

Célcsoport

A Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban tanuló gyermekek és családjaik, az itt dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok

Főpályázó: A Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája

A pályázat költségvetése 50 millió forint.

A pályázatban tervezett tevékenységek

Balástya Óvoda

Környezetvédelmi, iskolaváró, földünk, művészeti projektek lebonyolítása, pedagógusképzések, jó gyakorlatok megismerése, zenei fejlesztő-és tehetséggondozó program kidolgozása, megvalósítása, fejlesztő foglalkozások, gyermeknap, akadálypálya felállítása az óvoda udvarán.

Balástya Iskola

Szociális kompetencia-fejlesztő táborok, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, tanulókör, múzeumpedagógiai foglalkozások, agykontroll tanfolyam gyermekeknek, zenei terápiás foglalkozások, gyermeknap, családi napok, tanulókör, pedagógusképzések, jó gyakorlatok megismerése.

Ópusztaszer

Kompetencia-fejlesztő táborok, pedagógusképzés, fejlesztő terem felszerelése, nyári napközis tábor az ópusztaszeri gyermekek részére, kézműves szakkör, égető kemence, kézi korong vásárlása, pályaorientációs foglalkozások a szegedi Hansági Ferenc Szakközépiskolában.

A pályázatot vezetik:

Vozárné Csontos Mária – szakmai vezető, Kovács-Nagy Andrea – pénzügyi vezető, Kocsisné Benkő Beáta – projektmenedzser

A pályázat krónikája

2010/2011-es tanév

Az egyes intézményegységek megkezdték a pályázati tevékenységek előkészítését.

A projektmenedzsment eközben a szerződéskötést bonyolítja: szakmai – és pénzügyi egyeztetések folynak.

Szeptember hónap folyamán Balástyán és Ópusztaszeren is nyitó rendezvényt tartottak a tagintézmények. Balástyán az érdeklődő szülőknek és pedagógusoknak Vozárné Csontos Mária szakmai vezető és Kocsisné Benkő Beáta projektmenedzser mutatta be a projekt várható tevékenységeit, célcsoportját, költségkereteit.

Elindultak a projekt tevékenységei. Az ópusztaszeri tagintézmény heti 3 alkalommal kézműves szakköri foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek Balogh László vezetésével. A nyolcadikos tanulók pályaválasztási  foglalkozásokon vesznek részt a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskolában, ahol a vendéglátás alapjaival ismerkednek.

Hetényegyházán képződtek a balástyai óvoda és iskola pedagógusok, megismerkedtek csapatépítő gyakorlatokkal, a közösségszervezés számos játékos formájával, valamint önismereti technikákkal, melyet sikerrel alkalmazhatnak mindennapi pedagógusi munkájukban.

