Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Tankönyvátvétel

Ideje:

  1. augusztus 27. (péntek)

7.30-15.00

 Helyszín:

Felsős épület bejárata

A tankönyveket minden tanuló térítésmentesen, könyvtári könyvként kapja meg, ezért azokat év végén vissza kell adni!

A tankönyvcsomagot csak a szülő veheti át! Az átvételt aláírásával igazolja és gondoskodik a könyvek rendeltetésszerű használatáról!

Kérjük a kapott könyveket, munkafüzeteket becsomagolni!

A sérült, elveszett, elszakadt, összefirkált, elázott, piszkos könyveket pótolni kell, másikat adni helyette nem tudunk!

A tankönyvosztáskor szíveskedjenek a gyermek- és szülő adataiban (név, lakcím) történt változásokat, valamint az étkezés, napközis igények esetleges módosításait, továbbá a tanulói éves buszbérlet igényt a helyszínen jelezni.

                                                                                            Sinkó Szabolcsné

                                                                                               tankönyvfelelős