Az óvodában a művészet változatos világával történő ismerkedést segítő, „Művészpalánták kertje” című projekt egyik elemeként a nagycsoportos gyermekek színházi előadáson vettek részt a Kecskeméti Katona József Színházban, ahol a Thália Színházzal közösen létrehozott produkciót, a Popey című zenés darabot nézték meg. A látványos környezet és díszletek, a színvonalas előadás elvarázsolta a gyermekeket, napokon át örömmel idézték fel élményeiket. A program költségeit a projekt költségvetési kerete biztosította.
Az iskolában e program keretében a nyolcadikos tanulókat a pedagógusok a középiskolai felvételire készítették fel, valamint pályaorientációs foglalkozásokon is részt vehettek.
Egyre népszerűbbek a Tanulókör foglalkozások. Itt a pedagógusok azokat a tanulókat várják, akik szeretnék kiegészíteni a tanórákon tanultakat, vagy éppen gyakorolni, jobban megérteni egy-egy nehezebb tananyagot. Ezeken a foglalkozásokon általános és középiskolás tanulók is részt vehetnek.
Az 5. osztályosok április 8-án, pénteken a szegedi Móra Ferenc Múzeumba látogattak, ahol a húsvéti ünnepkörrel és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtek. A foglalkozáson mindenki kapott egy-egy tojást, amelyen kipróbálhatta az ősi minták felrajzolását íróka segítségével. Az így elkészített munkákat festőlében, hagyományos módszerrel színezték. A tanév során valamennyi felsős tanuló ellátogatott a Móra Ferenc Múzeum valamelyik múzeumpedagógiai foglalkozására.
Tehetséggondozás keretében versenyekre készültek tanulók: matematikából a Zrínyi Ilona matematika versenyre, és történelemből a Kerek Emese versenyre. A Kerek Emese verseny kárpát-medencei döntőjében kiemelkedő eredményt nyújtott a balástyai iskola három csapata: az 5-6. osztályosok kategóriájában 2. és 5. helyezést, a 7-8. osztályosok kategóriájában 3. helyezést értek el.
A SÜNI természetvédelmi magazin 4 fordulós országos levelező csapatversenyt hirdetett 2010. októberében. A negyedik osztályosok egy 4 fős csapattal beneveztek, és hónapokon át szorgosan dolgoztak. Nagyon sok érdekes, rengeteg kutató munkát, kreativitást igénylő feladatot oldottak meg a gyerekek. Áprilisban lezárult a verseny. Az egész országból nevezett 181 csapatból a balástyai ZÖLDIKÉK csapata az 56. helyezést érték el, amire büszkék lehetnek.
Április 13-án a negyedik osztályosok a “Csak egy Földünk van” című kiállítással kapcsolatban vehettek részt érdekes múzeumi foglalkozásokon. A foglalkozást megelőzően felkészítő órákon beszélgettek a témával kapcsolatban, megfogalmazták az őket érdeklő kérdéseiket, ezekre válaszokat is kaptak és rengeteg izgalmas információval lettek gazdagabbak, aminek egy részét maguk kutathatták fel.
Április 15-én a harmadikosok a “Mesterségünk címere” foglalkozások előtt összegyűjtötték a meglévő ismereteiket a régi mesterségekről. A múzeumi foglalkozásokon rácsodálkoztak a
már ismert és főként az újonnan megismert ősi mesterségek érdekességeire, furcsaságaira, szépségeire. A foglalkozás második részében ki is próbálhatták kézügyességüket: bőrkarkötőt készítettek.

A hetedikesek május 10-én, a hatodikosok május 20-án látogattak el a szegedi Móra Ferenc Múzeumba, ahol mikroszkóppal nézték meg, milyen a „miniatűr világ”. A természetrajzi kiállítás segítségével 3-4 fős csoportokban feladatlapot is kitöltöttek.
Május 11-13-án a 3. osztályosok Hetényegyházán, a Vackor vár erdei iskolában töltöttek három, élményekkel teli napot. “Rudi bácsi, Orsi és András számos érdekes programot talált ki nekünk. Tanösvénytúrán vettünk részt. Megismertük, sőt etethettük is Borzit, az árva kis borzot. A vadlesen szarvasokat, vaddisznókat figyelhettünk meg, érdekes dolgokat hallottunk a vadászatról. Kipróbálhattuk, milyen ügyesen lövünk íjjal, és az is kiderült a bátorságpróbán, kik azok, akik még a sötét erdőben sem félnek. A harmadik napon élményekkel gazdagon érkeztünk haza.” – emlékeztek a gyermekek.

Május 21-én az 1. a osztályosoknak délelőtt, az 5. a osztályosoknak délután a pályázat keretében szerveztünk családi napot. A gyermekek családtagjaikkal együtt érkeztek és vettek részt egy játékos akadályversenyen. Volt ott memóriafutás, hulladékválogatás, madárhang felismerése, erdei akadálypálya, asztalterítés. Ha egy helyszínen sikeresen teljesítették a csapatok a feladatot, kaptak egy térkép részletet. Az összerakott térkép segített megtalálni az erdőben elrejtett kincses ládát. A változatos programokban bővelkedő nap kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató volt.

Május 24-én Budapesten a Terror Házában tett látogatást a 8. évfolyam Márkus Marianna és Vén László vezetésével. Történelmi ismereteiket bővítve betekintést nyertek a fasiszta és kommunista uralom időszakába. A múzeumi foglakozást követően ismerkedtek Budapest néhány nevezetességével, jártak a Hősök terén és a Városligetben is.

Az óvodában a tanévben hegyvidéki sarok kialakítására került sor a szülőkkel és gyermekekkel közösen az udvar épület előtti részén. Az év folyamán a gyermekekkel együtt takarították a területet és örömmel figyelték a növények fejlődését. A hátsó és oldalsó udvarrészen július elején az aszfalt feltörésével és a régi bokrok eltávolításával elkezdődhetett a játszóudvar végleges formájának kialakítása. A nyár elejére pályázataink költségvetése lehetővé tette a tervezett nagy értékű terek kialakítását és játékok telepítését.

Júniusban a balástyai óvodások és iskolások gyermeknapi rendezvényen vehettek részt. A pályázati támogatásnak köszönhetően ismét ajándék volt ez a nap. Ugrálóvárakon próbálhatták a gyermekek ügyességüket, bátorságukat, valamint gyermekelőadásokon is részt vehettek.

Az ópusztaszeri tagintézményben 5 hetes nyári napközis tábort szerveztek a pedagógusok az érdeklődő gyermekeknek. Számos kirándulást tettek a környező településekre. Mozifilmet néztek a Plázában, állatokat simogattak a Vadasparkban, valamint az üllési erdei iskolát is meglátogatták.

3 napos kompetencia-fejlesztő tábort is rendeztek Csillebércen. Számos múzeumot, szabadtéri múzeumot tekintettek meg a gyermekek, majd a visegrádi bob pályát is meghódították.

2011/2012-es tanév

A pályázati támogatásnak köszönhetően az ötödik osztályos
tanulók öt napot tölthettek a Bükkben, Márkus Marianna, Vén László és Vágvölgyiné Albert Tünde vezetésével. Csodálatos őszi időben a diákok tanulmányaihoz igazodó őserdei táborban élményszerűen, tapasztalati úton ismerték meg a Bükk őskori leleteit, barlangjait, növény- és állatvilágát, az ősember életét. A túrák és foglakozások során a tudás gyarapítása mellett fontos szerepet kapott a tevékenység, a közös munka, a kézművesség, a természetvédelem és a közösségformálás. Az egy hét alatt igazi „bükki”emberek voltak a „horda” segítői: Antal József, erdőmérnök, Regős József barlangász, régész, Nemes Sándor, Fráter Imre, erdész, vadász. A tábor alatt a legjobb teljesítményt Bitó Adrienn érte el, akinek neve így rákerült az iskolánk „nagy kőbaltájára”. A balástyai „horda” gazdag élményekkel tért haza.

A tanulóköri foglalkozások rendszeresen zajlanak, ahová kollegáink azokat a tanulókat várják, akik az iskolában szerzett tudásukat szeretnék kiegészíteni. Az alkalmakat rendszeresen látogatják általános és középiskolás gyermekek is, többek között az érettségire való felkészülésben is segítséget nyújtunk.

Múzeumpedagógiai foglalkozások.

Március 22-én a 4. osztályosok a Móra Ferenc Múzeum „Mindnyájunknak el kell menni” című foglalkozásán vettek részt. Megnézhették, sőt fel is próbálhatták az 1848-as szabadságharc csákóit, sipkáit, katonakabátjait. Kipróbálhatták, hogyan kell felhúzni egy karabélyt, hogyan mozgatták az ágyúkat régen. Ezután kartonpapírból készített mindenki magának csákót.

Március 27-én a 7. osztályosok a szegedi Interaktív Természeti Tudástárban jártak, ahol szakavatott előadók a természettudományok érdekes rejtélyeibe igyekeztek bevezetni őket. A délelőtt folyamán izgalmas kémiai és fizikai kísérleteket, különleges kőzeteket, ásványokat, régi és modern technikai eszközöket valamint a rendkívül értékes állattani gyűjteményt csodálhatták meg tanítványaink.

Április 4-én az ötödik osztály a Móra Ferenc Múzeumba látogatott el, ahol a néprajzi gyűjtemény megtekintése mellett egy húsvéti múzeumi foglalkozáson vettek részt. A foglalkozáson beszélgettek a húsvéti szokásokról, majd írókával tojás festettek.

A projektben ún. „ Jó Gyakorlatok” megismerését is célul tűztük ki, hogy közvetlenül láthassuk, hogyan működnek más iskolák, mi zajlik a tanórákon. Április 13-án tantestületünk az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolába látogatott, ahol a gyönyörű, modern iskolaépületben kooperatív technikákra épített, alsós és felsős magyar órákat tekinthettük meg.

Április 18-án a 3. osztályosok az irodalom órát a szegedi Móra Ferenc Múzeumban tartották. Megnézték a ,,Szöged hírös város” című néprajzi kiállítást, és régi szegedi mesterségekkel ismerkedtek. Megtudták, miért nincsen párja a szögedi papucsnak, hogyan készítették a tápéiak a gyékény tárgyakat, milyen eszközökkel halásztak a szegedi halászok, és hogyan készült a kékfestő anyag. A gyerekek a foglalkozáson nagyon sok érdekes tárgyat, emléket láttak, majd az óra második felében hagyományos színekkel, mintákkal díszített szegedi papucsot színezhettek. A néprajzi óra után az Albert Flórián Emlékkiállítást is megnézte az osztály, ahol megcsodálták az aranylabdát és az aranycipőt, melyet annak idején az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgónk kapott. Itthon az élményeiket rajzokon örökítették meg.
Április 25-én a 6. osztály járt a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, ahol megtekintették a „Hazádnak rendületlenül…” című kiállítást. Az azt követő „Most szép lenni katonának…” múzeumpedagógiai foglalkozáson a szabadságharc egyenruháit, csákóit ölthették magukra a diákok, de kezükbe foghattak kiegyenesített kaszát, gyutacsos pisztolyt, karabélyt, és bebújhattak egy igazi legénységi sátorba is. A gyerekek nagy élménye volt még, amikor egy korhű ágyút megemelhettek, elforgathattak. Sok érdekes történetet mesélt az előadó a korabeli katonai életről, melyet a kivetítőn látható hagyományőrző film élethűen illusztrált. Az előadás után a foglalkoztató teremben tábori csákót készíthettek a tanulók.

Balástyai óvoda

A projekt 2. évében a vízpart növényvilágának kialakítása és megismerése zajlott az óvoda hátsó udvarán. A szülők előkészítő munkája után a gyermekek alakították ki pedagógusaik segítségével az óvodai tavat, ültették bele a vízi és köré a vízparti növényeket. A munka tavasszal a tó kavicsággyal történt kibélelésével zárult.

Földünk projekt                                                                                                                                      Az óvoda nagycsoportosai a kecskeméti Planetáriumba tett látogatás alkalmával képeken, játékokon, dalokon, verseken keresztül ismerkedtek meg bolygónk jellemző jegyeivel, majd – az előző évben bevált gyakorlatnak megfelelően – a szülőkkel közös, nagyon jó hangulatú vetélkedővel zárták a programot.

A tanévben folyamatosan zajlottak fejlesztő foglalkozások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek Palotás Csilla vezetésével.

Horváth Lívia zenés terápiás foglalkozásokat tartott nagycsoportos óvodásoknak és első osztályosoknak SNI prevenciós céllal.

Az ópusztaszeri tagintézményben terv szerint valósultak meg a tevékenységek: pályaorientációs foglalkozások, kézműves szakkör. A  nyár ismét programokban bővelkedett a pályázatnak köszönhetően: 3 napos bentlakásos táborban vehettek részt a gyermekek Orfűn, valamint 5 hetes napközis táborban tölthették hasznosan a szünidőt.

2012. augusztus 31-én a pályázó intézmény, a Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája megszűnt. Utódintézmények: Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola (balástyai általános iskola, egyházi fenntartásban, önálló intézmény) és Óvoda Balástya, Balástyai Általános Művelődési Központ Óvoda (balástyai óvoda, önkormányzati fenntartásban), Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda (székhely Baks, ide tartozik az ópusztaszeri óvoda és általános iskola).

A változások kezelésére a projektmenedzsment szerződésmódosítást kezdeményezett.

2012/2013-as tanév

A projekt nem rendelkezi érvényes szerződéssel, a tervezett tevékenységek így csak részben valósulnak meg. A balástyai tagintézményben az SNI prevenciós foglalkozások zajlanak első osztályos tanulóknak, a tanulókör foglalkozásokat továbbra is vezetik kollegáink, valamint a versenyekre és a középiskola felvételire való felkészítés is folytatódik. Azon tevékenységek, amelyek külső szállítót, megvalósítót igényelnek egyenlőre szünetelnek.

Hasonló a helyzet az ópusztaszeri tagintézményekben, valamint a balástyai óvodában is. Ez utóbbi intézményben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása folyamatosan történik. Ópusztaszeren a kézműves foglalkozások hétről hétre megvalósulnak.

2012. december

Az ESZA döntése alapján a projekt konzorciumi együttműködés keretében folytatódik tovább:

Főpályázó: Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya

Partner 1 : Balástyai Általános Művelődési Központ

Partner 2 : Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Partner 3 : BOKIT (ugyan megszűnt az intézmény, de a felhasznált támogatás miatt konzorciumi partnerként része maradt a projektnek).

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok, valamint az átalakított költségvetés benyújtásra került.

2013. szeptemberében a szerződésmódosítási folyamat lezárult, valamint a konzorciumi partnerek számlájára megérkezett a várva várt előleg. Intenzív időszak következett, hiszen az egy tanévre tervezett tevékenységeket három hónap alatt kellett megvalósítani.

Szeptember

Bánkút, őserdei tábor
Szeptember 16-20-ig az ötödik osztályosok a hagyományos bükki kompetencia-fejlesztő táborban vettek részt Geráné Buknicz Mária és Vén László osztályfőnökök, valamint Márkus Marianna vezetésével. Az öt napos kirándulás során az „őskori ember bőrébe bújva igyekeztek téli
szálláshelyet találni” hazánk legmagasabb átlagmagasságú hegységében, miközben komplex történelmi és a természetismereti tudást kaphattak vezetőiktől. A kiváló helyi erdész, régész, barlangász szakemberek vezetésével igen sokrétű, változatos programokon vettek részt a kis „ősemberek”: természetjárás, barlangászat, múzeumlátogatás, kézműveskedés, ősi szertartások. A gyerekek egész héten egy ősi füzetbe jegyzetelték és rajzolták le a látott-hallott dolgokat, ismereteket, majd a hazatérés után az iskolában egy dolgozattal adtak számot a megszerzett tudásról. Az előző tíz évfolyamhoz hasonlóan a mostani ötödikeseinknek is maradandó, szép élményt szerzett a Bükkben eltöltött öt nap.
Október
Gyermeknap – betyárpróba
Október 8-án rendhagyó gyermeknapot tartottunk az általános iskolában, ahol igazi betyárt próbáló feladatokkal lehetett a gyerekeknek bizonyítani ügyességüket, rátermettségüket a „jó betyári” címre. A reggeli „betyáreskü” után számtalan program közül lehetett választani. A Szuperbringa program keretében kerékpáros ügyességi verseny, bringavizsgálat és kiállítás várta a gyerekeket. A felsősök Kapitánylabda bajnokságán 5-6. évfolyamban Zöld Marci bandája, 7-8. évfolyamon Angyal Bandi bandája bizonyult a legjobbnak. A délelőtt folyamán a légvár, az élőcsocsó és a trambulin mellett rejtvények, íjászat, memóriajáték, erdei kincskeresés, grundbirkózás, ping-pong, kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A gyermeknap a déli ítélethirdetéssel zárult, ahol a legügyesebbeket megjutalmazták.
Ismét ellátogatott hozzánk a szegedi Miniszínház társulata. A Kukori és Kotkoda című gyermekelőadást hozták elaz alsós gyermekeknek. Az előadás nagy sikert aratott.
Vackorvárban a harmadikosok és a negyedikesek
Október 9-11-én a harmadikosok, 16-19-én a negyedikesek tölthettek el négy napot a hetényegyházi Vackorvár Erdei iskolában. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a gyerekek: kenyeret dagasztottak, ceruzát faragtak, ismerkedtek a népi hagyományokkal. Erejüket, ügyességüket íjászkodással, rönkhajítással próbálhatták ki. Bátorságukat, kitartásukat, csapatbeli összefogásukat az éjszakai próbán bizonyíthatták. Mindezeket a gyönyörű őszi erdőben tett séták, tanösvénytúrák, „vadlesek” színesítették.
Családi nap
Október 22-én délután Ott Gabriella és kollégái családi napot szerveztek az ötödikesek és szüleik részére. A változatos program során volt verselés, mozgás, vadászat, mesehallgatás, kézműveskedés, ételkészítés és még sok egyéb más. Apukák, anyukák és gyermekeik több mint 50-en vettek részt nagy lelkesedéssel és kovácsolódtak igazi csapatokká. A délutánt közös tánccal és az elkészült különleges szendvicsek elfogyasztásával zárták.
Múzeumlátogatás
Október 24-én az ötödik évfolyam a szegedi Móra Ferenc Múzeumba látogatott, hogy történelem tanulmányaikhoz kapcsolódóan megnézzék az éppen aktuális Egyszer volt… az ősember című kiállítást. Frédi és Béni kőkorszaki kocsija, az őskőkori barlangfolyosó, az interaktív állatvadászat és a barlangi feltárás elvarázsolta tanítványainkat az ősemberek titokzatos világába. A kiállítótermek után kézműves foglalkozás várt a gyerekekre, agyagból ősi figurát készítettek.
Szakmai továbbképzés
Október 24-27-e között a hetényegyházai Vackor Vár erdei iskola adott helyszínt iskolánk pedagógusainak szervezett tevékenység-központú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák leküzdésére akkreditált továbbképzési programnak.
November
Kirándulás a Tudáskapuba
November 12-én a hetedikesek látogatást tettek a Tanárképző Főiskolán található Tudáskapuba. Az interaktív tudástárban kémiai és fizikai ismereteiket bővíthették a gyerekek kísérletek megfigyelésével és végzésével.
Múzeumi foglalkozás
A 6.a osztály november 13-án Szegeden járt az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban, ahol Fűben fában orvosság címmel múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A kolostor fűszerkertjében ismerkedtek a növényekkel, a ferencesek és Szeged kapcsolatával. Ezután izomkenőcsöt készítettek, amelyből mindenki vihetett is haza egy kicsit, teát kóstoltak, majd a templomot is megnézték, megismerték a történetét, érdekességeit. Mindez jól kiegészítette természetismereti, hittan és történelmi tanulmányaikat.
Múzeumi foglalkozás a Terror Házában
November 15-én a nyolcadik osztály Budapestre a Terror Házába látogatott el. Az interaktív tárlat érinthető közelségbe hozta diákjaink számára sz elmúlt század történelmét. Tanulóink végigkövethették Magyarország diktatúráinak megrázó eseményeit, korabeli tárgyi emlékeit.

Múzeumpedagógia – alsó tagozat

Az 1. és a 2. osztályosok az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Halász Palkó meséjének segítségével ismerkedtek meg a régi halászok életével, körbejárhatták a paraszti élet hétköznapi helyszíneit a skanzenben. A mesén keresztül bevezették a gyerekeket a régiek életmódjába, eszközeinek használatába. A foglalkozást népi gyermekjátékok, körjátékok is színesítették.

A 2.  és a 3.b osztályosok a Móra Ferenc Múzeumban különleges használati tárgyakat ismerhettek meg a pásztorok életéhez kapcsolódóan. A sok újdonság megismerése után a kezüket is ügyesíthették: bőrből készült karkötőt készítettek.

A 4. osztályosok már nagyon várták, hogy az őskorba kirándulhassanak. A Móra Ferenc Múzeumban először is egy falfestmény segítségével megismerkedtek az ember fejlődésének történetével. Megtudták, hogyan és miért készítettek őseink barlangrajzokat. Láthattak különböző emberi és állati koponyákat, csontokat. Az ősemberek lakóhelyéről, életmódjáról, eszközeiről is sok hasznos információt tudtak meg. Részt vehettek virtuális vadászaton, ásatáson. A foglalkozás a gyerekek kis csoportokban elkészíthették saját barlangrajzukat.

A harmadikosok és a negyedikesek is részesültek abban az élményben, hogy ellátogathattak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba és megnézhették a honfoglalásunkról szóló egyedülálló alkotást, a Feszty – körképet. A korszak átélését mélyítette a látogatás a nomád parkba, lovasbemutató és íjászkodás.

A Móra Ferenc Múzeum egyik állandó kiállítása a “Csak egy Földünk van…” című is gazdagította a gyermekek természetről alkotott világképét. A foglalkozás végén madárhatározót készítették és madáretetőt is vihettek haza, amit az iskola udvarán helyeztek el. Így biztosan nem felejtik el a jövőben sem, hogy felelősek környezetükért.

Tevékenységek képekben